Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Abiam

151Și în al optsprezecelea

15.1
2 Cron. 13.1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să domnească Abiam. 2El a domnit trei ani în Ierusalim și numele
15.2
2 Cron. 11.20,21,22
mamei lui era Maaca
15.2
2 Cron. 13.2
, fiica lui Abisalom. 3Și a umblat în toate păcatele tatălui său pe care le făcuse înaintea lui și inima
15.3
Cap. 11.4.
Ps. 119.80
lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl său. 4Dar pentru
15.4
Cap. 11.32.36.
2 Cron. 21.7
David, Domnul Dumnezeul său i‐a dat o candelă în Ierusalim, înălțând pe fiul său după el și întărind Ierusalimul. 5Fiindcă David făcuse
15.5
Cap. 14.8.

ce era drept în ochii Domnului și nu se abătuse în toate zilele vieții sale de la tot ce îi poruncise el, afară
15.5
2 Sam. 11.4,15
12.9
de fapta lui Urie, Hetitul. 6Și între Roboam și Ieroboam a fost război
15.6
Cap. 14.30.

, în toate zilele vieții lui. 7Și celelalte
15.7
2 Cron. 13.3‐21
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Și a fost război între Abiam și Ieroboam. 8Și Abiam
15.8
2 Cron. 14.1
a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, și în locul său a domnit Asa, fiul său.

Asa

9Și în anul al douăzecilea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Asa peste Iuda. 10Și el a domnit patruzeci și unu de ani în Ierusalim și numele mamei lui era Maaca, fiica lui Abisalom. 11Și Asa

15.11
2 Cron. 14.2
a făcut ce este drept în ochii Domnului ca și David, tatăl său. 12Și a alungat
15.12
Cap. 14.24;
22.46
din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii, pe care‐i făcuse tatăl său. 13Chiar și pe mamă‐sa
15.13
2 Cron. 15.16
Maaca, a îndepărtat‐o să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol Astarteei. Și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a ars
15.13
Ex. 32.20
în valea Chedron. 14Dar înălțimile
15.14
Cap. 22.43.
2 Cron. 15.17,18
n‐au fost îndepărtate; totuși inima
15.14
Vers. 3.

lui Asa a fost desăvârșită cu Domnul în toate zilele sale. 15Și a adus în casa Domnului lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și vase. 16Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în toate zilele lor. 17Și Baeșa
15.17
2 Cron. 16.1
, împăratul lui Israel, s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama
15.17
Ios. 18.25
, ca să
15.17
Cap. 12.27.

nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 18Și Asa a luat tot argintul și aurul, care rămăseseră în vistieriile casei Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a dat în mâna slujitorilor săi, și împăratul Asa i‐a trimis la Ben‐Hadad
15.18
2 Cron. 16.2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia în Damasc
15.18
Cap. 11.23, 24.

, zicând: 19Este un legământ între mine și tine, între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit un dar de argint și aur; mergi, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 20Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Iionul
15.20
2 Reg. 15.29
și Danul
15.20
Jud. 18.29
și Abel‐Bet‐Maaca
15.20
2 Sam. 20.14
și tot Chinerotul, împreună cu toată țara lui Neftali. 21Și a fost a șa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a locuit în Tirța. 22Și împăratul Asa a chemat
15.22
2 Cron. 16.6
pe tot Iuda: nimeni n‐a fost cruțat; și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele cu care zidise Baeșa, și împăratul Asa a zidit cu ele Gheba
15.22
Ios. 21.17
lui Beniamin și Mițpa
15.22
Ios. 18.26
. 23Și toate celelalte fapte ale lui Asa și toată puterea lui și tot ce a făcut și cetățile ce a zidit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși la vremea bătrâneții
15.23
2 Cron. 16.12
sale s‐a îmbolnăvit de picioare. 24Și Asa a adormit cu părinții săi, și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său; și în
15.24
2 Cron. 17.1
locul său a domnit Iosafat
15.24
Mat. 1.8
, fiul său.

Nadab

25Și Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit peste Israel doi ani. 26Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea tatălui său și în păcatul

15.26
Cap. 12.30;
14.16
lui prin care a tras pe Israel în păcat. 27Și Baeșa
15.27
Cap. 14.14.

, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l‐a bătut în Ghibetonul
15.27
Ios. 19.44
21.23
care era al filistenilor, când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Și Baeșa l‐a ucis în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 29Și a fost a șa: cum s‐a făcut împărat, a stârpit toată casa lui Ieroboam și n‐a lăsat lui Ieroboam nimic care sufla până ce l‐a nimicit, după cuvântul
15.29
Cap. 14.10, 14.

pe care‐l vorbise Domnul prin robul său Ahia, Silonitul, 30pentru păcatele
15.30
Cap. 14.9, 16.

lui Ieroboam, cu care păcătuise și prin care trăsese pe Israel în păcat, prin mânia cu care mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Și celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 32Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15.32
Vers. 16.

în toate zilele lor.

Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Baeșa, fiul lui Ahia, peste tot Israelul în Tirța, și a domnit douăzeci și patru de ani. 34Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea

15.34
Cap. 12.28, 29;
13.33
14.16
lui Ieroboam și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat.