Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Un proroc prorocește împotriva altarului

131Și iată un om al lui Dumnezeu a venit

13.1
2 Reg. 23.17
din Iuda la Betel prin cuvântul Domnului și Ieroboam stătea
13.1
Cap. 12.32, 33.
lângă altar ca să ardă tămâie. 2Și a strigat împotriva altarului prin cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule! Așa zice Domnul: Iată un fiu se va naște casei lui David; numele lui va fi Iosia
13.2
2 Reg. 23.15,16
și va jertfi deasupra ta pe preoții înălțimilor, care ard tămâie peste tine și se vor arde peste tine oase de oameni. 3Și în ziua aceea a dat un
13.3
Is. 7.14In. 2.181 Cor. 1.22
semn, zicând: Acesta este semnul că Domnul a vorbit: Iată, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. 4Și a fost așa: când a auzit împăratul cuvântul omului lui Dumnezeu, pe care l‐a strigat împotriva altarului din Betel, Ieroboam și‐a întins mâna de pe altar, zicând: Prindeți‐l. Și i s‐a uscat mâna pe care o întinsese împotriva lui și n‐a putut s‐o întoarcă la sine. 5Și altarul s‐a despicat și cenușa de pe altar a fost vărsată, după semnul pe care‐l dăduse omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului. 6Și împăratul a răspuns și a zis omului lui Dumnezeu: Cere
13.6
Ex. 8.8
9.28
10.17Num. 21.7Fapte. 8.24Iac. 5.16
, te rog, Domnului Dumnezeului tău și roagă‐l pentru mine ca să mi se întoarcă mâna la mine. Și omul lui Dumnezeu a cerut Domnului și mâna împăratului s‐a întors la sine și s‐a făcut ca mai înainte. 7Și împăratul a zis omului lui Dumnezeu: Vino cu mine acasă și răcorește‐te și‐ți voi da
13.7
1 Sam. 9.72 Reg. 5.15
un dar. 8Și omul lui Dumnezeu a zis împăratului: De mi‐ai da și jumătate
13.8
Num. 22.18
24.13
din casa ta, nu voi intra cu tine, nici nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în locul acesta. 9Căci așa mi s‐a poruncit prin cuvântul Domnului, zicând: Să
13.9
1 Cor. 5.11
nu mănânci pâine și să nu bei apă și să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 10Și a plecat pe altă cale și nu s‐a întors pe calea pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu

11Și în Betel locuia un proroc bătrân și fiii săi au venit și i‐au spus toate faptele pe care le făcuse omul lui Dumnezeu în ziua aceea în Betel; au spus tatălui lor și cuvintele pe care le vorbise împăratului. 12Și tatăl lor le‐a zis: Pe ce cale a plecat? Și fiii săi văzuseră pe ce cale plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda. 13Și a zis fiilor săi: Pune‐ți‐mi șaua pe măgar. Și i‐au pus șaua pe măgar. Și a încălecat pe el. 14Și s‐a dus pe urma omului lui Dumnezeu și l‐a aflat șezând sub un stejar și i‐a zis: Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? Și el a zis: Eu sunt. 15Și i‐a zis: Vino cu mine acasă și mănâncă pâine. 16Și el a zis: Nu pot

13.16
Vers. 8.9.
să mă întore cu tine, nici să mă duc cu tine și nu voi mânca pâine nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. 17Căci mi s‐a zis prin cuvântul
13.17
Cap. 20.35.
Domnului: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo; plecând, să nu te întorci pe calea pe care ai mers. 18Și el i‐a zis: Și eu sunt proroc ca tine și un înger mi‐a vorbit prin cuvântul Domnului, zicând: Întoarce‐l cu tine în casa ta ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. 19Și s‐a întors cu el și a mâncat pâine în casa lui și a băut apă. 20Și a fost așa: pe când ședeau la masă, cuvântul Domnului a fost către prorocul care‐l întorsese. 21Și a strigat către omul lui Dumnezeu care venise din Iuda zicând: Așa zice Domnul: Fiindcă n‐ai ascultat de gura Domnului și n‐ai păzit porunca pe care ți‐o poruncise Domnul Dumnezeul tău, 22ci te‐ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul de care
13.22
Vers. 9.
ți‐a zis: Să nu mănânci pâine și să nu bei apă! trupul tău nu va intra în mormântul părinților tăi. 23Și a fost așa: după ce a mâncat pâine și a băut, a pus șaua pe măgar pentru el, pentru prorocul pe care‐l întorsese. 24Și a plecat. Și un leu
13.24
Cap. 20.36.
l‐a găsit pe cale și l‐a omorât; și trupul său a fost aruncat pe cale și măgarul stătea lângă el și leul stătea și el lângă trup. 25Și iată au trecut niște bărbați și au văzut trupul aruncat pe cale și leul stând lângă trup și au venit și au spus în cetate unde locuia prorocul cel bătrân. 26Și prorocul care‐l întorsese din cale a auzit și a zis: Este omul lui Dumnezeu care n‐a ascultat de gura Domnului, pentru aceasta Domnul l‐a dat leului care l‐a sfâșiat și l‐a omorât, după cuvântul Domnului pe care i‐l vorbise. 27Și a vorbit fiilor săi, zicând: Puneți‐mi șaua pe măgar! Și au pus șaua. 28Și s‐a dus și a aflat trupul aruncat în cale și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâșiase măgarul. 29Și prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu și l‐a pus pe măgar și l‐a dus înapoi și prorocul cel bătrân a intrat în cetate ca să bocească și să‐l înmormânteze. 30Și a pus trupul aceluia în mormântul său și l‐a bocit: Vai
13.30
Ier. 22.18
, fratele meu! 31Și după ce l‐a înmormântat, a vorbit fiilor săi zicând: Când voi muri, să mă înmormântați în mormântul unde a fost înmormântat omul lui Dumnezeu; puneți‐mi oasele
13.31
2 Reg. 23.17,18
lângă oasele lui. 32Căci
13.32
Vers. 2.2 Reg. 23.16, 19.
cuvântul pe care l‐a strigat el prin cuvântul Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor caselor înălțimilor, care sunt în cetățile
13.32
Cap. 16.24.
Samariei, se va împlini negreșit. 33După acest
13.33
Cap. 12.31, 32.
lucru Ieroboam nu s‐a întors din calea lui cea rea, ci a făcut iarăși din toate marginile poporului preoți pentru înălțimi; pe cine voia îl sfințea și se făcea preot al înălțimilor. 34Și prin acest lucru a fost
13.34
Cap. 12.30.
păcat asupra casei lui Ieroboam, ca s‐o stârpească și s‐o nimicească
13.34
Cap. 14.10.
de pe fața pământului.

14

Prorocia lui Ahia despre Ieroboam și familia sa

141În vremea aceea s‐a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: Te rog, scoală‐te și schimbă‐ți veșmintele și să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam. Și mergi la Silo: iată, acolo este Ahia, prorocul, care mi‐a spus că voi

14.2
Cap. 11.31.
fi împărat peste poporul acesta. 3Și ia
14.3
1 Sam. 9.7,8
în mâna ta zece pâini și turte și un vas cu miere și du‐te la el: el îți va spune ce are să se întâmple copilului. 4Și nevasta lui Ieroboam a făcut așa și s‐a sculat și s‐a dus
14.4
Cap. 11.29.
la Silo și a venit în casa lui Ahia. Și Ahia nu putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră din pricina vârstei. 5Și Domnul a zis lui Ahia: Iată nevasta lui Ieroboam vine să te întrebe despre fiul său, căci este bolnav; și vei vorbi așa și așa, căci va fi așa: când va intra se va preface că este alta. 6Și a fost așa: cum a auzit Ahia vuietul picioarelor ei, pe când intra pe ușă a zis: Intră, nevasta lui Ieroboam! Pentru ce te prefaci că ești alta? Căci sunt trimis la tine cu ceva aspru. 7Mergi, spune lui Ieroboam: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiindcă te‐am
14.7
2 Sam. 12.7,8
înălțat din mijlocul poporului și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, 8și am
14.8
Cap. 11.31.
rupt împărăția de la casa lui David și am dat‐o ție și n‐ai fost ca robul meu David, care
14.8
Cap. 11.33, 38;
a păzit poruncile mele și care m‐a urmat cu toată inima sa, făcând numai ce este drept în ochii mei, 9ci ai făcut
14.9
Cap. 12.28.
rău mai mult decât toți câți au fost înaintea ta, și ai mers și ți‐ai făcut alți dumnezei și chipuri turnate spre a mă mânia și m‐ai aruncat
14.9
Neem. 9.26Ps. 50.17Ezec. 23.35
dinapoia ta; 10pentru aceasta, iată voi aduce rău
14.10
Cap. 15.29.
asupra casei lui Ieroboam și voi stârpi
14.10
Cap. 21.21.
din Ieroboam pe orice suflet de parte bărbătească, pe cel închis
14.10
Deut. 32.362 Reg. 14.26
și pe cel slobod din Israel, și voi mătura cu desăvârșire în urma casei lui Ieroboam, cum mătură cineva gunoiul până se duce tot. 11Pe
14.11
Cap. 16.4;
cel ce va muri în cetate din Ieroboam, câinii îl vor mânca, și pe cel ce va muri în câmp îl vor mânca păsările cerului, căci Domnul a vorbit. 12Și tu, scoală‐te, du‐te la casa ta; când vor intra
14.12
Vers. 17.
picioarele tale în cetate, copilul va muri. 13Și tot Israelul îl va boci și‐l vor înmormânta, căci numai
14.13
2 Cron. 12.12
19.3
el din Ieroboam va intra în mormânt; căci în el din Ieroboam s‐a aflat ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Și Domnul își va ridica un împărat
14.14
Cap. 15.27,28, 29.
peste Israel care va stârpi casa lui Ieroboam în ziua aceea; și ce? chiar acum. 15Și Domnul va lovi pe Israel cum se clatină trestia în apă și va dezrădăcina
14.15
2 Reg. 17.6Ps. 52.5
pe Israel din această țară bună
14.15
Ios. 23.15,16
pe care a dat‐o părinților lor și‐i va împrăștia dincolo
14.15
2 Reg. 15.29
de Râu, fiindcă
14.15
Ex. 34.13Deut. 12.3,4
și‐au făcut Astartee, mâniind pe Domnul. 16Și va părăsi pe Israel pentru păcatele
14.16
Cap. 12.30;
lui Ieroboam care a păcătuit și a tras pe Israel în păcat. 17Și nevasta lui Ieroboam s‐a sculat, și s‐a dus și a venit la Tirța
14.17
Cap. 16.6, 8, 15, 23. Ciut. 6.4.
; cum
14.17
Vers. 12.
a venit la pragul ușii, copilul a murit. 18Și l‐au înmormântat și tot Israelul l‐a bocit după cuvântul
14.18
Vers. 13.
Domnului pe care‐l vorbise prin robul său Ahia, prorocul. 19Și celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum s‐a luptat
14.19
2 Cron. 13.2
și cum a domnit, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 20Și zilele cât a domnit Ieroboam au fost douăzeci și doi de ani și a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Nadab, fiul său.

Domnia lui Roboam

21Și Roboam, fiul lui Solomon, a domnit peste Iuda. Roboam era de patruzeci

14.21
2 Cron. 12.13
și unu de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea
14.21
Cap. 11.36.
, pe care și‐a ales‐o Domnul ca să‐și pună numele acolo. Și numele
14.21
Vers. 31.
mamei lui era Naama, Amonita. 22Și Iuda
14.22
2 Cron. 12
a făcut rău înaintea Domnului; și i‐au întărâtat
14.22
Deut. 32.21Ps. 78.581 Cor. 10.22
gelozia prin păcatele lor cu care au păcătuit mai mult decât tot ce făcuseră părinții lor. 23Și și‐au zidit și înălțimi
14.23
Deut. 12.2Ezec. 16.24,25
și stâlpi și Astartee
14.23
2 Reg. 17.9,10
, pe orice deal înalt și sub
14.23
Is. 57.5
orice copac verde. 24Și erau și sodomiți
14.24
Deut. 23.172 Reg. 23.7
în țară. Au făcut după toate urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25Și a fost așa: în anul
14.25
Cap. 11.40.
al cincilea al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului. 26și a luat vistieriile
14.26
2 Cron. 12.9,10,11
casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat tot și a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14.26
Cap. 10.17.
Solomon. 27Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă și le‐a dat în mâinile mai marilor alergătorilor, care păzeau ușa casei împăratului. 28Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii le purtau și le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Și celelalte
14.29
2 Cron. 12.15
fapte ale lui Roboam, și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 30Și a fost război
14.30
Cap. 12.24;
între Roboam și Ieroboam în toate zilele. 31Și Roboam
14.31
2 Cron. 12.16
a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David. Și numele
14.31
Vers. 21.
mamei lui era Naama, Amonita. Și în locul său a domnit Abiam
14.31
2 Cron. 12.16
, fiul său.

15

Abiam

151Și în al optsprezecelea

15.1
2 Cron. 13.1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să domnească Abiam. 2El a domnit trei ani în Ierusalim și numele
15.2
2 Cron. 11.20,21,22
mamei lui era Maaca
15.2
2 Cron. 13.2
, fiica lui Abisalom. 3Și a umblat în toate păcatele tatălui său pe care le făcuse înaintea lui și inima
15.3
Cap. 11.4.
lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl său. 4Dar pentru
15.4
Cap. 11.32.36.
David, Domnul Dumnezeul său i‐a dat o candelă în Ierusalim, înălțând pe fiul său după el și întărind Ierusalimul. 5Fiindcă David făcuse
15.5
Cap. 14.8.
ce era drept în ochii Domnului și nu se abătuse în toate zilele vieții sale de la tot ce îi poruncise el, afară
15.5
2 Sam. 11.4,15
12.9
de fapta lui Urie, Hetitul. 6Și între Roboam și Ieroboam a fost război
15.6
Cap. 14.30.
, în toate zilele vieții lui. 7Și celelalte
15.7
2 Cron. 13.3‐21
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Și a fost război între Abiam și Ieroboam. 8Și Abiam
15.8
2 Cron. 14.1
a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, și în locul său a domnit Asa, fiul său.

Asa

9Și în anul al douăzecilea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Asa peste Iuda. 10Și el a domnit patruzeci și unu de ani în Ierusalim și numele mamei lui era Maaca, fiica lui Abisalom. 11Și Asa

15.11
2 Cron. 14.2
a făcut ce este drept în ochii Domnului ca și David, tatăl său. 12Și a alungat
15.12
Cap. 14.24;
din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii, pe care‐i făcuse tatăl său. 13Chiar și pe mamă‐sa
15.13
2 Cron. 15.16
Maaca, a îndepărtat‐o să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol Astarteei. Și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a ars
15.13
Ex. 32.20
în valea Chedron. 14Dar înălțimile
15.14
Cap. 22.43.
n‐au fost îndepărtate; totuși inima
15.14
Vers. 3.
lui Asa a fost desăvârșită cu Domnul în toate zilele sale. 15Și a adus în casa Domnului lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și vase. 16Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în toate zilele lor. 17Și Baeșa
15.17
2 Cron. 16.1
, împăratul lui Israel, s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama
15.17
Ios. 18.25
, ca să
15.17
Cap. 12.27.
nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 18Și Asa a luat tot argintul și aurul, care rămăseseră în vistieriile casei Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a dat în mâna slujitorilor săi, și împăratul Asa i‐a trimis la Ben‐Hadad
15.18
2 Cron. 16.2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia în Damasc
15.18
Cap. 11.23, 24.
, zicând: 19Este un legământ între mine și tine, între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit un dar de argint și aur; mergi, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 20Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Iionul
15.20
2 Reg. 15.29
și Danul
15.20
Jud. 18.29
și Abel‐Bet‐Maaca
15.20
2 Sam. 20.14
și tot Chinerotul, împreună cu toată țara lui Neftali. 21Și a fost a șa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a locuit în Tirța. 22Și împăratul Asa a chemat
15.22
2 Cron. 16.6
pe tot Iuda: nimeni n‐a fost cruțat; și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele cu care zidise Baeșa, și împăratul Asa a zidit cu ele Gheba
15.22
Ios. 21.17
lui Beniamin și Mițpa
15.22
Ios. 18.26
. 23Și toate celelalte fapte ale lui Asa și toată puterea lui și tot ce a făcut și cetățile ce a zidit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși la vremea bătrâneții
15.23
2 Cron. 16.12
sale s‐a îmbolnăvit de picioare. 24Și Asa a adormit cu părinții săi, și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său; și în
15.24
2 Cron. 17.1
locul său a domnit Iosafat
15.24
Mat. 1.8
, fiul său.

Nadab

25Și Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit peste Israel doi ani. 26Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea tatălui său și în păcatul

15.26
Cap. 12.30;
lui prin care a tras pe Israel în păcat. 27Și Baeșa
15.27
Cap. 14.14.
, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l‐a bătut în Ghibetonul
15.27
Ios. 19.44
21.23
care era al filistenilor, când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Și Baeșa l‐a ucis în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 29Și a fost a șa: cum s‐a făcut împărat, a stârpit toată casa lui Ieroboam și n‐a lăsat lui Ieroboam nimic care sufla până ce l‐a nimicit, după cuvântul
15.29
Cap. 14.10, 14.
pe care‐l vorbise Domnul prin robul său Ahia, Silonitul, 30pentru păcatele
15.30
Cap. 14.9, 16.
lui Ieroboam, cu care păcătuise și prin care trăsese pe Israel în păcat, prin mânia cu care mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Și celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 32Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15.32
Vers. 16.
în toate zilele lor.

Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Baeșa, fiul lui Ahia, peste tot Israelul în Tirța, și a domnit douăzeci și patru de ani. 34Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea

15.34
Cap. 12.28, 29;
lui Ieroboam și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat.