Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Dumnezeu se arată a doua oară

91Și a fost așa: când a sfârșit

9.1
2 Cron. 7.11
Solomon de zidit casa Domnului și casa
9.1
Cap. 7.1.
împăratului și toată
9.1
2 Cron. 8.6
dorința lui Solomon pe care a voit s‐o facă, 2Domnul s‐a arătat lui Solomon a doua oară, cum i se arătase în
9.2
Cap. 3.5.
Gabaon. 3Și Domnul i‐a zis: Am
9.3
2 Reg. 20.5Ps. 10.17
auzit rugăciunea ta și cererea ta cu care te‐ai rugat înaintea mea; am sfințit casa aceasta pe care ai zidit‐o ca
9.3
Cap. 8.29.
să pun acolo numele meu în veac; și ochii
9.3
Deut. 11.12
mei și inima mea vor fi totdeauna acolo. 4Și tu, dacă vei umbla
9.4
Gen. 17.1
înaintea mea, cum
9.4
Cap. 11.4.6, 38;
a umblat David, tatăl tău, în întregimea inimii și în dreptate, ca să faci după toate cele ce ți‐am poruncit, și vei păzi așezămintele mele și judecățile mele, 5atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale peste Israel în veac, cum
9.5
2 Sam. 7.12,166.121 Cron. 22.10Ps. 132.12
am vorbit lui David, tatăl tău, zicând: Nu‐ți va lipsi bărbat pe scaunul de domnie al lui Israel. 6Dacă
9.6
2 Sam. 7.142 Cron. 7.19,20Ps. 89.30
vă veți abate de pe urma mea, voi și copiii voștri, și nu veți păzi poruncile mele, așezămintele mele pe care vi le‐am pus înainte, ci veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 7voi
9.7
Deut. 4.262 Reg. 17.33
25.21
stârpi pe Israel de pe fața pământului pe care l‐am dat lor; și casa aceasta, pe care am sfințit‐o numelui
9.7
Ier. 7.14
meu, voi arunca‐o de la fața mea, și Israel va fi de pomină
9.7
Deut. 28.37Ps. 44.14
și de batjocură între toate popoarele. 8Și casa
9.8
2 Cron. 7.21
aceasta, cât de înaltă este, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va șuiera și va zice: Pentru ce
9.8
Deut. 29.24,25,26Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia? 9Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor care a scos pe părinții lor din țara Egiptului și s‐au lipit de alți dumnezei și li s‐au închinat și le‐au slujit, pentru aceasta a adus Domnul asupra lor tot răul acesta.

Cetățile zidite de Solomon

10Și a fost așa: după trecere de douăzeci

9.10
Cap. 6.37, 38;
de ani, când a zidit Solomon cele două case: casa Domnului și casa împăratului; 11(și Hiram
9.11
2 Cron. 8.2
, împăratul Tirului, ajutase pe Solomon cu lemn de cedru și cu lemne de chiparos și cu aur după toată dorința lui), împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileei. 12Și Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care i le dăduse Solomon și nu i‐au plăcut. 13Și a zis: Ce sunt cetățile acestea pe care mi le‐ai dat, fratele meu? Și le‐a numit
9.13
Ios. 19.27
țara Cabul până în ziua aceasta. 14Și Hiram a trimis împăratului o sută douăzeci de talanți de aur. 15Și aceasta este pricina pentru care împăratul Solomon a pus oameni de corvoadă
9.15
Cap. 5.13.
să zidească și casa Domnului și casa sa și Milo
9.15
Vers. 24.
și zidul Ierusalimului și Hațorul
9.15
Ios. 19.36
și Meghidoul
9.15
Ios. 17.11
și Ghezerul
9.15
Ios. 16.10Jud. 1.29
. 16Faraon, împăratul Egiptului, se suise și luase Ghezerul și‐l arsese cu foc și ucisese pe cananiții
9.16
Ios. 16.10
care locuiau în cetate și o dăduse zestre fiicei sale, nevasta lui Solomon. 17Și Solomon a zidit Ghezerul și Bet‐Horonul
9.17
Ios. 16.3
21.222 Cron. 8.5
de jos, 18și Baalatul
9.18
Ios. 19.412 Cron. 8.4,6
și Tadmorul în pustie, în țară, 19și toate cetățile pentru provizii pe care le avea Solomon și cetățile pentru
9.19
Cap. 4.26.
care și cetățile pentru călărime și orice
9.19
Vers. 1.
a dorit Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 20Tot
9.20
2 Cron. 8.7
poporul rămas din amoriți și hetiți și fereziți și heviți și iebusiți care nu erau din copiii lui Israel: 21copiii lor care rămăseseră
9.21
Jud. 1.21,27,29
3.1
în țară după ei, pe care
9.21
Ios. 15.63
17.12
nu‐i putuseră nimici copiii lui Israel, din ci, Solomon a luat
9.21
Jud. 1.28
oameni de corvoadă
9.21
Gen. 9.25,26Ezra 2.55,58Neem. 7.57
11.3
de robi până în ziua de astăzi. 22Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi
9.22
Lev. 25.39
, căci ei erau bărbați de război și slujitori ai săi și mai marii săi și căpitanii săi și mai mari ai carelor sale și călăreții săi. 23Aceștia erau priveghetorii mai mari care erau peste lucrul lui Solomon: cinci sute cincizeci
9.23
2 Cron. 8.10
, care cârmuiau peste poporul care lucra la lucru. 24Și fiica
9.24
Cap. 3.1.
lui Faraon s‐a suit din cetatea lui David în casa
9.24
Cap. 7.8.
sa pe care o zidise Solomon pentru ea: atunci a zidit Milo
9.24
Cap. 11.2.
. 25Și Solomon aducea
9.25
2 Cron. 8.12,13,16
de trei ori pe an arderi de tot și jertfe de pace pe altarul pe care‐l zidise Domnului și ardea tămâie pe cel ce era înaintea Domnului. Și a sfârșit casa. 26Și împăratul
9.26
2 Cron. 8.17,18
Solomon a făcut o flotă de corăbii la Ețion‐Gheber
9.26
Num. 33.35Deut. 2.8
care este lângă Elot, pe țărmul Mării Roșii în țara Edomului. 27Și Hiram
9.27
Cap. 10.11.
a trimis în flota de corăbii cu slujitorii lui Solomon pe slujitorii săi marinari care cunoșteau marea. 28Și au venit la Ofir
9.28
Iov 22.24
și au luat de acolo patru sute douăzeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.

10

Împărăteasa din Seba la Solomon

101Și împărăteasa

10.1
2 Cron. 9.1Mat. 12.42Lc. 11.31
din Seba a auzit de vestea lui Solomon cu privire la numele Domnului și a venit să‐l încerce
10.1
Jud. 14.12Prov. 1.6
prin întrebări grele. 2Și a venit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile încărcate cu mirodenii și aur foarte mult și pietre scumpe. Și a venit la Solomon și a vorbit cu el despre tot ce era în inima ei. 3Și Solomon i‐a tâlcuit toate întrebările ei; n‐a fost un lucru ascuns împăratului pe care să nu i‐l fi tâlcuit. 4Și împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 5și mâncarea mesei lui și ținuta slujitorilor lui și rânduiala slujbei casnicilor săi și veșmintele lor și paharnicii lui și
10.5
1 Cron. 26.16
suișul lui, pe care se suia la casa Domnului, și n‐a mai fost duh în ea. 6Și a zis împăratului: Adevărat era cuvântul pe care l‐am auzit în țara mea despre lucrurile tale și despre înțelepciunea ta. 7Dar n‐am crezut acele cuvinte până am venit și au văzut ochii mei și iată, nici jumătate nu mi s‐a spus: tu întreci în înțelepciune și bunătate vestea pe care am auzit‐o. 8Ferice de
10.8
Prov. 8.34
oamenii tăi, ferice de acești slujitori ai tăi, care stau necurmat înaintea ta și ascultă înțelepciunea ta. 9Binecuvântat
10.9
Cap. 5.7.
să fie Domnul Dumnezeul tău, că și‐a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel. Fiindcă Domnul iubea pe Israel în veac, de aceea te‐a făcut pe tine împărat ca să faci
10.9
2 Sam. 8.15Ps. 72.2Prov. 8.15
judecată și dreptate. 10Și ea a dat împăratului
10.10
Ps. 72.10,15
o sută douăzeci de talanți de aur și mirodenii foarte multe și pietre scumpe; n‐au mai venit atâtea mirozne ca cele pe care le‐a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 11Chiar și flota de corăbii
10.11
Cap. 9.27.
a lui Hiram care aducea aur de la Ofir a adus de la Ofir și mare câtime de lemne de almughim și pietre scumpe. 12Și împăratul
10.12
2 Cron. 9.11
a făcut din lemnele de almughim
10.12
2 Cron. 9.10
îngrădiri la casa Domnului și la casa împăratului și harfe și psalteri pentru cântăreți; astfel de lemn de almughim n‐a venit și nu s‐a văzut până în ziua de astăzi. 13Și împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba toată dorința ei, ce a cerut pe lângă ce i‐a dat din dărnicia împăratului Solomon. Și s‐a întors și s‐a dus în țara ei, ea și slujitorii ei.

Bogățiile lui Solomon

14Și greutatea aurului care venea într‐un an la Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanți de aur, 15afară de ce venea de la negustorii cei mari și de la mărfurile negustorilor

10.15
2 Cron. 9.24Ps. 72.10
celor mici și de la toți împărații Arabiei și de la cârmuitorii țării. 16Și împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut, a pus șașe sute de sicli de aur pe un scut; 17și trei
10.17
Cap. 14.26.
sute de scuturi mici de aur bătut, a pus trei mine de aur pe un scut; și împăratul le‐a pus în casa
10.17
Cap. 7.2.
Pădurea Libanului. 18Și împăratul
10.18
2 Cron. 9.17
a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l‐a acoperit cu aur foarte curat. 19Scaunul de domnie avea șase trepte și vârful scaunului de domnie era rotund pe dinapoia sa; și erau răzămători de o parte și de alta în locul de șezut și doi lei stăteau la răzămători. 20Și pe cele șase trepte stăteau doisprezece lei de o parte și de alta: așa ceva nu se făcuse în nici o împărăție. 21Și toate vasele
10.21
2 Cron. 9.20
de băut ale împăratului Solomon erau de aur, și toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curat; nimic nu era de argint căci el se socotea drept nimic în zilele lui Solomon. 22Căci împăratul avea pe mare o flotă de corăbii
10.22
Gen. 10.42 Cron. 20.36
de la Tars cu flota de corăbii a lui Hiram: flota de corăbii din Tars venea odată la trei ani aducând aur și argint, fildeș și maimuțe și păuni. 23Și împăratul Solomon a fost mai mare
10.23
Cap. 3.12, 13;
în avere și în înțelepciune decât toți împărații pământului. 24Și tot pământul căuta fața lui Solomon ca să audă înțelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 25Și își aducea fiecare din ei darul său: vase de argint și vase de aur și veșminte și armături și mirodenii și cai și catâri, o câtime pe fiecare an. 26Și Solomon
10.26
Cap. 4.26.
a adunat
10.26
Deut. 17.16
care și călăreți și a avut o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul în Ierusalim. 27Și împăratul
10.27
2 Cron. 1.15‐17
a făcut argintul în Ierusalim ca pietrele și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 28Și caii pe care‐i avea Solomon erau aduși
10.28
Deut. 17.162 Cron. 1.16
9.28
din Egipt și negustorii împăratului îi primeau în grămezi; fiecare grămadă cu preț. 29Și un car se suia și ieșea din Egipt pentru șase sute de sicli de argint și un cal pentru o sută cincizeci; și așa aduceau
10.29
Ios. 1.42 Reg. 7.6
prin mâna lor pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.

11

Femeile străine ale lui Solomon

111Și împăratul

11.1
Neem. 13.26
Solomon a iubit
11.1
Deut. 17.17
multe femei străine pe lângă fata lui Faraon: femei de moabiți, amoniți, edomiți, sidonieni, hetiți, 2din popoarele despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: Să nu intrați
11.2
Ex. 34.16Deut. 7.3,4
la ele și ele să nu intre la voi; ele v‐ar abate negreșit inima după dumnezii lor. Solomon s‐a lipit de ele din iubire. 3Și avea șapte sute de neveste domnițe și trei sute de țiitoare și nevestele lui i‐au abătut inima. 4Și a fost așa: când a îmbătrânit Solomon, nevestele
11.4
Deut. 17.17Neem. 13.26
lui i‐au abătut inima după alți dumnezei și inima
11.4
Cap. 8.61.
lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul său, ca inima
11.4
Cap. 9.4.
lui David, tatăl său. 5Și Solomon a umblat după Astartea
11.5
Vers. 33.
, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. 6Și Solomon a făcut rău înaintea Domnului și n‐a umblat deplin după Domnul ca David, tatăl său. 7Atunci
11.7
Num. 33.52
Solomon a zidit o înălțime
11.7
2 Reg. 23.13
lui Chemoș
11.7
Num. 21.29Jud. 11.24
, urâciunea Moabului, pe dealul care este în fața Ierusalimului, și lui Moloh, urâciunea copiilor lui Amon. 8Și așa a făcut pentru toate nevestele sale străine care ardeau tămâie și jertfeau dumnezeilor lor. 9Și Domnul s‐a mâniat pe Solomon fiindcă i se abătuse inima
11.9
Vers. 2.3.
de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i se arătase
11.9
Cap. 3.5;
de două ori, 10și‐i poruncise
11.10
Cap. 6.12;
cu privire la lucrul acesta să nu meargă nicidecum după alți dumnezei dar n‐a păzit ce‐i poruncise Domnul. 11Și Domnul a zis lui Solomon: Fiindcă ai făcut aceasta și n‐ai ținut legământul meu și așezămintele mele pe care ți le‐am poruncit, voi rupe
11.11
Vers. 31. Deu. 12.15, 16.
negreșit împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. 12Dar n‐o voi face în zilele tale, pentru David, tatăl tău: o voi rupe din mâna fiului tău. 13Numai, nu voi
11.13
2 Sam. 7.15Ps. 89.33
rupe toată împărăția: voi da o seminție
11.13
Cap. 12.20.
fiului tău, pentru David, robul meu, și pentru Ierusalim pe
11.13
Deut. 12.14
care l‐am ales.

Vrăjmașii lui Solomon

14Și Domnul

11.14
1 Cron. 5.26
a ridicat un potrivnic lui Solomon, pe Hadad, Edomitul; el era din sămânța împăratului în Edom. 15Și a fost așa: Când era David în Edom și Ioab, mai marele oastei, se suise să înmormânteze pe cei uciși și lovise
11.15
2 Sam. 8.141 Cron. 18.12,13
orice parte bărbătească în Edom
11.15
Num. 24.19Deut. 20.13
; 16(căci șase luni a șezut acolo Ioab cu tot Israelul până a stârpit toată partea bărbătească din Edom), 17atunci Hadad a fugit, el și câțiva edomiți din slujitorii tatălui său cu el, ca să meargă în Egipt; Hadad era încă un copil mic. 18Și s‐au sculat din Madian și au venit la Paran și au luat cu ei oameni din Paran și au venit în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului, care i‐a dat o casă și i‐a rânduit merinde și i‐a dat pământ. 19Și Hadad a aflat mare trecere în ochii lui Faraon și el i‐a dat de nevastă pe sora nevestei sale, pe sora împărătesei Tahpenes. 20Și sora Tahpenesei i‐a născut pe Ghenubat, fiul său; și Tahpenes l‐a înțărcat în casa lui Faraon și Ghenubat era în casa lui Faraon între fiii lui Faraon. 21Și Hadad a auzit
11.21
Cap. 2.10, 34.
în Egipt că David a adormit cu părinții săi și că Ioab, mai marele oastei, a murit și Hadad a zis lui Faraon: Dă‐mi drumul să mă duc în țara mea. 22Și Faraon i‐a zis: Dar ce‐ți lipsește la mine de, iată, dorești să te duci în țara ta? Și el a zis: Nimic; dar oricum, dă‐mi drumul. 23Și Dumnezeu i‐a mai ridicat un potrivnic, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la domnul său Hadadezer
11.23
2 Sam. 8.3
, împăratul din Țoba. 24Și el a adunat la sine bărbați și s‐a făcut mai marele unei cete când
11.24
2 Sam. 8.3
10.8,18
a ucis David pe cei din Țoba; și au mers la Damasc și au locuit acolo și au domnit la Damasc. 25Și el a fost potrivnic lui Israel în toate zilele lui Solomon, pe lângă răul pe care l‐a făcut Hadad: și s‐a necăjit pe Israel și a domnit în Siria.

Prorocul Ahia vestește lui Ieroboam dezbinarea

26Și Ieroboam

11.26
Cap. 12.2.
, fiul lui Nebat, un Efratit din Țereda, slujitorul lui Solomon, și numele mamei sale era Țerua, o femeie văduvă, și‐a ridicat și el mâna împotriva împăratului. 27Și acesta a fost cuvântul pentru care și‐a ridicat
11.27
2 Sam. 20.21
el mâna împotriva împăratului: Solomon
11.27
Cap. 9.24.
zidea Milo și înfunda spărtura cetății lui David, tatăl său. 28Și bărbatul Ieroboam era tare și viteaz. Și Solomon a văzut pe tânăr că era muncitor și l‐a pus peste toată sarcina casei lui Iosif. 29Și a fost așa: în vremea aceea, Ieroboam a ieșit din Ierusalim și prorocul Ahia
11.29
Cap. 14.2.
, Silonitul, l‐a aflat pe cale, și era învelit cu un veșmânt nou și erau numai ei amândoi pe câmp. 30Și Ahia a apucat veșmântul cel nou, care era pe el, și l‐a rupt
11.30
1 Sam. 15.27
24.5
în douăsprezece bucăți. 31Și a zis lui Ieroboam: Ia‐ți zece bucăți, căci așa zice
11.31
Vers. 11, 13.
Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și‐ți voi da zece seminții; 32dar el va avea o seminție pentru robul meu David și pentru Ierusalim, cetatea pe care am ales‐o din toate semințiile lui Israel. 33Fiindcă
11.33
Vers. 5.6, 7.
m‐au părăsit și s‐au închinat Astarteei, zeița sidonienilor, lui Chemoș, dumnezeul moabiților, lui Milcom, dumnezeul copiilor lui Amon, și n‐au umblat în căile mele, ca să facă ce este drept în ochii mei, și păzind așezămintele mele și judecățile mele, ca David, tatăl său. 34Dar nu voi lua toată împărăția din mâna lui, căci îl voi ținea domn în toate zilele vieții lui, pentru David, robul meu, pe care l‐am ales, fiindcă a păzit poruncile mele și așezămintele mele. 35Dar
11.35
Cap. 12.16, 17.
voi lua împărăția din mâna fiului său și ți‐o voi da ție, adică zece seminții. 36Iar fiului său îi voi da o seminție ca David
11.36
Cap. 15.4.
, robul meu, să aibă pururea o lumină înaintea mea în Ierusalim, cetatea pe care mi‐am ales‐o ca să‐mi pun numele acolo. 37Și te voi lua și vei domni peste tot ce‐ți va dori sufletul și vei fi împărat peste Israel. 38Și va fi așa: dacă vei asculta de tot ce‐ți voi porunci și vei umbla în căile mele, și vei face ce este drept în ochii mei, păzind așezămintele mele și poruncile mele, cum a făcut David, robul meu, atunci voi fi
11.38
Ios. 1.5
cu tine, și‐ți voi
11.38
2 Sam. 7.11,27
zidi o casă statornică, cum am zidit lui David și‐ți voi da ție pe Israel. 39Și voi smeri sămânța lui David din pricina aceasta dar nu pentru totdeauna. 40Și Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s‐a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, și a fost în Egipt până la moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon

41Și celelalte

11.41
2 Cron. 9.29
fapte ale lui Solomon și tot ce a făcut el și înțelepciunea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Faptelor lui Solomon? 42Și zilele cât a domnit Solomon în Ierusalim peste tot Israelul au fost patruzeci de ani
11.42
2 Cron. 9.30
. 43Și Solomon a adormit
11.43
2 Cron. 9.31
cu părinții săi și a fost înmormântat în cetatea lui David, tatăl său, și Roboam
11.43
Mat. 1.7
, fiul său, a domnit în locul său.