Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Ahab face legământ cu Iosafat

221Și au rămas trei ani fără război între Siria și Israel. 2Și a fost așa: în anul al treilea Iosafat

22.2
2 Cron. 18.2
, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât la împăratul lui Israel. 3Și împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: Știți că
22.3
Deut. 4.43
Ramot‐Galaadul este al nostru și noi tăcem și nu‐l luăm din mâna împăratului Siriei? 4Și a zis lui Iosafat: Vei merge cu mine la luptă pentru Ramot‐Galaad? Și Iosafat a zis împăratului lui Israel: Eu
22.4
2 Reg. 3.7
sunt ca și tine, poporul meu ca poporul tău și caii mei ca și caii tăi. 5Și Iosafat a zis împăratului lui Israel: Întreabă, te rog, astăzi cuvântul Domnului. 6Și împăratul lui Israel a adunat
22.6
Cap. 18.19.

pe proroci, ca la patru sute de bărbați, și le‐a zis: Să merg împotriva Ramot‐Galaadului la luptă sau să mă las? Și ei au zis: Suie‐te și Domnul îl va la în mâna împăratului. 7Și Iosafat
22.7
2 Reg. 3.11
a zis: Nu mai este aici vreun proroc al Domnului ca să‐l întrebăm? 8Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Mai este un bărbat, Mica, fiul lui Imla, prin care putem să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu prorocește bine despre mine, ci rău. Și Iosafat a zis: Să nu zică așa împăratul. 9Și împăratul lui Israel a chemat un slujbaș și a zis: Adu repede pe Mica, fiul lui Imla. 10Și împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, au șezut fiecare pe scaunul său de domnie îmbrăcați în hainele lor, în arie la intrarea porții Samariei și toți prorocii proroceau înaintea Lor. 11Și Zedechia, fiul lui Chenaana, și‐a făcut coarne de fier și a zis: Așa zice Domnul: Cu acestea vei împunge pe sirieni până îi vei nimici. 12Și toți prorocii au prorocit așa zicând: Suie‐te la Ramot‐Galaad, și izbutește, căci Domnul îl va da în mâna împăratului. 13Și solul care se dusese să cheme pe Mica i‐a vorbit zicând: Iată cuvintele prorocilor toate cu o gură spun bine pentru împărat; fie și cuvântul tău, te rog, ca și cuvântul unuia dintre ei și vorbește bine. 14Și Mica a zis: Viu este Domnul, ce‐mi
22.14
Num. 22.38
va zice Domnul aceea voi vorbi. 15Și a venit la împărat. Și împăratul i‐a zis: Mica, să mergem la Ramot‐Galaad la luptă sau să ne lăsăm? Și el i‐a zis: Suie‐te și izbutește, căci Domnul îl dă în mâna împăratului. 16Și împăratul i‐a zis: De câte ori să te jur ca să nu‐mi spui decât adevărul în numele Domnului? 17Și Mica a zis: Am văzut
22.17
Mat. 9.36
pe tot Israelul împrăștiat pe munți ca oile care n‐au păstor. Și Domnul a zis: Aceștia n‐au domn; să se întoarcă fiecare în pace la casa sa. 18Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Nu ți‐am spus că nu prorocește bine despre mine ci rău? 19Și Mica a zis: Ascultă deci cuvântul Domnului: Am văzut
22.19
Is. 6.1Dan. 7.9
pe Domnul șezând pe scaunul său de domnie și toată oștirea
22.19
Iov 1.6
2.1Ps. 103.20,21Dan. 7.10Mat. 18.10Evr. 1.7,14
cerurilor stând împrejurul lui, la dreapta lui și la stânga lui. 20Și Domnul a zis: Cine va amăgi pe Ahab ca să se suie și să cadă în Ramot‐Galaad? Și unul zicea așa și altul așa. 21Și un duh a ieșit și a stătut înaintea Domnului și a zis: Eu îl voi amăgi. 22Și Domnul i‐a zis: Cu ce? Și el a zis: voi ieși și voi fi un duh mincinos în gura tuturor prorocilor lui. Și Domnul a zis: Îl vei
22.22
Jud. 9.23Iov 12.16Ezec. 14.92 Tes. 2.11
amăgi și vei și izbuti: ieși și fă așa. 23Și acum
22.23
Ezec. 14.9
iată Domnul a pus un duh mincinos în gura tuturor acestor proroci ai tăi și Domnul a vorbit rău de tine. 24Și Zedechia, fiul lui Chenaana, s‐a apropiat și a lovit pe Mica peste față și a zis: Pe ce
22.24
2 Cron. 18.23
cale a trecut Duhul Domnului de la mine ca să‐ți vorbească ție? 25Și Mica a zis: Iată vei vedea în ziua aceea când vei intra în odaia dinăuntru ca să te ascunzi. 26Și împăratul lui Israel a zis: Ia pe Mica și du‐l înapoi la Amon, mai marele cetății, și la Ioas, fiul împăratului. 27Și zi: Așa zice împăratul: puneți pe acesta în închisoare și hrăniți‐l cu pâinea întristării și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. 28Și Mica a zis: Dacă cu adevărat te vei întoarce în pace, Domnul n‐a
22.28
Num. 16.29Deut. 18.20,21,22
vorbit prin mine. Și a zis: Ascultați, toate popoarele!

Moartea lui Ahab

29Și împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s‐au suit la Ramot‐Galaad. 30Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Eu îmi voi schimba

22.30
2 Cron. 35.22
hainele și voi intra în luptă, iar tu îmbracă‐ți hainele tale. Și împăratul lui Israel și‐a schimbat hainele și a plecat la luptă. 31Și împăratul Siriei poruncise celor treizeci și doi de mai mari ai carelor sale, zicând: Nu vă luptați nici cu cel mic nici cu cel mare, ci numai cu împăratul lui Israel. 32Și a fost așa: cum au văzut mai marii carelor pe Iosafat, au zis: Negreșit acesta este împăratul lui Israel. Și s‐au abătut să se lupte împotriva lui și Iosafat
22.32
2 Cron. 18.31Prov. 13.20
a strigat. 33Și a fost așa: când au văzut mai marii carelor că nu era împăratul lui Israel, s‐au întors de la el. 34Și un om a tras din arc în nevinovăția lui și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Și el a zis celui ce mâna carul său: Întoarce‐ți mâna și scoate‐mă din tabără, căci sunt rănit. 35Și lupta s‐a făcut tot mai crâncenă în ziua aceea și împăratul a stătut în carul său în fața sirienilor și către seară a murit; și sângele curgea din rană în fundul carului. 36Și pe la apusul soarelui s‐a făcut o strigare în tabără zicând: Fiecare om la cetatea sa, și fiecare om la pământul său. 37Și împăratul a murit și a fost dus la Samaria și au înmormântat pe împărat în Samaria. 38Și au spălat carul în iazul Samariei. Și câinii au lins sângele său, unde se scăldau curvele: după
22.38
Cap. 21.19.

cuvântul Domnului pe care‐l vorbise. 39Și celelalte fapte ale lui Ahab și tot ce a făcut și casa
22.39
Amos 3.15
de fildeș pe care a zidit‐o și toate cetățile pe care le‐a zidit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 40Și Ahab a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Ahazia, fiul său.

Iosafat, împăratul lui Iuda

41Și Iosafat

22.41
2 Cron. 20.31
, fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în al patrulea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. 42Iosafat era de treizeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit douăzeci și cinci de ani la Ierusalim; și numele mamei lui era Azuba, fiica lui Șilhi. 43Și el a umblat
22.43
2 Cron. 17.3
în toată calea lui Asa, tatăl său; și nu s‐a depărtat de la ea făcând ce este drept în ochii Domnului. Dar înălțimile
22.43
Cap. 14.23: 15.14.
2 Reg. 12.3
n‐au fost îndepărtate: poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 44Și Iosafat
22.44
2 Cron. 19.22 Cor. 6.14
a fost în pace cu împăratul lui Israel. 45Și celelalte fapte ale lui Iosafat și puterea sa pe care a arătat‐o și cum s‐a luptat, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 46Și a stârpit din țară rămășița sodomiților
22.46
Cap. 14.21;
15.12
care rămăsese din zilele lui Asa, tatăl său. 47Și nu era împărat în Edom
22.47
Gen. 25.232 Sam. 8.142 Reg. 3.9
8.20
: domnia un dregător. 48
22.48
2 Cron. 20.35
Iosafat a
22.48
Cap. 10.12.

făcut și corăbii din Tars ca să meargă la Ofir pentru aur
22.48
2 Cron. 20.37
; dar n‐au mers, căci corăbiile s‐au sfărâmat în Ețion‐Gheber
22.48
Cap. 9.26.

. 49Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat: Să meargă slujitorii mei cu slujitorii tăi în corăbii. Dar Iosafat n‐a voit. 50Și Iosafat
22.50
2 Cron. 21.1
a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său; și în locul său a domnit Ioram, fiul său.

Domnia lui Ahazia

51Ahazia

22.51
Vers. 40.

, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel în Samaria în anul al șaptesprezecelea al lui Iosafat, împăratul lui Iuda, și a domnit doi ani peste Israel. 52Și el a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea
22.52
Cap. 15.26.

tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care trăsese pe Israel în păcat. 53Și a slujit
22.53
Jud. 2.11
lui Baal și i s‐a închinat și a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel după toate cele ce făcuse tatăl său.