Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Strângerea de ajutoare

161Cât pentru strângerea

16.1
Fapte. 11.29
24.17Rom. 15.262 Cor. 8.4
9.1,12Gal. 2.10
de ajutoare care este pentru sfinți, și cum am poruncit bisericilor Galatiei, așa faceți și voi. 2În
16.2
Fapte. 20.7Ap. 1.10
ziua întâi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte acasă, strângând după cum i‐ar merge bine, ca să nu se facă strângeri de ajutoare atunci când voi veni. 3Și când voi sosi la voi, pe
16.3
2 Cor. 8.19
cei pe care îi veți găsi buni îi voi trimite cu epistole ca să ducă darul vostru la Ierusalim. 4Și dacă
16.4
2 Cor. 8.4,19
este vrednic să mă duc și eu, vor merge cu mine. 5Voi veni însă la voi, când
16.5
Fapte. 19.212 Cor. 1.16
voi trece prin Macedonia; căci trec prin Macedonia 6și poate voi rămâne la voi sau și voi ierna, ca să mă petreceți
16.6
Fapte. 15.3
17.15
21.5Rom. 15.242 Cor. 1.16
unde mă voi duce. 7Căci nu voiesc să vă văd în treacăt acum; căci nădăjduesc să rămân câtăva vreme la voi, dacă va îngădui
16.7
Fapte. 18.21Iac. 4.15
Domnul. 8Voi rămâne însă în Efes până la Cincizecime. 9Căci mi
16.9
Fapte. 14.272 Cor. 2.12Col. 4.3Ap. 3.8
s‐a deschis o ușă mare și de folos și
16.9
Fapte. 19.9
mulți îmi stau împotrivă. 10Și dacă
16.10
Fapte. 19.22
va veni Timotei, luați seama ca să fie la voi fără teamă, căci el lucrează lucrul
16.10
Rom. 16.21Fil. 2.20,221 Tes. 3.2
Domnului ca și mine. 11Deci să nu‐l disprețuiască cineva
16.11
1 Tim. 4.12
. Și petreceți‐l în
16.11
Fapte. 15.33
pace ca să vină la mine; căci îl aștept cu frații. 12Și cât pentru Apolo
16.12
Cap. 1.12;
3.5
, fratele, l‐am îndemnat mult ca să vină la voi cu frații; și nu i‐a fost deloc voia ca să vină acum, dar va veni când va avea prilej.

Îndemnuri

13Vegheați

16.13
Mat. 24.42
25.131 Tes. 5.61 Pet. 5.8
, stați tari în credință, fiți
16.13
Cap. 15.1.
Fil. 1.27
4.11 Tes. 3.82 Tes. 2.15
bărbați, întăriți‐vă
16.13
Ef. 6.10Col. 1.11
. 14Tot ce
16.14
Cap. 14.1.
1 Pet. 4.8
faceți să se facă în iubire. 15Și vă îndemn, fraților — știți casa
16.15
Cap. 1.16.

lui Stefana că este pârga
16.15
Rom. 16.5
Ahaiei și s‐au rânduit pe ei înșiși spre slujba sfinților
16.15
2 Cor. 8.4
9.1Evr. 6.10
16să fiți și voi supuși
16.16
Evr. 13.17
unora ca aceștia și oricăruia care lucrează împreună și se
16.16
Evr. 6.10
ostenește. 17Mă bucur de venirea lui Stefana și Fortunat și Ahaic, căci
16.17
2 Cor. 11.9Fil. 2.30Flm. 13
au împlinit lipsa voastră. 18Căci
16.18
Col. 4.8
mi‐au odihnit duhul meu și al vostru. Deci
16.18
Fil. 2.291 Tes. 5.12
recunoașteți pe unii ca aceștia.

Urări de sănătate

19Vă îmbrățișează bisericile Asiei. Vă îmbrățișează mult Acuila și Prisca, în Domnul, împreună

16.19
Rom. 16.5,15Flm. 2
cu biserica cea care este în casa lor. 20Vă îmbrățișează toți frații. Îmbrățișați‐vă
16.20
Rom. 16.16
unii pe alții cu o sărutare sfântă. 21Îmbrățișarea
16.21
Col. 4.182 Tes. 3.17
mea cu mâna mea, a lui Pavel. 22Dacă cineva nu
16.22
Ef. 6.24
iubește pe Domnul, să
16.22
Gal. 1.8,9
fie anatema. Maranata
16.22
Iuda 14‐15
. 23Harul
16.23
Rom. 16.20
Domnului Isus Hristos fie cu voi. 24Iubirea mea este cu voi toți în Hristos Isus. Amin.