Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Darurile duhovnicești

121Iar despre

12.1
Cap. 14.1, 37.

cele duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți neștiutori. 2Știți că
12.2
Cap. 6.11.
Ef. 2.11,121 Tes. 1.9Tit 3.31 Pet. 4.3
atunci când erați Neamuri, erați duși spre idolii
12.2
Ps. 115.5
cei muți, ca și cum ați fi fost mânați. 3De aceea vă fac cunoscut că
12.3
Mc. 9.391 In. 4.2‐3
nimeni vorbind prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Isus este anatema! Și nimeni
12.3
Mat. 16.17In. 15.262 Cor. 3.5
nu poate zice: Isus este Domn! decât prin Duhul Sfânt. 4Sunt
12.4
Rom. 12.4Evr. 2.41 Pet. 4.10
însă felurimi de daruri, dar același
12.4
Ef. 1.4
Duh. 5Și sunt
12.5
Rom. 12.6‐8Ef. 4.11
felurimi de slujbe, dar același Domn. 6Și sunt felurimi de lucrări, dar este același Dumnezeu care
12.6
Ef. 1.23
lucrează toate în toți. 7Și
12.7
Rom. 12.6‐8Ef. 4.71 Pet. 4.10,11
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folos. 8Căci unuia i se dă prin Duhul un cuvânt
12.8
Cap. 2.6, 7.

de înțelepciune, iar altuia un cuvânt
12.8
Cap. 1.5;
13.22 Cor. 8.7
de cunoștiință, după același Duh, 9altuia
12.9
Mat. 17.19,202 Cor. 4.13
credință în același Duh; altuia daruri
12.9
Mc. 16.18Iac. 5.14
de tămăduiri în același Duh; 10altuia
12.10
Vers. 28, 29.
Mc. 16.17Gal. 3.5
lucrări de minuni; altuia prorocie
12.10
Rom. 12.614.1
; altuia
12.10
Cap. 14.29.
1 In. 4.1
deosebiri de duhuri; altuia felurite
12.10
Fapte. 2.4
10.46
feluri de limbi; altuia tălmăcire de limbi: 11Toate acestea însă le lucrează unul și același Duh împărțind
12.11
Rom. 12.62 Cor. 10.13Ef. 4.7
fiecăruia în parte cum
12.11
In. 3.8Evr. 2.4
voiește.

Mădularele trupului

12Căci după cum

12.12
Rom. 12.4,5Ef. 4.4,16
trupul este unul singur și are multe mădulare și toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, tot așa
12.12
Vers. 27.
Gal. 3.16
este și Hristosul. 13Căci într‐un
12.13
Rom. 6.5
singur Duh noi toți am fost botezați ca să fim un singur trup, fie
12.13
Gal. 3.28Ef. 2.13,14,16Col. 3.11
iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți
12.13
In. 6.63
7.37‐39
am fost adăpați dintr‐un singur Duh. 14Căci trupul nu este un singur mădular, ci multe. 15Dacă piciorul va zice: Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup! — nu pentru aceasta nu este din trup. 16Și dacă urechea va zice: Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup! — nu pentru aceasta nu este din trup. 17Dacă tot trupul ar fi un ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18Și acum Dumnezeu a pus
12.18
Vers. 28.

mădularele, pe fiecare dintre ele, în trup cum
12.18
Rom. 12.3
a voit el. 19Și dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20Dar acum sunt multe mădulare, dar un singur trup. 21Și nu poate ochiul să zică mâinii: N‐am trebuință de tine! Sau capul iarăși picioarelor: N‐am trebuință de voi. 22Ci mult mai degrabă, mădularele trupului care par a fi mai slabe, sunt neapărat trebuitoare, 23și pe cele ale trupului care ni se par a fi mai de necinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste; și cele necuviincioase ale noastre au mai multă bunăcuviință, 24iar cele cuviincioase ale noastre n‐au trebuință: ci Dumnezeu a întocmit trupul dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește, 25ca să nu fie dezbinare în trup, ci ca mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună; și dacă este cinstit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27Și voi
12.27
Rom. 12.5Ef. 1.23
4.12
5.23,30Col. 1.24
sunteți trupul lui Hristos și mădularele
12.27
Ef. 5.30
lui fiecare în parte. 28Și Dumnezeu
12.28
Ef. 4.11
a pus pe unii în biserică mai întâi apostoli
12.28
Ef. 2.20
3.5
, al doilea proroci
12.28
Fapte. 13.1Rom. 12.6
, al treilea învățători, apoi minuni
12.28
Vers. 10.

, apoi daruri
12.28
Vers. 9.

de tămăduiri, ajutorări
12.28
Num. 11.17
, cârmuiri
12.28
Rom. 12.81 Tim. 5.17Evr. 13.17,24
, felurite feluri de limbi. 29Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți sunt învățători? Oare toți fac minuni? 30Oare toți au daruri de tămăduiri? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți tălmăcesc? 31Râvniți însă
12.31
Cap. 14.1, 39.

darurile mai mari. Și vă și arăt o cale neîntrecută.