Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

David înfățișează poporului pe Solomon

281Și David a adunat la Ierusalim pe toți mai marii lui Israel, pe mai marii semințiilor

28.1
Cap. 27.16.

și pe mai marii
28.1
Cap. 27.1, 2.

cetelor care slujeau împăratului și pe mai marii peste mii și pe mai marii peste sute și pe mai marii
28.1
Cap. 27.25.

peste tot avutul și peste toate turmele împăratului și peste fiii săi, împreună cu dregătorii și cu cei viteji
28.1
Cap. 11.10.

și pe toți bărbații voinici. 2Și David împăratul a stătut în picioare și a zis: Ascultați‐mă, frații mei și poporul meu! A fost în
28.2
2 Sam. 7.2Ps. 132.3,4,5
inima mea să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul
28.2
Ps. 99.5
132.7
picioarelor Dumnezeului nostru; și am făcut pregătiri pentru zidire. 3Dar Dumnezeu mi‐a zis: Să nu zidești
28.3
2 Sam. 7.5,131 Reg. 5.322.8
o casă numelui meu, căci ești om de război și ai vărsat sânge. 4Domnul Dumnezeul lui Israel m‐a ales
28.4
1 Sam. 16.7‐13
pe mine din toată casa tatălui meu, ca să fiu împărat peste Israel în veac; căci pe Iuda
28.4
Gen. 49.8Ps. 60.7
78.68
l‐a ales domnitor; și din casa lui Iuda, casa
28.4
1 Sam. 16.1
tatălui meu, și dintre
28.4
1 Sam. 16.12,13
fiii tatălui meu a găsit plăcere în mine ca să mă facă împărat peste tot Israelul. 5Și dintre
28.5
Cap. 3.1, etc;
23.1
toți fiii mei, (căci Domnul mi‐a dat mulți fii) a ales pe Solomon
28.5
Cap. 22.9.

, fiul meu, ca să șadă pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. 6Și mi‐a zis: Solomon
28.6
2 Sam. 7.13,142 Cron. 1.9
, fiul tău, va zidi casa mea și curțile mele, căci mi l‐am ales fiu și eu îi voi fi tată. 7Și voi întări împărăția lui în veac, dacă va fi
28.7
Cap. 22.13.

statornic să facă poruncile mele și judecățile mele, ca astăzi. 8Și acum în ochii întregului Israel, obștea Domnului, și înaintea urechilor Dumnezeului nostru: păziți și căutați toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți țara cea bună și s‐o lăsați moștenire copiilor voștri după voi în veac. 9Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște
28.9
Ier. 9.21Osea 4.1In. 17.3
pe Dumnezeul părintelui tău și slujește‐i cu inimă
28.9
2 Reg. 20.3Ps. 101.2
desăvârșită și cu suflet voitor; căci Domnul
28.9
1 Sam. 16.71 Reg. 8.39Ps. 7.9Prov. 17.3Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
cercetează toate inimile și înțelege toate închipuirile gândurilor. Dacă‐l
28.9
2 Cron. 15.2
vei căuta, el va fi găsit de tine; dar dacă‐l vei părăsi, și el te va lepăda în veac. 10Ia seama acum că Domnul
28.10
Vers. 6.

te‐a ales ca să zidești o casă pentru locașul sfințit. Întărește‐te și lucrează.

David dă lui Solomon ce strânsese

11Și David a dat lui Solomon, fiul său, chipul

28.11
Ex. 25.10
pridvorului templului și al caselor sale și al vistieriilor sale și al odăilor sale de sus și al odăilor sale dinăuntru și al casei scaunului îndurării 12și chipul a tot ce era în el, prin Duhul, pentru curțile casei Domnului și pentru toate odăile de jur împrejur, pentru vistieriile
28.12
Cap. 26.20.

casei lui Dumnezeu și pentru vistieriile lucrurilor sfințite 13și pentru cetele preoților și ale leviților și pentru toată lucrarea slujbei casei Domnului și pentru toate uneltele de slujbă în casa Domnului: 14și aur în greutate pentru lucrurile de aur, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă; și argint pentru toate uneltele de argint, după greutate, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă; 15și greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor de aur, după greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor sale: și pentru sfeșnicele de argint, argint după greutate pentru sfeșnic și pentru candelele sale, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic: 16și aur după greutate pentru mesele pâinilor de pus în șiruri, pentru fiecare masă; și argint pentru mesele de argint: 17și aur curat pentru furculițe și farfurii și cești: și pentru lighenușele de aur după greutate, pentru fiecare lighenuș: și argint pentru lighenușele de argint, după greutate, pentru fiecare lighenuș; 18și pentru altarul tămâiei aur curat după greutate; și chipul carului heruvimilor
28.18
Ex. 25.18‐221 Sam. 1.41 Reg. 6.23
de aur care întindeau aripile lor și acopereau chivotul legământului Domnului. 19Totul, a zis David, toată lucrarea
28.19
Ex. 25.14
chipului, m‐a făcut Domnul s‐o pricep în scris, prin mâna lui peste mine. 20Și David a zis lui Solomon, fiul său: Întărește‐te
28.20
Deut. 31.7,8Ios. 1.6,7,9
și îmbărbătează‐te și lucrează; nu te teme și nu te spăimânta! Căci Domnul, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu te va lăsa
28.20
Ios. 1.5
, nici nu te va părăsi până nu se va sfârși tot lucrul pentru slujba casei Domnului. 21Și iată aici cetele
28.21
Cap. 24.25, 26.

preoților și ale leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu: și cu tine sunt, în tot felul de lucruri, tot felul de oameni binevoitori și iscusiți în tot felul de
28.21
Ex. 35.25,26
36.1,2
lucrări: și mai marii și tot poporul sunt la toate cuvintele tale.