Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Cântăreții împărțiți în douăzeci și patru de cete

251Și David și mai marii oastei au deosebit pentru slujbă din fiii lui Asaf

25.1
Cap. 6.33, 39, 44.

și ai lui Heman și ai lui Iedutun, pe cei care să prorocească cu harfe și cu psalteri și cu chimvale. Și numărul oamenilor întrebuințați la slujba lor era: 2din fiii lui Asaf: Zacur și Iosif și Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub mâna lui Asaf, care prorocia sub mâna împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia și Țeri și Isai și Hașabia și Matitia și Șimei, șase, sub mâna tatălui lor Iedutun, care prorocia cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel și Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti și Romamti‐Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot: 5toți aceștia erau fiii lui Heman, văzătorul împăratului, în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalțe cornul; și Dumnezeu a dat lui Heman patrusprezece fii și trei fiice. 6Toți aceștia erau sub mâna părinților lor, Asaf și Iedutun și Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale, psalteri și harfe, pentru slujba casei lui Dumnezeu, sub mâna împăratului. 7Și numărul lor, cu frații lor care erau învățați în cântarea Domnului, toți încercați, erau două sute optzeci și opt. 8Și au aruncat sorți, unul cu altul, pentru însărcinările lor, cel mic ca și cel mare, învățătorul
25.8
2 Cron. 23.13
și învățăcelul. 9Și întâiul sorț a ieșit pentru Asaf lui Iosif; Ghedalia al doilea; el și frații săi și fiii săi erau doisprezece. 10Al treilea Zacur, fiii săi și frații săi, doisprezece. 11Al patrulea Ițeri, fiii săi și frații săi, doisprezece. 12Al cincilea, Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 13Al șaselea, Buchia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 14Al șaptelea, Iesareela, fiii săi și frații săi, doisprezece. 15Al optulea, Isaia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 16Al nouălea, Matania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 17Al zecelea, Șimei, fiii săi și frații săi, doisprezece. 18Al unsprezecelea, Azareel, fiii săi și frații săi, doisprezece. 19Al doisprezecelea, Hașabia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 20Al treisprezecelea, Șubael, fiii săi și frații săi, doisprezece. 21Al patrusprezecelea, Matitia, fiii săi și frații săi, doisprezece. 22Al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 23Al șaisprezecelea, Hanania, fiii săi și frații săi, doisprezece. 24Al șaptesprezecelea, Ioșbecașa, fiii săi și frații săi, doisprezece. 25Al optsprezecelea, Hanani, fiii săi și frații săi, doisprezece. 26Al nouăsprezecelea, Maloti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 27Al douăzecilea, Eliata, fiii săi și frații săi, doisprezece. 28Al douăzeci și unulea, Hotir, fiii săi și frații săi, doisprezece. 29Al douăzeci și doilea, Ghidalti, fiii săi și frații săi, doisprezece. 30Al douăzeci și treilea, Mahaziot, fiii săi și frații săi, doisprezece. 31Al douăzeci și patrulea Romamti‐Ezer, fiii săi și frații săi, doisprezece.