Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Pregătirea pentru Templu

51Și Hiram

5.1
Vers. 10, 18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon. căci auzise că‐l unseseră împărat în locul tatălui său; căci Hiram iubise
5.1
2 Sam. 5.111 Cron. 14.1Amos 1.9
pe David în toate zilele. 2Și Solomon
5.2
2 Cron. 2.3
a trimis la Hiram zicând: 3Știi că David, tatăl meu, n‐a putut să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului său din pricina războiului
5.3
1 Cron. 22.8
28.3
cu care l‐au înconjurat, până ce Domnul i‐a pus sub talpa picioarelor sale. 4Și acum Domnul Dumnezeul meu mi‐a dat odihnă
5.4
Cap. 4.24.
de jur împrejur: nu este niciun potrivnic, nicio întâmplare rea. 5Și iată
5.5
2 Cron. 2.4
am hotărât să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, după cum
5.5
2 Sam. 7.131 Cron. 17.12
22.10
a vorbit Domnul lui David, tatăl meu, zicând: Fiul tău, pe care‐l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. 6Și acum porunca este să‐mi taie cedri
5.6
2 Cron. 2.8,10
din Liban și slujitorii mei vor fi împreună cu slujitorii tăi și‐ți voi da plată pentru slujitorii tăi după toate cele ce‐mi vei zice, căci știi că între noi nu este cine să se priceapă să taie lemne ca sidonienii. 7Și a fost așa: cum a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s‐a bucurat mult și a zis: Binecuvântat fie Domnul astăzi, care a dat lui David un fiu înțelept peste acest popor mare. 8Și Hiram a trimis la Solomon, zicând: Am auzit pentru ce ai trimis la mine; îți voi face toată dorința cu privire la lemnele de cedru și cu privire la lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor pogorî din Liban la mare și
5.9
2 Cron. 2.16
le voi pune pe mare în plute până la locul ce‐mi vei hotărî și le voi desface acolo și le vei lua. Și să‐mi faci și tu dorința mea dând pâine
5.9
Ezra 3.7Ezec. 27.17Fapte. 12.20
casei mele. 10Și Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, după dorința lui. 11Și Solomon
5.11
2 Cron. 2.10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn pisat. Atât a dat Solomon lui Hiram an de an. 12Și Domnul a dat lui Solomon înțelepciune, cum
5.12
Cap. 3.12.
îi zisese. Și era pace între Hiram și Solomon: și au făcut legământ amândoi. 13Și împăratul Solomon a ridicat oameni de corvoadă din tot Israelul și oamenii de corvoadă au fost treizeci de mii de bărbați. 14Și i‐a trimis în Liban pe rând câte zece mii pe lună; o lună erau în Liban și două luni acasă și Adoniram era peste
5.14
Cap. 4.6.
oamenii de corvoadă. 15Și Solomon
5.15
Cap. 9.21.
avea șaptezeci de mii de purtători de sarcini și optzeci de mii de cioplitori în munți, 16afară de mai marii lui Solomon care erau peste lucru, trei mii trei sute care cârmuiau poporul care lucra la lucru. 17Și împăratul a poruncit și au adus pietre mari, pietre de preț, pietre cioplite
5.17
1 Cron. 22.2
ca să facă temelia casei. 18Și zidarii lui Solomon și zidarii lui Hiram și ghibliții le‐au cioplit și au pregătit lemnul și pietrele pentru zidirea casei.

6

Zidirea Templului

61Și a fost așa: în

6.1
2 Cron. 3.1,2
anul patru sute optzeci de la ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în anul al patrulea al domniei lui Solomon
6.1
Fapte. 7.47
peste Israel, în luna ziv, care este luna a doua, a început Solomon a zidi casa Domnului. 2Și casa
6.2
Ezec. 41.1
pe care a zidit‐o împăratul Solomon Domnului avea lungimea de șaizeci de coți și lățimea de douăzeci și înălțimea de treizeci de coți. 3Și pridvorul dinaintea templului casei avea lungimea de douăzeci de coți după lățimea casei, și lățimea de zece coți înaintea casei. 4Și a făcut la casă ferestre
6.4
Ezec. 40.16
41.16
largi înăuntru și strâmte în afară. 5Și a zidit pe zidul casei caturi
6.5
Ezec. 41.6
de jur împrejur pe zidurile casei de jur împrejurul templului
6.5
Vers. 16, 19, 20, 21, 31.
și părții dinapoi; și a făcut odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Lățimea catului de jos era de cinci coți și lățimea celui din mijloc de șase coți și lățimea celui de al treilea de șapte coți; căci pe din afara casei a făcut arcade strâmte de jur împrejur ca nimic să nu fie prins în zidurile casei. 7Și casa
6.7
Deut. 27.5,6
, când a fost zidită, era zidită din piatră pregătită în totul mai înainte de a fi adusă și nu s‐a auzit nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier, în casă, când a fost zidită. 8Intrarea odăilor lăturalnice de la mijloc era în latura dreaptă a casei și se suiau la catul de mijloc pe o scară cotită și de la cel din mijloc la al treilea. 9Și a zidit casa și a sfârșit‐o
6.9
Vers. 14, 28.
și a acoperit casa cu grinzi și cu șiruri de cedru. 10Și a zidit caturile împrejurul întregii case de cinci coți înălțime și erau prinse de casă prin lemnele de cedru. 11Și cuvântul Domnului a fost către Solomon zicând: 12Cât despre casa aceasta pe care o zidești, dacă vei
6.12
Cap. 2.4;
umbla în așezămintele mele și vei face judecățile mele și vei păzi toate poruncile mele, umblând în ele, voi întări cu tine cuvântul
6.12
2 Sam. 7.131 Cron. 22.10
meu pe care l‐am vorbit lui David, tatăl tău. 13Și voi
6.13
Ex. 25.8Lev. 26.112 Cor. 6.16Ap. 21.3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6.13
Deut. 31.6
pe poporul meu Israel. 14Și Solomon a zidit casa și a
6.14
Vers. 38.
sfârșit‐o. 15Și a zidit pereții casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala casei până la pereții tavanului i‐a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru și a îmbrăcat pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16Și a zidit cu scânduri de cedru cei douăzeci de coți în fundul casei de la pardoseală și ziduri și i‐a zidit pe dinăuntru, ca să fie partea dinapoi, Sfânta Sfintelor
6.16
Ex. 26.33Lev. 16.22 Cron. 3.8Ezec. 45Evr. 9.3
. 17Și casa, adică templul, dinainte era de patruzeci de coți. 18Și cedrul care îmbrăca și casa pe dinăuntru era cu săpături de colocinți și flori pe jumătate deschise; totul era cedru, piatră nu se vedea. 19Și a gătit partea dinapoi în mijlocul casei înăuntru ca să pună acolo chivotul legământului Domnului. 20Și partea dinapoi înăuntru avea douăzeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime: și a acoperit‐o cu aur curat și a acoperit și altarul cu cedru. 21Și Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat și a întins lanțuri de aur dinaintea părții dinapoi și l‐a acoperit cu aur. 22Și a acoperit cu aur toată casa până ce a fost sfârșită toată casa; a acoperit cu aur și tot altarul
6.22
Ex. 39.1,3,6
care ținea de partea dinapoi. 23Și a făcut
6.23
Ex. 37.7,8,92 Cron. 3.10,11,12
în partea dinapoi doi heruvimi de lemn de măslin de zece coți înălțime. 24Și o aripă a heruvimului era de cinci coți și cealaltă aripă a heruvimului de cinci coți: erau zece coți de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi. 25Și celălalt heruvim era de zece coți; amândoi heruvimii erau de aceeași măsură și în același chip. 26Înălțimea unui heruvim era de zece coți, tot așa și a celuilalt heruvim. 27Și a pus heruvimii în mijlocul casei dinăuntru și aripile heruvimilor erau întinse
6.27
Ex. 25.20
37.92 Cor. 5.8
, așa că aripa unuia atingea peretele și aripa celuilalt heruvim atingea celălalt perete. Și aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. 28Și a acoperit heruvimii cu aur. 29Și pe toți pereții casei de jur împrejur a săpat chipuri săpate de heruvimi și de finici și de flori pe jumătate deschise pe dinăuntru și pe dinafară. 30Și pardoseala casei a acoperit‐o cu aur pe dinăuntru și pe dinafară. 31Și la intrarea părții dinapoi a făcut uși de lemn de măslin: pragul de sus și ușiorii ușilor erau a cincea parte din zid. 32Cele două uși erau din lemn de măslin și a săpat pe ele săpături de heruvimi și finici și flori jumătate deschise și le‐a acoperit cu aur și a întins aurul peste heruvimi și peste finici. 33Și a făcut și la intrarea templului ușiori de lemn de măslin din a patra parte a zidului. 34Și amândouă ușile erau de lemn de chiparos: cele două bucăți
6.34
Ezec. 41.23,24,25
ale unei uși erau canaturi și celelalte două bucăți ale ușii a doua crau canaturi. 35Și a săpat pe ele heruvimi și finici și flori pe jumătate deschise și le‐a îmbrăcat cu aur potrivit bine peste săpături. 36Și a zidit curtea dinăuntru cu trei rânduri de piatră cioplită și un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6.37
Vers. 1.
patrulea, luna ziv, s‐a pus temeliile casei Domnului. 38Și în anul al unsprezecelea, în luna bul, care este luna a opta, s‐a sfârșit casa, în toate părțile ei și după toată fățuiala ei. Și a zidit‐o în șapte
6.38
Vers. 1.
ani.

7

Zidirea casei lui Solomon

71Și Solomon și‐a zidit casa sa în treisprezece

7.1
Cap. 9.10.
ani și și‐a sfârșit toată casa. 2Și a zidit casa Pădurea Libanului. Lungimea ei era de o sută de coți și lățimea ei de cincizeci de coți și înălțimea ei de treizeci de coți, pe patru șiruri de stâlpi de cedru, cu grinzi de cedru peste stâlpi. 3Și a fost acoperită cu cedru deasupra odăilor care erau pe patruzeci și cinci de stâlpi, cincisprezece într‐un șir. 4Și erau trei șiruri de grinzi de‐a curmeziș și o fereastră în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 5Și toate ușile și ușiorii erau pătrate în bârne și o fereastră era în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 6Și a făcut pridvorul de stâlpi; lungimea lui era de cincizeci de coți și lățimea lui de treizeci de coți; și pridvorul era înaintea lor și stâlpi și grinzi înaintea lor. 7Și a făcut pridvorul pentru scaunul de domnie unde judeca, pridvorul judecății; și era acoperit cu cedru de la pardoseală la pardoseală. 8Și casa sa unde a locuit avea o altă curte înăuntrul pridvorului care era de aceeași lucrare. Și a mai făcut o casă ca pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care
7.8
Cap. 3.1.
o luase Solomon de nevastă. 9Toate acestea erau de pietre scumpe, pietre cioplite după măsură, ferestruite cu ferestrăul pe dinăuntru și pe dinafară, din temelie până la strașină și pe dinafară până la curtea cea mare. 10Și temeliile erau de pietre scumpe, pietre mari, pietre de zece coți și pietre de opt coți. 11Și pe deasupra erau pietre scumpe, pietre cioplite după măsuri și lemn de cedru. 12Și curtea cea mare de jur împrejur avea trei șiruri de pietre cioplite și un șir de grinzi de cedru și așa era și curtea dinăuntru a casei Domnului
7.12
In. 10.23Fapte. 3.11
și pridvorul casei.

Cei doi stâlpi și uneltele Templului

13Și împăratul Solomon a trimis și a adus pe Hiram

7.13
2 Cron. 4.11
din Tir. 14El era fiul
7.14
2 Cron. 2.14
unei femei văduve din seminția lui Neftali și tatăl
7.14
2 Cron. 4.16
lui era un bărbat din Tir, arămar: și era plin
7.14
Ex. 31.3
36.1
de înțelepciune și de pricepere și de cunoștință ca să facă orice feluri de lucrări în aramă. Și el a venit la împăratul Solomon și i‐a făcut toată lucrarea. 15Și a turnat cei doi
7.15
2 Reg. 25.172 Cron. 3.15
4.12Ier. 52.21
stâlpi de aramă, înălțimea unui stâlp era de optsprezece coți: și un fir de doisprezece coți înconjura pe al doilea stâlp. 16Și a făcut două coperișuri de aramă turnată de pus pe vârfurile stâlpilor; înălțimea unui coperiș era de cinci coți și înălțimea celuilalt coperiș de cinci coți. 17Și rețele de înlănțuituri, împletituri de lanțuri pentru coperișurile care erau pe vârful stâlpilor, șapte pentru un coperiș și șapte pentru celălalt coperiș. 18Și a făcut stâlpii și două șiruri de rodii împrejurul rețelei deasupra, ca să acopere coperișurile care erau pe vârful stâlpilor; așa a făcut și pentru al doilea coperiș. 19Și coperișurile care erau pe vârful stâlpilor în pridvor erau lucrătură de crin, de patru coți. 20Și coperișurile de pe cei doi stâlpi deasupra, lângă pântecele care era dincolo de rețele, aveau două sute
7.20
2 Cron. 3.16
4.13Ier. 52.23
de rodii în șiruri de jur împrejur pe celălalt coperiș. 21Și a
7.21
2 Cron. 3.17
așezat stâlpii în pridvorul
7.21
Cap. 6.3.
templului; și a așezat stâlpul de la dreapta și i‐a pus numele Iachin și a așezat stâlpul de la stânga și i‐a pus numele Boaz. 22Și pe coperișul stâlpilor erau lucrături de crin; și lucrul stâlpilor s‐a sfârșit.

Marea de aramă

23Și a făcut marea

7.23
2 Reg. 25.132 Cron. 4.2Ier. 52.17
turnată de zece coți de la margine la margine, rotundă împrejur; și înălțimea ei era de cinci coți: și un fir de treizeci de coți o înconjura împrejur. 24Și sub marginea ei de jur împrejur o încingeau colocinți, zece la un cot; înconjurând marea de
7.24
2 Cron. 4.5
jur împrejur erau două șiruri de colocinți, turnați dintr‐o singură turnătură în ea. 25Sta pe doisprezece
7.25
2 Cron. 4.4,5Ier. 52.20
boi, trei priveau către miazănoapte, și trei priveau către apus, și trei priveau către miazăzi, și trei priveau către răsărit: și marea era deasupra lor și toate părțile dinapoi ale lor erau în lăuntru. 26Și grosimea ei era de un lat de mână; și marginea ei era ca lucrarea marginii unui potir, ca floarea de crin: și încăpea două
7.26
2 Cron. 1.6
mii de baturi. 27Și a făcut cele zece picioare de aramă; lungimea unui picior era de patru coți și lățimea lui de patru coți și înălțimea lui de trei coți. 28Și lucrătura picioarelor era aceasta: aveau pervaze și pervazele erau între încheieturi. 29Și pe pervazele care erau între încheieturi erau lei, boi și heruvimi; și deasupra încheieturilor era un picior; și dedesubtul leilor și boilor erau ghirlande făcute să spânzure. 30Și fiecare picior avea patru roți de aramă și osii de aramă; și pe cele patru unghiuri ale lui erau umărari; și sub spălător erau umărari turnați în desul fiecărei ghirlande. 31Și gura ei dinăuntrul coperișului și până deasupra era de un cot; și gura ei era rotundă ca lucrarea piciorului de un cot și jumătate; și pe deasupra gurii ei erau săpături și pervazele lor erau pătrate, nu rotunde. 32Și sub pervaze erau cele patru roți; și osiile roților erau în picior: și înălțimea unei roți era de un cot și o jumătate de cot. 33Și lucrătura roților era ca lucrătura roților de car; osiile lor și obezile lor și spițele lor și butucii lor, erau toate turnate. 34Și erau patru umărari la cele patru unghiuri ale unui picior; umărarii erau trași din piciorul însuș. 35Și în vârful piciorului era o înălțime rotundă împrejur de o jumătate de cot: și deasupra piciorului mâinile și pervazele lui erau dintr‐o bucată. 36Și pe plăcile laturilor ei și pe pervazele ei a săpat heruvimi, lei și finici, după locul gol pe fiecare: și ghirlande de jur împrejur. 37În felul acesta a făcut cele zece picioare: toate aveau o turnătură, o măsură, o înfățișare. 38Și a
7.38
2 Cron. 4.6
făcut zece spălătoare de aramă; și într‐un spălător încăpea patruzeci de baturi: și fiecare spălător era de patru coți; pe fiecare din cele zece picioare era un spălător. 39Și a pus picioarele, cinci în latura dreaptă a casei și cinci în latura stângă a casei: și a pus marea în latura dreaptă a casei spre răsărit, în partea de miazăzi.

Sfârșitul lucrărilor

40Și Hiram a făcut spălători și lopeți și farfurii. Și Hiram a sfârșit facerea tuturor lucrurilor pe care le‐a făcut pentru împăratul Solomon pentru casa Domnului: 41doi stâlpi și gămăliile coperișurilor care erau pe vârful celor doi stâlpi; și cele două rețele

7.41
Vers. 17.18.
ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe vârful stâlpilor; 42și cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, două șiruri de rodii pentru o rețea, ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe stâlpi; 43și cele zece picioare, și cele zece spălătoare pe picioare; 44și o mare și cei doisprezece boi de sub mare: 45și oalele
7.45
Ex. 27.32 Cron. 4.16
și lopețile și farfuriile. Și toate aceste lucruri pe care le‐a făcut Hiram împăratului Solomon pentru casa Domnului erau de aramă lustruită. 46Împăratul le‐a turnat în Șesul
7.46
2 Cron. 4.17
Iordanului, în pământ humos între Sucot
7.46
Gen. 33.17
și Țartan
7.46
Ios. 3.16
. 47Și Solomon a lăsat toate vasele necumpănite, căci erau foarte multe și greutatea aramei nu se putea socoti. 48Și Solomon a făcut toate vasele care erau în casa Domnului: altarul
7.48
Ex. 37.25
de aur și masa
7.48
Ex. 37.10
de aur pe care erau pâinile
7.48
Ex. 25.30Lev. 24.5‐8
punerii înainte. 49Și sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea părții dinapoi; și florile și candelele și mucările de aur; 50și mucările și cuțitele și farfuriile și lingurile și cădelnițele de aur curat; și țâțânele de aur de la ușile casei dinăuntru ale Sfintei Sfintelor și de la ușile casei, ale templului. 51Și toată lucrarea pe care a făcut‐o împăratul Solomon pentru casa Domnului s‐a sfârșit. Și Solomon a adus în ea toate lucrurile închinate
7.51
2 Sam. 8.112 Cron. 5.1
de David, tatăl său: argintul și aurul și vasele și le‐a pus în vistieriile casei Domnului.