Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Ținuta femeii în adunări

111Luați‐vă după mine

11.1
Cap. 4.16.
Ef. 5.1Fil. 3.171 Tes. 1.62 Tes. 3.9
, după cum și eu m‐am luat după Hristos. 2Și vă laud că în
11.2
Cap. 4.17.

toate vă aduceți aminte de mine și țineți
11.2
Cap. 7.17.

datinele după cum vi le‐am încredințat. 3Dar voiesc să știți că Hristos
11.3
Ef. 5.23
este capul
11.3
Gen. 3.161 Tim. 2.11,121 Pet. 3.1
5.6
oricărui bărbat, iar bărbatul este capul
11.3
In. 14.28Fil. 2.7‐9
femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. 4Orice bărbat care se roagă sau prorocește
11.4
Cap. 12.10, 28;
14.1
având ceva pe cap, necinstește pe capul său. 5Dar orice femeie
11.5
Fapte. 21.9
care se roagă sau prorocește cu capul neînvălit, necinstește pe capul ei; căci este tot atâta ca și cum ar fi rasă
11.5
Deut. 21.12
. 6Căci dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă; iar dacă este rușinos
11.6
Num. 5.18Deut. 22.5
pentru o femeie ca să se tundă sau să se radă, să se învălească. 7Căci un bărbat în adevăr nu trebuie să‐și învălească el capul, fiindcă este
11.7
Gen. 1.26,27
5.1
9.6
chipul și slava lui Dumnezeu; dar femeia este slava bărbatului. 8Căci nu
11.8
Gen. 2.21,22
bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat; 9căci nici n‐a
11.9
Gen. 2.18,21,23
fost făcut bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat; 10de aceea femeia trebuie să
11.10
Gen. 24.65
aibă un semn de stăpânire asupra capului ei din pricina îngerilor
11.10
Ecl. 5.6
. 11Însă
11.11
Gal. 3.28
nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul. 12Căci după cum femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, iar toate
11.12
Rom. 11.36
sunt din Dumnezeu. 13Judecați în voi înșivă: este cuviincios oare ca o femeie să se roage lui Dumnezeu neînvălită? 14Și nu vă învață chiar firea că un bărbat dacă poartă părul lung îi este o necinste? 15Dar o femeie dacă poartă părul lung îi este o slavă. Pentru că părul lung îi este dat drept învălitoare. 16Iar dacă
11.16
1 Tim. 6.4
cineva pare că e iubitor de ceartă, noi n‐avem un astfel de obicei și nici
11.16
Cap. 7.17;
14.33
bisericile lui Dumnezeu.

Despre cina Domnului

17Poruncind însă aceasta, nu vă laud, pentru că nu veniți împreună spre mai bine, ci spre mai rău. 18Căci mai întâi de toate, când veniți împreună în adunare aud

11.18
Cap. 1.10‐12;
3.3
că sunt dezbinări între voi și în parte o cred. 19Căci trebuie
11.19
Mat. 18.7Lc. 17.1Fapte. 20.301 Tim. 4.12 Pet. 2.1,2
să fie secte între voi ca
11.19
Lc. 2.351 In. 2.19Deut. 13.3
să se arate între voi cei încuviințați. 20Deci când veniți împreună în același loc, nu este cu putință ca să mâncați cina Domnului: 21Căci când mâncați, fiecare ia mai dinainte cina sa deosebită; și unul este flămând, iar altul
11.21
2 Pet. 2.13Iuda 12
este beat. 22N‐aveți dar case ca să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica
11.22
Cap. 10.32.

lui Dumnezeu și dați de rușine
11.22
Iac. 2.6
pe cei ce n‐au? Ce să vă zic? Să vă laud? În aceasta nu vă laud. 23Căci eu am
11.23
Cap. 15.3.
Gal. 1.1,11,12
primit de la Domnul ceea ce v‐am și dat, cum că
11.23
Mat. 26.26Mc. 14.23Lc. 22.19
Domnul Isus în noaptea când era dat prins a luat pâine. 24Și după ce a mulțumit, a frânt‐o și a zis: Acesta este trupul meu, care este pentru voi, faceți aceasta spre pomenirea mea. 25Asemenea și paharul după cinare, zicând: Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu; faceți aceasta ori de câte ori îl beți, spre pomenirea mea. 26Pentru că de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți paharul acesta vestiți moartea Domnului până
11.26
In. 14.3
21.22Fapte. 1.1115.231 Tes. 4.162 Tes. 1.10Iuda 14Ap. 1.7
va veni el. 27Încât
11.27
Num. 9.10,13In. 6.51,63,64
13.27
cine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Dar omul
11.28
2 Cor. 13.5Gal. 6.4
să se cerce pe sine însuși și astfel să mănânce din pâine și să bea din pahar. 29Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea judecata dacă nu deosebește trupul. 30De aceea mulți între voi sunt slabi și bolnavi și destui dorm; 31dar dacă
11.31
Ps. 32.51 In. 1.9
ne‐am judeca pe noi înșine, n‐am fi judecați; 32dar când suntem
11.32
Ps. 94.12,13Evr. 12.5‐11
judecați, suntem cumințiți de Domnul ca să nu fim osândiți cu lumea. 33Încât, frații mei, când veniți împreună ca să mâncați, așteptați‐vă unii pe alții. 34Iar dacă cineva este flămând
11.34
Vers. 21.

, să mănânce acasă
11.34
Vers. 22.

; ca să nu veniți împreună spre judecată. Celelalte le voi
11.34
Cap. 7.17.
Tit 1.5
rândui îndată ce voi
11.34
Cap. 4.19.

veni.