Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Preoții împărțiți în douăzeci și patru de cete

241Și cetele fiilor lui Aaron: Fiii

24.1
Lev. 10.1,6Num. 26.60
lui Aaron: Nadab și Abihu și Eleazar și Itamar. 2Și Nadab
24.2
Num. 3.4
26.61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor și n‐aveau fii; și Eleazar și Itamar făceau slujba de preoți. 3Și David i‐a împărțit, adică pe Țadoc, din fiii lui Eleazar și pe Ahimelec din fiii lui Itamar, după rânduiala lor în slujba lor. 4Și s‐au găsit mai mulți capi dintre fiii lui Eleazar decât între fiii lui Itamar și au fost împărțiți așa: din fiii lui Eleazar, șaisprezece capi ai caselor părintești și din fiii lui Itamar opt, după casele lor părintești. 5Au fost împărțiți prin sorț, unul cu altul, căci mai marii locașului sfânt și mai marii casei lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Și Șemaia, fiul lui Netaneel, cărturarul, unul din Leviți, i‐a scris înaintea împăratului și a mai marilor și a lui Țadoc preotul și a lui Ahimelec, fiul lui Abiatar, și a capilor părintești ai preoților și ai leviților: o casă părintească era luată pentru Eleazar și una luată pentru Itamar. 7Și sorțul întâi a ieșit pentru Iehoiarib; pentru Iedaia, al doilea; 8al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim; 9al cincilea pentru Malchia, al șaselea pentru Miiamin; 10al șaptelea pentru Hacoț, al optulea pentru Abia
24.10
Neem. 12.4,17Lc. 1.5
; 11al nouălea pentru Iosua, al zecelea pentru Șecania; 12al unsprezecelea pentru Eliașib, al doisprezecelea pentru Iachim; 13al treisprezecelea pentru Hupa, al patrusprezecelea pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea pentru Bilga, al șaisprezecelea pentru Imer; 15al șaptesprezecelea pentru Hezir, al optsprezecelea pentru Hapițeț; 16al nouăsprezecelea pentru Petahia, al douăzecilea pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea pentru Iachin, al douăzeci și doilea pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea pentru Delaia, al douăzeci și patrulea pentru Maazia. 19Și aceasta era împărțirea lor în slujba lor, ca să vină
24.19
Cap. 9.25.

în casa Domnului, după orânduirea lor prin Aaron, tatăl lor, cum îi poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.

Capii leviților

20Și ceilalți fii ai lui Levi: din fiii lui Amram: Șubael

24.20
Cap. 23.16.

; din fiii lui Șubael, Iehdia. 21Din Rehabia
24.21
Cap. 23.17.

, din fiii lui Rehabia: Ișia, capul. 22Din Ițehariți, Șelomot; din fiii lui Șelomol
24.22
Cap. 23.18.

, Iahat. 23Și fiii lui
24.23
Cap. 23.19;
26.31
Hebron: Ieria întâiul; Amaria al doilea; Iahaziel al treilea; Iecameam al patrulea. 24Fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica, Șamir; 25fratele lui Mica, Ișia; din fiii lui Ișia, Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși; fiii lui Iaazia, fiul său. 27Fiii lui
24.27
Ex. 6.19
Merari: din Iaazia, fiul său: Șoham și Zacur, și Ibri; 28Din Mahli: Eleazar; și el
24.28
Cap. 23.22.

n‐avea fii. 29Din Chis: Fiii lui Chis: Ierah meel. 30Și fiii lui
24.30
Cap. 23.23.

Muși: Mahli și Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii Leviților, după casele lor părintești. 31Și aceștia au aruncat sorț ca și frații lor fiii lui Aaron înaintea împăratului David și a lui Țadoc și a lui Ahimelec și capilor părintești ai preoților și ai Leviților, capul părintesc ca și fratele său cel mai mic.