Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Curvarul din Corint

51Acum se aude peste tot că între voi este curvie, și o astfel de curvie cum nu este nici între

5.1
Ef. 5.3
Neamuri, încât
5.1
Lev. 18.8Deut. 22.30
27.20
să aibă cineva pe nevasta
5.1
2 Cor. 7.12
tatălui său. 2Și
5.2
Cap. 4.18.

voi v‐ați fălit și nu v‐ați
5.2
2 Cor. 7.7,10
întristat mai degrabă, ca să fie ridicat din mijlocul vostru cel ce a făptuit lucrul acesta. 3Căci eu
5.3
Col. 2.5
, nefiind de față cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat ca și cum aș fi de față pe cel ce a lucrat astfel aceasta, 4în numele Domnului nostru Isus, fiind adunați împreună voi și duhul meu, cu
5.4
Mat. 16.19
18.18In. 20.232 Cor. 2.10
13.3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5
5.5
Iov 2.6Ps. 109.61 Tim. 1.20
dați pe unul ca acesta Satanei
5.5
Fapte. 26.18
spre pieirea cărnii, pentru ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos, Mielul nostru de Paște

6Lăudarea

5.6
Vers. 2. Cap. 3.21;
4.19Iac. 4.16
voastră nu este bună. Nu știți că puțin
5.6
Cap. 15.33.
Gal. 5.92 Tim. 2.17
aluat dospește toată frământătura? 7Curățiți bine aluatul cel vechi, ca să fiți o frământătură nouă, după cum sunteți fără aluat. Căci și Paștile
5.7
Is. 53.7In. 1.291 Pet. 1.19Ap. 5.6,12
noastre Hristos
5.7
In. 19.14
a fost jertfit. 8De aceea să
5.8
Ex. 12.15
13.6
serbăm nu
5.8
Deut. 16.3
cu aluat vechi, nici cu
5.8
Mat. 16.6,12Mc. 8.15Lc. 12.1
aluat de răutate și viclenie, ci cu azimi de curățenie și adevăr.

Creștinii și curvarii

9V‐am scris în epistola mea ca să

5.9
Vers. 2, 7.
2 Cor. 6.14Ef. 5.112 Tes. 3.14
nu vă însoțiți cu curvari, 10nu
5.10
Cap. 10.27.

deloc cu curvarii lumii
5.10
Cap. 1.20.

acesteia sau cu cei lacomi de bani și cu răpăreți sau cu închinători la idoli, fiindcă atunci trebuie să ieșiți din
5.10
In. 17.151 In. 5.19
lume. 11Ci v‐am scris că dacă
5.11
Mat. 18.17Rom. 16.172 Tes. 3.6,142 In. 10
vreunul numindu‐se frate este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli, sau batjocoritor, sau bețiv sau răpăreț, să nu vă însoțiți cu unul ca acesta, nici
5.11
Gal. 2.12
să nu mâncați împreună. 12Căci ce am eu să judec pe cei
5.12
Mc. 4.11Col. 4.51 Tes. 4.121 Tim. 3.7
de afară? Nu judecați voi oare pe cei
5.12
Cap. 6.1‐4.

dinăuntru? 13Dar pe cei de afară îi judecă Dumnezeu. Ridicați pe cel rău
5.13
Deut. 13.5
17.7
21.21
22.21,22,24
dintre voi înșivă.