Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Pregătirea pentru Templu

51Și Hiram

5.1
Vers. 10, 18.
2 Cron. 2.3
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon. căci auzise că‐l unseseră împărat în locul tatălui său; căci Hiram iubise
5.1
2 Sam. 5.111 Cron. 14.1Amos 1.9
pe David în toate zilele. 2Și Solomon
5.2
2 Cron. 2.3
a trimis la Hiram zicând: 3Știi că David, tatăl meu, n‐a putut să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului său din pricina războiului
5.3
1 Cron. 22.8
28.3
cu care l‐au înconjurat, până ce Domnul i‐a pus sub talpa picioarelor sale. 4Și acum Domnul Dumnezeul meu mi‐a dat odihnă
5.4
Cap. 4.24.
1 Cron. 22.9
de jur împrejur: nu este niciun potrivnic, nicio întâmplare rea. 5Și iată
5.5
2 Cron. 2.4
am hotărât să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, după cum
5.5
2 Sam. 7.131 Cron. 17.12
22.10
a vorbit Domnul lui David, tatăl meu, zicând: Fiul tău, pe care‐l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. 6Și acum porunca este să‐mi taie cedri
5.6
2 Cron. 2.8,10
din Liban și slujitorii mei vor fi împreună cu slujitorii tăi și‐ți voi da plată pentru slujitorii tăi după toate cele ce‐mi vei zice, căci știi că între noi nu este cine să se priceapă să taie lemne ca sidonienii. 7Și a fost așa: cum a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s‐a bucurat mult și a zis: Binecuvântat fie Domnul astăzi, care a dat lui David un fiu înțelept peste acest popor mare. 8Și Hiram a trimis la Solomon, zicând: Am auzit pentru ce ai trimis la mine; îți voi face toată dorința cu privire la lemnele de cedru și cu privire la lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor pogorî din Liban la mare și
5.9
2 Cron. 2.16
le voi pune pe mare în plute până la locul ce‐mi vei hotărî și le voi desface acolo și le vei lua. Și să‐mi faci și tu dorința mea dând pâine
5.9
Ezra 3.7Ezec. 27.17Fapte. 12.20
casei mele. 10Și Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, după dorința lui. 11Și Solomon
5.11
2 Cron. 2.10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn pisat. Atât a dat Solomon lui Hiram an de an. 12Și Domnul a dat lui Solomon înțelepciune, cum
5.12
Cap. 3.12.

îi zisese. Și era pace între Hiram și Solomon: și au făcut legământ amândoi. 13Și împăratul Solomon a ridicat oameni de corvoadă din tot Israelul și oamenii de corvoadă au fost treizeci de mii de bărbați. 14Și i‐a trimis în Liban pe rând câte zece mii pe lună; o lună erau în Liban și două luni acasă și Adoniram era peste
5.14
Cap. 4.6.

oamenii de corvoadă. 15Și Solomon
5.15
Cap. 9.21.
2 Cron. 2.17,18
avea șaptezeci de mii de purtători de sarcini și optzeci de mii de cioplitori în munți, 16afară de mai marii lui Solomon care erau peste lucru, trei mii trei sute care cârmuiau poporul care lucra la lucru. 17Și împăratul a poruncit și au adus pietre mari, pietre de preț, pietre cioplite
5.17
1 Cron. 22.2
ca să facă temelia casei. 18Și zidarii lui Solomon și zidarii lui Hiram și ghibliții le‐au cioplit și au pregătit lemnul și pietrele pentru zidirea casei.