Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Fuga lui Ilie în pustie

191Și Ahab a istorisit Izabelei tot ce făcuse Ilie și totul, cum omorâse

19.1
Cap. 18.40.

cu sabia pe toți prorocii. 2Și Izabela a trimis un sol la Ilie zicând: Așa să‐mi
19.2
Rut 1.172 Reg. 6.31
facă dumnezeii și încă mai mult dacă mâine pe vremea aceasta nu voi pune sufletul tău ca sufletul unuia dintre ei. 3Și când a văzut el, s‐a sculat și s‐a dus pentru viața sa, și a venit la Beer‐Șeba care este a lui Iuda și a lăsat acolo pe tânărul său. 4Și s‐a dus în pustie cale de o zi, și a venit și a șezut sub un ienupăr și își dorea
19.4
Num. 11.15In. 4.3,8
moartea sufletului său și a zis: Destul! Acum, Doamne, ia‐mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. 5Și s‐a culcat și a adormit sub ienupăr. Și iată un înger l‐a atins și i‐a zis: Scoală‐te, mănâncă! 6Și s‐a uitat și iată la capul său era o azimă coaptă pe pietre fierbinți și un ulcior cu apă. Și a mâncat și a băut și s‐a culcat iarăși. 7Și îngerul Domnului s‐a întors a doua oară și l‐a atins și a zis: Scoală‐te, mănâncă! Căci calea ta este foarte lungă. 8Și s‐a sculat și a mâncat și a băut și în puterea mâncării aceleia a mers patruzeci
19.8
Ex. 34.28Deut. 9.9,18Mat. 1.2
de zile și patruzeci de nopți până la Horeb
19.8
Ex. 3.1
, muntele lui Dumnezeu.

Dumnezeu se arată lui Ilie

9Și acolo a intrat într‐o peșteră și a mas acolo. Și iată cuvântul Domnului a fost către el și i‐a zis: Ce faci aici, Ilie? 10Și el a zis: Am

19.10
Rom. 11.3
fost foarte gelos
19.10
Num. 25.11,13Ps. 69.9
pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii
19.10
Cap. 18.4.

tăi și am rămas
19.10
Cap. 18.22.
Rom. 11.3
eu singur și caută să‐mi ia viața. 11Și el a zis: Ieși și stai pe munte
19.11
Ex. 24.12
înaintea Domnului. Și iată Domnul a trecut, și un vânt
19.11
Ezec. 1.4
37.7
mare și puternic despica munții și sfărâma stâncile înaintea Domnului; Domnul nu era în vânt. Și după vânt, un cutremur de pământ: Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12Și după cutremurul de pământ, foc; Domnul nu era în foc. Și după foc, un glas de șopot încet. 13Și a fost așa: cum a auzit Ilie, și‐a acoperit fața în
19.13
Ex. 3.6Is. 6.2
manta și a ieșit și a stătut la intrarea peșterii.

Și

19.13
Vers. 9.

iată un glas către el zicând: Ce faci aici, Ilie? 14Și el a
19.14
Vers. 10.

zis: Am fost foarte gelos pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi și am rămas eu, eu singur, și caută să‐mi ia viața. 15Și Domnul i‐a zis: Mergi, întoarce‐te pe calea ta către pustia Damascului și când
19.15
2 Reg. 8.12,13
vei veni, să ungi pe Hazael împărat peste Siria. 16Și pe Iehu
19.16
2 Reg. 9.1‐3
, fiul lui Nimși, îl vei unge împărat peste Israel și pe Elisei
19.16
Lc. 4.27
, fiul lui Șafat, de la Abel‐Mehola, îl vei unge proroc în locul tău. 17Și va fi așa:
19.17
2 Reg. 8.12
9.1410.6
cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, îl va ucide Iehu și cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va ucide
19.17
Osea 6.5
Elisei. 18Și mi‐am oprit în Israel
19.18
Rom. 11.4
șapte mii, toți genunchii care nu s‐au plecat înaintea lui Baal și toate gurile
19.18
Osea 13.2
care nu l‐au sărutat.

Elisei ucenicul lui Ilie

19Și s‐a dus de acolo și a aflat pe Elisei, fiul lui Șafat, și el ara cu douăsprezece juguri înaintea lui și era cu al douăsprezecelea. Și Ilie a trecut pe lângă el și și‐a aruncat mantaua peste el. 20Și el a lăsat boii și a alergat după Ilie și a zis: Te rog, să sărut

19.20
Mat. 8.21,22Lc. 9.61,62
pe tatăl meu și pe mama mea, și te voi urma. Și el i‐a zis: Du‐te, întoarce‐te: căci ce ți‐am făcut? 21Și s‐a întors de la el și a luat o pereche de boi și i‐a jertfit și cu uneltele boilor a fiert
19.21
2 Sam. 24.22
carnea lor și a dat‐o poporului și au mâncat‐o. Și s‐a sculat și a mers după Ilie și i‐a slujit.