Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Un proroc prorocește împotriva altarului

131Și iată un om al lui Dumnezeu a venit

13.1
2 Reg. 23.17
din Iuda la Betel prin cuvântul Domnului și Ieroboam stătea
13.1
Cap. 12.32, 33.

lângă altar ca să ardă tămâie. 2Și a strigat împotriva altarului prin cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule! Așa zice Domnul: Iată un fiu se va naște casei lui David; numele lui va fi Iosia
13.2
2 Reg. 23.15,16
și va jertfi deasupra ta pe preoții înălțimilor, care ard tămâie peste tine și se vor arde peste tine oase de oameni. 3Și în ziua aceea a dat un
13.3
Is. 7.14In. 2.181 Cor. 1.22
semn, zicând: Acesta este semnul că Domnul a vorbit: Iată, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. 4Și a fost așa: când a auzit împăratul cuvântul omului lui Dumnezeu, pe care l‐a strigat împotriva altarului din Betel, Ieroboam și‐a întins mâna de pe altar, zicând: Prindeți‐l. Și i s‐a uscat mâna pe care o întinsese împotriva lui și n‐a putut s‐o întoarcă la sine. 5Și altarul s‐a despicat și cenușa de pe altar a fost vărsată, după semnul pe care‐l dăduse omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului. 6Și împăratul a răspuns și a zis omului lui Dumnezeu: Cere
13.6
Ex. 8.8
9.28
10.17Num. 21.7Fapte. 8.24Iac. 5.16
, te rog, Domnului Dumnezeului tău și roagă‐l pentru mine ca să mi se întoarcă mâna la mine. Și omul lui Dumnezeu a cerut Domnului și mâna împăratului s‐a întors la sine și s‐a făcut ca mai înainte. 7Și împăratul a zis omului lui Dumnezeu: Vino cu mine acasă și răcorește‐te și‐ți voi da
13.7
1 Sam. 9.72 Reg. 5.15
un dar. 8Și omul lui Dumnezeu a zis împăratului: De mi‐ai da și jumătate
13.8
Num. 22.18
24.13
din casa ta, nu voi intra cu tine, nici nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în locul acesta. 9Căci așa mi s‐a poruncit prin cuvântul Domnului, zicând: Să
13.9
1 Cor. 5.11
nu mănânci pâine și să nu bei apă și să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 10Și a plecat pe altă cale și nu s‐a întors pe calea pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu

11Și în Betel locuia un proroc bătrân și fiii săi au venit și i‐au spus toate faptele pe care le făcuse omul lui Dumnezeu în ziua aceea în Betel; au spus tatălui lor și cuvintele pe care le vorbise împăratului. 12Și tatăl lor le‐a zis: Pe ce cale a plecat? Și fiii săi văzuseră pe ce cale plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda. 13Și a zis fiilor săi: Pune‐ți‐mi șaua pe măgar. Și i‐au pus șaua pe măgar. Și a încălecat pe el. 14Și s‐a dus pe urma omului lui Dumnezeu și l‐a aflat șezând sub un stejar și i‐a zis: Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? Și el a zis: Eu sunt. 15Și i‐a zis: Vino cu mine acasă și mănâncă pâine. 16Și el a zis: Nu pot

13.16
Vers. 8.9.

să mă întore cu tine, nici să mă duc cu tine și nu voi mânca pâine nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. 17Căci mi s‐a zis prin cuvântul
13.17
Cap. 20.35.
1 Tes. 4.15
Domnului: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo; plecând, să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 18Și el i‐a zis: Și eu sunt proroc ca tine și un înger mi‐a vorbit prin cuvântul Domnului, zicând: Întoarce‐l cu tine în casa ta ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. 19Și s‐a întors cu el și a mâncat pâine în casa lui și a băut apă. 20Și a fost așa: pe când ședeau la masă, cuvântul Domnului a fost către prorocul care‐l întorsese. 21Și a strigat către omul lui Dumnezeu care venise din Iuda zicând: Așa zice Domnul: Fiindcă n‐ai ascultat de gura Domnului și n‐ai păzit porunca pe care ți‐o poruncise Domnul Dumnezeul tău, 22ci te‐ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul de care
13.22
Vers. 9.

ți‐a zis: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă! trupul tău nu va intra în mormântul părinților tăi. 23Și a fost așa: după ce a mâncat pâine și a băut, a pus șaua pe măgar pentru el, pentru prorocul pe care‐l întorsese. 24Și a plecat. Și un leu
13.24
Cap. 20.36.

l‐a găsit pe cale și l‐a omorât; și trupul său a fost aruncat pe cale și măgarul stătea lângă el și leul stătea și el lângă trup. 25Și iată au trecut niște bărbați și au văzut trupul aruncat pe cale și leul stând lângă trup și au venit și au spus în cetate unde locuia prorocul cel bătrân. 26Și prorocul care‐l întorsese din cale a auzit și a zis: Este omul lui Dumnezeu care n‐a ascultat de gura Domnului, pentru aceasta Domnul l‐a dat leului care l‐a sfâșiat și l‐a omorât, după cuvântul Domnului pe care i‐l vorbise. 27Și a vorbit fiilor săi, zicând: Puneți‐mi șaua pe măgar! Și au pus șaua. 28Și s‐a dus și a aflat trupul aruncat în cale și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâșiase măgarul. 29Și prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu și l‐a pus pe măgar și l‐a dus înapoi și prorocul cel bătrân a intrat în cetate ca să bocească și să‐l înmormânteze. 30Și a pus trupul aceluia în mormântul său și l‐a bocit: Vai
13.30
Ier. 22.18
, fratele meu! 31Și după ce l‐a înmormântat, a vorbit fiilor săi zicând: Când voi muri, să mă înmormântați în mormântul unde a fost înmormântat omul lui Dumnezeu; puneți‐mi oasele
13.31
2 Reg. 23.17,18
lângă oasele lui. 32Căci
13.32
Vers. 2.2 Reg. 23.16, 19.

cuvântul pe care l‐a strigat el prin cuvântul Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor caselor înălțimilor, care sunt în cetățile
13.32
Cap. 16.24.

Samariei, se va împlini negreșit. 33După acest
13.33
Cap. 12.31, 32.
2 Cron. 11.15
13.9
lucru Ieroboam nu s‐a întors din calea lui cea rea, ci a făcut iarăși din toate marginile poporului preoți pentru înălțimi; pe cine voia îl sfințea și se făcea preot al înălțimilor. 34Și prin acest lucru a fost
13.34
Cap. 12.30.

păcat asupra casei lui Ieroboam, ca s‐o stârpească și s‐o nimicească
13.34
Cap. 14.10.

de pe fața pământului.