Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Ce sunt apostolii

41Așa să ne socotească pe noi omul: ca

4.1
Mat. 24.459.172 Cor. 6.4Col. 1.25
slujitori ai lui Hristos și ca economi
4.1
Lc. 12.42Tit 1.71 Pet. 4.10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Aici însă ce se cere unor economi este ca omul să fie găsit credincios. 3Dar pentru mine este ceva foarte neînsemnat ca să fiu judecat de voi sau de vreo judecată omenească: da, nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4Căci nu cunosc nimic împotriva mea însumi, dar
4.4
Iov 9.2Ps. 130.3
143.2Prov. 21.2Rom. 3.20
4.2
nu prin aceasta sunt îndreptățit; cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4.5
Mat. 7.1Rom. 2.1,16
14.4,10,13Ap. 20.12
nu judecați nimic mai înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care
4.5
Cap. 3.13.
va și da la lumină cele ascunse ale întunericului și va face cunoscut sfaturile inimilor: și atunci
4.5
Rom. 2.29
fiecare își va avea lauda de la Dumnezeu. 6Dar acestea
4.6
In. 1.12
3.4
, fraților, le‐am strămutat la mine însumi și la Apolo pentru voi, ca
4.6
Rom. 12.3
să învățați în noi să
4.6
Cap. 3.21;
nu treceți peste cele ce sunt scrise, ca să nu vă făliți unul cu câte unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te deosebește? Și ce
4.7
In. 3.27Iac. 1.171 Pet. 4.10
ai, ce n‐ai primit? Iar dacă ai primit, pentru ce te lauzi ca și cum n‐ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8Acum sunteți și sătui; acum v‐ați

4.8
Ap. 3.17
și îmbogățit; fără noi ați și domnit; și dacă ați fi domnit măcar, ca să domnim și noi împreună cu voi! 9Căci, mi se pare, Dumnezeu ne‐a arătat pe noi apostolii ca pe cei din urmă, ca pe niște
4.9
Ps. 44.22Rom. 8.362 Cor. 4.11
6.6
osândiți la moarte, pentru că
4.9
Evr. 10.33
suntem făcuți o priveliște lumii, atât îngerilor, cât și oamenilor. 10Noi
4.10
Cap. 2.3.
suntem nebuni
4.10
Fapte. 17.18
26.243.182 Reg. 9.11
pentru Hristos; iar voi sunteți cuminți în Hristos! noi
4.10
2 Cor. 13.9
suntem neputincioși, iar voi tari! voi în slavă, iar noi în dispreț. 11Până
4.11
2 Cor. 4.8
11.23‐27Fil. 4.12
în ceasul de acum și flămânzim și însetăm și suntem goi
4.11
Iov 22.6Rom. 8.35
și suntem bătuți
4.11
Fapte. 23.2
cu pumnii și suntem fără locuință statornică. 12Și ne
4.12
Fapte. 18.3
20.341 Tes. 2.92 Tes. 3.81 Tim. 4.10
ostenim lucrând cu mâinile noastre; înfruntați
4.12
Mat. 5.44Lc. 6.28
23.34Fapte. 7.60Rom. 12.14,201 Pet. 2.23
3.9
, binecuvântăm; prigoniți, suferim. 13Vorbiți de rău, ne rugăm; am ajuns ca
4.13
Plâng. 3.45
gunoaiele lumii, lepădătura tuturor până acum. 14Nu ca să vă rușinez scriu acestea, ci mustrându‐vă ca
4.14
1 Tes. 2.11
pe copiii mei iubiți. 15Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în
4.15
Fapte. 18.11Rom. 15.20Gal. 4.19Flm. 10Iac. 1.18
Hristos, nu aveți însă mulți părinți; căci eu v‐am născut în Hristos Isus prin evanghelie. 16Deci vă îndemn, luați‐vă după
4.16
Cap. 11.1.
mine. 17Pentru aceasta chiar v‐am trimis pe Timotei
4.17
Fapte. 19.22Fil. 2.191 Tes. 3.2
, care
4.17
1 Tim. 1.2
este copilul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4.17
Cap. 11.2.
căile mele cele în Hristos, după cum îi învăț
4.17
Cap. 7.17.
pretutindene în
4.17
Cap. 14.33.
orice biserică.

Împărăția lui Dumnezeu

18Dar unii

4.18
Cap. 5.2.
s‐au fălit ca și cum n‐aș veni la voi. 19Dar
4.19
Fapte. 19.212 Cor. 1.15,23
voi veni în curând la voi, dacă va voi Domnul
4.19
Fapte. 18.21Rom. 15.32Evr. 6.3Iac. 4.15
, și voi cunoaște nu vorba celor ce s‐au fălit, ci puterea lor; 20căci Împărăția
4.20
Cap. 2.4.
lui Dumnezeu nu este în vorbă, ci în putere. 21Ce voiți? Să vin la voi cu
4.21
2 Cor. 10.2
13.10
o nuia, sau cu iubire și un duh de blândețe?

5

Curvarul din Corint

51Acum se aude peste tot că între voi este curvie, și o astfel de curvie cum nu este nici între

5.1
Ef. 5.3
Neamuri, încât
5.1
Lev. 18.8Deut. 22.30
27.20
să aibă cineva pe nevasta
5.1
2 Cor. 7.12
tatălui său. 2Și
5.2
Cap. 4.18.
voi v‐ați fălit și nu v‐ați
5.2
2 Cor. 7.7,10
întristat mai degrabă, ca să fie ridicat din mijlocul vostru cel ce a făptuit lucrul acesta. 3Căci eu
5.3
Col. 2.5
, nefiind de față cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat ca și cum aș fi de față pe cel ce a lucrat astfel aceasta, 4în numele Domnului nostru Isus, fiind adunați împreună voi și duhul meu, cu
5.4
Mat. 16.19
18.18In. 20.232 Cor. 2.10
13.3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5
5.5
Iov 2.6Ps. 109.61 Tim. 1.20
dați pe unul ca acesta Satanei
5.5
Fapte. 26.18
spre pieirea cărnii, pentru ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos, Mielul nostru de Paște

6Lăudarea

5.6
Vers. 2. Cap. 3.21;
voastră nu este bună. Nu știți că puțin
5.6
Cap. 15.33.
aluat dospește toată frământătura? 7Curățiți bine aluatul cel vechi, ca să fiți o frământătură nouă, după cum sunteți fără aluat. Căci și Paștile
5.7
Is. 53.7In. 1.291 Pet. 1.19Ap. 5.6,12
noastre Hristos
5.7
In. 19.14
a fost jertfit. 8De aceea să
5.8
Ex. 12.15
13.6
serbăm nu
5.8
Deut. 16.3
cu aluat vechi, nici cu
5.8
Mat. 16.6,12Mc. 8.15Lc. 12.1
aluat de răutate și viclenie, ci cu azimi de curățenie și adevăr.

Creștinii și curvarii

9V‐am scris în epistola mea ca să

5.9
Vers. 2, 7.
nu vă însoțiți cu curvari, 10nu
5.10
Cap. 10.27.
deloc cu curvarii lumii
5.10
Cap. 1.20.
acesteia sau cu cei lacomi de bani și cu răpăreți sau cu închinători la idoli, fiindcă atunci trebuie să ieșiți din
5.10
In. 17.151 In. 5.19
lume. 11Ci v‐am scris că dacă
5.11
Mat. 18.17Rom. 16.172 Tes. 3.6,142 In. 10
vreunul numindu‐se frate este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli, sau batjocoritor, sau bețiv sau răpăreț, să nu vă însoțiți cu unul ca acesta, nici
5.11
Gal. 2.12
să nu mâncați împreună. 12Căci ce am eu să judec pe cei
5.12
Mc. 4.11Col. 4.51 Tes. 4.121 Tim. 3.7
de afară? Nu judecați voi oare pe cei
5.12
Cap. 6.1‐4.
dinăuntru? 13Dar pe cei de afară îi judecă Dumnezeu. Ridicați pe cel rău
5.13
Deut. 13.5
17.7
21.21
22.21,22,24
dintre voi înșivă.

6

Judecățile în biserica din Corint

61Îndrăznește cineva dintre voi, având o treabă împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea sfinților? 2Sau nu știți că sfinții

6.2
Ps. 49.14Dan. 7.22Mat. 19.28Lc. 22.30Ap. 2.26
3.21
20.4
vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, sunteți voi oare nevrednici de cele mai neînsemnate judecăți? 3Nu știți că noi vom judeca
6.3
2 Pet. 2.4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult cele ce țin de viața aceasta! 4Deci
6.4
Cap. 5.12.
dacă aveți judecăți pentru cele ce țin de viața aceasta, oare puneți judecători pe cei ce sunt disprețuiți în biserică? 5Spre rușinea voastră zic. Astfel nu este între voi niciunul înțelept, care va putea hotărî între frații săi? 6Dar frate cu frate se judecă și aceasta la necredincioși! 7Deci acum este cu totul o greșeală în voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce
6.7
Prov. 20.22Mat. 5.39,40Lc. 6.29Rom. 12.17,191 Tes. 5.15
nu lăsați mai bine să vi se facă nedreptate? Pentru ce nu lăsați mai bine să vi se facă pagubă? 8Ci voi înșivă faceți nedreptate și pricinuiți pagubă, și
6.8
1 Tes. 4.6
aceasta fraților! 9Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu fiți înșelați; nici
6.9
Cap. 15.50.
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici cei ce se împreună cu parte bărbătească, 10nici hoții, nici cei lacomi de bani, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și astfel erați unii
6.11
Cap. 12.2.
! Dar
6.11
Cap. 1.30.
v‐ați spălat, dar ați fost sfințiți, dar ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6.12
Cap. 10.23.
îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu voi fi stăpânit de ceva. 13Mâncările
6.13
Mat. 15.17Rom. 14.17Col. 2.22,23
sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncări; dar Dumnezeu va desființa și pe acesta și pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru
6.13
Vers. 15, 19, 20.
Domnul și
6.13
Ef. 5.23
Domnul pentru trup. 14Iar Dumnezeu
6.14
Rom. 6.5,8
8.112 Cor. 4.14
a sculat și pe Domnul și pe noi ne va scula prin
6.14
Ef. 1.19,20
puterea sa. 15Nu știți că trupurile
6.15
Rom. 12.5Ef. 4.12,15,16
5.30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Deci voi ridica eu mădularele lui Hristos și le voi face mădulare ale unei curve? Să nu fie așa. 16Sau nu știți că cel ce se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci: Cei doi, zice, vor fi
6.16
Gen. 2.24Mat. 19.5Ef. 5.31
o singură carne, 17iar
6.17
In. 17.21‐23Ef. 4.4
5.30
cel ce se lipește de Domnul este un singur duh. 18Fugiți
6.18
Rom. 6.12,13Evr. 13.4
de curvie. Orice păcat pe care îl face un om este afară din trup; dar cel ce curvește păcătuiește
6.18
Rom. 1.241 Tes. 4.4
împotriva chiar trupului său. 19Sau nu
6.19
Cap. 3.16.
știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care‐l aveți de la Dumnezeu? Și
6.19
Rom. 14.7,8
voi nu sunteți ai voștri înșivă; 20căci
6.20
Fapte. 20.28Gal. 3.13Evr. 9.122 Pet. 2.1Ap. 5.9
ați fost cumpărați cu preț; slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru.