Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cuvântul vieții

11Ce

1.1
In. 1.1
era de la început, ce am auzit, ce
1.1
In. 1.142 Pet. 1.16
am văzut cu ochii noștri, ce am privit și au pipăit mâinile
1.1
Lc. 24.39In. 20.27
noastre, despre Cuvântul vieții; 2și viața
1.2
In. 1.4
11.25
14.6
s‐a arătat
1.2
Rom. 16.261 Tim. 3.16
și noi am văzut și
1.2
In. 21.24Fapte. 2.32
mărturisim și
1.2
Cap. 5.20.

vă vestim viața cea veșnică, cea care
1.2
In. 1.1,2
era la Tatăl și ni s‐a arătat; 3ce
1.3
Fapte. 4.20
am văzut și am auzit vă veștim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia
1.3
In. 17.211 Cor. 1.9
noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Hristos. 4Și scriem acestea, ca bucuria
1.4
In. 15.11
16.242 In. 12
voastră să fie împlinită.

Dumnezeu este lumină

5Și aceasta este solia

1.5
Cap. 3.11.

pe care am auzit‐o de la el și pe care v‐o vestim: că Dumnezeu
1.5
In. 1.9
8.12
9.5
12.35,36
este lumină și în el nu este niciun întuneric. 6Dacă
1.6
2 Cor. 6.14
zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu facem adevărul. 7Iar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele
1.7
1 Cor. 6.11Ef. 1.7Evr. 9.141 Pet. 1.19Ap. 1.5
lui Isus, Fiul său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă
1.8
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 9.2
15.14
25.4Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.2
zicem că n‐avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și
1.8
Cap. 2.4.

adevărul nu este în noi. 9Dacă
1.9
Ps. 32.5Prov. 28.13
ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1.9
Ps. 5.2
ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‐am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.