Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Propovăduirea lui Pavel

21Și eu, când am venit la voi, fraților, n‐am

2.1
Cap. 1.17. Vers. 4.13.
2 Cor. 10.10
11.6
venit cu revărsare de cuvânt sau înțelepciune ca să vă vestesc
2.1
Cap. 1.6.

taina lui Dumnezeu. 2Căci n‐am judecat să știu ceva între voi decât
2.2
Gal. 6.14Fil. 3.8
pe Isus Hristos și pe acesta răstignit. 3Și eu am
2.3
Fapte. 18.1,6,12
fost la voi în
2.3
2 Cor. 4.7
10.1,10
11.30
12.5,9Gal. 4.13
slăbiciune și în temere și în multă frică. 4Și vorbirea mea și lucrul propovăduit de mine nu
2.4
Vers. 1. Cap. 1.17.
1 Pet. 1.16
era în cuvinte înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2.4
Rom. 15.191 Tes. 1.5
în dovedirea Duhului și a puterii, 5pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciune omenească, ci în puterea
2.5
2 Cor. 4.7
6.7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6Și noi vorbim înțelepciune între cei desăvârșiți

2.6
Cap. 14.20.
Ef. 4.13Fil. 3.15Evr. 5.14
, dar înțelepciune
2.6
Cap. 1.20;
3.192 Cor. 1.12Iac. 3.15
nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia care
2.6
Cap. 1.28.

au să fie desființați. 7Ci vorbim înțelepciunea lui Dumnezeu într‐o taină care a fost ascunsă, pe care
2.7
Rom. 16.25,26Ef. 3.5,9Col. 1.262 Tim. 1.9
Dumnezeu a rânduit‐o mai înainte de veacuri spre slava noastră; 8pe care
2.8
Mat. 11.25In. 7.48Fapte. 13.272 Cor. 3.14
nimeni dintre stăpânitorii veacului acestuia n‐a cunoscut‐o (căci dacă
2.8
Lc. 23.34Fapte. 3.17In. 16.3
ar fi cunoscut‐o, n‐ar fi răstignit pe Domnul slavei:) 9Dar după cum este scris: Cele ce
2.9
Is. 64.4
ochiul n‐a văzut și urechea n‐a auzit și la inimă de om nu s‐au suit, sunt cele ce a pregătit Dumnezeu celor ce‐l iubesc, 10dar nouă Dumnezeu ni
2.10
Mat. 13.11
16.17In. 14.26
16.131 In. 2.27
le‐a descoperit prin Duhul; căci Duhul cercetează toate, chiar și cele adânci ale lui Dumnezeu. 11Căci cine dintre oameni știe cele ale omului
2.11
Prov. 20.27
27.19Ier. 17.9
decât duhul omului care este în el? Tot așa
2.11
Rom. 11.33,34
nimeni nu cunoaște cele ale lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul
2.12
Rom. 8.15
care este de la Dumnezeu ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, 13pe care le și vorbim
2.13
2 Pet. 1.16
nu în cuvinte învățate de la înțelepciune omenească, ci învățate de la Duhul, unind cele duhovnicești cu cele duhovnicești. 14Dar
2.14
Mat. 16.23
omul sufletesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu: căci
2.14
Cap. 1, 18, 23.

ele sunt o nebunie pentru el și
2.14
Rom. 8.5‐7Iuda 19
nu poate să le cunoască, fiindcă se judecă duhovnicește. 15Iar cel duhovnicesc
2.15
Prov. 28.51 Tes. 5.211 In. 4.1
judecă toate, dar el însuși nu este judecat de nimeni. 16Căci
2.16
Iov 15.8Is. 40.13Ier. 23.18Rom. 11.34
cine a cunoscut gândul Domnului ca să‐l învețe? Dar noi
2.16
In. 15.15
avem gândul lui Hristos.