Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Zidirea Templului

61Și a fost așa: în

6.1
2 Cron. 3.1,2
anul patru sute optzeci de la ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în anul al patrulea al domniei lui Solomon
6.1
Fapte. 7.47
peste Israel, în luna ziv, care este luna a doua, a început Solomon a zidi casa Domnului. 2Și casa
6.2
Ezec. 41.1
pe care a zidit‐o împăratul Solomon Domnului avea lungimea de șaizeci de coți și lățimea de douăzeci și înălțimea de treizeci de coți. 3Și pridvorul dinaintea templului casei avea lungimea de douăzeci de coți după lățimea casei, și lățimea de zece coți înaintea casei. 4Și a făcut la casă ferestre
6.4
Ezec. 40.16
41.16
largi înăuntru și strâmte în afară. 5Și a zidit pe zidul casei caturi
6.5
Ezec. 41.6
de jur împrejur pe zidurile casei de jur împrejurul templului
6.5
Vers. 16, 19, 20, 21, 31.
și părții dinapoi; și a făcut odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Lățimea catului de jos era de cinci coți și lățimea celui din mijloc de șase coți și lățimea celui de al treilea de șapte coți; căci pe din afara casei a făcut arcade strâmte de jur împrejur ca nimic să nu fie prins în zidurile casei. 7Și casa
6.7
Deut. 27.5,6
, când a fost zidită, era zidită din piatră pregătită în totul mai înainte de a fi adusă și nu s‐a auzit nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier, în casă, când a fost zidită. 8Intrarea odăilor lăturalnice de la mijloc era în latura dreaptă a casei și se suiau la catul de mijloc pe o scară cotită și de la cel din mijloc la al treilea. 9Și a zidit casa și a sfârșit‐o
6.9
Vers. 14, 28.
și a acoperit casa cu grinzi și cu șiruri de cedru. 10Și a zidit caturile împrejurul întregii case de cinci coți înălțime și erau prinse de casă prin lemnele de cedru. 11Și cuvântul Domnului a fost către Solomon zicând: 12Cât despre casa aceasta pe care o zidești, dacă vei
6.12
Cap. 2.4;
umbla în așezămintele mele și vei face judecățile mele și vei păzi toate poruncile mele, umblând în ele, voi întări cu tine cuvântul
6.12
2 Sam. 7.131 Cron. 22.10
meu pe care l‐am vorbit lui David, tatăl tău. 13Și voi
6.13
Ex. 25.8Lev. 26.112 Cor. 6.16Ap. 21.3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6.13
Deut. 31.6
pe poporul meu Israel. 14Și Solomon a zidit casa și a
6.14
Vers. 38.
sfârșit‐o. 15Și a zidit pereții casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala casei până la pereții tavanului i‐a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru și a îmbrăcat pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16Și a zidit cu scânduri de cedru cei douăzeci de coți în fundul casei de la pardoseală și ziduri și i‐a zidit pe dinăuntru, ca să fie partea dinapoi, Sfânta Sfintelor
6.16
Ex. 26.33Lev. 16.22 Cron. 3.8Ezec. 45Evr. 9.3
. 17Și casa, adică templul, dinainte era de patruzeci de coți. 18Și cedrul care îmbrăca și casa pe dinăuntru era cu săpături de colocinți și flori pe jumătate deschise; totul era cedru, piatră nu se vedea. 19Și a gătit partea dinapoi în mijlocul casei înăuntru ca să pună acolo chivotul legământului Domnului. 20Și partea dinapoi înăuntru avea douăzeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime: și a acoperit‐o cu aur curat și a acoperit și altarul cu cedru. 21Și Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat și a întins lanțuri de aur dinaintea părții dinapoi și l‐a acoperit cu aur. 22Și a acoperit cu aur toată casa până ce a fost sfârșită toată casa; a acoperit cu aur și tot altarul
6.22
Ex. 39.1,3,6
care ținea de partea dinapoi. 23Și a făcut
6.23
Ex. 37.7,8,92 Cron. 3.10,11,12
în partea dinapoi doi heruvimi de lemn de măslin de zece coți înălțime. 24Și o aripă a heruvimului era de cinci coți și cealaltă aripă a heruvimului de cinci coți: erau zece coți de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi. 25Și celălalt heruvim era de zece coți; amândoi heruvimii erau de aceeași măsură și în același chip. 26Înălțimea unui heruvim era de zece coți, tot așa și a celuilalt heruvim. 27Și a pus heruvimii în mijlocul casei dinăuntru și aripile heruvimilor erau întinse
6.27
Ex. 25.20
37.92 Cor. 5.8
, așa că aripa unuia atingea peretele și aripa celuilalt heruvim atingea celălalt perete. Și aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. 28Și a acoperit heruvimii cu aur. 29Și pe toți pereții casei de jur împrejur a săpat chipuri săpate de heruvimi și de finici și de flori pe jumătate deschise pe dinăuntru și pe dinafară. 30Și pardoseala casei a acoperit‐o cu aur pe dinăuntru și pe dinafară. 31Și la intrarea părții dinapoi a făcut uși de lemn de măslin: pragul de sus și ușiorii ușilor erau a cincea parte din zid. 32Cele două uși erau din lemn de măslin și a săpat pe ele săpături de heruvimi și finici și flori jumătate deschise și le‐a acoperit cu aur și a întins aurul peste heruvimi și peste finici. 33Și a făcut și la intrarea templului ușiori de lemn de măslin din a patra parte a zidului. 34Și amândouă ușile erau de lemn de chiparos: cele două bucăți
6.34
Ezec. 41.23,24,25
ale unei uși erau canaturi și celelalte două bucăți ale ușii a doua crau canaturi. 35Și a săpat pe ele heruvimi și finici și flori pe jumătate deschise și le‐a îmbrăcat cu aur potrivit bine peste săpături. 36Și a zidit curtea dinăuntru cu trei rânduri de piatră cioplită și un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6.37
Vers. 1.
patrulea, luna ziv, s‐a pus temeliile casei Domnului. 38Și în anul al unsprezecelea, în luna bul, care este luna a opta, s‐a sfârșit casa, în toate părțile ei și după toată fățuiala ei. Și a zidit‐o în șapte
6.38
Vers. 1.
ani.

7

Zidirea casei lui Solomon

71Și Solomon și‐a zidit casa sa în treisprezece

7.1
Cap. 9.10.
ani și și‐a sfârșit toată casa. 2Și a zidit casa Pădurea Libanului. Lungimea ei era de o sută de coți și lățimea ei de cincizeci de coți și înălțimea ei de treizeci de coți, pe patru șiruri de stâlpi de cedru, cu grinzi de cedru peste stâlpi. 3Și a fost acoperită cu cedru deasupra odăilor care erau pe patruzeci și cinci de stâlpi, cincisprezece într‐un șir. 4Și erau trei șiruri de grinzi de‐a curmeziș și o fereastră în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 5Și toate ușile și ușiorii erau pătrate în bârne și o fereastră era în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 6Și a făcut pridvorul de stâlpi; lungimea lui era de cincizeci de coți și lățimea lui de treizeci de coți; și pridvorul era înaintea lor și stâlpi și grinzi înaintea lor. 7Și a făcut pridvorul pentru scaunul de domnie unde judeca, pridvorul judecății; și era acoperit cu cedru de la pardoseală la pardoseală. 8Și casa sa unde a locuit avea o altă curte înăuntrul pridvorului care era de aceeași lucrare. Și a mai făcut o casă ca pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care
7.8
Cap. 3.1.
o luase Solomon de nevastă. 9Toate acestea erau de pietre scumpe, pietre cioplite după măsură, ferestruite cu ferestrăul pe dinăuntru și pe dinafară, din temelie până la strașină și pe dinafară până la curtea cea mare. 10Și temeliile erau de pietre scumpe, pietre mari, pietre de zece coți și pietre de opt coți. 11Și pe deasupra erau pietre scumpe, pietre cioplite după măsuri și lemn de cedru. 12Și curtea cea mare de jur împrejur avea trei șiruri de pietre cioplite și un șir de grinzi de cedru și așa era și curtea dinăuntru a casei Domnului
7.12
In. 10.23Fapte. 3.11
și pridvorul casei.

Cei doi stâlpi și uneltele Templului

13Și împăratul Solomon a trimis și a adus pe Hiram

7.13
2 Cron. 4.11
din Tir. 14El era fiul
7.14
2 Cron. 2.14
unei femei văduve din seminția lui Neftali și tatăl
7.14
2 Cron. 4.16
lui era un bărbat din Tir, arămar: și era plin
7.14
Ex. 31.3
36.1
de înțelepciune și de pricepere și de cunoștință ca să facă orice feluri de lucrări în aramă. Și el a venit la împăratul Solomon și i‐a făcut toată lucrarea. 15Și a turnat cei doi
7.15
2 Reg. 25.172 Cron. 3.15
4.12Ier. 52.21
stâlpi de aramă, înălțimea unui stâlp era de optsprezece coți: și un fir de doisprezece coți înconjura pe al doilea stâlp. 16Și a făcut două coperișuri de aramă turnată de pus pe vârfurile stâlpilor; înălțimea unui coperiș era de cinci coți și înălțimea celuilalt coperiș de cinci coți. 17Și rețele de înlănțuituri, împletituri de lanțuri pentru coperișurile care erau pe vârful stâlpilor, șapte pentru un coperiș și șapte pentru celălalt coperiș. 18Și a făcut stâlpii și două șiruri de rodii împrejurul rețelei deasupra, ca să acopere coperișurile care erau pe vârful stâlpilor; așa a făcut și pentru al doilea coperiș. 19Și coperișurile care erau pe vârful stâlpilor în pridvor erau lucrătură de crin, de patru coți. 20Și coperișurile de pe cei doi stâlpi deasupra, lângă pântecele care era dincolo de rețele, aveau două sute
7.20
2 Cron. 3.16
4.13Ier. 52.23
de rodii în șiruri de jur împrejur pe celălalt coperiș. 21Și a
7.21
2 Cron. 3.17
așezat stâlpii în pridvorul
7.21
Cap. 6.3.
templului; și a așezat stâlpul de la dreapta și i‐a pus numele Iachin și a așezat stâlpul de la stânga și i‐a pus numele Boaz. 22Și pe coperișul stâlpilor erau lucrături de crin; și lucrul stâlpilor s‐a sfârșit.

Marea de aramă

23Și a făcut marea

7.23
2 Reg. 25.132 Cron. 4.2Ier. 52.17
turnată de zece coți de la margine la margine, rotundă împrejur; și înălțimea ei era de cinci coți: și un fir de treizeci de coți o înconjura împrejur. 24Și sub marginea ei de jur împrejur o încingeau colocinți, zece la un cot; înconjurând marea de
7.24
2 Cron. 4.5
jur împrejur erau două șiruri de colocinți, turnați dintr‐o singură turnătură în ea. 25Sta pe doisprezece
7.25
2 Cron. 4.4,5Ier. 52.20
boi, trei priveau către miazănoapte, și trei priveau către apus, și trei priveau către miazăzi, și trei priveau către răsărit: și marea era deasupra lor și toate părțile dinapoi ale lor erau în lăuntru. 26Și grosimea ei era de un lat de mână; și marginea ei era ca lucrarea marginii unui potir, ca floarea de crin: și încăpea două
7.26
2 Cron. 1.6
mii de baturi. 27Și a făcut cele zece picioare de aramă; lungimea unui picior era de patru coți și lățimea lui de patru coți și înălțimea lui de trei coți. 28Și lucrătura picioarelor era aceasta: aveau pervaze și pervazele erau între încheieturi. 29Și pe pervazele care erau între încheieturi erau lei, boi și heruvimi; și deasupra încheieturilor era un picior; și dedesubtul leilor și boilor erau ghirlande făcute să spânzure. 30Și fiecare picior avea patru roți de aramă și osii de aramă; și pe cele patru unghiuri ale lui erau umărari; și sub spălător erau umărari turnați în desul fiecărei ghirlande. 31Și gura ei dinăuntrul coperișului și până deasupra era de un cot; și gura ei era rotundă ca lucrarea piciorului de un cot și jumătate; și pe deasupra gurii ei erau săpături și pervazele lor erau pătrate, nu rotunde. 32Și sub pervaze erau cele patru roți; și osiile roților erau în picior: și înălțimea unei roți era de un cot și o jumătate de cot. 33Și lucrătura roților era ca lucrătura roților de car; osiile lor și obezile lor și spițele lor și butucii lor, erau toate turnate. 34Și erau patru umărari la cele patru unghiuri ale unui picior; umărarii erau trași din piciorul însuș. 35Și în vârful piciorului era o înălțime rotundă împrejur de o jumătate de cot: și deasupra piciorului mâinile și pervazele lui erau dintr‐o bucată. 36Și pe plăcile laturilor ei și pe pervazele ei a săpat heruvimi, lei și finici, după locul gol pe fiecare: și ghirlande de jur împrejur. 37În felul acesta a făcut cele zece picioare: toate aveau o turnătură, o măsură, o înfățișare. 38Și a
7.38
2 Cron. 4.6
făcut zece spălătoare de aramă; și într‐un spălător încăpea patruzeci de baturi: și fiecare spălător era de patru coți; pe fiecare din cele zece picioare era un spălător. 39Și a pus picioarele, cinci în latura dreaptă a casei și cinci în latura stângă a casei: și a pus marea în latura dreaptă a casei spre răsărit, în partea de miazăzi.

Sfârșitul lucrărilor

40Și Hiram a făcut spălători și lopeți și farfurii. Și Hiram a sfârșit facerea tuturor lucrurilor pe care le‐a făcut pentru împăratul Solomon pentru casa Domnului: 41doi stâlpi și gămăliile coperișurilor care erau pe vârful celor doi stâlpi; și cele două rețele

7.41
Vers. 17.18.
ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe vârful stâlpilor; 42și cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, două șiruri de rodii pentru o rețea, ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe stâlpi; 43și cele zece picioare, și cele zece spălătoare pe picioare; 44și o mare și cei doisprezece boi de sub mare: 45și oalele
7.45
Ex. 27.32 Cron. 4.16
și lopețile și farfuriile. Și toate aceste lucruri pe care le‐a făcut Hiram împăratului Solomon pentru casa Domnului erau de aramă lustruită. 46Împăratul le‐a turnat în Șesul
7.46
2 Cron. 4.17
Iordanului, în pământ humos între Sucot
7.46
Gen. 33.17
și Țartan
7.46
Ios. 3.16
. 47Și Solomon a lăsat toate vasele necumpănite, căci erau foarte multe și greutatea aramei nu se putea socoti. 48Și Solomon a făcut toate vasele care erau în casa Domnului: altarul
7.48
Ex. 37.25
de aur și masa
7.48
Ex. 37.10
de aur pe care erau pâinile
7.48
Ex. 25.30Lev. 24.5‐8
punerii înainte. 49Și sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea părții dinapoi; și florile și candelele și mucările de aur; 50și mucările și cuțitele și farfuriile și lingurile și cădelnițele de aur curat; și țâțânele de aur de la ușile casei dinăuntru ale Sfintei Sfintelor și de la ușile casei, ale templului. 51Și toată lucrarea pe care a făcut‐o împăratul Solomon pentru casa Domnului s‐a sfârșit. Și Solomon a adus în ea toate lucrurile închinate
7.51
2 Sam. 8.112 Cron. 5.1
de David, tatăl său: argintul și aurul și vasele și le‐a pus în vistieriile casei Domnului.

8

Mutarea chivotului și corlului

81Și Solomon

8.1
2 Cron. 5.2
a adunat pe bătrânii lui Israel și pe toți capii semințiilor, pe mai marii părintești ai copiilor lui Israel, la împăratul Solomon la Ierusalim, ca să aducă chivotul
8.1
2 Sam. 6.17
legământului Domnului din
8.1
2 Sam. 5.7,9
6.12,16
cetatea lui David, adică Sionul. 2Și toți bărbații lui Israel s‐au adunat la împăratul Solomon la sărbătoarea
8.2
Lev. 23.342 Cron. 7.8
din luna etanim, care este luna a șaptea. 3Și toți bătrânii lui Israel au venit și preoții
8.3
Num. 4.15Deut. 31.9Ios. 3.3,61 Cron. 15.14,15
au ridicat chivotul. 4Și au adus chivotul Domnului și cortul
8.4
Cap. 3.4.
întâlnirii și toate vasele sfinte care erau în cort: preoții și leviții le‐au adus. 5Și împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel care era adunată la el împreună cu el înaintea chivotului au jertfit
8.5
2 Sam. 6.13
oi și boi care nu se puteau socoti nici număra de mulțime. 6Și preoții au adus
8.6
2 Sam. 6.17
chivotul legământului Domnului la
8.6
Ex. 26.33,34
locul său, în partea dinapoi a casei, în Sfânta Sfintelor, sub
8.6
Cap. 6.27.
aripile heruvimilor. 7Căci heruvimii își întindeau aripile peste locul chivotului, și heruvimii acopereau chivotul și pârghiile lui pe deasupra. 8Și pârghiile
8.8
Ex. 25.14,15
erau așa de lungi încât capetele pârghiilor se vedeau din Sfânta, dinaintea părții dinapoi, dar de afară nu se vedeau. Și sunt acolo până în ziua de astăzi. 9În chivot
8.9
Ex. 25.21Deut. 10.2
nu era nimic decât
8.9
Deut. 10.5Evr. 9.4
cele două table de piatră pe care le pusese
8.9
Ex. 40.20
Moise acolo în Horeb, când
8.9
Ex. 14.27,28Deut. 4.13
Domnul a făcut legământ cu copiii lui Israel când au ieșit din țara Egiptului. 10Și a fost așa: când ieșeau preoții din Sfânta, norul a umplut
8.10
Ex. 40.34,352 Cron. 5.13,14
7.2
casa Domnului. 11Și preoții n‐au putut să stea să‐și facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umplea casa Domnului.

Solomon binecuvântează adunarea

12

8.12
2 Cron. 6.1
Atunci Solomon a zis: Domnul a zis că va locui în întuneric
8.12
Lev. 16.2Ps. 18.11
97.2
gros. 13Eu ți‐am zidit
8.13
2 Sam. 7.13
în adevăr o casă de locuință pentru tine, un loc
8.13
Ps. 132.14
ca să locuiești în veci. 14Și împăratul și‐a întors fața și a binecuvântat
8.14
2 Sam. 6.18
toată obștea lui Israel și toată obștea lui Israel sta în picioare. 15Și a zis: Binecuvântat
8.15
Lc. 1.68
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit
8.15
2 Sam. 7.5,25
cu gura sa lui David, tatăl meu, și a îndeplinit cu mâna sa zicând: 16Din
8.16
2 Sam. 7.62 Cron. 6.5
ziua în care am scos pe poporul meu Israel din Egipt, n‐am ales dintre toate semințiile lui Israel nicio cetate în care să se zidească o casă, ca
8.16
Vers. 29.
să fie numele meu acolo, ci am ales pe David
8.16
1 Sam. 16.12 Sam. 7.81 Cron. 28.4
ca să fie peste poporul meu Israel. 17Și David, tatăl meu, a avut pe inimă
8.17
2 Sam. 7.21 Cron. 17.1
să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 18Și Domnul
8.18
2 Cron. 6.8,9
a zis lui David, tatăl meu: Fiindcă ai avut pe inimă să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut aceasta pe inimă. 19Dar să nu zidești tu
8.19
2 Sam. 7.5,12,13
casa, ci fiul tău care va ieși din coapsele tale, el să zidească o casă numelui meu. 20Și Domnul a împlinit cuvântul său, pe care
8.20
1 Cron. 28.5,6
l‐a vorbit și m‐am ridicat eu în locul lui David, tatăl meu, și șed pe scaunul de domnie al lui Israel, cum a făgăduit Domnul, și am zidit casa numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 21Și am însemnat acolo un loc pentru chivotul în care este legământul
8.21
Vers. 9.
Domnului, pe care l‐a făcut cu părinții noștri când i‐a scos din țara Egiptului.

Rugăciunea lui Solomon

22Și Solomon a stătut înaintea altarului

8.22
2 Cron. 6.12
Domnului înaintea întregii obști a lui Israel și și‐a întins
8.22
Ex. 9.33Ezra 9.5Is. 1.15
mâinile spre ceruri. 23Și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu
8.23
Ex. 15.112 Sam. 7.22
este Dumnezeu asemenea ție în ceruri sus și pe pământ jos, tu, care păzești
8.23
Deut. 7.9Neem. 1.5Dan. 9.4
legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă
8.23
Gen. 17.12 Reg. 20.3
înaintea ta din toată inima lor. 24Tu care ai ținut față de robul tău David, tatăl meu, ce i‐ai spus; tu ai vorbit cu gura ta și ai îndeplinit cu mâna ta, ca astăzi. 25Și acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține față de robul tău David, tatăl meu, ce i‐ai spus, zicând: Nu‐ți
8.25
2 Sam. 7.12,16
va lipsi bărbat înaintea mea care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel; numai de vor lua aminte fiii tai la calea lor ca să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. 26Și acum, Dumezeul lui Israel, te rog, să se adeverească cuvintele
8.26
2 Sam. 7.25
tale pe care le‐ai vorbit robului tău David, tatăl meu. 27Dar oare cu adevărat va locui
8.27
2 Cron. 2.6Is. 66.1Ier. 23.24Fapte. 7.49
17.24
Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile și cerurile
8.27
2 Cor. 12.2
cerurilor nu te încap; cu cât mai puțin casa aceasta pe care am zidit‐o eu! 28Totuși privește la rugăciunea robului tău și la cererea sa, Doamne Dumnezeul meu, ca să auzi strigarea și rugăciunea cu care se roagă robul tău înaintea ta astăzi. 29Fie ochii tăi deschiși peste casa aceasta noaptea și ziua, peste lecul de care ai zis: Numele meu va fi acolo! ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul tău în locul
8.29
Dan. 6.10
acesta. 30Și ascultă
8.30
2 Cron. 20.9Neem. 1.6
cererea robului tău și a poporului tău Israel cu care se vor ruga spre locul acesta și ascultă‐i din locul locuinței tale din ceruri și ascultă și iartă. 31Dacă va păcătui vreun om împotriva aproapelui său și se va pune peste el
8.31
Ex. 22.11
un jurământ, și‐l va face să jure și jurământul va veni înaintea altarului tău în casa aceasta: 32atunci ascultă din ceruri, și lucrează și judecă pe robii tăi, osândind
8.32
Deut. 25.1
pe cel rău, ca să întorci calea lui peste capul lui și îndreptățind pe cel drept ca să‐i faci după dreptatea lui. 33Când
8.33
Lev. 26.17Deut. 28.25
va fi bătut poporul tău înaintea vrăjmașului, pentru că au păcătuit împotriva ta, și se vor întoarce
8.33
Lev. 26.39,40Neem. 1.9
la tine și vor mărturisi numele tău și se vor ruga și‐ți vor face cererea lor în casa aceasta: 34atunci auzi din ceruri și iartă păcatul poporului tău Israel și adu‐i din nou în țara, pe care ai dat‐o părinților lor. 35Când
8.35
Lev. 26.19Deut. 28.23
se va închide cerul și nu va fi ploaie pentru că au păcătuit împotriva ta, dacă se vor ruga spre locul acesta și vor mărturisi numele tău și se vor întoarce de la păcatul lor, pentru că i‐ai necăjit; 36atunci auzi din ceruri și iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învățându‐i
8.36
Ps. 25.4
27.11
94.12
143.8
calea cea bună
8.36
1 Sam. 12.23
pe care trebuie să umble, și dă ploaie peste țara ta pe care ai dat‐o poporului tău de moștenire. 37Dacă va fi foamete
8.37
Lev. 26.16,25,26Deut. 28.21,22,27,38,42,522 Cron. 20.9
în țară, dacă va fi ciumă, dacă va fi arsură în grâu, pălitură, lăcuste, omizi; dacă‐i va împresura vrăjmașul lor în cetăți în țara porților lor, orice rană, orice boală va fi: 38Orice rugăciune, orice cerere care va fi făcută de vreun om sau de tot poporul tău Israel când își vor recunoaște fiecare rana inimii sale și își vor întinde mâinile către casa aceasta, 39atunci auzi din ceruri, din locul locuinței tale, și iartă, și lucrează, și dă fiecăruia după toate căile lui a căror inimă vei
8.39
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 11.4Ier. 17.10Fapte. 1.24
cunoaște (căci tu, numai tu, cunoști inimile tuturor copiilor oamenilor), 40ca să se teamă
8.40
Ps. 130.4
de tine în toate zilele cât vor trăi pe fața pământului pe care l‐ai dat părinților noștri. 41Și pe străinul care nu este din poporul tău Israel, dar vine dintr‐o țară depărtată pentru numele tău, 42căci vor auzi de numele tău cel mare și de mâna
8.42
Deut. 3.24
ta cea tare și de brațul tău cel întins, și vor veni și se vor ruga spre casa aceasta, 43auzi din ceruri, locul locuinței tale, și fă tot pentru ce strigă străinul către tine, ca toate popoarele pământului să cunoască
8.43
1 Sam. 17.462 Reg. 19.19
numele tău și să se teamă
8.43
Ps. 67.2Ps. 102.15
de tine, ca și poporul tău Israel, și să cunoască ei că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit‐o eu. 44Când poporul tău va ieși la război împotriva vrăjmașului său pe calea pe care îl vei trimite și se va ruga Domnului spre cetatea, pe care ai ales‐o tu și casa pe care ai zidit‐o numelui tău, 45atunci auzi din ceruri rugăciunea și cererea lui și fă dreptate. 46Când vor păcătui împotriva ta, căci
8.46
2 Cron. 6.36Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.21 In. 1.8,10
nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia pe ei, și‐i vei da înaintea vrăjmașului, și îi vor duce prinși în țara
8.46
Lev. 26.34,44Deut. 28.36,64
vrăjmașului, departe sau aproape; 47și dacă
8.47
Lev. 26.40
vor intra în inimile lor în țara unde au fost duși prinși și se vor întoarce și‐ți vor face cerere în țara acelora care i‐au dus prinși
8.47
Neem. 1.6Ps. 106.6Dan. 9.5
, zicând: Am păcătuit, am făcut nelegiuire, am lucrat cu răutate! 48și se vor întoarce
8.48
Ier. 29.12,13,14
la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor care i‐au dus prinși, și se vor ruga
8.48
Dan. 6.10
ție către țara lor pe care ai dat‐o părinților lor, către cetatea pe care ai ales‐o și către casa pe care am zidit‐o numelui tău, 49atunci auzi din ceruri, locul locuinței tale, rugăciunea lor și cererea lor, și fă‐le dreptate 50și iartă pe poporul tău ce au păcătuit împotriva ta și toate călcările lor de lege, pe care le‐au săvârșit împotriva ta, și dă‐le să afle
8.50
Ezra 7.6Ps. 106.46
îndurare înaintea celor ce i‐au dus prinși, ca să se îndure de ei. 51Căci ei sunt
8.51
Deut. 9.29Neem. 1.10
poporul tău și moștenirea ta, pe care l‐ai scos din Egipt din mijlocul cuptorului
8.51
Deut. 4.20Ier. 11.4
de fier. 52Fie ochii tăi deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău Israel ca să‐i auzi în toate strigările lor către tine. 53Căci tu i‐ai deosebit dintre toate popoarele pământului ca să fie moștenirea ta, după cum ai
8.53
Ex. 19.5Deut. 9.26,29
14.2
vorbit prin Moise, robul tău, când ai scos pe părinții noștri din Egipt, Doamne Dumnezeule. 54Și a fost așa: când a sfârșit Solomon de rugat toată rugăciunea și cererea aceasta către Domnul, s‐a sculat dinaintea altarului Domnului unde era îngenunchiat pe genunchii săi cu mâinile întinse către cer, 55și a stătut în picioare și a binecuvântat
8.55
2 Sam. 6.18
cu glas tare toată obștea lui Israel zicând: 56Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel, după toate cele ce a vorbit; n‐a căzut
8.56
Deut. 12.10Ios. 21.45
23.14
niciun cuvânt din toate cuvintele bune pe care le‐a vorbit prin Moise, robul său. 57Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi cum a fost cu părinții noștri! Să
8.57
Deut. 31.6Ios. 1.5
nu ne lase și să nu ne părăsească 58ci să
8.58
Ps. 119.36
ne plece inimile spre el ca să umblăm în toate căile lui și să păzim toate poruncile lui și așezămintele lui și judecățile lui pe care le‐a poruncit părinților noștri! 59Și aceste cuvinte ale mele cu care am făcut cererea mea înaintea Domnului, să fie ziua și noaptea aproape înaintea Domnului Dumnezeului nostru ca să facă dreptate robului său, și dreptate poporului său Israel, după lucrul fiecărei zile în ziua ei; 60ca să cunoască
8.60
Ios. 4.241 Sam. 17.462 Reg. 19.19
toate popoarele pământului că Domnul
8.60
Deut. 4.35,39
, el este Dumnezeu și nu este altul, 61și ca inima
8.61
Cap. 11.4;
voastră să fie desăvârșită către Domnul Dumnezeul nostru ca să umblați în așeză nintele lui și să păziți poruncile lui, ca în ziua aceasta.

Sfințirea Templului

62Și împăratul

8.62
2 Cron. 7.4
și tot Israelul cu el au jertfit jertfe înaintea Domnului. 63Și Solomon a jertfit ca jertfă de pace pe care a jertfit‐o Domnului: douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi. Și împăratul și toți copiii lui Israel au sfințit casa Domnului. 64În aceeaș
8.64
2 Cron. 7.7
zi împăratul a sfințit mijlocul curții care era în fața casei Domnului, căci acolo a adus arderea de tot și darul de mâncare și grăsimea jertfelor de pace, fiindcă altarul de aramă
8.64
2 Cron. 4.1
care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderea de tot și darul de mâncare și grăsimea jertfelor de pace. 65Și în vremea aceea Solomon și tot Israelul cu el, o obște mare, de la intrarea
8.65
Vers. 2.
Hamatului până la râul
8.65
Num. 34.8Ios. 13.5Jud. 3.32 Reg. 14.25
Egiptului, au făcut
8.65
Gen. 15.18Num. 34.5
sărbătoarea înaintea Domnului Dumnezeului nostru, șapte zile și șapte
8.65
2 Cron. 7.8
zile, patrusprezece zile. 66În ziua a opta
8.66
2 Cron. 7.9,10
a dat drumul poporului. Și au binecuvântat pe împărat și s‐au dus la corturile lor, bucuroși și voioși pentru tot binele pe care‐l făcuse Domnul lui David, robul său și lui Israel, poporul său.