Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Urmașii lui Isahar, Beniamin, Neftali, Manase, Efraim, Așer

71Și fiii lui Isahar: Tola

7.1
Gen. 46.13Num. 26.23
, Pua, Iașub și Șimron, patru. 2Și fiii lui Tola: Uzi și Refaia și Ieriel și Iahmai și Ibsam și Samuel, capii caselor lor părintești, ai lui Tola, bărbați viteji în neamurile lor; numărul
7.2
2 Sam. 24.1,2
lor în zilele lui David era douăzeci și două de mii șase sute. 3Și fiii lui Uzi: Izrahia. Și fiii lui Izrahia: Micael și Obadia și Ioel, Ișia, cinci; toți capi. 4Și cu ei, după neamurile lor, după casele lor părintești, erau cete de război pentru luptă treizeci și șase de mii, căci aveau multe neveste și fii. 5Și frații lor dintre toate familiile lui Isahar, bărbați viteji, scriși în cartea nașterilor, de toți optzeci și șapte de mii. 6Ai lui Beniamin
7.6
Gen. 46.21Num. 26.39
: Bela și Becher și Iediael, trei. 7Și fiii lui Bela: Ețbon și Uzi și Uziel și Ierimot și Iri, cinci capi ai caselor părintești, bărbați viteji; și au fost scriși în cartea nașterilor, douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8Și fiii lui Becher: Zemira și Ioaș și Eliezer și Elioenai și Omri și Ieremot și Abia și Anatot și Alamet. Toți aceștia erau fiii lui Becher. 9Și cei scriși în cartea nașterilor lor, capi ai caselor lor părintești, bărbați viteji, douăzeci de mii două sute. 10Și fiii lui Iediael: Bilhan. Și fiii lui Bilhan: Ieuș și Beniamin și Ehud și Chenaana și Zetan și Tarsis și Ahișahar. 11Toți aceștia erau fiii lui Iediael, după capii părinților lor, bărbați viteji, șaptesprezece mii două sute, buni să iasă în oaste la luptă. 12Și Șupim
7.12
Num. 26.39
și Hupim, fiii lui Ir‐Hușim, fiii lui Aher. 13Fiii lui Neftali: Iahțiel și Guni și Iețer și Șalum
7.13
Gen. 46.24
, fiii Bilhei. 14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l‐a născut ea. Și țiitoarea sa Siriana a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Și Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și a lui Șupim, și numele sorei sale era Maaca și numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad avea fete. 16Și Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i‐a pus numele Pereș. Și numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17Și fiii lui Ulam: Bedan
7.17
1 Sam. 12.11
. Aceștia erau fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Și sora sa Hamolechet a născut pe Ișhod și Abiezer
7.18
Num. 26.30
și Mahla. 19Și fiii lui Șemida erau: Ahian și Șihem și Lichi și Aniam. 20Și fiii lui Efraim
7.20
Num. 26.35
: Șutelah; și Bered, fiul său; și Tahat, fiul său; și Eleada, fiul său; și Tahat, fiul său; 21și Zabad, fiul său; și Șutelah, fiul său; și Ezer și Elead. Și bărbații din Gat, care se născuseră în țară i‐au ucis, căci se pogorîseră să le ia turmele. 22Și Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile și frații lui au venit ca să‐l mângâie. 23Și a intrat la nevasta sa și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele Beria, căci era nenorocire în casa sa. 24Și fiica sa era Șeera și ea a zidit Bet‐Horonul de jos și Bet‐Horonul de sus și Uzen‐Șeera. 25Și Refah era fiul său; și Reșef și Telah, fiul său; și Iahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28Și stăpânirile și locuințele lor erau: Betel și cetățile sale și spre răsărit Naaranul
7.28
Ios. 16.7
și spre apus Ghezerul și cetățile sale și Sihemul și cetățile sale, până la Gaza și cetățile sale. 29Și în mâinile fiilor lui Manase
7.29
Ios. 17.7
: Bet‐Șeanul și cetățile sale, Taanacul și cetățile sale, Meghidoul
7.29
Ios. 17.11
și cetățile sale, Dorul și cetățile sale. Copiii lui Iosif, fiul lui Israel, au locuit în acestea. 30Fiii lui Așer
7.30
Gen. 46.17Num. 26.44
: Imna și Ișva și Ișvi și Beria; Serah, sora lor. 31Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel; el este tatăl lui Birzavit. 32Și Heber a născut pe Iaflet și Șomer și Hotam și pe Șua, sora lor. 33Și fiii lui Iaflet: Pasac și Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34Și fiii lui Șamer: Ahi și Rohega și Huba și Aram. 35Și fiii lui Helem, fratele său: Țofah și Imna și Șeleș și Amal. 36Fiii lui Țofah: Suah și Harnefier și Șual și Beri și Imra, 37Bețer și Hod și Șama și Șilșa și Itran și Beera. 38Și fiii lui Ieter: Iefune și Pispa și Ara. 39Și fiii lui Ula: Arah și Haniel și Riția. 40Toți aceștia erau copiii lui Așer, capi ai caselor părintești, aleși, bărbați viteji, capi ai mai marilor. Și numărul lor după cartea nașterilor lor, scriși ca buni pentru slujbă la luptă, a fost douăzeci și șase mii de oameni.