Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Dezbinarea împărăției

121Și Roboam

12.1
2 Cron. 10.1
s‐a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să‐l facă împărat. 2Și a fost așa: când a auzit Ieroboam
12.2
Cap. 11.26.
, fiul lui Nebat, el era încă în Egipt
12.2
Cap. 11.40.
, căci fugise de fața împăratului Solomon, și Ieroboam locuia în Egipt, 3au trimis și l‐au chemat și Ieroboam și toată obștea lui Israel au venit și au vorbit lui Roboam, zicând: 4Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul
12.4
1 Sam. 8.11‐18
și acum tu ușurează robia aspră a tatălui tău și jugul lui cel greu pe care l‐a pus asupra noastră; și îți vom sluji. 5Și el le‐a zis: Duceți‐vă încă trei zile și întoarceți‐vă la mine. Și poporul s‐a dus. 6Și împăratul Roboam s‐a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când trăia el, zicând: Cum sfătuiți voi să răspund poporului acestuia? 7Și ei i‐au vorbit, zicând: Dacă
12.7
2 Cron. 10.7Prov. 15.1
vei fi astăzi un slujitor al poporului acestuia și le vei sluji și le vei răspunde și le vei vorbi cuvinte bune, ei vor fi slujitorii tăi în veac. 8Dar el a părăsit sfatul bătrânilor, pe care i l‐au dat și s‐a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, care stăteau înaintea lui. 9Și le‐a zis: Cum sfătuiți voi să răspundem poporului acestuia care mi‐a vorbit, zicând: Ușurează jugul, pe care l‐a pus tatăl tău asupra noastră? 10Și tinerii, care crescuseră cu el, i‐au vorbit zicând: Așa să zici poporului acestuia care ți‐a vorbit, zicând: Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul dar tu ușurează‐ni‐l; așa să le zici: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Și acum dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru: tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 12Și Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi cum spusese împăratul, zicând: Întoarceți‐vă la mine a treia zi. 13Și împăratul a răspuns aspru poporului și a părăsit sfatul bătrânilor pe care i‐l dăduseră. 14Și le‐a vorbit după sfatul tinerilor, zicând: Tatăl meu va îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 15Și împăratul n‐a ascultat de popor, căci fusese rânduit
12.15
Vers. 24.
de la Demnul, ca să se adeverească cuvântul său pe care‐l vorbise
12.15
Cap. 11.11, 31.
Domnul prin Ahia, Silonitul, lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Și tot Israelul a văzut că împăratul nu i‐a ascultat și poporul a răspuns împăratului zicând: Ce
12.16
2 Sam. 20.1
parte avem noi în David? N‐avem nici o moștenire în fiul lui Isai; la corturile tale, Israele. Acum, vezi de casa ta, Davide. Și Israel s‐a dus la corturile sale. 17Cât pentru copiii lui Israel
12.17
Cap. 11.13, 36.
, care locuiau în cetățile lui Iuda, Roboam a domnit peste ei. 18Și împăratul Roboam a
12.18
Cap. 4.6;
trimis pe Adoram, care era peste oamenii de corvoadă și tot Israelul l‐a ucis cu pietre și a murit. Și împăratul Roboam s‐a grăbit să se suie în carul său ca să fugă la Ierusalim. 19Și Israel s‐a răzvrătit
12.19
2 Reg. 17.21
împotriva casei lui David până în ziua de astăzi. 20Și a fost așa: Când a auzit tot Israelul că Ieroboam s‐a întors, au trimis și l‐au chemat la adunare și l‐au făcut împărat peste tot Israelul; nimeni n‐a urmat casa lui David, decât singură
12.20
Cap. 11.13, 32.
seminția lui Iuda. 21Și Roboam
12.21
2 Cron. 11.1
a venit la Ierusalim și a adunat toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin: o sută optzeci de mii de oameni luptători aleși ca să se lupte cu casa lui Israel și să aducă împărăția iarăși la Roboam, fiul lui Solomon. 22Și cuvântul
12.22
2 Cron. 11.2
lui Dumnezeu a fost către Șemaia, omul lui Dumnezeu, zicând: 23Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la toată casa lui Iuda și Beniamin, și celuilalt popor zicând: 24Așa zice Domnul: Nu vă suiți și nu vă luptați cu frații voștri, copiii lui Israel. Întorceți‐vă fiecare om la casa lui, căci de la mine
12.24
Vers. 15.
este lucrul acesta. Și au ascultat de cuvântul Domnului și s‐au întors să plece, după cuvântul Domnului.

Cei doi viței de aur

25Și Ieroboam a zidit Sihemul

12.25
Jud. 9.45
în ținutul muntos al lui Efraim și a locuit în el și a ieșit de acolo și a zidit
12.25
Jud. 8.17
Penuelul. 26Și Ieroboam a zis în inima sa: Acum împărăția se va întoarce la casa lui David. 27Dacă poporul acesta se va
12.27
Deut. 12.5,6
sui să aducă jertfe în casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor ucide și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. 28Și împăratul s‐a sfătuit și a făcut
12.28
2 Reg. 10.29
17.16
doi viței de aur. Și le‐a zis: Prea mult este pentru voi să vă suiți în Ierusalim: iată
12.28
Ex. 32.4,8
dumnezeii tăi, Israele, care te‐au scos din țara Egiptului. 29Și a pus pe unul în Betel
12.29
Gen. 28.19Osea 4.15
, și pe altul l‐a pus în Dan. 30Și lucrul acesta a fost un păcat
12.30
Jud. 18.29
; și poporul a mers până la
12.30
Cap. 13.34.
Dan, să se închine înaintea unuia. 31Și a făcut o casă
12.31
Cap. 13.32.
de înălțimi și a pus
12.31
Num. 3.102 Reg. 17.322 Cron. 11.14,15Ezec. 44.7,8
preoți din toate marginile poporului care nu erau din fiii lui Levi. 32Și Ieroboam a așezat o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea
12.32
Lev. 23.33,34Num. 29.12
care era în Iuda, și a jertfit pe altar. Așa a făcut în Betel jertfind vițeiilor pe care‐i făcuse și a așezat
12.32
Amos 7.13
în Betel preoți ai înălțimilor pe care le făcuse el. 33Și a jertfit pe altarul pe care‐l făcuse în Betel, în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, în luna pe care a născocit‐o
12.33
Num. 15.39
din inima sa și a făcut‐o sărbătoare pentru copiii lui Israel și a jertfit pe altar, arzând tămâie
12.33
Cap. 13.1.
.

13

Un proroc prorocește împotriva altarului

131Și iată un om al lui Dumnezeu a venit

13.1
2 Reg. 23.17
din Iuda la Betel prin cuvântul Domnului și Ieroboam stătea
13.1
Cap. 12.32, 33.
lângă altar ca să ardă tămâie. 2Și a strigat împotriva altarului prin cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule! Așa zice Domnul: Iată un fiu se va naște casei lui David; numele lui va fi Iosia
13.2
2 Reg. 23.15,16
și va jertfi deasupra ta pe preoții înălțimilor, care ard tămâie peste tine și se vor arde peste tine oase de oameni. 3Și în ziua aceea a dat un
13.3
Is. 7.14In. 2.181 Cor. 1.22
semn, zicând: Acesta este semnul că Domnul a vorbit: Iată, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. 4Și a fost așa: când a auzit împăratul cuvântul omului lui Dumnezeu, pe care l‐a strigat împotriva altarului din Betel, Ieroboam și‐a întins mâna de pe altar, zicând: Prindeți‐l. Și i s‐a uscat mâna pe care o întinsese împotriva lui și n‐a putut s‐o întoarcă la sine. 5Și altarul s‐a despicat și cenușa de pe altar a fost vărsată, după semnul pe care‐l dăduse omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului. 6Și împăratul a răspuns și a zis omului lui Dumnezeu: Cere
13.6
Ex. 8.8
9.28
10.17Num. 21.7Fapte. 8.24Iac. 5.16
, te rog, Domnului Dumnezeului tău și roagă‐l pentru mine ca să mi se întoarcă mâna la mine. Și omul lui Dumnezeu a cerut Domnului și mâna împăratului s‐a întors la sine și s‐a făcut ca mai înainte. 7Și împăratul a zis omului lui Dumnezeu: Vino cu mine acasă și răcorește‐te și‐ți voi da
13.7
1 Sam. 9.72 Reg. 5.15
un dar. 8Și omul lui Dumnezeu a zis împăratului: De mi‐ai da și jumătate
13.8
Num. 22.18
24.13
din casa ta, nu voi intra cu tine, nici nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în locul acesta. 9Căci așa mi s‐a poruncit prin cuvântul Domnului, zicând: Să
13.9
1 Cor. 5.11
nu mănânci pâine și să nu bei apă și să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 10Și a plecat pe altă cale și nu s‐a întors pe calea pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu

11Și în Betel locuia un proroc bătrân și fiii săi au venit și i‐au spus toate faptele pe care le făcuse omul lui Dumnezeu în ziua aceea în Betel; au spus tatălui lor și cuvintele pe care le vorbise împăratului. 12Și tatăl lor le‐a zis: Pe ce cale a plecat? Și fiii săi văzuseră pe ce cale plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda. 13Și a zis fiilor săi: Pune‐ți‐mi șaua pe măgar. Și i‐au pus șaua pe măgar. Și a încălecat pe el. 14Și s‐a dus pe urma omului lui Dumnezeu și l‐a aflat șezând sub un stejar și i‐a zis: Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? Și el a zis: Eu sunt. 15Și i‐a zis: Vino cu mine acasă și mănâncă pâine. 16Și el a zis: Nu pot

13.16
Vers. 8.9.
să mă întore cu tine, nici să mă duc cu tine și nu voi mânca pâine nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. 17Căci mi s‐a zis prin cuvântul
13.17
Cap. 20.35.
Domnului: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo; plecând, să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 18Și el i‐a zis: Și eu sunt proroc ca tine și un înger mi‐a vorbit prin cuvântul Domnului, zicând: Întoarce‐l cu tine în casa ta ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. 19Și s‐a întors cu el și a mâncat pâine în casa lui și a băut apă. 20Și a fost așa: pe când ședeau la masă, cuvântul Domnului a fost către prorocul care‐l întorsese. 21Și a strigat către omul lui Dumnezeu care venise din Iuda zicând: Așa zice Domnul: Fiindcă n‐ai ascultat de gura Domnului și n‐ai păzit porunca pe care ți‐o poruncise Domnul Dumnezeul tău, 22ci te‐ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul de care
13.22
Vers. 9.
ți‐a zis: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă! trupul tău nu va intra în mormântul părinților tăi. 23Și a fost așa: după ce a mâncat pâine și a băut, a pus șaua pe măgar pentru el, pentru prorocul pe care‐l întorsese. 24Și a plecat. Și un leu
13.24
Cap. 20.36.
l‐a găsit pe cale și l‐a omorât; și trupul său a fost aruncat pe cale și măgarul stătea lângă el și leul stătea și el lângă trup. 25Și iată au trecut niște bărbați și au văzut trupul aruncat pe cale și leul stând lângă trup și au venit și au spus în cetate unde locuia prorocul cel bătrân. 26Și prorocul care‐l întorsese din cale a auzit și a zis: Este omul lui Dumnezeu care n‐a ascultat de gura Domnului, pentru aceasta Domnul l‐a dat leului care l‐a sfâșiat și l‐a omorât, după cuvântul Domnului pe care i‐l vorbise. 27Și a vorbit fiilor săi, zicând: Puneți‐mi șaua pe măgar! Și au pus șaua. 28Și s‐a dus și a aflat trupul aruncat în cale și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâșiase măgarul. 29Și prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu și l‐a pus pe măgar și l‐a dus înapoi și prorocul cel bătrân a intrat în cetate ca să bocească și să‐l înmormânteze. 30Și a pus trupul aceluia în mormântul său și l‐a bocit: Vai
13.30
Ier. 22.18
, fratele meu! 31Și după ce l‐a înmormântat, a vorbit fiilor săi zicând: Când voi muri, să mă înmormântați în mormântul unde a fost înmormântat omul lui Dumnezeu; puneți‐mi oasele
13.31
2 Reg. 23.17,18
lângă oasele lui. 32Căci
13.32
Vers. 2.2 Reg. 23.16, 19.
cuvântul pe care l‐a strigat el prin cuvântul Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor caselor înălțimilor, care sunt în cetățile
13.32
Cap. 16.24.
Samariei, se va împlini negreșit. 33După acest
13.33
Cap. 12.31, 32.
lucru Ieroboam nu s‐a întors din calea lui cea rea, ci a făcut iarăși din toate marginile poporului preoți pentru înălțimi; pe cine voia îl sfințea și se făcea preot al înălțimilor. 34Și prin acest lucru a fost
13.34
Cap. 12.30.
păcat asupra casei lui Ieroboam, ca s‐o stârpească și s‐o nimicească
13.34
Cap. 14.10.
de pe fața pământului.

14

Prorocia lui Ahia despre Ieroboam și familia sa

141În vremea aceea s‐a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: Te rog, scoală‐te și schimbă‐ți veșmintele și să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam. Și mergi la Silo: iată, acolo este Ahia, prorocul, care mi‐a spus că voi

14.2
Cap. 11.31.
fi împărat peste poporul acesta. 3Și ia
14.3
1 Sam. 9.7,8
în mâna ta zece pâini și turte și un vas cu miere și du‐te la el: el îți va spune ce are să se întâmple copilului. 4Și nevasta lui Ieroboam a făcut așa și s‐a sculat și s‐a dus
14.4
Cap. 11.29.
la Silo și a venit în casa lui Ahia. Și Ahia nu putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră din pricina vârstei. 5Și Domnul a zis lui Ahia: Iată nevasta lui Ieroboam vine să te întrebe despre fiul său, căci este bolnav; și vei vorbi așa și așa, căci va fi așa: când va intra se va preface că este alta. 6Și a fost așa: cum a auzit Ahia vuietul picioarelor ei, pe când intra pe ușă a zis: Intră, nevasta lui Ieroboam! Pentru ce te prefaci că ești alta? Căci sunt trimis la tine cu ceva aspru. 7Mergi, spune lui Ieroboam: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiindcă te‐am
14.7
2 Sam. 12.7,8
înălțat din mijlocul poporului și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, 8și am
14.8
Cap. 11.31.
rupt împărăția de la casa lui David și am dat‐o ție și n‐ai fost ca robul meu David, care
14.8
Cap. 11.33, 38;
a păzit poruncile mele și care m‐a urmat cu toată inima sa, făcând numai ce este drept în ochii mei, 9ci ai făcut
14.9
Cap. 12.28.
rău mai mult decât toți câți au fost înaintea ta, și ai mers și ți‐ai făcut alți dumnezei și chipuri turnate spre a mă mânia și m‐ai aruncat
14.9
Neem. 9.26Ps. 50.17Ezec. 23.35
dinapoia ta; 10pentru aceasta, iată voi aduce rău
14.10
Cap. 15.29.
asupra casei lui Ieroboam și voi stârpi
14.10
Cap. 21.21.
din Ieroboam pe orice suflet de parte bărbătească, pe cel închis
14.10
Deut. 32.362 Reg. 14.26
și pe cel slobod din Israel, și voi mătura cu desăvârșire în urma casei lui Ieroboam, cum mătură cineva gunoiul până se duce tot. 11Pe
14.11
Cap. 16.4;
cel ce va muri în cetate din Ieroboam, câinii îl vor mânca, și pe cel ce va muri în câmp îl vor mânca păsările cerului, căci Domnul a vorbit. 12Și tu, scoală‐te, du‐te la casa ta; când vor intra
14.12
Vers. 17.
picioarele tale în cetate, copilul va muri. 13Și tot Israelul îl va boci și‐l vor înmormânta, căci numai
14.13
2 Cron. 12.12
19.3
el din Ieroboam va intra în mormânt; căci în el din Ieroboam s‐a aflat ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Și Domnul își va ridica un împărat
14.14
Cap. 15.27,28, 29.
peste Israel care va stârpi casa lui Ieroboam în ziua aceea; și ce? chiar acum. 15Și Domnul va lovi pe Israel cum se clatină trestia în apă și va dezrădăcina
14.15
2 Reg. 17.6Ps. 52.5
pe Israel din această țară bună
14.15
Ios. 23.15,16
pe care a dat‐o părinților lor și‐i va împrăștia dincolo
14.15
2 Reg. 15.29
de Râu, fiindcă
14.15
Ex. 34.13Deut. 12.3,4
și‐au făcut Astartee, mâniind pe Domnul. 16Și va părăsi pe Israel pentru păcatele
14.16
Cap. 12.30;
lui Ieroboam care a păcătuit și a tras pe Israel în păcat. 17Și nevasta lui Ieroboam s‐a sculat, și s‐a dus și a venit la Tirța
14.17
Cap. 16.6, 8, 15, 23. Ciut. 6.4.
; cum
14.17
Vers. 12.
a venit la pragul ușii, copilul a murit. 18Și l‐au înmormântat și tot Israelul l‐a bocit după cuvântul
14.18
Vers. 13.
Domnului pe care‐l vorbise prin robul său Ahia, prorocul. 19Și celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum s‐a luptat
14.19
2 Cron. 13.2
și cum a domnit, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 20Și zilele cât a domnit Ieroboam au fost douăzeci și doi de ani și a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Nadab, fiul său.

Domnia lui Roboam

21Și Roboam, fiul lui Solomon, a domnit peste Iuda. Roboam era de patruzeci

14.21
2 Cron. 12.13
și unu de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea
14.21
Cap. 11.36.
, pe care și‐a ales‐o Domnul ca să‐și pună numele acolo. Și numele
14.21
Vers. 31.
mamei lui era Naama, Amonita. 22Și Iuda
14.22
2 Cron. 12
a făcut rău înaintea Domnului; și i‐au întărâtat
14.22
Deut. 32.21Ps. 78.581 Cor. 10.22
gelozia prin păcatele lor cu care au păcătuit mai mult decât tot ce făcuseră părinții lor. 23Și și‐au zidit și înălțimi
14.23
Deut. 12.2Ezec. 16.24,25
și stâlpi și Astartee
14.23
2 Reg. 17.9,10
, pe orice deal înalt și sub
14.23
Is. 57.5
orice copac verde. 24Și erau și sodomiți
14.24
Deut. 23.172 Reg. 23.7
în țară. Au făcut după toate urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25Și a fost așa: în anul
14.25
Cap. 11.40.
al cincilea al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului. 26și a luat vistieriile
14.26
2 Cron. 12.9,10,11
casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat tot și a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14.26
Cap. 10.17.
Solomon. 27Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă și le‐a dat în mâinile mai marilor alergătorilor, care păzeau ușa casei împăratului. 28Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii le purtau și le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Și celelalte
14.29
2 Cron. 12.15
fapte ale lui Roboam, și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 30Și a fost război
14.30
Cap. 12.24;
între Roboam și Ieroboam în toate zilele. 31Și Roboam
14.31
2 Cron. 12.16
a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David. Și numele
14.31
Vers. 21.
mamei lui era Naama, Amonita. Și în locul său a domnit Abiam
14.31
2 Cron. 12.16
, fiul său.