Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel chemat

1.1
Rom. 1.1
să fie apostol al lui Hristos Isus prin
1.1
2 Cor. 1.1Ef. 1.1Col. 1.1
voia lui Dumnezeu și Sosten
1.1
Fapte. 18.17
fratele: 2Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor
1.2
Iuda 1
sfințiți
1.2
In. 17.19Fapte. 15.9
în Hristos Isus, sfinți chemați
1.2
Rom. 1.72 Tim. 1.9
, cu toți cei ce în orice loc cheamă
1.2
Fapte. 9.14,21
22.162 Tim. 2.22
numele Domnului
1.2
Cap. 8.6.

nostru Isus Hristos, Domnul lor și
1.2
Rom. 3.22
10.12
al nostru. 3Har
1.3
Rom. 1.72 Cor. 1.2Ef. 1.21 Pet. 1.2
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Isus Hristos.

Mulțumire și îndemn la unire

4Mulțumesc

1.4
Rom. 1.8
Dumnezeului meu totdeauna în privința voastră pentru harul lui Dumnezeu care v‐a fost dat în Hristos Isus, 5că în
1.5
Cap. 12.8.
2 Cor. 8.7
toate ați fost îmbogățiți în el, în orice cuvânt și în orice cunoștință, 6după cum mărturia
1.6
Cap. 2.1.
2 Tim. 1.8Ap. 1.2
lui Hristos a fost întărită în voi, 7astfel că n‐ați rămas pe urmă în niciun dar, aștepând
1.7
Fil. 3.20Tit 2.132 Pet. 3.12
descoperirea Domnului nostru Isus Hristos. 8care
1.8
1 Tes. 3.13
vă va și întări până la sfârșit ca
1.8
Col. 1.221 Tes. 5.23
să fiți de neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos, 9Dumnezeu, prin care ați fost chemați la părtășia
1.9
Is. 49.71 Tes. 5.242 Tes. 3.3Evr. 10.23
cu Fiul său Isus Hristos, Domnul nostru, este credincios.
1.9
In. 15.4
17.211 In. 1.3
4.13
10Vă îndemn, fraților, prin numele Domnului nostru Isus Hristos, ca toți să
1.10
Rom. 12.16
15.52 Cor. 13.11Fil. 2.2
3.161 Pet. 3.8
vorbiți aceeași și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți uniți desăvârșit în același gând și în aceeași părere. 11Căci mi s‐a arătat despre voi, frații mei, de ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Și zic aceasta, pentru că fiecare
1.12
Cap. 3.4.

din voi zice: Eu sunt al lui Pavel. Și eu al lui Apolo
1.12
Fapte. 18.24
19.1
. Și eu al lui Chifa
1.12
In. 1.42
. Și eu al lui Hristos. 13Oare Hristosul
1.13
2 Cor. 11.4Ef. 4.5
este împărțit? Nu cumva Pavel a fost răstignit pentru voi, sau ați fost botezați pentru numele lui Pavel? 14Mulțumesc lui Dumnezeu că n‐am botezat pe niciunul dintre voi, decât pe Crisp
1.14
Fapte. 18.8
și pe Gaiu
1.14
Rom. 16.23
, 15ca să nu zică cineva că ați fost botezați pentru numele meu. 16Am botezat și casa lui Ștefana
1.16
Cap. 16.15, 17.

; încolo nu știu dacă am botezat pe vreun altul.

Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu

17Căci Hristos nu m‐a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia: nu

1.17
Cap. 2.1, 4, 13.
2 Pet. 1.16
cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu fie făcută zadarnică crucea lui Hristos. 18Căci cuvântul crucii pentru
1.18
2 Cor. 2.15
cei ce pier este o nebunie
1.18
Fapte. 17.18
, dar pentru noi care
1.18
Cap. 15.26.

suntem mântuiți este puterea
1.18
Rom. 1.16
lui Dumnezeu. 19Căci este scris: Voi prăpădi
1.19
Iov 5.12,13Is. 29.14Ier. 8.9
înțelepciunea înțelepților și voi nimici priceperea celor pricepuți. 20Unde
1.20
Is. 33.18
este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certărețul veacului acestuia? Oare n‐a
1.20
Iov 12.17,20,24Is. 44.25Rom. 1.22
făcut Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii? 21Căci
1.21
Mat. 11.25Lc. 10.21Rom. 1.20,21,28
, deoarece în înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n‐a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei, Dumnezeu a binevoit prin nebunia lucrului propovăduit să mântuiască pe cei ce cred. 22Deoarece iudeii
1.22
Mat. 12.38
16.1Mc. 8.11Lc. 11.16In. 4.48
cer semne și grecii caută înțelepciune, 23dar noi propovăduim pe Hristos răstignit, pentru iudei
1.23
Is. 8.14Mat. 11.6
13.57Lc. 2.34In. 6.60,66Rom. 9.32Gal. 5.111 Pet. 2.8
piatră de poticnire, iar pentru Neamuri nebunie
1.23
Vers. 18. Cap. 2.14.

, 24dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, pe Hristos puterea
1.24
Rom. 1.4,16
lui Dumnezeu și înțelepciunea
1.24
Col. 2.3
lui Dumnezeu. 25Căci ce este nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii și ce este slab al lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26Căci vedeți chemarea voastră, fraților, că nu
1.26
In. 7.48
sunt mulți înțelepți după carne, nu mulți puternici, nu mulți de neam bun:… 27Dar Dumnezeu a ales pe cele
1.27
Mat. 11.25Iac. 2.5Ps. 8.2
nebune ale lumii ca să dea de rușine pe înțelepți, și Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să dea de rușine pe cele tari 28și Dumnezeu a ales pe cele de neam de jos ale lumii și pe cele disprețuite, și pe cele ce
1.28
Rom. 4.17
nu sunt, ca
1.28
Cap. 2.6.

să desființeze pe cele ce sunt: 29ca
1.29
Rom. 3.27Ef. 2.9
nicio carne să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30Și voi din el sunteți în Hristos Isus, care ne‐a fost făcut înțelepciune
1.30
Vers. 24.

de la Dumnezeu și dreptate
1.30
Ier. 23.5,6Rom. 4.252 Cor. 5.21Fil. 3.9
și sfințire
1.30
In. 17.19
și răscumpărare
1.30
Ef. 1.7
, 31pentru ca după cum este scris: Cine
1.31
Ier. 9.23,242 Cor. 10.17
se laudă să se laude în Domnul.