Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Prorocia lui Ahia despre Ieroboam și familia sa

141În vremea aceea s‐a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: Te rog, scoală‐te și schimbă‐ți veșmintele și să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam. Și mergi la Silo: iată, acolo este Ahia, prorocul, care mi‐a spus că voi

14.2
Cap. 11.31.
fi împărat peste poporul acesta. 3Și ia
14.3
1 Sam. 9.7,8
în mâna ta zece pâini și turte și un vas cu miere și du‐te la el: el îți va spune ce are să se întâmple copilului. 4Și nevasta lui Ieroboam a făcut așa și s‐a sculat și s‐a dus
14.4
Cap. 11.29.
la Silo și a venit în casa lui Ahia. Și Ahia nu putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră din pricina vârstei. 5Și Domnul a zis lui Ahia: Iată nevasta lui Ieroboam vine să te întrebe despre fiul său, căci este bolnav; și vei vorbi așa și așa, căci va fi așa: când va intra se va preface că este alta. 6Și a fost așa: cum a auzit Ahia vuietul picioarelor ei, pe când intra pe ușă a zis: Intră, nevasta lui Ieroboam! Pentru ce te prefaci că ești alta? Căci sunt trimis la tine cu ceva aspru. 7Mergi, spune lui Ieroboam: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Fiindcă te‐am
14.7
2 Sam. 12.7,8
înălțat din mijlocul poporului și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, 8și am
14.8
Cap. 11.31.
rupt împărăția de la casa lui David și am dat‐o ție și n‐ai fost ca robul meu David, care
14.8
Cap. 11.33, 38;
a păzit poruncile mele și care m‐a urmat cu toată inima sa, făcând numai ce este drept în ochii mei, 9ci ai făcut
14.9
Cap. 12.28.
rău mai mult decât toți câți au fost înaintea ta, și ai mers și ți‐ai făcut alți dumnezei și chipuri turnate spre a mă mânia și m‐ai aruncat
14.9
Neem. 9.26Ps. 50.17Ezec. 23.35
dinapoia ta; 10pentru aceasta, iată voi aduce rău
14.10
Cap. 15.29.
asupra casei lui Ieroboam și voi stârpi
14.10
Cap. 21.21.
din Ieroboam pe orice suflet de parte bărbătească, pe cel închis
14.10
Deut. 32.362 Reg. 14.26
și pe cel slobod din Israel, și voi mătura cu desăvârșire în urma casei lui Ieroboam, cum mătură cineva gunoiul până se duce tot. 11Pe
14.11
Cap. 16.4;
cel ce va muri în cetate din Ieroboam, câinii îl vor mânca, și pe cel ce va muri în câmp îl vor mânca păsările cerului, căci Domnul a vorbit. 12Și tu, scoală‐te, du‐te la casa ta; când vor intra
14.12
Vers. 17.
picioarele tale în cetate, copilul va muri. 13Și tot Israelul îl va boci și‐l vor înmormânta, căci numai
14.13
2 Cron. 12.12
19.3
el din Ieroboam va intra în mormânt; căci în el din Ieroboam s‐a aflat ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Și Domnul își va ridica un împărat
14.14
Cap. 15.27,28, 29.
peste Israel care va stârpi casa lui Ieroboam în ziua aceea; și ce? chiar acum. 15Și Domnul va lovi pe Israel cum se clatină trestia în apă și va dezrădăcina
14.15
2 Reg. 17.6Ps. 52.5
pe Israel din această țară bună
14.15
Ios. 23.15,16
pe care a dat‐o părinților lor și‐i va împrăștia dincolo
14.15
2 Reg. 15.29
de Râu, fiindcă
14.15
Ex. 34.13Deut. 12.3,4
și‐au făcut Astartee, mâniind pe Domnul. 16Și va părăsi pe Israel pentru păcatele
14.16
Cap. 12.30;
lui Ieroboam care a păcătuit și a tras pe Israel în păcat. 17Și nevasta lui Ieroboam s‐a sculat, și s‐a dus și a venit la Tirța
14.17
Cap. 16.6, 8, 15, 23. Ciut. 6.4.
; cum
14.17
Vers. 12.
a venit la pragul ușii, copilul a murit. 18Și l‐au înmormântat și tot Israelul l‐a bocit după cuvântul
14.18
Vers. 13.
Domnului pe care‐l vorbise prin robul său Ahia, prorocul. 19Și celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum s‐a luptat
14.19
2 Cron. 13.2
și cum a domnit, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 20Și zilele cât a domnit Ieroboam au fost douăzeci și doi de ani și a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Nadab, fiul său.

Domnia lui Roboam

21Și Roboam, fiul lui Solomon, a domnit peste Iuda. Roboam era de patruzeci

14.21
2 Cron. 12.13
și unu de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea
14.21
Cap. 11.36.
, pe care și‐a ales‐o Domnul ca să‐și pună numele acolo. Și numele
14.21
Vers. 31.
mamei lui era Naama, Amonita. 22Și Iuda
14.22
2 Cron. 12
a făcut rău înaintea Domnului; și i‐au întărâtat
14.22
Deut. 32.21Ps. 78.581 Cor. 10.22
gelozia prin păcatele lor cu care au păcătuit mai mult decât tot ce făcuseră părinții lor. 23Și și‐au zidit și înălțimi
14.23
Deut. 12.2Ezec. 16.24,25
și stâlpi și Astartee
14.23
2 Reg. 17.9,10
, pe orice deal înalt și sub
14.23
Is. 57.5
orice copac verde. 24Și erau și sodomiți
14.24
Deut. 23.172 Reg. 23.7
în țară. Au făcut după toate urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25Și a fost așa: în anul
14.25
Cap. 11.40.
al cincilea al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului. 26și a luat vistieriile
14.26
2 Cron. 12.9,10,11
casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat tot și a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14.26
Cap. 10.17.
Solomon. 27Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă și le‐a dat în mâinile mai marilor alergătorilor, care păzeau ușa casei împăratului. 28Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii le purtau și le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Și celelalte
14.29
2 Cron. 12.15
fapte ale lui Roboam, și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 30Și a fost război
14.30
Cap. 12.24;
între Roboam și Ieroboam în toate zilele. 31Și Roboam
14.31
2 Cron. 12.16
a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David. Și numele
14.31
Vers. 21.
mamei lui era Naama, Amonita. Și în locul său a domnit Abiam
14.31
2 Cron. 12.16
, fiul său.

15

Abiam

151Și în al optsprezecelea

15.1
2 Cron. 13.1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să domnească Abiam. 2El a domnit trei ani în Ierusalim și numele
15.2
2 Cron. 11.20,21,22
mamei lui era Maaca
15.2
2 Cron. 13.2
, fiica lui Abisalom. 3Și a umblat în toate păcatele tatălui său pe care le făcuse înaintea lui și inima
15.3
Cap. 11.4.
lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl său. 4Dar pentru
15.4
Cap. 11.32.36.
David, Domnul Dumnezeul său i‐a dat o candelă în Ierusalim, înălțând pe fiul său după el și întărind Ierusalimul. 5Fiindcă David făcuse
15.5
Cap. 14.8.
ce era drept în ochii Domnului și nu se abătuse în toate zilele vieții sale de la tot ce îi poruncise el, afară
15.5
2 Sam. 11.4,15
12.9
de fapta lui Urie, Hetitul. 6Și între Roboam și Ieroboam a fost război
15.6
Cap. 14.30.
, în toate zilele vieții lui. 7Și celelalte
15.7
2 Cron. 13.3‐21
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Și a fost război între Abiam și Ieroboam. 8Și Abiam
15.8
2 Cron. 14.1
a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, și în locul său a domnit Asa, fiul său.

Asa

9Și în anul al douăzecilea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Asa peste Iuda. 10Și el a domnit patruzeci și unu de ani în Ierusalim și numele mamei lui era Maaca, fiica lui Abisalom. 11Și Asa

15.11
2 Cron. 14.2
a făcut ce este drept în ochii Domnului ca și David, tatăl său. 12Și a alungat
15.12
Cap. 14.24;
din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii, pe care‐i făcuse tatăl său. 13Chiar și pe mamă‐sa
15.13
2 Cron. 15.16
Maaca, a îndepărtat‐o să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol Astarteei. Și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a ars
15.13
Ex. 32.20
în valea Chedron. 14Dar înălțimile
15.14
Cap. 22.43.
n‐au fost îndepărtate; totuși inima
15.14
Vers. 3.
lui Asa a fost desăvârșită cu Domnul în toate zilele sale. 15Și a adus în casa Domnului lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și vase. 16Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în toate zilele lor. 17Și Baeșa
15.17
2 Cron. 16.1
, împăratul lui Israel, s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama
15.17
Ios. 18.25
, ca să
15.17
Cap. 12.27.
nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 18Și Asa a luat tot argintul și aurul, care rămăseseră în vistieriile casei Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a dat în mâna slujitorilor săi, și împăratul Asa i‐a trimis la Ben‐Hadad
15.18
2 Cron. 16.2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia în Damasc
15.18
Cap. 11.23, 24.
, zicând: 19Este un legământ între mine și tine, între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit un dar de argint și aur; mergi, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 20Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Iionul
15.20
2 Reg. 15.29
și Danul
15.20
Jud. 18.29
și Abel‐Bet‐Maaca
15.20
2 Sam. 20.14
și tot Chinerotul, împreună cu toată țara lui Neftali. 21Și a fost a șa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a locuit în Tirța. 22Și împăratul Asa a chemat
15.22
2 Cron. 16.6
pe tot Iuda: nimeni n‐a fost cruțat; și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele cu care zidise Baeșa, și împăratul Asa a zidit cu ele Gheba
15.22
Ios. 21.17
lui Beniamin și Mițpa
15.22
Ios. 18.26
. 23Și toate celelalte fapte ale lui Asa și toată puterea lui și tot ce a făcut și cetățile ce a zidit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși la vremea bătrâneții
15.23
2 Cron. 16.12
sale s‐a îmbolnăvit de picioare. 24Și Asa a adormit cu părinții săi, și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său; și în
15.24
2 Cron. 17.1
locul său a domnit Iosafat
15.24
Mat. 1.8
, fiul său.

Nadab

25Și Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit peste Israel doi ani. 26Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea tatălui său și în păcatul

15.26
Cap. 12.30;
lui prin care a tras pe Israel în păcat. 27Și Baeșa
15.27
Cap. 14.14.
, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l‐a bătut în Ghibetonul
15.27
Ios. 19.44
21.23
care era al filistenilor, când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Și Baeșa l‐a ucis în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 29Și a fost a șa: cum s‐a făcut împărat, a stârpit toată casa lui Ieroboam și n‐a lăsat lui Ieroboam nimic care sufla până ce l‐a nimicit, după cuvântul
15.29
Cap. 14.10, 14.
pe care‐l vorbise Domnul prin robul său Ahia, Silonitul, 30pentru păcatele
15.30
Cap. 14.9, 16.
lui Ieroboam, cu care păcătuise și prin care trăsese pe Israel în păcat, prin mânia cu care mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Și celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 32Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15.32
Vers. 16.
în toate zilele lor.

Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Baeșa, fiul lui Ahia, peste tot Israelul în Tirța, și a domnit douăzeci și patru de ani. 34Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea

15.34
Cap. 12.28, 29;
lui Ieroboam și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat.

16

Moartea lui Baeșa

161Și cuvântul Domnului a fost către Iehu

16.1
Vers. 7.
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa, zicând: 2Fiindcă te‐am ridicat
16.2
Cap. 14.7.
din țărână și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, și ai umblat în calea
16.2
Cap. 15.34.
lui Ieroboam și ai tras pe poporul meu Israel în păcat, mâniindu‐mă prin păcatele lor, 3iată voi mătura
16.3
Vers. 11.
cu desăvârșire pe Baeșa și casa lui, și voi face casa ta ca și casa lui
16.3
Cap. 14.10;
Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Cine
16.4
Cap. 14.11.
din Baeșa va muri în cetate, câinii îl vor mânca; și cine din ai lui va muri în câmp, îl vor mânca păsările cerurilor. 5Și celelalte fapte ale lui Baeșa și ce a făcut și puterea sa, oare nu sunt scrise
16.5
2 Cron. 16.1
în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 6Și Baeșa a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Tirța
16.6
Cap. 14.17;
, și în locul său a domnit Ela, fiul său. 7Și cuvântul Domnului a fost prin Iehu
16.7
Vers. 1.
, prorocul, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pentru tot răul pe care‐l făcuse în ochii Domnului, mâniindu‐l, prin lucrarea mâinilor sale, fiind ca și casa lui Ieroboam; și pentru că l‐a lovit
16.7
Cap. 15.17, 27, 29.
.

Ela

8În anul al douăzeci și șaselea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Tirța, Ela, fiul lui Baeșa, și a domnit doi ani peste Israel. 9Și slujitorul său Zimri, mai marele jumătății carelor lui, a uneltit

16.9
2 Reg. 9.31
împotriva sa, și el era în Tirța bând și îmbătându‐se în casa lui Arța, care era economul casei sale în Tirța. 10Și Zimri a intrat, l‐a lovit și l‐a ucis, în anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 11Și a fost așa: când a început să domnească, îndată ce a șezut pe scaunul său de domnie, a lovit toată casa lui Baeșa; nu i‐a lăsat niciun
16.11
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească, nici din rude, nici din prietenii lui. 12Și Zimri a stârpit toată casa lui Baeșa, după
16.12
Vers. 3.
cuvântul Domnului pe care‐l vorbise împotriva lui Baeșa prin Iehu
16.12
Vers. 1.
, prorocul, 13pentru toate păcatele lui Baeșa și păcatele lui Ela, fiul său, cu care păcătuiseră, și prin care trăseseră pe Israel în păcat, mâniind pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cu deșertăciunile
16.13
Deut. 32.211 Sam. 12.21Is. 41.29In. 2.81 Cor. 8.4
10.19
lor. 14Și celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

Zimri

15În anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a domnit Zimri șapte zile în Tirța. Și poporul tăbărâse împotriva Ghibetonului

16.15
Cap. 15.27.
, care era al filistenilor. 16Și poporul care se afla în tabără a auzit, zicându‐se: Zimri a uneltit și chiar a lovit pe împărat. Și în ziua aceea în tabără tot Israelul a făcut pe Omri, mai marele oastei, împărat peste Israel. 17Și Omri s‐a suit de la Ghibeton și tot Israelul cu el și au împresurat Tirța. 18Și a fost așa: când a văzut Zimri că cetatea fusese luată, a intrat în întăritura casei împăratului și a ars cu foc casa împăratului peste el și a murit 19pentru păcatele sale cu care păcătuise, făcând rău în ochii Domnului, fiindcă umblase
16.19
Cap. 12.28;
în calea lui Ieroboam și în păcatul lui, pe care‐l făptuise trăgând pe Israel în păcat. 20Și celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea lui pe care a făcut‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 21Atunci poporul lui Israel s‐a despărțit în două părți: jumătatea poporului a urmat pe Tibni, fiul lui Ghinat, ca să‐l facă împărat și jumătate a urmat pe Omri. 22Dar poporul care a urmat pe Omri, a răpus pe poporul care urma pe Tibni, fiul lui Ghinat, și Tibni a murit și Omri a domnit.

Omri

23În anul al treizeci și unulea al lui Asa, împăratul Iuda, a început să domnească Omri peste Israel și a domnit doisprezece ani. În Tirța a domnit șase ani. 24Și a cumpărat de la Șemer dealul Samariei

16.24
Cap. 13.32.
cu doi talanți de argint și a zidit pe deal și a pus numele cetății pe care o zidise Samaria, după numele lui Șemer, stăpânul dealului. 25Și Omri
16.25
Mica 6.16
a făcut rău în ochii Domnului, și a făcut mai rău decât toți care au fost înaintea lui. 26Și a umblat
16.26
Vers. 19.
în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat, și au mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu deșertăciunile
16.26
Vers. 13.
lor. 27Și celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut și puterea lui pe care a arătat‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 28Și Omri a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, și în locul său a domnit Ahab, fiul său.

Ahab și Izabela

29Și Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în anul al treizeci și optulea al lui Asa, împăratul lui Iuda; și Ahab, fiul lui Omri, a domnit peste Israel în Samaria douăzeci și doi de ani. 30Și Ahab, fiul lui Omri, a făcut rău în ochii Domnului mai mult decât toți cei ce au fost înaintea lui. 31Și a fost a șa: ca și cum i‐ar fi fost puțin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de nevastă

16.31
Deut. 7.3
pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor
16.31
Jud. 18.7
, și a mers și a
16.31
Cap. 21.25, 26.
slujit lui Baal și s‐a închinat înaintea lui, 32și a ridicat un altar lui Baal înăuntrul casei
16.32
2 Reg. 10.21,26,27
lui Baal, pe care a zidit‐o în Samaria. 33Și Ahab a făcut
16.33
2 Reg. 13.6
17.10
21.3Ier. 17.2
o Astartee; și Ahab
16.33
Vers. 30. Cap. 21.25.
a făcut și mai mult ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel decât toți împărații lui Israel, care au fost înaintea lui. 34În zilele lui Hiel din Betel, a zidit Ierihonul, i‐a pus temelia pe Abiram, întâiul său născut, și i‐a pus porțile pe Segub, cel mai mic al său, după
16.34
Ios. 6.26
cuvântul pe care îl vorbise Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.