Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Pilde din Vechiul Testament

101Căci nu voiesc, fraților, să nu știți că părinții noștri toți erau sub nor

10.1
Ex. 13.21
40.34Num. 9.18
14.14Deut. 1.33Neem. 9.12,19Ps. 78.14
105.39
și toți au trecut prin mare
10.1
Ex. 14.22Num. 33.8Ios. 4.23Ps. 78.13
, 2și toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare, 3și toți au mâncat aceeași mâncare
10.3
Ex. 16.15,35Neem. 9.15,20Ps. 78.24
duhovnicească, 4și toți au băut aceeași băutură
10.4
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 78.15
duhovnicească, pentru că beau dintr‐o stâncă duhovnicească ce‐i urma, iar stânca era Hristos. 5Totuși Dumnezeu n‐a avut plăcere în mai mulți dintre ei; căci au
10.5
Num. 14.29,32,35
26.64,65Ps. 106.26Evr. 3.17Iuda 5
fost răsturnați în pustie. 6Și acestea au fost pilde pentru noi ca să nu fim poftitori de rele, cum
10.6
Num. 11.4,33,34Ps. 106.14
au poftit și ei. 7Și
10.7
Vers. 14.

nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris: Poporul
10.7
Ex. 32.6
a șezut să mănânce și să bea și s‐au sculat să joace. 8Nici să
10.8
Cap. 6.18.
Ap. 2.14
nu curvim cum au curvit unii dintre ei și au
10.8
Num. 25.1,9Ps. 106.29
căzut într‐o singură zi douăzeci și trei de mii. 9Și să nu ispitim pe Domnul, cum au ispitit unii
10.9
Ex. 17.2,7Num. 21.5Deut. 6.16Ps. 78.18,56
95.9
106.14
dintre ei și au
10.9
Num. 21.6
pierit de șerpi. 10Și nu cârtiți, cum au cârtit unii
10.10
Ex. 16.2
17.2Num. 14.2,29
16.41
dintre ei și au
10.10
Num. 14.37
16.49
pierit de pierzătorul
10.10
Ex. 12.232 Sam. 24.161 Cron. 21.15
. 11Și acestea li se întâmplau lor ca pilde, dar au
10.11
Rom. 15.4
fost scrise spre cumințirea noastră, peste care
10.11
Cap. 7.29.
Fil. 4.5Evr. 10.371 In. 2.18
au ajuns sfârșiturile veacurilor. 12Încât cui
10.12
Rom. 11.20
i se pare că stă să ia seama să nu cadă. 13Nu v‐a apucat nicio ispită care să nu fi fost omenească: dar Dumnezeu
10.13
Cap. 1.9.

este credincios, care nu
10.13
Ps. 125.32 Pet. 2.9
va îngădui ca să fiți ispitiți peste ce puteți, ci deodată cu ispita va face
10.13
Ier. 29.11
și ieșirea, ca s‐o puteți răbda.

Despre Cina Domnului

14De aceea, iubiții mei, fugiți

10.14
Vers. 7.2.
2 Cor. 6.171 In. 5.21
de închinarea la idoli. 15Vorbesc ca unor oameni cuminți
10.15
Cap. 8.1.

; judecați voi ce zic. 16Paharul
10.16
Mat. 26.26‐28
binecuvântării pe care‐l binecuvântăm, nu este el o părtășie cu sângele lui Hristos? Pâinea
10.16
Fapte. 2.42,46
pe care o frângem, nu este ea o părtășie cu trupul lui Hristos? 17Pentru că noi
10.17
Rom. 12.5
care suntem mulți suntem o singură pâine, un singur trup; căci toți luăm o parte dintr‐o singură pâine. 18Vedeți pe Israelul
10.18
Rom. 4.12Gal. 6.16
după carne
10.18
Rom. 4.1
9.3,52 Cor. 11.18
; cei ce mănâncă jertfele nu sunt oare
10.18
Lev. 3.3
7.15
părtași cu altarul? 19Ce spun eu deci? Că
10.19
Cap. 8.4.

ce s‐a înjunghiat pentru idoli este ceva? Sau că idolul este ceva? 20Ci zic că ce înjunghie Neamurile înjunghie
10.20
Lev. 17.7Deut. 32.17Ps. 106.37Ap. 9.20
dracilor și nu lui Dumnezeu, și nu voiesc ca voi să vă faceți părtași cu dracii. 21Nu
10.21
2 Cor. 6.15,16
puteți bea paharul Domnului și paharul
10.21
Deut. 32.38
dracilor. Nu puteți să luați parte la masa Domnului și la masa dracilor. 22Sau
10.22
Deut. 32.21
întărâtăm pe Domnul la gelozie? Nu cumva suntem
10.22
Ezec. 22.14
mai tari decât el?

Cugetul nostru și al altuia

23Toate

10.23
Cap. 6.12.

sunt îngăduite, dar nu toate folosesc, toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24Nimeni
10.24
Rom. 15.1,2Fil. 2.4,21
să nu caute al său, ci fiecare al altuia. 25Mâncați orice
10.25
1 Tim. 4.4
se vinde în măcelărie, necercetând ceva din pricina cugetului. 26Căci al
10.26
Ex. 19.5Deut. 10.14Ps. 24.1
50.12
Domnului este pământul și plinătatea lui. 27Dacă vă va chema la un ospăț cineva dintre necredincioși și voiți să vă duceți, mâncați orice
10.27
Lc. 10.7
vă este pus înainte, necercetând ceva din pricina cugetului. 28Iar dacă vă zice cineva: Aceasta a fost jertfită! nu mâncați, din pricina
10.28
Cap. 8.10, 12.

aceluia care v‐a înștiințat și din pricina cugetului. 29Zic însă: cugetul, nu al tău, ci al altuia; căci pentru ce
10.29
Rom. 14.16
este judecată slobozenia mea de un alt cuget? 30Dacă eu iau parte cu mulțumire, de ce sunt hulit pentru aceea pentru
10.30
Rom. 14.61 Tim. 4.3,4
care eu mulțumesc? 31De aceea
10.31
Col. 3.171 Pet. 4.111 Pet. 4.11
, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți ceva, faceți toate spre slava lui Dumnezeu. 32Nu
10.32
Rom. 14.132 Cor. 6.3
dați prilej de poticnire fie iudeilor fie grecilor fie bisericii
10.32
Fapte. 20.28
lui Dumnezeu, 33după cum și eu
10.33
Rom. 15.2
plac tuturor în toate, necăutând
10.33
Vers. 24.

folosul meu însumi, ci pe al celor mulți ca să fie mântuiți.