Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Numărul și împărțirea leviților

231Și David era bătrân și sătul de zile și a făcut pe Solomon

23.1
1 Reg. 1.33‐39
, fiul său, împărat peste Israel. 2Și a adunat pe toți mai marii lui Israel și pe preoți și pe leviți. 3Și leviții au fost numărați de la treizeci de ani
23.3
Num. 4.3,47
și mai sus: și numărul lor era, după capetele lor, bărbat după bărbat, treizeci și opt de mii. 4Din aceștia, douăzeci și patru de mii aveau să aibă privegherea peste lucrul casei Domnului și șase mii crau dregători
23.4
Deut. 16.182 Cron. 19.8
și judecători: 5și patru mii erau ușieri; și patru mii lăudau pe Domnul din instrumente, pe care le‐am făcut
23.5
2 Cron. 29.25,26Amos 6.5
eu, a zis David, pentru laudă. 6Și David i‐a împărțit
23.6
Ex. 6.16Num. 26.572 Cron. 8.14
29.25
în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7Dintre gherșoniți
23.7
Cap. 26.21.

: Laedan și Șimei. 8Fiii lui Laedan: capul Iehiel și Zetam și Ioel, trei. 9Fiii lui Șimei: Șelomit și Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ai lui Laedan. 10Și fiii lui Șimei: Iahat, Zina și Ieuș și Beria. Aceștia erau cei patru fii ai lui Șimei. 11Și Iahat era capul și Zina al doilea; și Ieuș și Beria n‐au avut mulți fii, pentru aceea s‐au numărat drept o casă părintească. 12Fiii lui Chehat
23.12
Ex. 6.18
: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. 13Fiii lui Amram
23.13
Ex. 6.20
: Aaron și Moise. Și Aaron
23.13
Ex. 28.1Evr. 5.4
a fost deosebit, ca să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui în veac, să ardă tămâie
23.13
Ex. 30.7Num. 16.401 Sam. 2.28
înaintea Domnului, să‐i slujească
23.13
Deut. 21.5
și să binecuvânteze
23.13
Num. 6.23
în numele său în veac. 14Și Moise, omul lui Dumnezeu, fiii
23.14
Cap. 26.23, 24, 25.

lui s‐au numit între seminția lui Levi. 15Și fiii
23.15
Ex. 2.22
18.3,4
lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16Fiii lui Gherșom: Șebuel
23.16
Cap. 26.24.

capul. 17Și fiii lui Eliezer: Rehabia
23.17
Cap. 26.25.

capul. Și Eliezer n‐avea alți fii. Și fiii lui Rehabia erau foarte mulți. 18Fiii lui Ițehar: Șelomit capul. 19Fiii lui Hebron
23.19
Cap. 24.23.

: Ieria capul, Amaria al doilea, Iahaziel al treilea, și Icameam al patrulea. 20Fiii lui Uziel: Mica era capul și Ișia al doilea. 21Fiii lui Merari
23.21
Cap. 24.26.

: Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și
23.21
Cap. 24.29.

Chis. 22Și Eleazar a murit și
23.22
Cap. 24.23.

n‐avea fii, ci fiice: și le‐au luat
23.22
Num. 36.6,8
de neveste fiii lui Chis, frații lor. 23Fiii lui Mu și
23.23
Cap. 24.30.

: Mahli și Eder și Ieremot, trei. 24Aceștia sunt fiii lui Levi
23.24
Num. 10.17,21
, după casele lor părintești, părinții capi, după cum s‐au numărat, după numărul numelor, după capetele lor, care făceau lucrul slujbei casei Domnului de la douăzeci
23.24
Vers. 27.
Num. 1.3
4.3
8.24Ezra 3.8
de ani și mai sus. 25Căci David a zis: Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
23.25
Cap. 22.18.

odihnă poporului său și va locui în Ierusalim în veac. 26Și leviții nu vor mai purta
23.26
Num. 1.5
locașul, nici vreuna din uneltele sale pentru slujba sa. 27Căci după cuvintele din urmă ale lui David a fost această numărare a fiilor lui Levi, de la douăzeci de ani și mai sus. 28Căci locul lor era să fie la îndemâna fiilor lui Aaron pentru slujba casei Domnului, peste curți și peste cămări și peste curățirea tuturor lucrurilor sfinte și lucrul slujbei casei lui Dumnezeu: 29și pentru pâinile
23.29
Ex. 25.30
de pus în șiruri și pentru floarea
23.29
Lev. 6.20
făinii pentru darul de mâncare și pentru turtele fără
23.29
Lev. 2.4
aluat și pentru cele coapte în tigăi și pentru cele muiate
23.29
Lev. 2.5,7
cu unt delemn și pentru orice măsură
23.29
Lev. 19.35
și greutate 30și ca să stea în fiecare dimineață să mulțumească și să laude pe Domnul, și tot așa seara; 31și pentru toate arderile de tot aduse Domnului în zilele de sabat
23.31
Num. 10.10Ps. 81.3
la lunile noi și la sărbători
23.31
Lev. 23.4
, după număr, după orânduirea lor, necurmat înaintea Domnului; 32
23.32
Num. 1.53
și ei țineau paza cortului întâlnirii și paza sfântului locaș, și paza fiilor
23.32
Num. 3.6‐9
lui Aaron, frații lor, pentru slujba casei Domnului.