Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Familia lui David

31Și aceștia sunt fiii lui David, care i s‐au născut în Hebron; întâiul născut, Amnon

3.1
2 Sam. 3.2
, din Ahinoam, Izreelita
3.1
Ios. 15.56
; al doilea, Daniel, din Abigail, Carmelita; 2al treilea, Absalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul din Gheșur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea, Șefatia, din Abital: al șaselea, Itream, din Egla
3.3
2 Sam. 3.5
, nevasta lui. 4Șase i s‐au născut în Hebron și acolo a domnit
3.4
2 Sam. 2.11
șapte ani și șase luni; și a domnit treizeci și trei de ani în Ierusalim
3.4
2 Sam. 5.5
. 5Și aceștia i s‐au născut
3.5
2 Sam. 5.11
în Ierusalim: Șimea și Șobab și Natan și Solomon
3.5
2 Sam. 12.24
, patru, din Bat‐Șua, fata lui Amiel; 6și Ibhar și Elișama și Elifelet 7și Noga și Nefeg și Iafia 8și Elișama și Eliada și Elifelet, nouă
3.8
2 Sam. 5.14,15,16
. 9Toți erau fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor; și Tamar
3.9
2 Sam. 13.1
era sora lor. 10Și fiul lui Solomon: Roboam
3.10
1 Reg. 11.43
15.6
; Ahia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său; 15Și fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Și fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Și fiii lui Ieconia: Asir; Șealtiel, fiul său. 18Și Malchiram și Pedaia și Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Și fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Și fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania și Șelomit, sora lor; 20și Hașuba și Ohel și Berechia și Hasadia, Iușab‐Hesed, cinci. 21Și fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Și fiii lui Șecania: Șemaia. Și fiii lui Șemaia: Hatuș
3.22
Ezra 8.2
și Igheal și Bariah și Nearia și Șafat, șase. 23Și fiii lui Nearia: Elioenai și Ezechia și Azricam, trei. 24Și fiii lui Elioenai: Hodavia și Eliașib și Pelaia și Acub și Iohanan și Delaia și Anani, șapte.