Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Prorocia lui Ahia despre Ieroboam și familia sa

141În vremea aceea s‐a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: Te rog, scoală‐te și schimbă‐ți veșmintele și să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam. Și mergi la Silo: iată, acolo este Ahia, prorocul, care mi‐a spus că voi

14.2
Cap. 11.31.

fi împărat peste poporul acesta. 3Și ia
14.3
1 Sam. 9.7,8
în mâna ta zece pâini și turte și un vas cu miere și du‐te la el: el îți va spune ce are să se întâmple copilului. 4Și nevasta lui Ieroboam a făcut așa și s‐a sculat și s‐a dus
14.4
Cap. 11.29.

la Silo și a venit în casa lui Ahia. Și Ahia nu putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră din pricina vârstei. 5Și Domnul a zis lui Ahia: Iată nevasta lui Ieroboam vine să te întrebe despre fiul său, căci este bolnav; și vei vorbi așa și așa, căci va fi așa: când va intra se va preface că este alta. 6Și a fost așa: cum a auzit Ahia vuietul picioarelor ei, pe când intra pe ușă a zis: Intră, nevasta lui Ieroboam! Pentru ce te prefaci că ești alta? Căci sunt trimis la tine cu ceva aspru. 7Mergi, spune lui Ieroboam: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiindcă te‐am
14.7
2 Sam. 12.7,8
înălțat din mijlocul poporului și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, 8și am
14.8
Cap. 11.31.

rupt împărăția de la casa lui David și am dat‐o ție și n‐ai fost ca robul meu David, care
14.8
Cap. 11.33, 38;
15.5
a păzit poruncile mele și care m‐a urmat cu toată inima sa, făcând numai ce este drept în ochii mei, 9ci ai făcut
14.9
Cap. 12.28.
2 Cron. 11.15
rău mai mult decât toți câți au fost înaintea ta, și ai mers și ți‐ai făcut alți dumnezei și chipuri turnate spre a mă mânia și m‐ai aruncat
14.9
Neem. 9.26Ps. 50.17Ezec. 23.35
dinapoia ta; 10pentru aceasta, iată voi aduce rău
14.10
Cap. 15.29.

asupra casei lui Ieroboam și voi stârpi
14.10
Cap. 21.21.
2 Reg. 9.8
din Ieroboam pe orice suflet de parte bărbătească, pe cel închis
14.10
Deut. 32.362 Reg. 14.26
și pe cel slobod din Israel, și voi mătura cu desăvârșire în urma casei lui Ieroboam, cum mătură cineva gunoiul până se duce tot. 11Pe
14.11
Cap. 16.4;
21.24
cel ce va muri în cetate din Ieroboam, câinii îl vor mânca, și pe cel ce va muri în câmp îl vor mânca păsările cerului, căci Domnul a vorbit. 12Și tu, scoală‐te, du‐te la casa ta; când vor intra
14.12
Vers. 17.

picioarele tale în cetate, copilul va muri. 13Și tot Israelul îl va boci și‐l vor înmormânta, căci numai
14.13
2 Cron. 12.12
19.3
el din Ieroboam va intra în mormânt; căci în el din Ieroboam s‐a aflat ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Și Domnul își va ridica un împărat
14.14
Cap. 15.27,28, 29.

peste Israel care va stârpi casa lui Ieroboam în ziua aceea; și ce? chiar acum. 15Și Domnul va lovi pe Israel cum se clatină trestia în apă și va dezrădăcina
14.15
2 Reg. 17.6Ps. 52.5
pe Israel din această țară bună
14.15
Ios. 23.15,16
pe care a dat‐o părinților lor și‐i va împrăștia dincolo
14.15
2 Reg. 15.29
de Râu, fiindcă
14.15
Ex. 34.13Deut. 12.3,4
și‐au făcut Astartee, mâniind pe Domnul. 16Și va părăsi pe Israel pentru păcatele
14.16
Cap. 12.30;
13.34
15.20,31
16.2
lui Ieroboam care a păcătuit și a tras pe Israel în păcat. 17Și nevasta lui Ieroboam s‐a sculat, și s‐a dus și a venit la Tirța
14.17
Cap. 16.6, 8, 15, 23. Ciut. 6.4.

; cum
14.17
Vers. 12.

a venit la pragul ușii, copilul a murit. 18Și l‐au înmormântat și tot Israelul l‐a bocit după cuvântul
14.18
Vers. 13.

Domnului pe care‐l vorbise prin robul său Ahia, prorocul. 19Și celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum s‐a luptat
14.19
2 Cron. 13.2
și cum a domnit, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 20Și zilele cât a domnit Ieroboam au fost douăzeci și doi de ani și a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Nadab, fiul său.

Domnia lui Roboam

21Și Roboam, fiul lui Solomon, a domnit peste Iuda. Roboam era de patruzeci

14.21
2 Cron. 12.13
și unu de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea
14.21
Cap. 11.36.

, pe care și‐a ales‐o Domnul ca să‐și pună numele acolo. Și numele
14.21
Vers. 31.

mamei lui era Naama, Amonita. 22Și Iuda
14.22
2 Cron. 12
a făcut rău înaintea Domnului; și i‐au întărâtat
14.22
Deut. 32.21Ps. 78.581 Cor. 10.22
gelozia prin păcatele lor cu care au păcătuit mai mult decât tot ce făcuseră părinții lor. 23Și și‐au zidit și înălțimi
14.23
Deut. 12.2Ezec. 16.24,25
și stâlpi și Astartee
14.23
2 Reg. 17.9,10
, pe orice deal înalt și sub
14.23
Is. 57.5
orice copac verde. 24Și erau și sodomiți
14.24
Deut. 23.172 Reg. 23.7
în țară. Au făcut după toate urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25Și a fost așa: în anul
14.25
Cap. 11.40.
2 Cron. 12.2
al cincilea al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului. 26și a luat vistieriile
14.26
2 Cron. 12.9,10,11
casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat tot și a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14.26
Cap. 10.17.

Solomon. 27Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă și le‐a dat în mâinile mai marilor alergătorilor, care păzeau ușa casei împăratului. 28Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii le purtau și le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Și celelalte
14.29
2 Cron. 12.15
fapte ale lui Roboam, și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 30Și a fost război
14.30
Cap. 12.24;
15.6
între Roboam și Ieroboam în toate zilele. 31Și Roboam
14.31
2 Cron. 12.16
a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David. Și numele
14.31
Vers. 21.

mamei lui era Naama, Amonita. Și în locul său a domnit Abiam
14.31
2 Cron. 12.16
, fiul său.