Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Zidirea casei lui Solomon

71Și Solomon și‐a zidit casa sa în treisprezece

7.1
Cap. 9.10.
2 Cron. 8.1
ani și și‐a sfârșit toată casa. 2Și a zidit casa Pădurea Libanului. Lungimea ei era de o sută de coți și lățimea ei de cincizeci de coți și înălțimea ei de treizeci de coți, pe patru șiruri de stâlpi de cedru, cu grinzi de cedru peste stâlpi. 3Și a fost acoperită cu cedru deasupra odăilor care erau pe patruzeci și cinci de stâlpi, cincisprezece într‐un șir. 4Și erau trei șiruri de grinzi de‐a curmeziș și o fereastră în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 5Și toate ușile și ușiorii erau pătrate în bârne și o fereastră era în dreptul unei ferestre în trei șiruri. 6Și a făcut pridvorul de stâlpi; lungimea lui era de cincizeci de coți și lățimea lui de treizeci de coți; și pridvorul era înaintea lor și stâlpi și grinzi înaintea lor. 7Și a făcut pridvorul pentru scaunul de domnie unde judeca, pridvorul judecății; și era acoperit cu cedru de la pardoseală la pardoseală. 8Și casa sa unde a locuit avea o altă curte înăuntrul pridvorului care era de aceeași lucrare. Și a mai făcut o casă ca pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care
7.8
Cap. 3.1.
2 Cron. 8.11
o luase Solomon de nevastă. 9Toate acestea erau de pietre scumpe, pietre cioplite după măsură, ferestruite cu ferestrăul pe dinăuntru și pe dinafară, din temelie până la strașină și pe dinafară până la curtea cea mare. 10Și temeliile erau de pietre scumpe, pietre mari, pietre de zece coți și pietre de opt coți. 11Și pe deasupra erau pietre scumpe, pietre cioplite după măsuri și lemn de cedru. 12Și curtea cea mare de jur împrejur avea trei șiruri de pietre cioplite și un șir de grinzi de cedru și așa era și curtea dinăuntru a casei Domnului
7.12
In. 10.23Fapte. 3.11
și pridvorul casei.

Cei doi stâlpi și uneltele Templului

13Și împăratul Solomon a trimis și a adus pe Hiram

7.13
2 Cron. 4.11
din Tir. 14El era fiul
7.14
2 Cron. 2.14
unei femei văduve din seminția lui Neftali și tatăl
7.14
2 Cron. 4.16
lui era un bărbat din Tir, arămar: și era plin
7.14
Ex. 31.3
36.1
de înțelepciune și de pricepere și de cunoștință ca să facă orice feluri de lucrări în aramă. Și el a venit la împăratul Solomon și i‐a făcut toată lucrarea. 15Și a turnat cei doi
7.15
2 Reg. 25.172 Cron. 3.15
4.12Ier. 52.21
stâlpi de aramă, înălțimea unui stâlp era de optsprezece coți: și un fir de doisprezece coți înconjura pe al doilea stâlp. 16Și a făcut două coperișuri de aramă turnată de pus pe vârfurile stâlpilor; înălțimea unui coperiș era de cinci coți și înălțimea celuilalt coperiș de cinci coți. 17Și rețele de înlănțuituri, împletituri de lanțuri pentru coperișurile care erau pe vârful stâlpilor, șapte pentru un coperiș și șapte pentru celălalt coperiș. 18Și a făcut stâlpii și două șiruri de rodii împrejurul rețelei deasupra, ca să acopere coperișurile care erau pe vârful stâlpilor; așa a făcut și pentru al doilea coperiș. 19Și coperișurile care erau pe vârful stâlpilor în pridvor erau lucrătură de crin, de patru coți. 20Și coperișurile de pe cei doi stâlpi deasupra, lângă pântecele care era dincolo de rețele, aveau două sute
7.20
2 Cron. 3.16
4.13Ier. 52.23
de rodii în șiruri de jur împrejur pe celălalt coperiș. 21Și a
7.21
2 Cron. 3.17
așezat stâlpii în pridvorul
7.21
Cap. 6.3.

templului; și a așezat stâlpul de la dreapta și i‐a pus numele Iachin și a așezat stâlpul de la stânga și i‐a pus numele Boaz. 22Și pe coperișul stâlpilor erau lucrături de crin; și lucrul stâlpilor s‐a sfârșit.

Marea de aramă

23Și a făcut marea

7.23
2 Reg. 25.132 Cron. 4.2Ier. 52.17
turnată de zece coți de la margine la margine, rotundă împrejur; și înălțimea ei era de cinci coți: și un fir de treizeci de coți o înconjura împrejur. 24Și sub marginea ei de jur împrejur o încingeau colocinți, zece la un cot; înconjurând marea de
7.24
2 Cron. 4.5
jur împrejur erau două șiruri de colocinți, turnați dintr‐o singură turnătură în ea. 25Sta pe doisprezece
7.25
2 Cron. 4.4,5Ier. 52.20
boi, trei priveau către miazănoapte, și trei priveau către apus, și trei priveau către miazăzi, și trei priveau către răsărit: și marea era deasupra lor și toate părțile dinapoi ale lor erau în lăuntru. 26Și grosimea ei era de un lat de mână; și marginea ei era ca lucrarea marginii unui potir, ca floarea de crin: și încăpea două
7.26
2 Cron. 1.6
mii de baturi. 27Și a făcut cele zece picioare de aramă; lungimea unui picior era de patru coți și lățimea lui de patru coți și înălțimea lui de trei coți. 28Și lucrătura picioarelor era aceasta: aveau pervaze și pervazele erau între încheieturi. 29Și pe pervazele care erau între încheieturi erau lei, boi și heruvimi; și deasupra încheieturilor era un picior; și dedesubtul leilor și boilor erau ghirlande făcute să spânzure. 30Și fiecare picior avea patru roți de aramă și osii de aramă; și pe cele patru unghiuri ale lui erau umărari; și sub spălător erau umărari turnați în desul fiecărei ghirlande. 31Și gura ei dinăuntrul coperișului și până deasupra era de un cot; și gura ei era rotundă ca lucrarea piciorului de un cot și jumătate; și pe deasupra gurii ei erau săpături și pervazele lor erau pătrate, nu rotunde. 32Și sub pervaze erau cele patru roți; și osiile roților erau în picior: și înălțimea unei roți era de un cot și o jumătate de cot. 33Și lucrătura roților era ca lucrătura roților de car; osiile lor și obezile lor și spițele lor și butucii lor, erau toate turnate. 34Și erau patru umărari la cele patru unghiuri ale unui picior; umărarii erau trași din piciorul însuș. 35Și în vârful piciorului era o înălțime rotundă împrejur de o jumătate de cot: și deasupra piciorului mâinile și pervazele lui erau dintr‐o bucată. 36Și pe plăcile laturilor ei și pe pervazele ei a săpat heruvimi, lei și finici, după locul gol pe fiecare: și ghirlande de jur împrejur. 37În felul acesta a făcut cele zece picioare: toate aveau o turnătură, o măsură, o înfățișare. 38Și a
7.38
2 Cron. 4.6
făcut zece spălătoare de aramă; și într‐un spălător încăpea patruzeci de baturi: și fiecare spălător era de patru coți; pe fiecare din cele zece picioare era un spălător. 39Și a pus picioarele, cinci în latura dreaptă a casei și cinci în latura stângă a casei: și a pus marea în latura dreaptă a casei spre răsărit, în partea de miazăzi.

Sfârșitul lucrărilor

40Și Hiram a făcut spălători și lopeți și farfurii. Și Hiram a sfârșit facerea tuturor lucrurilor pe care le‐a făcut pentru împăratul Solomon pentru casa Domnului: 41doi stâlpi și gămăliile coperișurilor care erau pe vârful celor doi stâlpi; și cele două rețele

7.41
Vers. 17.18.

ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe vârful stâlpilor; 42și cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, două șiruri de rodii pentru o rețea, ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe stâlpi; 43și cele zece picioare, și cele zece spălătoare pe picioare; 44și o mare și cei doisprezece boi de sub mare: 45și oalele
7.45
Ex. 27.32 Cron. 4.16
și lopețile și farfuriile. Și toate aceste lucruri pe care le‐a făcut Hiram împăratului Solomon pentru casa Domnului erau de aramă lustruită. 46Împăratul le‐a turnat în Șesul
7.46
2 Cron. 4.17
Iordanului, în pământ humos între Sucot
7.46
Gen. 33.17
și Țartan
7.46
Ios. 3.16
. 47Și Solomon a lăsat toate vasele necumpănite, căci erau foarte multe și greutatea aramei nu se putea socoti. 48Și Solomon a făcut toate vasele care erau în casa Domnului: altarul
7.48
Ex. 37.25
de aur și masa
7.48
Ex. 37.10
de aur pe care erau pâinile
7.48
Ex. 25.30Lev. 24.5‐8
punerii înainte. 49Și sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea părții dinapoi; și florile și candelele și mucările de aur; 50și mucările și cuțitele și farfuriile și lingurile și cădelnițele de aur curat; și țâțânele de aur de la ușile casei dinăuntru ale Sfintei Sfintelor și de la ușile casei, ale templului. 51Și toată lucrarea pe care a făcut‐o împăratul Solomon pentru casa Domnului s‐a sfârșit. Și Solomon a adus în ea toate lucrurile închinate
7.51
2 Sam. 8.112 Cron. 5.1
de David, tatăl său: argintul și aurul și vasele și le‐a pus în vistieriile casei Domnului.