Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31Vedeți ce fel de iubire ne‐a dăruit Tatăl, ca să

3.1
In. 1.12
fim numiți copii ai lui Dumnezeu; și suntem. Pentru aceea
3.1
In. 15.18,19
16.3
17.25
lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l‐a cunoscut pe el. 2Preaiubiților, acum
3.2
Is. 56.5Rom. 8.15Gal. 3.26
4.6
suntem copii ai lui Dumnezeu și nu s‐a arătat încă
3.2
Rom. 8.182 Cor. 4.17
ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta el, vom
3.2
Rom. 8.291 Cor. 15.49Fil. 3.21Col. 3.42 Pet. 1.4
fi asemenea lui; fiindcă îl
3.2
Iov 19.26Ps. 16.11Mat. 5.81 Cor. 13.122 Cor. 5.7
vom vedea cum este. 3Și oricine
3.3
Cap. 4.17.
care are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat. 4Oricine care face păcatul, face și nelegiuire
3.4
Rom. 4.15
și păcatul este nelegiuire. 5Și voi știți că
3.5
Cap. 4.2.
el s‐a arătat ca să
3.5
Is. 53.5,6,111 Tim. 1.15Evr. 1.3,91 Pet. 2.24
ridice păcatele; și în el
3.5
2 Cor. 5.21Evr. 4.15
9.181 Pet. 2.24
nu este păcat. 6Oricine care rămâne în el nu păcătuiește; oricine
3.6
Cap. 2.4;
care păcătuiește, nu l‐a văzut, nici nu l‐a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3.7
Cap. 2.26.
să nu vă amăgească: cine
3.7
Ezec. 18.5,9Rom. 2.13
face dreptatea este drept, după cum și el este drept. 8Cine
3.8
Mat. 13.38In. 8.44
face păcatul este din diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceea s‐a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca
3.8
Gen. 3.15Lc. 10.18In. 16.11Evr. 2.14
să sfărâme lucrările diavolului. 9Oricine
3.9
Cap. 5.18.
care este născut din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța
3.9
1 Pet. 1.23
lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta sunt învederați copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului: oricine
3.10
Cap. 2.29.
care nu face dreptatea nu este din Dumnezeu, nici
3.10
Cap. 4.8.
cine nu iubește pe fratele său.

Iubirea cu fapta

11Pentru că aceasta

3.11
Cap. 1.5;
este solia pe care ați auzit‐o de la început, ca să ne iubim
3.11
In. 13.34
15.122 In. 5
unii pe alții. 12Nu după cum era Cain
3.12
Gen. 4.4,8Evr. 11.4Iuda 11
din cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l‐a ucis? Fiindcă lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său drepte. 13Nu vă mirați, fraților, dacă vă
3.13
In. 15.18,19
17.112 Tim. 3.12
urăște lumea. 14Noi
3.14
Cap. 2.10.
știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați: cine
3.14
Cap. 2.9, 11.
nu iubește, rămâne în moarte. 15Oricine
3.15
Mat. 5.21,22
care urăște pe fratele său este omorâtor de oameni; și știți că orice omorâtor
3.15
Gal. 5.21Ap. 21.8
de oameni n‐are viață veșnică rămânând în el. 16Prin aceasta am cunoscut
3.16
In. 3.16
15.13Rom. 5.8Ef. 5.2,25
iubirea, pentru că el și‐a pus viața pentru noi; și noi suntem datori să ne punem viețile pentru frați. 17Iar cine
3.17
Deut. 15.7Lc. 3.11
are bunurile lumii și privește pe fratele său care are trebuință și își închide inima de la el, cum rămâne
3.17
Cap. 4.
în el iubirea lui Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3.18
Ezec. 33.31Rom. 12.9Ef. 4.15Iac. 2.15,161 Pet. 3.22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci în faptă și în adevăr. 19Și prin aceasta vom cunoaște că
3.19
In. 18.37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui: 20că dacă
3.20
1 Cor. 4.4
ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate. 21Preaiubiților
3.21
Iov 22.26
, dacă inima noastră nu ne osândește, avem
3.21
Evr. 10.22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și orice
3.22
Ps. 34.15
145.18,19Prov. 15.29Ier. 29.12Mat. 7.8
21.22Mc. 11.24In. 14.13
15.7
16.23,24Iac. 5.16
cerem, primim de la el, pentru că păzim poruncile lui și
3.22
In. 8.29
9.31
facem cele plăcute înaintea lui. 23Și
3.23
In. 6.29
17.3
aceasta este porunca lui, ca să credem în numele Fiului său Isus Hristos și să
3.23
Mat. 22.39In. 13.34
5.12Ef. 5.21 Tes. 4.91 Pet. 4.8
ne iubim unii pe alții, după cum
3.23
Cap. 2.8, 10.
ne‐a dat poruncă. 24Și cine
3.24
In. 14.23
15.10
păzește poruncile lui rămâne în el, și el în el
3.24
In. 17.21
; și
3.24
Rom. 8.9,14,16
prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l‐a dat.

4

Prorocii mincinoși

41Preaiubiților

4.1
Ier. 29.8Mat. 24.4
, nu credeți orice duh, ci
4.1
1 Cor. 14.291 Tes. 5.21Ap. 2.2
cercați duhurile dacă sunt din Dumnezeu, fiindcă mulți
4.1
Mat. 24.5,24Fapte. 20.301 Tim. 4.42 Pet. 2.12 In. 7
proroci mincinoși au ieșit în lume. 2Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu: orice
4.2
1 Cor. 12.3
duh care mărturisește pe Isus Hristos venit în carne este din Dumnezeu. 3Și orice
4.3
Cap. 2.22.
duh care nu mărturisește pe Isus nu este din Dumnezeu și acesta este al lui antihrist, despre care ați auzit că vine și acum chiar
4.3
2 Tes. 2.7
este în lume. 4Voi
4.4
Cap. 5.4.
sunteți din Dumnezeu, copilașilor, și i‐ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel
4.4
In. 12.31
14.30
16.111 Cor. 2.12Ef. 2.2
6.12
ce este în lume. 5Ei
4.5
In. 3.31
sunt din lume; pentru aceea vorbesc ca din lume și lumea
4.5
In. 15.19
17.14
îi ascultă. 6Noi suntem din Dumnezeu; cine
4.6
In. 8.47
10.271 Cor. 14.372 Cor. 10.7
cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4.6
Is. 8.20In. 14.17
adevărului și duhul rătăcirii.

Dumnezeu este iubire

7Preaiubiților

4.7
Cap. 3.10, 11, 23.
, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este din Dumnezeu și oricine care iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8Cine nu iubește, n‐a
4.8
Cap. 2.4;
cunoscut pe Dumnezeu
4.8
Vers. 16.
, pentru că Dumnezeu este iubire. 9În aceasta a fost arătată iubirea lui Dumnezeu către noi, că
4.9
In. 3.16Rom. 5.8
8.32
Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul său singurul născut, ca
4.9
Cap. 5.11.
să trăim prin el. 10În aceasta este iubirea, nu
4.10
In. 15.16Rom. 5.8,10Tit 3.4
pentru că noi am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că el ne‐a iubit și a trimis pe Fiul său ca să fie ispășirea
4.10
Cap. 2.2.
pentru păcatele noastre. 11Preaiubiților, dacă
4.11
Mat. 18.33In. 15.12,13
Dumnezeu ne‐a iubit astfel și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. 12Nimeni
4.12
In. 1.181 Tim. 6.16
n‐a văzut pe Dumnezeu vreodată; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea
4.12
Cap. 2.5. Vers. 18.
lui este desăvârșită în noi. 13Prin aceasta cunoaștem
4.13
In. 14.20
că rămânem în el, și el în noi, fiindcă ne‐a dat din Duhul lui. 14Și noi
4.14
In. 1.14
am privit și mărturisim că Tatăl
4.14
In. 3.17
a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15Cine
4.15
Rom. 10.9
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care o are Dumnezeu către noi. Dumnezeu
4.16
Vers. 8.
este iubire; și cine
4.16
Cap. 3.24. Vers. 12.
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. 17În aceasta este făcută desăvârșită iubirea cu noi ca
4.17
Iac. 2.13
să avem îndrăzneală în ziua judecății, căci cum este el așa suntem și noi în lumea aceasta. 18În iubire nu este temere: ci iubirea desăvârșită aruncă afară temerea, fiindcă
4.18
Cap. 3.3.
temerea are pedeapsă; și cine se teme nu
4.18
Vers. 12.
este făcut desăvârșit în iubire. 19Noi iubim pentru că el cel dintâi ne‐a iubit. 20Dacă
4.20
Cap. 2.4;
zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său pe care l‐a văzut, nu poate iubi pe Dumnezeu pe
4.20
Vers. 12.
care nu l‐a văzut. 21Și avem această poruncă
4.21
Mat. 22.37,39In. 13.34
15.12
de la el, că cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.

5

Credința în Isus și urmările ei

51Oricine care crede

5.1
In. 1.12
că Isus
5.1
Cap. 2.22, 23;
este Hristosul este născut
5.1
In. 1.13
din Dumnezeu, și
5.1
In. 15.23
oricine care iubește pe cel ce a născut, iubește și pe cel născut din el. 2Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, când iubim pe Dumnezeu și facem poruncile lui. 3Căci
5.3
In. 14.15,21,23
15.102 In. 6
iubirea lui Dumnezeu este aceasta: să păzim poruncile lui; și
5.3
Mica 6.8Mat. 11.30
poruncile lui nu sunt grele. 4Pentru că orice
5.4
In. 16.334.4
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce biruiește lumea, dacă nu cel ce
5.5
1 Cor. 15.57
crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6Acesta este cel ce a venit prin
5.6
In. 19.34
apă și sânge, adică Isus Hristos; nu în apă numai, ci în apă și în sânge, 7și Duhul
5.7
In. 11.17
15.26
16.131 Tim. 3.16
este cel ce mărturisește, fiindcă Duhul este adevărul. 8Pentru că sunt trei care mărturisesc: Duhul și apa și sângele; și aceștia trei se învoiesc într‐o singură mărturie. 9Dacă primim mărturia
5.9
In. 8.17,18
oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, pentru că
5.9
Mat. 3.16,17
17.5
mărturia lui Dumnezeu este aceasta că a mărturisit despre Fiul său. 10Cine
5.10
Rom. 8.16Gal. 4.6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine însuși; cine nu crede pe Dumnezeu, l‐a
5.10
In. 3.33,36
făcut mincinos, pentru că n‐a crezut în mărturia pe care a mărturisit‐o Dumnezeu despre Fiul său. 11Și
5.11
Cap. 2.25.
aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne‐a dat viața veșnică și
5.11
In. 1.4
această viață este în Fiul său. 12Cine
5.12
In. 3.36
5.24
are pe Fiul, are viața; cine n‐are pe Fiul lui Dumnezeu, n‐are viața. 13V‐am scris acestea
5.13
In. 20.31
ca
5.13
Cap. 1.1, 2.
să știți că aveți viață veșnică, voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu.

Puterea rugăciunii

14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la el: că dacă

5.14
Cap. 3.
cerem ceva după voia lui, ne ascultă. 15Și dacă știm că ne ascultă orice cerem, știm că avem cererile pe care le‐am cerut de la el. 16Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind cu un păcat care nu este spre moarte, va cere și Dumnezeu
5.16
Iov 42.8Iac. 5.14,15
îi va da viața pentru cei ce nu păcătuiesc spre moarte. Este
5.16
Mat. 12.31,32Mc. 3.29Lc. 12.10Evr. 6.4,6
10.26
un păcat spre moarte; nu
5.16
Ier. 7.16
14.11In. 17.9
zic ca să facă cerere pentru păcatul acela. 17Orice
5.17
Cap. 3.4.
nedreptate este păcat și este un păcat care nu este spre moarte. 18Știm că oricine
5.18
1 Pet. 1.23
care a fost născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel ce a fost născut din Dumnezeu se păzește
5.18
Iac. 1
pe sine însuși și cel rău nu‐l atinge. 19Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă
5.19
Gal. 1.4
zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‐a
5.20
Lc. 24.45
dat pricepere ca să
5.20
In. 17.3
cunoaștem pe Cel adevărat, și suntem în Cel adevărat, adică în Fiul său Isus Hristos; el
5.20
Is. 9.6
11.6
54.5In. 20.28Fapte. 20.28Rom. 9.51 Tim. 3.16Tit 2.13Evr. 1.8
este adevăratul Dumnezeu
5.20
Vers. 11‐13.
și viața veșnică. 21Copilașilor, păziți‐vă
5.21
1 Cor. 10.14
de idoli.