Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Moartea lui Baeșa

161Și cuvântul Domnului a fost către Iehu

16.1
Vers. 7.
2 Cron. 19.2
20.34
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa, zicând: 2Fiindcă te‐am ridicat
16.2
Cap. 14.7.

din țărână și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, și ai umblat în calea
16.2
Cap. 15.34.

lui Ieroboam și ai tras pe poporul meu Israel în păcat, mâniindu‐mă prin păcatele lor, 3iată voi mătura
16.3
Vers. 11.

cu desăvârșire pe Baeșa și casa lui, și voi face casa ta ca și casa lui
16.3
Cap. 14.10;
15.29
Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Cine
16.4
Cap. 14.11.

din Baeșa va muri în cetate, câinii îl vor mânca; și cine din ai lui va muri în câmp, îl vor mânca păsările cerurilor. 5Și celelalte fapte ale lui Baeșa și ce a făcut și puterea sa, oare nu sunt scrise
16.5
2 Cron. 16.1
în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 6Și Baeșa a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Tirța
16.6
Cap. 14.17;
15.21
, și în locul său a domnit Ela, fiul său. 7Și cuvântul Domnului a fost prin Iehu
16.7
Vers. 1.

, prorocul, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pentru tot răul pe care‐l făcuse în ochii Domnului, mâniindu‐l, prin lucrarea mâinilor sale, fiind ca și casa lui Ieroboam; și pentru că l‐a lovit
16.7
Cap. 15.17, 27, 29.
Osea 1.4
.

Ela

8În anul al douăzeci și șaselea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Tirța, Ela, fiul lui Baeșa, și a domnit doi ani peste Israel. 9Și slujitorul său Zimri, mai marele jumătății carelor lui, a uneltit

16.9
2 Reg. 9.31
împotriva sa, și el era în Tirța bând și îmbătându‐se în casa lui Arța, care era economul casei sale în Tirța. 10Și Zimri a intrat, l‐a lovit și l‐a ucis, în anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 11Și a fost așa: când a început să domnească, îndată ce a șezut pe scaunul său de domnie, a lovit toată casa lui Baeșa; nu i‐a lăsat niciun
16.11
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească, nici din rude, nici din prietenii lui. 12Și Zimri a stârpit toată casa lui Baeșa, după
16.12
Vers. 3.

cuvântul Domnului pe care‐l vorbise împotriva lui Baeșa prin Iehu
16.12
Vers. 1.

, prorocul, 13pentru toate păcatele lui Baeșa și păcatele lui Ela, fiul său, cu care păcătuiseră, și prin care trăseseră pe Israel în păcat, mâniind pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cu deșertăciunile
16.13
Deut. 32.211 Sam. 12.21Is. 41.29In. 2.81 Cor. 8.4
10.19
lor. 14Și celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

Zimri

15În anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a domnit Zimri șapte zile în Tirța. Și poporul tăbărâse împotriva Ghibetonului

16.15
Cap. 15.27.

, care era al filistenilor. 16Și poporul care se afla în tabără a auzit, zicându‐se: Zimri a uneltit și chiar a lovit pe împărat. Și în ziua aceea în tabără tot Israelul a făcut pe Omri, mai marele oastei, împărat peste Israel. 17Și Omri s‐a suit de la Ghibeton și tot Israelul cu el și au împresurat Tirța. 18Și a fost așa: când a văzut Zimri că cetatea fusese luată, a intrat în întăritura casei împăratului și a ars cu foc casa împăratului peste el și a murit 19pentru păcatele sale cu care păcătuise, făcând rău în ochii Domnului, fiindcă umblase
16.19
Cap. 12.28;
15.26,34
în calea lui Ieroboam și în păcatul lui, pe care‐l făptuise trăgând pe Israel în păcat. 20Și celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea lui pe care a făcut‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 21Atunci poporul lui Israel s‐a despărțit în două părți: jumătatea poporului a urmat pe Tibni, fiul lui Ghinat, ca să‐l facă împărat și jumătate a urmat pe Omri. 22Dar poporul care a urmat pe Omri, a răpus pe poporul care urma pe Tibni, fiul lui Ghinat, și Tibni a murit și Omri a domnit.

Omri

23În anul al treizeci și unulea al lui Asa, împăratul Iuda, a început să domnească Omri peste Israel și a domnit doisprezece ani. În Tirța a domnit șase ani. 24Și a cumpărat de la Șemer dealul Samariei

16.24
Cap. 13.32.
2 Reg. 17.24In. 4.4
cu doi talanți de argint și a zidit pe deal și a pus numele cetății pe care o zidise Samaria, după numele lui Șemer, stăpânul dealului. 25Și Omri
16.25
Mica 6.16
a făcut rău în ochii Domnului, și a făcut mai rău decât toți care au fost înaintea lui. 26Și a umblat
16.26
Vers. 19.

în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat, și au mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu deșertăciunile
16.26
Vers. 13.

lor. 27Și celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut și puterea lui pe care a arătat‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 28Și Omri a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, și în locul său a domnit Ahab, fiul său.

Ahab și Izabela

29Și Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în anul al treizeci și optulea al lui Asa, împăratul lui Iuda; și Ahab, fiul lui Omri, a domnit peste Israel în Samaria douăzeci și doi de ani. 30Și Ahab, fiul lui Omri, a făcut rău în ochii Domnului mai mult decât toți cei ce au fost înaintea lui. 31Și a fost a șa: ca și cum i‐ar fi fost puțin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de nevastă

16.31
Deut. 7.3
pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor
16.31
Jud. 18.7
, și a mers și a
16.31
Cap. 21.25, 26.
2 Reg. 10.18
17.16
slujit lui Baal și s‐a închinat înaintea lui, 32și a ridicat un altar lui Baal înăuntrul casei
16.32
2 Reg. 10.21,26,27
lui Baal, pe care a zidit‐o în Samaria. 33Și Ahab a făcut
16.33
2 Reg. 13.6
17.10
21.3Ier. 17.2
o Astartee; și Ahab
16.33
Vers. 30. Cap. 21.25.

a făcut și mai mult ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel decât toți împărații lui Israel, care au fost înaintea lui. 34În zilele lui Hiel din Betel, a zidit Ierihonul, i‐a pus temelia pe Abiram, întâiul său născut, și i‐a pus porțile pe Segub, cel mai mic al său, după
16.34
Ios. 6.26
cuvântul pe care îl vorbise Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.