Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Prorocii mincinoși

41Preaiubiților

4.1
Ier. 29.8Mat. 24.4
, nu credeți orice duh, ci
4.1
1 Cor. 14.291 Tes. 5.21Ap. 2.2
cercați duhurile dacă sunt din Dumnezeu, fiindcă mulți
4.1
Mat. 24.5,24Fapte. 20.301 Tim. 4.42 Pet. 2.12 In. 7
proroci mincinoși au ieșit în lume. 2Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu: orice
4.2
1 Cor. 12.3
duh care mărturisește pe Isus Hristos venit în carne este din Dumnezeu. 3Și orice
4.3
Cap. 2.22.
2 In. 7
duh care nu mărturisește pe Isus nu este din Dumnezeu și acesta este al lui antihrist, despre care ați auzit că vine și acum chiar
4.3
2 Tes. 2.7
este în lume. 4Voi
4.4
Cap. 5.4.

sunteți din Dumnezeu, copilașilor, și i‐ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel
4.4
In. 12.31
14.30
16.111 Cor. 2.12Ef. 2.2
6.12
ce este în lume. 5Ei
4.5
In. 3.31
sunt din lume; pentru aceea vorbesc ca din lume și lumea
4.5
In. 15.19
17.14
îi ascultă. 6Noi suntem din Dumnezeu; cine
4.6
In. 8.47
10.271 Cor. 14.372 Cor. 10.7
cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4.6
Is. 8.20In. 14.17
adevărului și duhul rătăcirii.

Dumnezeu este iubire

7Preaiubiților

4.7
Cap. 3.10, 11, 23.

, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este din Dumnezeu și oricine care iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8Cine nu iubește, n‐a
4.8
Cap. 2.4;
3.6
cunoscut pe Dumnezeu
4.8
Vers. 16.

, pentru că Dumnezeu este iubire. 9În aceasta a fost arătată iubirea lui Dumnezeu către noi, că
4.9
In. 3.16Rom. 5.8
8.32
Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul său singurul născut, ca
4.9
Cap. 5.11.

să trăim prin el. 10În aceasta este iubirea, nu
4.10
In. 15.16Rom. 5.8,10Tit 3.4
pentru că noi am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că el ne‐a iubit și a trimis pe Fiul său ca să fie ispășirea
4.10
Cap. 2.2.

pentru păcatele noastre. 11Preaiubiților, dacă
4.11
Mat. 18.33In. 15.12,13
Dumnezeu ne‐a iubit astfel și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. 12Nimeni
4.12
In. 1.181 Tim. 6.16
n‐a văzut pe Dumnezeu vreodată; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea
4.12
Cap. 2.5. Vers. 18.

lui este desăvârșită în noi. 13Prin aceasta cunoaștem
4.13
In. 14.20
că rămânem în el, și el în noi, fiindcă ne‐a dat din Duhul lui. 14Și noi
4.14
In. 1.14
am privit și mărturisim că Tatăl
4.14
In. 3.17
a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15Cine
4.15
Rom. 10.9
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care o are Dumnezeu către noi. Dumnezeu
4.16
Vers. 8.

este iubire; și cine
4.16
Cap. 3.24. Vers. 12.

rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. 17În aceasta este făcută desăvârșită iubirea cu noi ca
4.17
Iac. 2.13
să avem îndrăzneală în ziua judecății, căci cum este el așa suntem și noi în lumea aceasta. 18În iubire nu este temere: ci iubirea desăvârșită aruncă afară temerea, fiindcă
4.18
Cap. 3.3.

temerea are pedeapsă; și cine se teme nu
4.18
Vers. 12.

este făcut desăvârșit în iubire. 19Noi iubim pentru că el cel dintâi ne‐a iubit. 20Dacă
4.20
Cap. 2.4;
3.17
zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său pe care l‐a văzut, nu poate iubi pe Dumnezeu pe
4.20
Vers. 12.

care nu l‐a văzut. 21Și avem această poruncă
4.21
Mat. 22.37,39In. 13.34
15.12
de la el, că cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.