Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cuvântul vieții

11Ce

1.1
In. 1.1
era de la început, ce am auzit, ce
1.1
In. 1.142 Pet. 1.16
am văzut cu ochii noștri, ce am privit și au pipăit mâinile
1.1
Lc. 24.39In. 20.27
noastre, despre Cuvântul vieții; 2și viața
1.2
In. 1.4
11.25
14.6
s‐a arătat
1.2
Rom. 16.261 Tim. 3.16
și noi am văzut și
1.2
In. 21.24Fapte. 2.32
mărturisim și
1.2
Cap. 5.20.
vă vestim viața cea veșnică, cea care
1.2
In. 1.1,2
era la Tatăl și ni s‐a arătat; 3ce
1.3
Fapte. 4.20
am văzut și am auzit vă veștim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia
1.3
In. 17.211 Cor. 1.9
noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Hristos. 4Și scriem acestea, ca bucuria
1.4
In. 15.11
16.242 In. 12
voastră să fie împlinită.

Dumnezeu este lumină

5Și aceasta este solia

1.5
Cap. 3.11.
pe care am auzit‐o de la el și pe care v‐o vestim: că Dumnezeu
1.5
In. 1.9
8.12
9.5
12.35,36
este lumină și în el nu este niciun întuneric. 6Dacă
1.6
2 Cor. 6.14
zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu facem adevărul. 7Iar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele
1.7
1 Cor. 6.11Ef. 1.7Evr. 9.141 Pet. 1.19Ap. 1.5
lui Isus, Fiul său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă
1.8
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 9.2
15.14
25.4Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.2
zicem că n‐avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și
1.8
Cap. 2.4.
adevărul nu este în noi. 9Dacă
1.9
Ps. 32.5Prov. 28.13
ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1.9
Ps. 5.2
ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‐am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.

2

21Copilașii mei, acestea vi le scriu ca să nu păcătuiți. Și dacă a păcătuit cineva, avem

2.1
Rom. 8.311 Tim. 2.5Evr. 7.25
9.24
un Avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel drept. 2Și el însuși este
2.2
Rom. 3.252 Cor. 5.181.10
ispășirea pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci
2.2
In. 1.29
4.12
11.51,52
și pentru ale lumii întregi.

Păzirea poruncilor

3Și prin aceasta cunoaștem că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. 4Cine

2.4
Cap. 1.6;
zice: Îl cunosc! și nu păzește poruncile lui, este un
2.4
Cap. 1.8.
mincinos și adevărul nu este în el. 5Iar cine
2.5
In. 14.21,23
păzește cuvântul lui, în el
2.5
Cap. 4.12.
iubirea lui Dumnezeu este cu adevărat desăvârșită. Prin
2.5
Cap. 4.13.
aceasta cunoaștem că suntem în el. 6Cine
2.6
In. 15.4,5
zice că rămâne în el, este dator ca și el însuși să umble
2.6
Mat. 11.29In. 13.151 Pet. 2.21
astfel cum a umblat el.

Dragostea frățească

7Preaiubiților, nu

2.7
2 In. 5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2.7
Cap. 3.11.
ați avut‐o de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l‐ați auzit. 8Iarăși vă scriu o poruncă
2.8
In. 13.34
15.12
nouă, ceea ce este adevărat în el și în voi, fiindcă
2.8
Rom. 13.12Ef. 5.81 Tes. 5.5,8
întunericul trece și lumina
2.8
In. 1.9
8.12
12.35
adevărată strălucește acum. 9Cine
2.9
1 Cor. 132 Pet. 1.9
zice că este în lumină și urăște pe fratele său este în întuneric până acum. 10Cine
2.10
Cap. 3.14.
iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el
2.10
2 Pet. 1.10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Iar cine urăște pe fratele său, este în întuneric și umblă
2.11
In. 12.35
în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul i‐a orbit ochii.

Dezlipirea de lume

12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele

2.12
Lc. 24.47Fapte. 4.12
10.43
13.38
vă sunt iertate prin numele lui. 13Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la
2.13
Cap. 1.1.
început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Vă scriu, copilașilor, fiindcă că ați cunoscut pe Tatăl. 14V‐am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V‐am scris, tinerilor, fiindcă sunteți
2.14
Ef. 6.10
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. 15Nu
2.15
Rom. 12.2
iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă
2.15
Mat. 6.24Gal. 1.10Iac. 4.4
iubește cineva lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16Fiindcă tot ce este în lume, pofta cărnii și pofta ochilor
2.16
Ecl. 5.11
și trufia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17Și lumea
2.17
1 Cor. 7.31Iac. 1.10
4.141 Pet. 1.24
trece și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Antihriștii

18Copilașilor

2.18
In. 21.5
, este
2.18
Evr. 1.2
ceasul de pe urmă; și după cum ați auzit că vine antihrist
2.18
2 Tes. 2.32 Pet. 2.1
, și acum
2.18
Mat. 24.5,242 In. 7
sunt mulți antihriști, de unde cunoaștem că
2.18
1 Tim. 4.12 Tim. 3.1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre
2.19
Deut. 13.13Ps. 41.9Fapte. 20.30
noi, dar nu erau dintre noi; căci dacă
2.19
Mat. 24.21In. 6.37
10.28,292 Tim. 2.19
ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca
2.19
1 Cor. 11.19
să se arate că nu toți sunt dintre noi. 20Și voi
2.20
2 Cor. 1.21Evr. 1.9
aveți ungerea de la
2.20
Mc. 1.24Fapte. 3.14
Cel Sfânt și știți
2.20
In. 10.4,5
14.26
16.13
toate. 21Nu v‐am scris fiindcă nu știți adevărul, ci pentru că‐l știți și pentru că orice minciună nu este din adevăr. 22Cine
2.22
Cap. 4.3.
este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acesta este antihristul, adică cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2.23
In. 15.232 In. 9
care tăgăduiește pe Fiul n‐are nici pe Tatăl; cine
2.23
In. 14.7,9,10
mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Cât despre voi, ce
2.24
2 In. 6
ați auzit de la început să rămână în voi. Dacă va rămâne în voi ce ați auzit de la început, veți
2.24
In. 14.23
rămâne și voi în Fiul și în Tatăl. 25Și
2.25
In. 17.35.11
aceasta este făgăduința pe care el însuși ne‐a făgăduit‐o: viața veșnică. 26V‐am scris acestea despre
2.26
Cap. 3.7.
cei ce vă amăgesc. 27Și cât despre voi, ungerea
2.27
Vers. 20.
pe care ați primit‐o de la el rămâne în voi și n‐aveți
2.27
Ier. 31.33,34Evr. 8.10,11
trebuință să vă
2.27
In. 14.26
16.13
învețe cineva; ci, după cum ungerea lui vă învață despre toate și este adevărată și nu este o minciună și după cum v‐a învățat ea, rămâneți în el.

Copiii lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în el; ca, atunci când

2.28
Cap. 3.2.
se va arăta el, să
2.28
Cap. 4.17.
avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine de el la venirea lui. 29Dacă
2.29
Fapte. 14.22
știți că el este drept, cunoașteți și că oricine
2.29
Cap. 3.7, 10.
care face dreptatea este născut din el.