Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Dezbinările din Corint

31Și eu, fraților, n‐am putut să vă vorbesc ca unora duhovnicești

3.1
Cap. 2.15.
, ci ca unora firești,
3.1
Cap. 2.14.
ca unor prunci
3.1
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
în Hristos. 2V‐am hrănit cu lapte
3.2
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
, nu cu bucate; căci
3.2
In. 16.12
nu le puteați suferi încă. Căci nici acum nu puteți încă. 3Căci tot firești sunteți. Căci când
3.3
Cap. 1.11;
între voi este gelozie și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare firești și umblați după felul omului? 4Căci când unul zice: Eu
3.4
Cap. 1.12.
sunt al lui Pavel. Iar altul: Eu sunt al lui Apolo, nu sunteți voi oameni? 5Deci ce este Apolo? Și ce este Pavel? Slujitori
3.5
Cap. 4.1.
prin care ați crezut, și după cum
3.5
Rom. 12.3,61 Pet. 4.11
a dat fiecăruia Domnul. 6Eu
3.6
Fapte. 18.4,8,119.1
15.12 Cor. 10.14,15
am sădit, Apolo
3.6
Fapte. 18.24,27
19.1
a udat, dar
3.6
Cap. 1.30;
Dumezeu a făcut să crească. 7Astfel nici
3.7
2 Cor. 12.11Gal. 6.3
cel ce sădește este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă tot una sunt; dar
3.8
Ps. 62.12Rom. 2.6Gal. 6.4,5Ap. 2.23
22.12
fiecare își va lua răsplata potrivit muncii sale. 9Căci
3.9
Fapte. 15.42 Cor. 6.1
suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu; voi sunteți pământul arat al lui Dumnezeu, zidirea
3.9
Ef. 2.20Col. 2.7Evr. 3.3,41 Pet. 2.5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3.10
Rom. 1.5
12.3
harul lui Dumnezeu care mi‐a fost dat, ca un meșter zidar înțelept eu am pus temelia
3.10
Rom. 15.20Ap. 21.14
și altul zidește deasupra. Dar fiecare
3.10
1 Pet. 4.11
să ia seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea
3.11
Is. 28.16Mat. 16.182 Cor. 11.4Gal. 1.7
pusă, care
3.11
Ef. 2.20
este Isus Hristos. 12Iar dacă cineva zidește deasupra pe temelie aur, argint, pietre de preț, lemne, fân, trestie, 13lucrul fiecăruia
3.13
Cap. 4.5.
se va arăta: pentru că ziua îl va face cunoscut, căci se descoperă
3.13
1 Pet. 1.7
4.12
în foc
3.13
Lc. 2.35
și focul însuși va încerca ce fel este lucrul fiecăruia. 14Dacă lucrul cuiva, pe care‐l va zidi deasupra, va rămâne, va
3.14
Cap. 4.5.
lua o răsplată; 15iar dacă lucrul cuiva va fi ars de tot, el va fi păgubit, dar el însuși va fi mântuit, însă așa
3.15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3.16
Cap. 6.19.
știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă strică cineva Templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 18Nimeni
3.18
Prov. 3.7Is. 5.21
să nu se amăgească pe sine însuși; dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. 19Căci
3.19
Cap. 1.20;
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Căci este scris: Cel ce
3.19
Iov 5.13
prinde cu mâna pe înțelepți în viclenia lor. 20Și iarăși: Domnul
3.20
Ps. 94.11
cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșerte. 21De aceea nimeni
3.21
Cap. 1.12;
să nu se laude în oameni; căci toate sunt ale voastre. 22Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viață, fie moarte, fie cele de față, fie cele viitoare, toate
3.22
2 Cor. 4.5,15
sunt ale voastre, 23iar
3.23
Rom. 11.82 Cor. 10.7Gal. 3.29
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

4

Ce sunt apostolii

41Așa să ne socotească pe noi omul: ca

4.1
Mat. 24.459.172 Cor. 6.4Col. 1.25
slujitori ai lui Hristos și ca economi
4.1
Lc. 12.42Tit 1.71 Pet. 4.10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Aici însă ce se cere unor economi este ca omul să fie găsit credincios. 3Dar pentru mine este ceva foarte neînsemnat ca să fiu judecat de voi sau de vreo judecată omenească: da, nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4Căci nu cunosc nimic împotriva mea însumi, dar
4.4
Iov 9.2Ps. 130.3
143.2Prov. 21.2Rom. 3.20
4.2
nu prin aceasta sunt îndreptățit; cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4.5
Mat. 7.1Rom. 2.1,16
14.4,10,13Ap. 20.12
nu judecați nimic mai înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care
4.5
Cap. 3.13.
va și da la lumină cele ascunse ale întunericului și va face cunoscut sfaturile inimilor: și atunci
4.5
Rom. 2.29
fiecare își va avea lauda de la Dumnezeu. 6Dar acestea
4.6
In. 1.12
3.4
, fraților, le‐am strămutat la mine însumi și la Apolo pentru voi, ca
4.6
Rom. 12.3
să învățați în noi să
4.6
Cap. 3.21;
nu treceți peste cele ce sunt scrise, ca să nu vă făliți unul cu câte unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te deosebește? Și ce
4.7
In. 3.27Iac. 1.171 Pet. 4.10
ai, ce n‐ai primit? Iar dacă ai primit, pentru ce te lauzi ca și cum n‐ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8Acum sunteți și sătui; acum v‐ați

4.8
Ap. 3.17
și îmbogățit; fără noi ați și domnit; și dacă ați fi domnit măcar, ca să domnim și noi împreună cu voi! 9Căci, mi se pare, Dumnezeu ne‐a arătat pe noi apostolii ca pe cei din urmă, ca pe niște
4.9
Ps. 44.22Rom. 8.362 Cor. 4.11
6.6
osândiți la moarte, pentru că
4.9
Evr. 10.33
suntem făcuți o priveliște lumii, atât îngerilor, cât și oamenilor. 10Noi
4.10
Cap. 2.3.
suntem nebuni
4.10
Fapte. 17.18
26.243.182 Reg. 9.11
pentru Hristos; iar voi sunteți cuminți în Hristos! noi
4.10
2 Cor. 13.9
suntem neputincioși, iar voi tari! voi în slavă, iar noi în dispreț. 11Până
4.11
2 Cor. 4.8
11.23‐27Fil. 4.12
în ceasul de acum și flămânzim și însetăm și suntem goi
4.11
Iov 22.6Rom. 8.35
și suntem bătuți
4.11
Fapte. 23.2
cu pumnii și suntem fără locuință statornică. 12Și ne
4.12
Fapte. 18.3
20.341 Tes. 2.92 Tes. 3.81 Tim. 4.10
ostenim lucrând cu mâinile noastre; înfruntați
4.12
Mat. 5.44Lc. 6.28
23.34Fapte. 7.60Rom. 12.14,201 Pet. 2.23
3.9
, binecuvântăm; prigoniți, suferim. 13Vorbiți de rău, ne rugăm; am ajuns ca
4.13
Plâng. 3.45
gunoaiele lumii, lepădătura tuturor până acum. 14Nu ca să vă rușinez scriu acestea, ci mustrându‐vă ca
4.14
1 Tes. 2.11
pe copiii mei iubiți. 15Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în
4.15
Fapte. 18.11Rom. 15.20Gal. 4.19Flm. 10Iac. 1.18
Hristos, nu aveți însă mulți părinți; căci eu v‐am născut în Hristos Isus prin evanghelie. 16Deci vă îndemn, luați‐vă după
4.16
Cap. 11.1.
mine. 17Pentru aceasta chiar v‐am trimis pe Timotei
4.17
Fapte. 19.22Fil. 2.191 Tes. 3.2
, care
4.17
1 Tim. 1.2
este copilul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4.17
Cap. 11.2.
căile mele cele în Hristos, după cum îi învăț
4.17
Cap. 7.17.
pretutindene în
4.17
Cap. 14.33.
orice biserică.

Împărăția lui Dumnezeu

18Dar unii

4.18
Cap. 5.2.
s‐au fălit ca și cum n‐aș veni la voi. 19Dar
4.19
Fapte. 19.212 Cor. 1.15,23
voi veni în curând la voi, dacă va voi Domnul
4.19
Fapte. 18.21Rom. 15.32Evr. 6.3Iac. 4.15
, și voi cunoaște nu vorba celor ce s‐au fălit, ci puterea lor; 20căci Împărăția
4.20
Cap. 2.4.
lui Dumnezeu nu este în vorbă, ci în putere. 21Ce voiți? Să vin la voi cu
4.21
2 Cor. 10.2
13.10
o nuia, sau cu iubire și un duh de blândețe?

5

Curvarul din Corint

51Acum se aude peste tot că între voi este curvie, și o astfel de curvie cum nu este nici între

5.1
Ef. 5.3
Neamuri, încât
5.1
Lev. 18.8Deut. 22.30
27.20
să aibă cineva pe nevasta
5.1
2 Cor. 7.12
tatălui său. 2Și
5.2
Cap. 4.18.
voi v‐ați fălit și nu v‐ați
5.2
2 Cor. 7.7,10
întristat mai degrabă, ca să fie ridicat din mijlocul vostru cel ce a făptuit lucrul acesta. 3Căci eu
5.3
Col. 2.5
, nefiind de față cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat ca și cum aș fi de față pe cel ce a lucrat astfel aceasta, 4în numele Domnului nostru Isus, fiind adunați împreună voi și duhul meu, cu
5.4
Mat. 16.19
18.18In. 20.232 Cor. 2.10
13.3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5
5.5
Iov 2.6Ps. 109.61 Tim. 1.20
dați pe unul ca acesta Satanei
5.5
Fapte. 26.18
spre pieirea cărnii, pentru ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos, Mielul nostru de Paște

6Lăudarea

5.6
Vers. 2. Cap. 3.21;
voastră nu este bună. Nu știți că puțin
5.6
Cap. 15.33.
aluat dospește toată frământătura? 7Curățiți bine aluatul cel vechi, ca să fiți o frământătură nouă, după cum sunteți fără aluat. Căci și Paștile
5.7
Is. 53.7In. 1.291 Pet. 1.19Ap. 5.6,12
noastre Hristos
5.7
In. 19.14
a fost jertfit. 8De aceea să
5.8
Ex. 12.15
13.6
serbăm nu
5.8
Deut. 16.3
cu aluat vechi, nici cu
5.8
Mat. 16.6,12Mc. 8.15Lc. 12.1
aluat de răutate și viclenie, ci cu azimi de curățenie și adevăr.

Creștinii și curvarii

9V‐am scris în epistola mea ca să

5.9
Vers. 2, 7.
nu vă însoțiți cu curvari, 10nu
5.10
Cap. 10.27.
deloc cu curvarii lumii
5.10
Cap. 1.20.
acesteia sau cu cei lacomi de bani și cu răpăreți sau cu închinători la idoli, fiindcă atunci trebuie să ieșiți din
5.10
In. 17.151 In. 5.19
lume. 11Ci v‐am scris că dacă
5.11
Mat. 18.17Rom. 16.172 Tes. 3.6,142 In. 10
vreunul numindu‐se frate este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli, sau batjocoritor, sau bețiv sau răpăreț, să nu vă însoțiți cu unul ca acesta, nici
5.11
Gal. 2.12
să nu mâncați împreună. 12Căci ce am eu să judec pe cei
5.12
Mc. 4.11Col. 4.51 Tes. 4.121 Tim. 3.7
de afară? Nu judecați voi oare pe cei
5.12
Cap. 6.1‐4.
dinăuntru? 13Dar pe cei de afară îi judecă Dumnezeu. Ridicați pe cel rău
5.13
Deut. 13.5
17.7
21.21
22.21,22,24
dintre voi înșivă.