Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Urmașii lui Ruben

51Și fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut

5.1
Gen. 29.32
49.3
, dar fiindcă pângărise
5.1
Gen. 35.22
49.1
patul tatălui său, dreptul
5.1
Gen. 48.15,22
său de naștere a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; dar spița neamului său nu este scrisă după dreptul de naștere, 2căci Iuda
5.2
Gen. 49.8,10Ps. 60.7
108.8
a avut întâietatea
5.2
Mica 5.2Mat. 2.6
între frații săi și din el este povățuitorul, dar dreptul de întâia‐naștere a fost al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5.3
Gen. 46.9Ex. 6.14Num. 26.5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh și Palu, Hețron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l‐a dus prins Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei; el era căpetenia rubeniților. 7Și frații lui după familiile lor, cum
5.7
Vers. 17.

sunt înscriși în cartea spițelor de neam a neamurilor lor, erau: cel dintâi Ieiel și Zaharia; 8și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel, el locuia la Aroer
5.8
Ios. 13.15,16
, și până la Nebo și Baal‐Meon. 9Și a locuit la răsărit până la intrarea pustiei de lângă râul Eufrat, căci turmele lor se înmulțiseră în țara
5.9
Ios. 22.9
Galaad. 10Și în zilele lui Saul au făcut război împotriva hagareniților
5.10
Gen. 25.12
, și aceștia au căzut prin mâna lor și au locuit în corturile lor în tot răsăritul Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Și fiii lui Gad au locuit în fața lor, în țara Basanului

5.11
Ios. 13.11,24
până la Salca; 12Ioel era capul și Șafam al doilea și Iaenai și Șafat în Basan. 13Și frații lor după casele părinților lor: Micael și Meșulam și Șeba și Iorai și Iaecan și Zia și Eber, șapte. 14Aceștia erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul casei lor părintești. 16Și au locuit în Galaad, în Basan și în cetățile lui și în toate împrejurimile Saronului
5.16
Cap. 27.29.

, până la ieșirile lor. 17Toți au fost scriși după spița neamului, în zilele lui Iotam
5.17
2 Reg. 15.5,32
, împăratul lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam
5.17
2 Reg. 14.16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben și gadiții și jumătatea seminției lui Manase, dintre bărbații luptători care purtau scut și sabie și trăgeau cu arc și cunoșteau războiul, erau patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci, în stare să iasă la război. 19Și au făcut război cu hagareniții, cu Ietur
5.19
Gen. 25.15
și Nafiș și Nodab. 20Și au
5.20
Vers. 22.

fost ajutați împotriva lor, și Hagareniții au fost dați în mâna lor și toți câți erau cu ei; căci au strigat către Dumnezeu în luptă și a fost înduplecat de ei, fiindcă se încrezuseră
5.20
Ps. 22.4,5
în el. 21Și au luat turmele lor: din cămilele lor cincizeci de mii și din oi două sute cincizeci de mii și din măgari două mii; și suflete de oameni o sută de mii. 22Căci mulți au căzut omorâți, căci lupta era de la Dumnezeu. Și au locuit în locul lor până la strămutare
5.22
2 Reg. 15.29
17.6
.

Jumătate din Manase

23Și copiii jumătății seminției lui Manase au locuit în țară, de la Basan până la Baal‐Hermon și Senir și muntele Hermon. 24Și aceștia erau capii caselor lor părintești: Efier și Ișei și Eliel și Azriel și Ieremia și Hodavia și Iahdiel, bărbați puternici și viteji, bărbați de nume, capi ai caselor lor părintești. 25Și au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit

5.25
2 Reg. 17.7
după dumnezeii popoarelor țării pe care le stârpise Dumnezeu dinaintea lor. 26Și Dumnezeul lui Israel a deșteptat duhul lui Pul
5.26
2 Reg. 15.19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5.26
2 Reg. 15.29
Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei, și a strămutat pe rubeniți și pe gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i‐a dus la Halah
5.26
2 Reg. 17.6
16.11
și la Habor și la Hara și la râul Gozan, până în ziua de astăzi.