Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Femeile străine ale lui Solomon

111Și împăratul

11.1
Neem. 13.26
Solomon a iubit
11.1
Deut. 17.17
multe femei străine pe lângă fata lui Faraon: femei de moabiți, amoniți, edomiți, sidonieni, hetiți, 2din popoarele despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: Să nu intrați
11.2
Ex. 34.16Deut. 7.3,4
la ele și ele să nu intre la voi; ele v‐ar abate negreșit inima după dumnezii lor. Solomon s‐a lipit de ele din iubire. 3Și avea șapte sute de neveste domnițe și trei sute de țiitoare și nevestele lui i‐au abătut inima. 4Și a fost așa: când a îmbătrânit Solomon, nevestele
11.4
Deut. 17.17Neem. 13.26
lui i‐au abătut inima după alți dumnezei și inima
11.4
Cap. 8.61.

lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul său, ca inima
11.4
Cap. 9.4.

lui David, tatăl său. 5Și Solomon a umblat după Astartea
11.5
Vers. 33.
Jud. 2.132 Reg. 23.13
, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. 6Și Solomon a făcut rău înaintea Domnului și n‐a umblat deplin după Domnul ca David, tatăl său. 7Atunci
11.7
Num. 33.52
Solomon a zidit o înălțime
11.7
2 Reg. 23.13
lui Chemoș
11.7
Num. 21.29Jud. 11.24
, urâciunea Moabului, pe dealul care este în fața Ierusalimului, și lui Moloh, urâciunea copiilor lui Amon. 8Și așa a făcut pentru toate nevestele sale străine care ardeau tămâie și jertfeau dumnezeilor lor. 9Și Domnul s‐a mâniat pe Solomon fiindcă i se abătuse inima
11.9
Vers. 2.3.

de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i se arătase
11.9
Cap. 3.5;
9.2
de două ori, 10și‐i poruncise
11.10
Cap. 6.12;
9.6
cu privire la lucrul acesta să nu meargă nicidecum după alți dumnezei dar n‐a păzit ce‐i poruncise Domnul. 11Și Domnul a zis lui Solomon: Fiindcă ai făcut aceasta și n‐ai ținut legământul meu și așezămintele mele pe care ți le‐am poruncit, voi rupe
11.11
Vers. 31. Deu. 12.15, 16.

negreșit împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. 12Dar n‐o voi face în zilele tale, pentru David, tatăl tău: o voi rupe din mâna fiului tău. 13Numai, nu voi
11.13
2 Sam. 7.15Ps. 89.33
rupe toată împărăția: voi da o seminție
11.13
Cap. 12.20.

fiului tău, pentru David, robul meu, și pentru Ierusalim pe
11.13
Deut. 12.14
care l‐am ales.

Vrăjmașii lui Solomon

14Și Domnul

11.14
1 Cron. 5.26
a ridicat un potrivnic lui Solomon, pe Hadad, Edomitul; el era din sămânța împăratului în Edom. 15Și a fost așa: Când era David în Edom și Ioab, mai marele oastei, se suise să înmormânteze pe cei uciși și lovise
11.15
2 Sam. 8.141 Cron. 18.12,13
orice parte bărbătească în Edom
11.15
Num. 24.19Deut. 20.13
; 16(căci șase luni a șezut acolo Ioab cu tot Israelul până a stârpit toată partea bărbătească din Edom), 17atunci Hadad a fugit, el și câțiva edomiți din slujitorii tatălui său cu el, ca să meargă în Egipt; Hadad era încă un copil mic. 18Și s‐au sculat din Madian și au venit la Paran și au luat cu ei oameni din Paran și au venit în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului, care i‐a dat o casă și i‐a rânduit merinde și i‐a dat pământ. 19Și Hadad a aflat mare trecere în ochii lui Faraon și el i‐a dat de nevastă pe sora nevestei sale, pe sora împărătesei Tahpenes. 20Și sora Tahpenesei i‐a născut pe Ghenubat, fiul său; și Tahpenes l‐a înțărcat în casa lui Faraon și Ghenubat era în casa lui Faraon între fiii lui Faraon. 21Și Hadad a auzit
11.21
Cap. 2.10, 34.

în Egipt că David a adormit cu părinții săi și că Ioab, mai marele oastei, a murit și Hadad a zis lui Faraon: Dă‐mi drumul să mă duc în țara mea. 22Și Faraon i‐a zis: Dar ce‐ți lipsește la mine de, iată, dorești să te duci în țara ta? Și el a zis: Nimic; dar oricum, dă‐mi drumul. 23Și Dumnezeu i‐a mai ridicat un potrivnic, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la domnul său Hadadezer
11.23
2 Sam. 8.3
, împăratul din Țoba. 24Și el a adunat la sine bărbați și s‐a făcut mai marele unei cete când
11.24
2 Sam. 8.3
10.8,18
a ucis David pe cei din Țoba; și au mers la Damasc și au locuit acolo și au domnit la Damasc. 25Și el a fost potrivnic lui Israel în toate zilele lui Solomon, pe lângă răul pe care l‐a făcut Hadad: și s‐a necăjit pe Israel și a domnit în Siria.

Prorocul Ahia vestește lui Ieroboam dezbinarea

26Și Ieroboam

11.26
Cap. 12.2.
2 Cron. 13.6
, fiul lui Nebat, un Efratit din Țereda, slujitorul lui Solomon, și numele mamei sale era Țerua, o femeie văduvă, și‐a ridicat și el mâna împotriva împăratului. 27Și acesta a fost cuvântul pentru care și‐a ridicat
11.27
2 Sam. 20.21
el mâna împotriva împăratului: Solomon
11.27
Cap. 9.24.

zidea Milo și înfunda spărtura cetății lui David, tatăl său. 28Și bărbatul Ieroboam era tare și viteaz. Și Solomon a văzut pe tânăr că era muncitor și l‐a pus peste toată sarcina casei lui Iosif. 29Și a fost așa: în vremea aceea, Ieroboam a ieșit din Ierusalim și prorocul Ahia
11.29
Cap. 14.2.

, Silonitul, l‐a aflat pe cale, și era învelit cu un veșmânt nou și erau numai ei amândoi pe câmp. 30Și Ahia a apucat veșmântul cel nou, care era pe el, și l‐a rupt
11.30
1 Sam. 15.27
24.5
în douăsprezece bucăți. 31Și a zis lui Ieroboam: Ia‐ți zece bucăți, căci așa zice
11.31
Vers. 11, 13.

Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și‐ți voi da zece seminții; 32dar el va avea o seminție pentru robul meu David și pentru Ierusalim, cetatea pe care am ales‐o din toate semințiile lui Israel. 33Fiindcă
11.33
Vers. 5.6, 7.

m‐au părăsit și s‐au închinat Astarteei, zeița sidonienilor, lui Chemoș, dumnezeul moabiților, lui Milcom, dumnezeul copiilor lui Amon, și n‐au umblat în căile mele, ca să facă ce este drept în ochii mei, și păzind așezămintele mele și judecățile mele, ca David, tatăl său. 34Dar nu voi lua toată împărăția din mâna lui, căci îl voi ținea domn în toate zilele vieții lui, pentru David, robul meu, pe care l‐am ales, fiindcă a păzit poruncile mele și așezămintele mele. 35Dar
11.35
Cap. 12.16, 17.

voi lua împărăția din mâna fiului său și ți‐o voi da ție, adică zece seminții. 36Iar fiului său îi voi da o seminție ca David
11.36
Cap. 15.4.
2 Reg. 8.19Ps. 132.17
, robul meu, să aibă pururea o lumină înaintea mea în Ierusalim, cetatea pe care mi‐am ales‐o ca să‐mi pun numele acolo. 37Și te voi lua și vei domni peste tot ce‐ți va dori sufletul și vei fi împărat peste Israel. 38Și va fi așa: dacă vei asculta de tot ce‐ți voi porunci și vei umbla în căile mele, și vei face ce este drept în ochii mei, păzind așezămintele mele și poruncile mele, cum a făcut David, robul meu, atunci voi fi
11.38
Ios. 1.5
cu tine, și‐ți voi
11.38
2 Sam. 7.11,27
zidi o casă statornică, cum am zidit lui David și‐ți voi da ție pe Israel. 39Și voi smeri sămânța lui David din pricina aceasta dar nu pentru totdeauna. 40Și Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s‐a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, și a fost în Egipt până la moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon

41Și celelalte

11.41
2 Cron. 9.29
fapte ale lui Solomon și tot ce a făcut el și înțelepciunea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Faptelor lui Solomon? 42Și zilele cât a domnit Solomon în Ierusalim peste tot Israelul au fost patruzeci de ani
11.42
2 Cron. 9.30
. 43Și Solomon a adormit
11.43
2 Cron. 9.31
cu părinții săi și a fost înmormântat în cetatea lui David, tatăl său, și Roboam
11.43
Mat. 1.7
, fiul său, a domnit în locul său.