Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Omorârea lui Nabot de către Ahab și Izabela

211Și a fost așa: după aceste lucruri Nabot, Izreelitul, avea o vie în Izreel care era lângă palatul lui Ahab, împăratul Samariei. 2Și Ahab a vorbit lui Nabot, zicând: Dă‐mi mie via

21.2
1 Sam. 8.14
ta ca să‐mi fie grădină de verdețuri, căci este aproape de casa mea și‐ți voi da pentru ea o vie mai bună decât ea sau dacă este mai bine în ochii tăi, îți voi da prețul ei în argint. 3Și Nabot a zis lui Ahab: Să mă ferească Domnul să‐ți dau moștenirea părinților mei. 4Și Ahab a intrat în casă trist și necăjit din pricina cuvântului pe care i‐l vorbise Nabot, Izreelitul, căci zisese: Nu‐ți voi da
21.4
Lev. 25.23Num. 36.7Ezec. 46.18
moștenirea părinților mei. Și s‐a culcat pe patul său și și‐a întors fața și n‐a mâncat pâine. 5Și Izabela nevastă‐sa a venit la el și i‐a zis: Pentru ce este trist duhul tău și nu mănânci pâine? 6Și el i‐a zis: Pentru că am vorbit lui Nabot Izreelitul și i‐am zis: Dă‐mi mie via ta pe argint sau, dacă‐ți place, îți voi da o vie în locul ei. Și el a zis: Nu‐ți voi da via mea. 7Și Izabela nevastă‐sa i‐a zis: Oare domnești tu acum peste Israel? Scoală‐te, mănâncă pâine și inima fie‐ți veselă, eu îți voi da via lui Nabot Izreelitul. 8Și a scris o epistolă în numele lui Ahab și a pecetluit‐o cu pecetea lui și a trimis epistola la bătrânii și la dregătorii care erau în cetatea lui, care locuiau cu Nabot. 9Și a scris în epistolă zicând: Vestiți un post și puneți pe Nabot în capul poporului; 10Și puneți doi oameni, fii ai lui Belial, înaintea lui și să mărturisească împotriva lui, zicând: Tu ai blestemat
21.10
Ex. 22.28Lev. 24.15,16Fapte. 6.11
pe Dumnezeu și pe împărat. Și scoateți‐l și ucideți‐l
21.10
Lev. 24.14
cu pietre și să moară. 11Și bărbații cetății sale, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetatea lui, au făcut cum a trimis Izabela la ei, cum era scris în epistola pe care le‐o trimisese ea: 12Au vestit
21.12
Is. 58.4
un post și au pus pe Nabot în capul poporului. 13Și doi oameni, fii ai lui Belial, au intrat și au șezut înaintea lui și oamenii lui Belial au mărturisit împotriva lui, împotriva lui Nabot, înaintea poporului, zicând: Nabot a hulit pe Dumnezeu și pe împărat. Și l‐au scos
21.13
2 Reg. 9.26
din cetate și l‐au ucis cu pietre și a murit. 14Și au trimis la Izabela zicând: Nabot a fost ucis cu pietre și a murit. 15Și a fost așa: Cum a auzit Izabela că Nabot fusese ucis cu pietre și a murit, Izabela a zis lui Ahab: Scoală‐te, stăpânește via lui Nabot Izreelitul care n‐a vrut să ți‐o dea pe argint, căci Nabot nu mai trăiește ci a murit. 16Și a fost așa: Cum a auzit Ahab că murise Nabot, Ahab s‐a sculat și s‐a pogorât în via lui Nabot, Izreelitul, ca s‐o stăpânească.

Vestirea pedepsei

17Și cuvântul

21.17
Ps. 9.12
Domnului a fost către Ilie, Tișbitul, zicând: 18Scoală‐te, pogoară‐te spre întâmpinarea lui Ahab, împăratul lui Israel care este în Samaria
21.18
Cap. 13.32.
2 Cron. 22.9
; iată este în via lui Nabot unde s‐a pogorât ca s‐o ia în stăpânire! 19Și‐i vei vorbi zicând: Așa zice Domnul: Ai ucis și ai și luat în stăpânire? Și‐i vei vorbi zicând: Așa zice Domnul: În locul
21.19
Cap. 22.38.

unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câinii sângele tău; da, pe al tău. 20Și Ahab a zis lui Ilie: M‐ai aflat
21.20
Cap. 18.17.

, vrăjmașul meu? Și el a zis: Te‐am aflat pentru că te‐ai vândut
21.20
2 Reg. 17.17Rom. 7.14
ca să faci rău în ochii Domnului. 21Iată, voi aduce rău
21.21
Cap. 14.10.
2 Reg. 9.8
peste tine și voi mătura cu desăvârșire în urma ta, și voi stârpi din
21.21
1 Sam. 25.22
Ahab pe orice suflet de parte bărbătească, și pe cel
21.21
Cap. 14.10.

închis și pe cel slobod în Israel 22Și voi face casa ta ca și casa
21.22
Cap. 15.29.

lui Ieroboam, fiul lui Nebat, ca și casa lui Baeșa
21.22
Cap. 16.3, 11.

, fiul lui Ahia, pentru mânia cu care m‐ai mâniat, și ai tras pe Israel în păcat. 23Și chiar despre Izabela
21.23
2 Reg. 9.36
Domnul a vorbit zicând: Cânii vor mânca pe Izabela lângă zidul de la Izreel. 24Cine
21.24
Cap. 14.11;
16.4
va muri din Ahab în cetate câinii îl vor mânca și cine va muri în câmp păsările cerurilor îl vor mânca. 25(Cu adevărat nu fusese nimeni
21.25
Cap. 16.30, etc.

ca Ahab, care s‐a vândut ca să facă rău în ochii Domnului, după cum îl întărâta
21.25
Cap. 16.31.

Izabela nevastă‐sa. 26Și a lucrat foarte urâcios umblând după idoli, după tot
21.26
Gen. 15.162 Reg. 21.11
ce au făcut amoriții pe care îi alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel). 27Și a fost așa: cum a auzit Ahab cuvintele acestea, și‐a sfâșiat hainele și și‐a pus
21.27
Gen. 37.34
sac pe carne și a postit și s‐a culcat în sac și umbla încet. 28Și cuvântul Domnului a fost către Ilie Tișbitul zicând: 29Vezi cum s‐a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s‐a smerit înaintea mea, nu voi aduce răul în zilele sale; în zilele
21.29
2 Reg. 9.25
fiului său voi aduce răul peste casa sa.