Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Dezbinările din Corint

31Și eu, fraților, n‐am putut să vă vorbesc ca unora duhovnicești

3.1
Cap. 2.15.

, ci ca unora firești,
3.1
Cap. 2.14.

ca unor prunci
3.1
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
în Hristos. 2V‐am hrănit cu lapte
3.2
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
, nu cu bucate; căci
3.2
In. 16.12
nu le puteați suferi încă. Căci nici acum nu puteți încă. 3Căci tot firești sunteți. Căci când
3.3
Cap. 1.11;
11.18Gal. 5.20,21Iac. 3.16
între voi este gelozie și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare firești și umblați după felul omului? 4Căci când unul zice: Eu
3.4
Cap. 1.12.

sunt al lui Pavel. Iar altul: Eu sunt al lui Apolo, nu sunteți voi oameni? 5Deci ce este Apolo? Și ce este Pavel? Slujitori
3.5
Cap. 4.1.
2 Cor. 3.3
prin care ați crezut, și după cum
3.5
Rom. 12.3,61 Pet. 4.11
a dat fiecăruia Domnul. 6Eu
3.6
Fapte. 18.4,8,119.1
15.12 Cor. 10.14,15
am sădit, Apolo
3.6
Fapte. 18.24,27
19.1
a udat, dar
3.6
Cap. 1.30;
15.102 Cor. 3.5
Dumezeu a făcut să crească. 7Astfel nici
3.7
2 Cor. 12.11Gal. 6.3
cel ce sădește este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă tot una sunt; dar
3.8
Ps. 62.12Rom. 2.6Gal. 6.4,5Ap. 2.23
22.12
fiecare își va lua răsplata potrivit muncii sale. 9Căci
3.9
Fapte. 15.42 Cor. 6.1
suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu; voi sunteți pământul arat al lui Dumnezeu, zidirea
3.9
Ef. 2.20Col. 2.7Evr. 3.3,41 Pet. 2.5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3.10
Rom. 1.5
12.3
harul lui Dumnezeu care mi‐a fost dat, ca un meșter zidar înțelept eu am pus temelia
3.10
Rom. 15.20Ap. 21.14
și altul zidește deasupra. Dar fiecare
3.10
1 Pet. 4.11
să ia seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea
3.11
Is. 28.16Mat. 16.182 Cor. 11.4Gal. 1.7
pusă, care
3.11
Ef. 2.20
este Isus Hristos. 12Iar dacă cineva zidește deasupra pe temelie aur, argint, pietre de preț, lemne, fân, trestie, 13lucrul fiecăruia
3.13
Cap. 4.5.

se va arăta: pentru că ziua îl va face cunoscut, căci se descoperă
3.13
1 Pet. 1.7
4.12
în foc
3.13
Lc. 2.35
și focul însuși va încerca ce fel este lucrul fiecăruia. 14Dacă lucrul cuiva, pe care‐l va zidi deasupra, va rămâne, va
3.14
Cap. 4.5.

lua o răsplată; 15iar dacă lucrul cuiva va fi ars de tot, el va fi păgubit, dar el însuși va fi mântuit, însă așa
3.15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3.16
Cap. 6.19.
2 Cor. 6.16Ef. 2.21,22Evr. 3.61 Pet. 2.5
știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă strică cineva Templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 18Nimeni
3.18
Prov. 3.7Is. 5.21
să nu se amăgească pe sine însuși; dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. 19Căci
3.19
Cap. 1.20;
2.6
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Căci este scris: Cel ce
3.19
Iov 5.13
prinde cu mâna pe înțelepți în viclenia lor. 20Și iarăși: Domnul
3.20
Ps. 94.11
cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșerte. 21De aceea nimeni
3.21
Cap. 1.12;
4.6
să nu se laude în oameni; căci toate sunt ale voastre. 22Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viață, fie moarte, fie cele de față, fie cele viitoare, toate
3.22
2 Cor. 4.5,15
sunt ale voastre, 23iar
3.23
Rom. 11.82 Cor. 10.7Gal. 3.29
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.