Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Dreptul lucrătorului creștin

91Nu

9.1
Fapte. 9.11
13.2
26.72 Cor. 12.12Gal. 2.7,81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
sunt eu slobod? Nu
9.1
Fapte. 9.3,17
18.9
22.14,18
23.11
sunt eu apostol? N‐am văzut eu oare pe Isus, Domnul nostru? Nu
9.1
Cap. 3.6;
4.15
sunteți voi lucrarea mea în Domnul? 2Dacă altora nu sunt apostol, totuși măcar vouă vă sunt; căci voi sunteți pecetea
9.2
2 Cor. 3.2
12.12
apostoliei mele în Domnul. 3Aceasta este apărarea mea către cei ce mă iau în cercetare. 4Nu avem
9.4
Vers. 14.
1 Tes. 2.62 Tes. 3.9
noi oare drept să mâncăm și să bem? 5Nu avem noi oare drept să ducem încoace și încolo o soră ca nevastă, ca și ceilalți apostoli și frați
9.5
Mat. 13.55Mc. 6.3Lc. 6.15Gal. 1.19
ai Domnului și Chifa
9.5
Mat. 8.14
? 6Sau numai eu și Barnaba n‐avem
9.6
2 Tes. 3.8,9
drept să nu lucrăm? 7Cine slujește
9.7
2 Cor. 10.41 Tim. 1.18
6.122 Tim. 2.3
4.7
vreodată ca ostaș cu plată de la sine însuși? Cine sădește
9.7
Deut. 20.6Prov. 27.18
o vie și nu mănâncă rodul ei? Sau cine păstorește
9.7
In. 21.151 Pet. 5.2
o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? 8Vorbesc eu oare acestea ca om sau nu cumva spune și legea acestea? 9Căci în legea lui Moise este scris
9.9
Deut. 25.41 Tim. 5.18
: Nu lega gura boului care treieră. Oare de boi îi este grijă lui Dumnezeu? 10Sau zice înadins pentru noi? Da, căci pentru noi s‐a scris că cel ce
9.10
2 Tim. 2.6
ară trebuie să are în nădejde și cel ce treieră, să treiere în nădejdea că va avea parte. 11Dacă
9.11
Rom. 15.27Gal. 6.6
noi v‐am semănat cele duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera cele firești ale voastre? 12Dacă alții au parte de acest drept asupra voastră, nu mai degrabă noi? Dar
9.12
Fapte. 20.332 Cor. 11.12,131 Tes. 2.6
nu ne‐am folosit de dreptul acesta, ci suferim toate ca
9.12
2 Cor. 11.12
să nu punem vreo piedică evangheliei lui Hristos. 13Nu
9.13
Lev. 6.16,26
7.6Num. 5.9,10
18.8‐20Deut. 10.9
18.1
știți că cei ce lucrează cele sfinte mănâncă din cele din Templu? Cei ce stăruiesc la altar își au partea lor cu altarul? 14Tot așa a rânduit și Domnul
9.14
Mat. 10.10Lc. 10.7
pentru
9.14
Gal. 6.61 Tim. 5.17
cei ce vestesc evanghelia: să trăiască din evanghelie.

Pavel nu s‐a folosit de dreptul lui

15Dar eu nu m‐am

9.15
Vers. 12.
Fapte. 18.3
20.341 Tes. 2.92 Tes. 3.8
folosit de nimic din acestea. Și n‐am scris acestea ca să se facă așa cu mine: căci este bine
9.15
2 Cor. 11.10
pentru mine mai degrabă să mor, decât să‐mi zădărnicească cineva pricina mea de laudă. 16Căci dacă vestesc evanghelia, n‐am pricină de laudă; căci o neapărată trebuință
9.16
Rom. 1.14
este asupra mea, și vai de mine dacă nu vestesc evanghelia. 17Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am
9.17
Cap. 3.8, 14.

o răsplată; dar dacă nu de bunăvoie, o economie
9.17
Cap. 4.1.
Gal. 2.7Fil. 1.17Col. 1.25
îmi este încredințată. 18Deci care‐mi este răsplata? Ca
9.18
Cap. 10.33.
2 Cor. 4.5
11.7
vestind evanghelia să fac evanghelia lipsită de cheltuială, ca să nu
9.18
Cap. 7.31.

mă folosesc din plin de dreptul meu în evanghelie. 19Căci deși sunt slobod
9.19
Vers. 1.

față de toți, m‐am făcut pe mine însumi rob tuturor
9.19
Gal. 5.13
, ca
9.19
Mat. 18.151 Pet. 3.1
să câștig pe mai mulți. 20Și m‐am făcut iudeilor
9.20
Fapte. 16.3
18.18
21.23
ca iudeu, ca să câștig pe iudei; celor de sub lege, ca sub lege, nefiind însumi sub lege, ca să câștig pe cei de sub lege; 21celor
9.21
Gal. 3.2
ce n‐au legea
9.21
Rom. 2.12,14
, ca neavând eu legea (nu că sunt fără
9.21
Cap. 7.22.

lege față de Dumnezeu, ci supus legii lui Hristos) ca să câștig pe cei fără lege. 22M‐am făcut slab celor
9.22
Rom. 1.12 Cor. 11.29
slabi, ca să câștig pe cei slabi; m‐am făcut tuturor
9.22
Cap. 10.33.

toate ca
9.22
Rom. 15.14
oricum să mântuiesc pe unii. 23Și fac toate pentru evanghelie ca să mă fac împreună părtaș al ei.

Felul de luptă al lui Pavel

24Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar unul singur ia premiul? Tot așa

9.24
Gal. 2.2
5.7Fil. 2.16
3.142 Tim. 4.7Evr. 12.1
alergați ca să‐l dobândiți. 25Însă orice luptător
9.25
Ef. 6.121 Tim. 6.122 Tim. 2.5
4.7
la joc se înfrânează de toate. Ei deci, ca să ia o cunună putrezitoare, dar noi una neputrezitoare
9.25
2 Tim. 4.8Iac. 1.121 Pet. 1.4
5.4Ap. 2.10
3.11
. 26Eu acum alerg așa nu ca
9.26
2 Tim. 2
pe neștiute; mă lupt cu pumnul așa, nu ca și cum aș bate văzduhul. 27
9.27
Rom. 8.13Col. 3.5
Ci‐mi învinețesc trupul cu pumnul și mi‐l târăsc ca pe un rob
9.27
Rom. 6.18,19
, ca nu cumva, după ce am fost crainic altora, eu însumi să mă fac neprimit.
9.27
Ier. 6.302 Cor. 13.5,6