Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Dezbinarea împărăției

121Și Roboam

12.1
2 Cron. 10.1
s‐a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să‐l facă împărat. 2Și a fost așa: când a auzit Ieroboam
12.2
Cap. 11.26.

, fiul lui Nebat, el era încă în Egipt
12.2
Cap. 11.40.

, căci fugise de fața împăratului Solomon, și Ieroboam locuia în Egipt, 3au trimis și l‐au chemat și Ieroboam și toată obștea lui Israel au venit și au vorbit lui Roboam, zicând: 4Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul
12.4
1 Sam. 8.11‐18
și acum tu ușurează robia aspră a tatălui tău și jugul lui cel greu pe care l‐a pus asupra noastră; și îți vom sluji. 5Și el le‐a zis: Duceți‐vă încă trei zile și întoarceți‐vă la mine. Și poporul s‐a dus. 6Și împăratul Roboam s‐a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când trăia el, zicând: Cum sfătuiți voi să răspund poporului acestuia? 7Și ei i‐au vorbit, zicând: Dacă
12.7
2 Cron. 10.7Prov. 15.1
vei fi astăzi un slujitor al poporului acestuia și le vei sluji și le vei răspunde și le vei vorbi cuvinte bune, ei vor fi slujitorii tăi în veac. 8Dar el a părăsit sfatul bătrânilor, pe care i l‐au dat și s‐a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, care stăteau înaintea lui. 9Și le‐a zis: Cum sfătuiți voi să răspundem poporului acestuia care mi‐a vorbit, zicând: Ușurează jugul, pe care l‐a pus tatăl tău asupra noastră? 10Și tinerii, care crescuseră cu el, i‐au vorbit zicând: Așa să zici poporului acestuia care ți‐a vorbit, zicând: Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul dar tu ușurează‐ni‐l; așa să le zici: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Și acum dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru: tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 12Și Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi cum spusese împăratul, zicând: Întoarceți‐vă la mine a treia zi. 13Și împăratul a răspuns aspru poporului și a părăsit sfatul bătrânilor pe care i‐l dăduseră. 14Și le‐a vorbit după sfatul tinerilor, zicând: Tatăl meu va îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 15Și împăratul n‐a ascultat de popor, căci fusese rânduit
12.15
Vers. 24.
Jud. 14.4
de la Demnul, ca să se adeverească cuvântul său pe care‐l vorbise
12.15
Cap. 11.11, 31.

Domnul prin Ahia, Silonitul, lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Și tot Israelul a văzut că împăratul nu i‐a ascultat și poporul a răspuns împăratului zicând: Ce
12.16
2 Sam. 20.1
parte avem noi în David? N‐avem nici o moștenire în fiul lui Isai; la corturile tale, Israele. Acum, vezi de casa ta, Davide. Și Israel s‐a dus la corturile sale. 17Cât pentru copiii lui Israel
12.17
Cap. 11.13, 36.

, care locuiau în cetățile lui Iuda, Roboam a domnit peste ei. 18Și împăratul Roboam a
12.18
Cap. 4.6;
5.14
trimis pe Adoram, care era peste oamenii de corvoadă și tot Israelul l‐a ucis cu pietre și a murit. Și împăratul Roboam s‐a grăbit să se suie în carul său ca să fugă la Ierusalim. 19Și Israel s‐a răzvrătit
12.19
2 Reg. 17.21
împotriva casei lui David până în ziua de astăzi. 20Și a fost așa: Când a auzit tot Israelul că Ieroboam s‐a întors, au trimis și l‐au chemat la adunare și l‐au făcut împărat peste tot Israelul; nimeni n‐a urmat casa lui David, decât singură
12.20
Cap. 11.13, 32.

seminția lui Iuda. 21Și Roboam
12.21
2 Cron. 11.1
a venit la Ierusalim și a adunat toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin: o sută optzeci de mii de oameni luptători aleși ca să se lupte cu casa lui Israel și să aducă împărăția iarăși la Roboam, fiul lui Solomon. 22Și cuvântul
12.22
2 Cron. 11.2
lui Dumnezeu a fost către Șemaia, omul lui Dumnezeu, zicând: 23Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la toată casa lui Iuda și Beniamin, și celuilalt popor zicând: 24Așa zice Domnul: Nu vă suiți și nu vă luptați cu frații voștri, copiii lui Israel. Întorceți‐vă fiecare om la casa lui, căci de la mine
12.24
Vers. 15.

este lucrul acesta. Și au ascultat de cuvântul Domnului și s‐au întors să plece, după cuvântul Domnului.

Cei doi viței de aur

25Și Ieroboam a zidit Sihemul

12.25
Jud. 9.45
în ținutul muntos al lui Efraim și a locuit în el și a ieșit de acolo și a zidit
12.25
Jud. 8.17
Penuelul. 26Și Ieroboam a zis în inima sa: Acum împărăția se va întoarce la casa lui David. 27Dacă poporul acesta se va
12.27
Deut. 12.5,6
sui să aducă jertfe în casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor ucide și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. 28Și împăratul s‐a sfătuit și a făcut
12.28
2 Reg. 10.29
17.16
doi viței de aur. Și le‐a zis: Prea mult este pentru voi să vă suiți în Ierusalim: iată
12.28
Ex. 32.4,8
dumnezeii tăi, Israele, care te‐au scos din țara Egiptului. 29Și a pus pe unul în Betel
12.29
Gen. 28.19Osea 4.15
, și pe altul l‐a pus în Dan. 30Și lucrul acesta a fost un păcat
12.30
Jud. 18.29
; și poporul a mers până la
12.30
Cap. 13.34.
2 Reg. 17.21
Dan, să se închine înaintea unuia. 31Și a făcut o casă
12.31
Cap. 13.32.

de înălțimi și a pus
12.31
Num. 3.102 Reg. 17.322 Cron. 11.14,15Ezec. 44.7,8
preoți din toate marginile poporului care nu erau din fiii lui Levi. 32Și Ieroboam a așezat o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea
12.32
Lev. 23.33,34Num. 29.12
care era în Iuda, și a jertfit pe altar. Așa a făcut în Betel jertfind vițeiilor pe care‐i făcuse și a așezat
12.32
Amos 7.13
în Betel preoți ai înălțimilor pe care le făcuse el. 33Și a jertfit pe altarul pe care‐l făcuse în Betel, în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, în luna pe care a născocit‐o
12.33
Num. 15.39
din inima sa și a făcut‐o sărbătoare pentru copiii lui Israel și a jertfit pe altar, arzând tămâie
12.33
Cap. 13.1.

.