Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Zidirea Templului

61Și a fost așa: în

6.1
2 Cron. 3.1,2
anul patru sute optzeci de la ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în anul al patrulea al domniei lui Solomon
6.1
Fapte. 7.47
peste Israel, în luna ziv, care este luna a doua, a început Solomon a zidi casa Domnului. 2Și casa
6.2
Ezec. 41.1
pe care a zidit‐o împăratul Solomon Domnului avea lungimea de șaizeci de coți și lățimea de douăzeci și înălțimea de treizeci de coți. 3Și pridvorul dinaintea templului casei avea lungimea de douăzeci de coți după lățimea casei, și lățimea de zece coți înaintea casei. 4Și a făcut la casă ferestre
6.4
Ezec. 40.16
41.16
largi înăuntru și strâmte în afară. 5Și a zidit pe zidul casei caturi
6.5
Ezec. 41.6
de jur împrejur pe zidurile casei de jur împrejurul templului
6.5
Vers. 16, 19, 20, 21, 31.

și părții dinapoi; și a făcut odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Lățimea catului de jos era de cinci coți și lățimea celui din mijloc de șase coți și lățimea celui de al treilea de șapte coți; căci pe din afara casei a făcut arcade strâmte de jur împrejur ca nimic să nu fie prins în zidurile casei. 7Și casa
6.7
Deut. 27.5,6
, când a fost zidită, era zidită din piatră pregătită în totul mai înainte de a fi adusă și nu s‐a auzit nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier, în casă, când a fost zidită. 8Intrarea odăilor lăturalnice de la mijloc era în latura dreaptă a casei și se suiau la catul de mijloc pe o scară cotită și de la cel din mijloc la al treilea. 9Și a zidit casa și a sfârșit‐o
6.9
Vers. 14, 28.

și a acoperit casa cu grinzi și cu șiruri de cedru. 10Și a zidit caturile împrejurul întregii case de cinci coți înălțime și erau prinse de casă prin lemnele de cedru. 11Și cuvântul Domnului a fost către Solomon zicând: 12Cât despre casa aceasta pe care o zidești, dacă vei
6.12
Cap. 2.4;
9.1
umbla în așezămintele mele și vei face judecățile mele și vei păzi toate poruncile mele, umblând în ele, voi întări cu tine cuvântul
6.12
2 Sam. 7.131 Cron. 22.10
meu pe care l‐am vorbit lui David, tatăl tău. 13Și voi
6.13
Ex. 25.8Lev. 26.112 Cor. 6.16Ap. 21.3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6.13
Deut. 31.6
pe poporul meu Israel. 14Și Solomon a zidit casa și a
6.14
Vers. 38.

sfârșit‐o. 15Și a zidit pereții casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala casei până la pereții tavanului i‐a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru și a îmbrăcat pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16Și a zidit cu scânduri de cedru cei douăzeci de coți în fundul casei de la pardoseală și ziduri și i‐a zidit pe dinăuntru, ca să fie partea dinapoi, Sfânta Sfintelor
6.16
Ex. 26.33Lev. 16.22 Cron. 3.8Ezec. 45Evr. 9.3
. 17Și casa, adică templul, dinainte era de patruzeci de coți. 18Și cedrul care îmbrăca și casa pe dinăuntru era cu săpături de colocinți și flori pe jumătate deschise; totul era cedru, piatră nu se vedea. 19Și a gătit partea dinapoi în mijlocul casei înăuntru ca să pună acolo chivotul legământului Domnului. 20Și partea dinapoi înăuntru avea douăzeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime: și a acoperit‐o cu aur curat și a acoperit și altarul cu cedru. 21Și Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat și a întins lanțuri de aur dinaintea părții dinapoi și l‐a acoperit cu aur. 22Și a acoperit cu aur toată casa până ce a fost sfârșită toată casa; a acoperit cu aur și tot altarul
6.22
Ex. 39.1,3,6
care ținea de partea dinapoi. 23Și a făcut
6.23
Ex. 37.7,8,92 Cron. 3.10,11,12
în partea dinapoi doi heruvimi de lemn de măslin de zece coți înălțime. 24Și o aripă a heruvimului era de cinci coți și cealaltă aripă a heruvimului de cinci coți: erau zece coți de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi. 25Și celălalt heruvim era de zece coți; amândoi heruvimii erau de aceeași măsură și în același chip. 26Înălțimea unui heruvim era de zece coți, tot așa și a celuilalt heruvim. 27Și a pus heruvimii în mijlocul casei dinăuntru și aripile heruvimilor erau întinse
6.27
Ex. 25.20
37.92 Cor. 5.8
, așa că aripa unuia atingea peretele și aripa celuilalt heruvim atingea celălalt perete. Și aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. 28Și a acoperit heruvimii cu aur. 29Și pe toți pereții casei de jur împrejur a săpat chipuri săpate de heruvimi și de finici și de flori pe jumătate deschise pe dinăuntru și pe dinafară. 30Și pardoseala casei a acoperit‐o cu aur pe dinăuntru și pe dinafară. 31Și la intrarea părții dinapoi a făcut uși de lemn de măslin: pragul de sus și ușiorii ușilor erau a cincea parte din zid. 32Cele două uși erau din lemn de măslin și a săpat pe ele săpături de heruvimi și finici și flori jumătate deschise și le‐a acoperit cu aur și a întins aurul peste heruvimi și peste finici. 33Și a făcut și la intrarea templului ușiori de lemn de măslin din a patra parte a zidului. 34Și amândouă ușile erau de lemn de chiparos: cele două bucăți
6.34
Ezec. 41.23,24,25
ale unei uși erau canaturi și celelalte două bucăți ale ușii a doua crau canaturi. 35Și a săpat pe ele heruvimi și finici și flori pe jumătate deschise și le‐a îmbrăcat cu aur potrivit bine peste săpături. 36Și a zidit curtea dinăuntru cu trei rânduri de piatră cioplită și un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6.37
Vers. 1.

patrulea, luna ziv, s‐a pus temeliile casei Domnului. 38Și în anul al unsprezecelea, în luna bul, care este luna a opta, s‐a sfârșit casa, în toate părțile ei și după toată fățuiala ei. Și a zidit‐o în șapte
6.38
Vers. 1.

ani.