Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31Vedeți ce fel de iubire ne‐a dăruit Tatăl, ca să

3.1
In. 1.12
fim numiți copii ai lui Dumnezeu; și suntem. Pentru aceea
3.1
In. 15.18,19
16.3
17.25
lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l‐a cunoscut pe el. 2Preaiubiților, acum
3.2
Is. 56.5Rom. 8.15Gal. 3.26
4.6
suntem copii ai lui Dumnezeu și nu s‐a arătat încă
3.2
Rom. 8.182 Cor. 4.17
ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta el, vom
3.2
Rom. 8.291 Cor. 15.49Fil. 3.21Col. 3.42 Pet. 1.4
fi asemenea lui; fiindcă îl
3.2
Iov 19.26Ps. 16.11Mat. 5.81 Cor. 13.122 Cor. 5.7
vom vedea cum este. 3Și oricine
3.3
Cap. 4.17.

care are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat. 4Oricine care face păcatul, face și nelegiuire
3.4
Rom. 4.15
și păcatul este nelegiuire. 5Și voi știți că
3.5
Cap. 4.2.

el s‐a arătat ca să
3.5
Is. 53.5,6,111 Tim. 1.15Evr. 1.3,91 Pet. 2.24
ridice păcatele; și în el
3.5
2 Cor. 5.21Evr. 4.15
9.181 Pet. 2.24
nu este păcat. 6Oricine care rămâne în el nu păcătuiește; oricine
3.6
Cap. 2.4;
4.8
3In. 11
care păcătuiește, nu l‐a văzut, nici nu l‐a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3.7
Cap. 2.26.

să nu vă amăgească: cine
3.7
Ezec. 18.5,9Rom. 2.13
face dreptatea este drept, după cum și el este drept. 8Cine
3.8
Mat. 13.38In. 8.44
face păcatul este din diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceea s‐a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca
3.8
Gen. 3.15Lc. 10.18In. 16.11Evr. 2.14
să sfărâme lucrările diavolului. 9Oricine
3.9
Cap. 5.18.

care este născut din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța
3.9
1 Pet. 1.23
lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta sunt învederați copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului: oricine
3.10
Cap. 2.29.

care nu face dreptatea nu este din Dumnezeu, nici
3.10
Cap. 4.8.

cine nu iubește pe fratele său.

Iubirea cu fapta

11Pentru că aceasta

3.11
Cap. 1.5;
2.4
este solia pe care ați auzit‐o de la început, ca să ne iubim
3.11
In. 13.34
15.122 In. 5
unii pe alții. 12Nu după cum era Cain
3.12
Gen. 4.4,8Evr. 11.4Iuda 11
din cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l‐a ucis? Fiindcă lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său drepte. 13Nu vă mirați, fraților, dacă vă
3.13
In. 15.18,19
17.112 Tim. 3.12
urăște lumea. 14Noi
3.14
Cap. 2.10.

știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați: cine
3.14
Cap. 2.9, 11.

nu iubește, rămâne în moarte. 15Oricine
3.15
Mat. 5.21,22
care urăște pe fratele său este omorâtor de oameni; și știți că orice omorâtor
3.15
Gal. 5.21Ap. 21.8
de oameni n‐are viață veșnică rămânând în el. 16Prin aceasta am cunoscut
3.16
In. 3.16
15.13Rom. 5.8Ef. 5.2,25
iubirea, pentru că el și‐a pus viața pentru noi; și noi suntem datori să ne punem viețile pentru frați. 17Iar cine
3.17
Deut. 15.7Lc. 3.11
are bunurile lumii și privește pe fratele său care are trebuință și își închide inima de la el, cum rămâne
3.17
Cap. 4.

în el iubirea lui Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3.18
Ezec. 33.31Rom. 12.9Ef. 4.15Iac. 2.15,161 Pet. 3.22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci în faptă și în adevăr. 19Și prin aceasta vom cunoaște că
3.19
In. 18.37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui: 20că dacă
3.20
1 Cor. 4.4
ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate. 21Preaiubiților
3.21
Iov 22.26
, dacă inima noastră nu ne osândește, avem
3.21
Evr. 10.22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și orice
3.22
Ps. 34.15
145.18,19Prov. 15.29Ier. 29.12Mat. 7.8
21.22Mc. 11.24In. 14.13
15.7
16.23,24Iac. 5.16
cerem, primim de la el, pentru că păzim poruncile lui și
3.22
In. 8.29
9.31
facem cele plăcute înaintea lui. 23Și
3.23
In. 6.29
17.3
aceasta este porunca lui, ca să credem în numele Fiului său Isus Hristos și să
3.23
Mat. 22.39In. 13.34
5.12Ef. 5.21 Tes. 4.91 Pet. 4.8
ne iubim unii pe alții, după cum
3.23
Cap. 2.8, 10.

ne‐a dat poruncă. 24Și cine
3.24
In. 14.23
15.10
păzește poruncile lui rămâne în el, și el în el
3.24
In. 17.21
; și
3.24
Rom. 8.9,14,16
prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l‐a dat.