Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Credința în Isus și urmările ei

51Oricine care crede

5.1
In. 1.12
că Isus
5.1
Cap. 2.22, 23;
4.2,15
este Hristosul este născut
5.1
In. 1.13
din Dumnezeu, și
5.1
In. 15.23
oricine care iubește pe cel ce a născut, iubește și pe cel născut din el. 2Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, când iubim pe Dumnezeu și facem poruncile lui. 3Căci
5.3
In. 14.15,21,23
15.102 In. 6
iubirea lui Dumnezeu este aceasta: să păzim poruncile lui; și
5.3
Mica 6.8Mat. 11.30
poruncile lui nu sunt grele. 4Pentru că orice
5.4
In. 16.334.4
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce biruiește lumea, dacă nu cel ce
5.5
1 Cor. 15.57
crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6Acesta este cel ce a venit prin
5.6
In. 19.34
apă și sânge, adică Isus Hristos; nu în apă numai, ci în apă și în sânge, 7și Duhul
5.7
In. 11.17
15.26
16.131 Tim. 3.16
este cel ce mărturisește, fiindcă Duhul este adevărul. 8Pentru că sunt trei care mărturisesc: Duhul și apa și sângele; și aceștia trei se învoiesc într‐o singură mărturie. 9Dacă primim mărturia
5.9
In. 8.17,18
oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, pentru că
5.9
Mat. 3.16,17
17.5
mărturia lui Dumnezeu este aceasta că a mărturisit despre Fiul său. 10Cine
5.10
Rom. 8.16Gal. 4.6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine însuși; cine nu crede pe Dumnezeu, l‐a
5.10
In. 3.33,36
făcut mincinos, pentru că n‐a crezut în mărturia pe care a mărturisit‐o Dumnezeu despre Fiul său. 11Și
5.11
Cap. 2.25.

aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne‐a dat viața veșnică și
5.11
In. 1.4
această viață este în Fiul său. 12Cine
5.12
In. 3.36
5.24
are pe Fiul, are viața; cine n‐are pe Fiul lui Dumnezeu, n‐are viața. 13V‐am scris acestea
5.13
In. 20.31
ca
5.13
Cap. 1.1, 2.

să știți că aveți viață veșnică, voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu.

Puterea rugăciunii

14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la el: că dacă

5.14
Cap. 3.

cerem ceva după voia lui, ne ascultă. 15Și dacă știm că ne ascultă orice cerem, știm că avem cererile pe care le‐am cerut de la el. 16Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind cu un păcat care nu este spre moarte, va cere și Dumnezeu
5.16
Iov 42.8Iac. 5.14,15
îi va da viața pentru cei ce nu păcătuiesc spre moarte. Este
5.16
Mat. 12.31,32Mc. 3.29Lc. 12.10Evr. 6.4,6
10.26
un păcat spre moarte; nu
5.16
Ier. 7.16
14.11In. 17.9
zic ca să facă cerere pentru păcatul acela. 17Orice
5.17
Cap. 3.4.

nedreptate este păcat și este un păcat care nu este spre moarte. 18Știm că oricine
5.18
1 Pet. 1.23
care a fost născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel ce a fost născut din Dumnezeu se păzește
5.18
Iac. 1
pe sine însuși și cel rău nu‐l atinge. 19Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă
5.19
Gal. 1.4
zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‐a
5.20
Lc. 24.45
dat pricepere ca să
5.20
In. 17.3
cunoaștem pe Cel adevărat, și suntem în Cel adevărat, adică în Fiul său Isus Hristos; el
5.20
Is. 9.6
11.6
54.5In. 20.28Fapte. 20.28Rom. 9.51 Tim. 3.16Tit 2.13Evr. 1.8
este adevăratul Dumnezeu
5.20
Vers. 11‐13.

și viața veșnică. 21Copilașilor, păziți‐vă
5.21
1 Cor. 10.14
de idoli.