Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Mutarea chivotului și corlului

81Și Solomon

8.1
2 Cron. 5.2
a adunat pe bătrânii lui Israel și pe toți capii semințiilor, pe mai marii părintești ai copiilor lui Israel, la împăratul Solomon la Ierusalim, ca să aducă chivotul
8.1
2 Sam. 6.17
legământului Domnului din
8.1
2 Sam. 5.7,9
6.12,16
cetatea lui David, adică Sionul. 2Și toți bărbații lui Israel s‐au adunat la împăratul Solomon la sărbătoarea
8.2
Lev. 23.342 Cron. 7.8
din luna etanim, care este luna a șaptea. 3Și toți bătrânii lui Israel au venit și preoții
8.3
Num. 4.15Deut. 31.9Ios. 3.3,61 Cron. 15.14,15
au ridicat chivotul. 4Și au adus chivotul Domnului și cortul
8.4
Cap. 3.4.
întâlnirii și toate vasele sfinte care erau în cort: preoții și leviții le‐au adus. 5Și împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel care era adunată la el împreună cu el înaintea chivotului au jertfit
8.5
2 Sam. 6.13
oi și boi care nu se puteau socoti nici număra de mulțime. 6Și preoții au adus
8.6
2 Sam. 6.17
chivotul legământului Domnului la
8.6
Ex. 26.33,34
locul său, în partea dinapoi a casei, în Sfânta Sfintelor, sub
8.6
Cap. 6.27.
aripile heruvimilor. 7Căci heruvimii își întindeau aripile peste locul chivotului, și heruvimii acopereau chivotul și pârghiile lui pe deasupra. 8Și pârghiile
8.8
Ex. 25.14,15
erau așa de lungi încât capetele pârghiilor se vedeau din Sfânta, dinaintea părții dinapoi, dar de afară nu se vedeau. Și sunt acolo până în ziua de astăzi. 9În chivot
8.9
Ex. 25.21Deut. 10.2
nu era nimic decât
8.9
Deut. 10.5Evr. 9.4
cele două table de piatră pe care le pusese
8.9
Ex. 40.20
Moise acolo în Horeb, când
8.9
Ex. 14.27,28Deut. 4.13
Domnul a făcut legământ cu copiii lui Israel când au ieșit din țara Egiptului. 10Și a fost așa: când ieșeau preoții din Sfânta, norul a umplut
8.10
Ex. 40.34,352 Cron. 5.13,14
7.2
casa Domnului. 11Și preoții n‐au putut să stea să‐și facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umplea casa Domnului.

Solomon binecuvântează adunarea

12

8.12
2 Cron. 6.1
Atunci Solomon a zis: Domnul a zis că va locui în întuneric
8.12
Lev. 16.2Ps. 18.11
97.2
gros. 13Eu ți‐am zidit
8.13
2 Sam. 7.13
în adevăr o casă de locuință pentru tine, un loc
8.13
Ps. 132.14
ca să locuiești în veci. 14Și împăratul și‐a întors fața și a binecuvântat
8.14
2 Sam. 6.18
toată obștea lui Israel și toată obștea lui Israel sta în picioare. 15Și a zis: Binecuvântat
8.15
Lc. 1.68
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit
8.15
2 Sam. 7.5,25
cu gura sa lui David, tatăl meu, și a îndeplinit cu mâna sa zicând: 16Din
8.16
2 Sam. 7.62 Cron. 6.5
ziua în care am scos pe poporul meu Israel din Egipt, n‐am ales dintre toate semințiile lui Israel nicio cetate în care să se zidească o casă, ca
8.16
Vers. 29.
să fie numele meu acolo, ci am ales pe David
8.16
1 Sam. 16.12 Sam. 7.81 Cron. 28.4
ca să fie peste poporul meu Israel. 17Și David, tatăl meu, a avut pe inimă
8.17
2 Sam. 7.21 Cron. 17.1
să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 18Și Domnul
8.18
2 Cron. 6.8,9
a zis lui David, tatăl meu: Fiindcă ai avut pe inimă să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut aceasta pe inimă. 19Dar să nu zidești tu
8.19
2 Sam. 7.5,12,13
casa, ci fiul tău care va ieși din coapsele tale, el să zidească o casă numelui meu. 20Și Domnul a împlinit cuvântul său, pe care
8.20
1 Cron. 28.5,6
l‐a vorbit și m‐am ridicat eu în locul lui David, tatăl meu, și șed pe scaunul de domnie al lui Israel, cum a făgăduit Domnul, și am zidit casa numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 21Și am însemnat acolo un loc pentru chivotul în care este legământul
8.21
Vers. 9.
Domnului, pe care l‐a făcut cu părinții noștri când i‐a scos din țara Egiptului.

Rugăciunea lui Solomon

22Și Solomon a stătut înaintea altarului

8.22
2 Cron. 6.12
Domnului înaintea întregii obști a lui Israel și și‐a întins
8.22
Ex. 9.33Ezra 9.5Is. 1.15
mâinile spre ceruri. 23Și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu
8.23
Ex. 15.112 Sam. 7.22
este Dumnezeu asemenea ție în ceruri sus și pe pământ jos, tu, care păzești
8.23
Deut. 7.9Neem. 1.5Dan. 9.4
legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă
8.23
Gen. 17.12 Reg. 20.3
înaintea ta din toată inima lor. 24Tu care ai ținut față de robul tău David, tatăl meu, ce i‐ai spus; tu ai vorbit cu gura ta și ai îndeplinit cu mâna ta, ca astăzi. 25Și acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține față de robul tău David, tatăl meu, ce i‐ai spus, zicând: Nu‐ți
8.25
2 Sam. 7.12,16
va lipsi bărbat înaintea mea care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel; numai de vor lua aminte fiii tai la calea lor ca să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. 26Și acum, Dumezeul lui Israel, te rog, să se adeverească cuvintele
8.26
2 Sam. 7.25
tale pe care le‐ai vorbit robului tău David, tatăl meu. 27Dar oare cu adevărat va locui
8.27
2 Cron. 2.6Is. 66.1Ier. 23.24Fapte. 7.49
17.24
Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile și cerurile
8.27
2 Cor. 12.2
cerurilor nu te încap; cu cât mai puțin casa aceasta pe care am zidit‐o eu! 28Totuși privește la rugăciunea robului tău și la cererea sa, Doamne Dumnezeul meu, ca să auzi strigarea și rugăciunea cu care se roagă robul tău înaintea ta astăzi. 29Fie ochii tăi deschiși peste casa aceasta noaptea și ziua, peste lecul de care ai zis: Numele meu va fi acolo! ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul tău în locul
8.29
Dan. 6.10
acesta. 30Și ascultă
8.30
2 Cron. 20.9Neem. 1.6
cererea robului tău și a poporului tău Israel cu care se vor ruga spre locul acesta și ascultă‐i din locul locuinței tale din ceruri și ascultă și iartă. 31Dacă va păcătui vreun om împotriva aproapelui său și se va pune peste el
8.31
Ex. 22.11
un jurământ, și‐l va face să jure și jurământul va veni înaintea altarului tău în casa aceasta: 32atunci ascultă din ceruri, și lucrează și judecă pe robii tăi, osândind
8.32
Deut. 25.1
pe cel rău, ca să întorci calea lui peste capul lui și îndreptățind pe cel drept ca să‐i faci după dreptatea lui. 33Când
8.33
Lev. 26.17Deut. 28.25
va fi bătut poporul tău înaintea vrăjmașului, pentru că au păcătuit împotriva ta, și se vor întoarce
8.33
Lev. 26.39,40Neem. 1.9
la tine și vor mărturisi numele tău și se vor ruga și‐ți vor face cererea lor în casa aceasta: 34atunci auzi din ceruri și iartă păcatul poporului tău Israel și adu‐i din nou în țara, pe care ai dat‐o părinților lor. 35Când
8.35
Lev. 26.19Deut. 28.23
se va închide cerul și nu va fi ploaie pentru că au păcătuit împotriva ta, dacă se vor ruga spre locul acesta și vor mărturisi numele tău și se vor întoarce de la păcatul lor, pentru că i‐ai necăjit; 36atunci auzi din ceruri și iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învățându‐i
8.36
Ps. 25.4
27.11
94.12
143.8
calea cea bună
8.36
1 Sam. 12.23
pe care trebuie să umble, și dă ploaie peste țara ta pe care ai dat‐o poporului tău de moștenire. 37Dacă va fi foamete
8.37
Lev. 26.16,25,26Deut. 28.21,22,27,38,42,522 Cron. 20.9
în țară, dacă va fi ciumă, dacă va fi arsură în grâu, pălitură, lăcuste, omizi; dacă‐i va împresura vrăjmașul lor în cetăți în țara porților lor, orice rană, orice boală va fi: 38Orice rugăciune, orice cerere care va fi făcută de vreun om sau de tot poporul tău Israel când își vor recunoaște fiecare rana inimii sale și își vor întinde mâinile către casa aceasta, 39atunci auzi din ceruri, din locul locuinței tale, și iartă, și lucrează, și dă fiecăruia după toate căile lui a căror inimă vei
8.39
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 11.4Ier. 17.10Fapte. 1.24
cunoaște (căci tu, numai tu, cunoști inimile tuturor copiilor oamenilor), 40ca să se teamă
8.40
Ps. 130.4
de tine în toate zilele cât vor trăi pe fața pământului pe care l‐ai dat părinților noștri. 41Și pe străinul care nu este din poporul tău Israel, dar vine dintr‐o țară depărtată pentru numele tău, 42căci vor auzi de numele tău cel mare și de mâna
8.42
Deut. 3.24
ta cea tare și de brațul tău cel întins, și vor veni și se vor ruga spre casa aceasta, 43auzi din ceruri, locul locuinței tale, și fă tot pentru ce strigă străinul către tine, ca toate popoarele pământului să cunoască
8.43
1 Sam. 17.462 Reg. 19.19
numele tău și să se teamă
8.43
Ps. 67.2Ps. 102.15
de tine, ca și poporul tău Israel, și să cunoască ei că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit‐o eu. 44Când poporul tău va ieși la război împotriva vrăjmașului său pe calea pe care îl vei trimite și se va ruga Domnului spre cetatea, pe care ai ales‐o tu și casa pe care ai zidit‐o numelui tău, 45atunci auzi din ceruri rugăciunea și cererea lui și fă dreptate. 46Când vor păcătui împotriva ta, căci
8.46
2 Cron. 6.36Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.21 In. 1.8,10
nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia pe ei, și‐i vei da înaintea vrăjmașului, și îi vor duce prinși în țara
8.46
Lev. 26.34,44Deut. 28.36,64
vrăjmașului, departe sau aproape; 47și dacă
8.47
Lev. 26.40
vor intra în inimile lor în țara unde au fost duși prinși și se vor întoarce și‐ți vor face cerere în țara acelora care i‐au dus prinși
8.47
Neem. 1.6Ps. 106.6Dan. 9.5
, zicând: Am păcătuit, am făcut nelegiuire, am lucrat cu răutate! 48și se vor întoarce
8.48
Ier. 29.12,13,14
la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor care i‐au dus prinși, și se vor ruga
8.48
Dan. 6.10
ție către țara lor pe care ai dat‐o părinților lor, către cetatea pe care ai ales‐o și către casa pe care am zidit‐o numelui tău, 49atunci auzi din ceruri, locul locuinței tale, rugăciunea lor și cererea lor, și fă‐le dreptate 50și iartă pe poporul tău ce au păcătuit împotriva ta și toate călcările lor de lege, pe care le‐au săvârșit împotriva ta, și dă‐le să afle
8.50
Ezra 7.6Ps. 106.46
îndurare înaintea celor ce i‐au dus prinși, ca să se îndure de ei. 51Căci ei sunt
8.51
Deut. 9.29Neem. 1.10
poporul tău și moștenirea ta, pe care l‐ai scos din Egipt din mijlocul cuptorului
8.51
Deut. 4.20Ier. 11.4
de fier. 52Fie ochii tăi deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău Israel ca să‐i auzi în toate strigările lor către tine. 53Căci tu i‐ai deosebit dintre toate popoarele pământului ca să fie moștenirea ta, după cum ai
8.53
Ex. 19.5Deut. 9.26,29
14.2
vorbit prin Moise, robul tău, când ai scos pe părinții noștri din Egipt, Doamne Dumnezeule. 54Și a fost așa: când a sfârșit Solomon de rugat toată rugăciunea și cererea aceasta către Domnul, s‐a sculat dinaintea altarului Domnului unde era îngenunchiat pe genunchii săi cu mâinile întinse către cer, 55și a stătut în picioare și a binecuvântat
8.55
2 Sam. 6.18
cu glas tare toată obștea lui Israel zicând: 56Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel, după toate cele ce a vorbit; n‐a căzut
8.56
Deut. 12.10Ios. 21.45
23.14
niciun cuvânt din toate cuvintele bune pe care le‐a vorbit prin Moise, robul său. 57Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi cum a fost cu părinții noștri! Să
8.57
Deut. 31.6Ios. 1.5
nu ne lase și să nu ne părăsească 58ci să
8.58
Ps. 119.36
ne plece inimile spre el ca să umblăm în toate căile lui și să păzim toate poruncile lui și așezămintele lui și judecățile lui pe care le‐a poruncit părinților noștri! 59Și aceste cuvinte ale mele cu care am făcut cererea mea înaintea Domnului, să fie ziua și noaptea aproape înaintea Domnului Dumnezeului nostru ca să facă dreptate robului său, și dreptate poporului său Israel, după lucrul fiecărei zile în ziua ei; 60ca să cunoască
8.60
Ios. 4.241 Sam. 17.462 Reg. 19.19
toate popoarele pământului că Domnul
8.60
Deut. 4.35,39
, el este Dumnezeu și nu este altul, 61și ca inima
8.61
Cap. 11.4;
voastră să fie desăvârșită către Domnul Dumnezeul nostru ca să umblați în așeză nintele lui și să păziți poruncile lui, ca în ziua aceasta.

Sfințirea Templului

62Și împăratul

8.62
2 Cron. 7.4
și tot Israelul cu el au jertfit jertfe înaintea Domnului. 63Și Solomon a jertfit ca jertfă de pace pe care a jertfit‐o Domnului: douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi. Și împăratul și toți copiii lui Israel au sfințit casa Domnului. 64În aceeaș
8.64
2 Cron. 7.7
zi împăratul a sfințit mijlocul curții care era în fața casei Domnului, căci acolo a adus arderea de tot și darul de mâncare și grăsimea jertfelor de pace, fiindcă altarul de aramă
8.64
2 Cron. 4.1
care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderea de tot și darul de mâncare și grăsimea jertfelor de pace. 65Și în vremea aceea Solomon și tot Israelul cu el, o obște mare, de la intrarea
8.65
Vers. 2.
Hamatului până la râul
8.65
Num. 34.8Ios. 13.5Jud. 3.32 Reg. 14.25
Egiptului, au făcut
8.65
Gen. 15.18Num. 34.5
sărbătoarea înaintea Domnului Dumnezeului nostru, șapte zile și șapte
8.65
2 Cron. 7.8
zile, patrusprezece zile. 66În ziua a opta
8.66
2 Cron. 7.9,10
a dat drumul poporului. Și au binecuvântat pe împărat și s‐au dus la corturile lor, bucuroși și voioși pentru tot binele pe care‐l făcuse Domnul lui David, robul său și lui Israel, poporul său.

9

Dumnezeu se arată a doua oară

91Și a fost așa: când a sfârșit

9.1
2 Cron. 7.11
Solomon de zidit casa Domnului și casa
9.1
Cap. 7.1.
împăratului și toată
9.1
2 Cron. 8.6
dorința lui Solomon pe care a voit s‐o facă, 2Domnul s‐a arătat lui Solomon a doua oară, cum i se arătase în
9.2
Cap. 3.5.
Gabaon. 3Și Domnul i‐a zis: Am
9.3
2 Reg. 20.5Ps. 10.17
auzit rugăciunea ta și cererea ta cu care te‐ai rugat înaintea mea; am sfințit casa aceasta pe care ai zidit‐o ca
9.3
Cap. 8.29.
să pun acolo numele meu în veac; și ochii
9.3
Deut. 11.12
mei și inima mea vor fi totdeauna acolo. 4Și tu, dacă vei umbla
9.4
Gen. 17.1
înaintea mea, cum
9.4
Cap. 11.4.6, 38;
a umblat David, tatăl tău, în întregimea inimii și în dreptate, ca să faci după toate cele ce ți‐am poruncit, și vei păzi așezămintele mele și judecățile mele, 5atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale peste Israel în veac, cum
9.5
2 Sam. 7.12,166.121 Cron. 22.10Ps. 132.12
am vorbit lui David, tatăl tău, zicând: Nu‐ți va lipsi bărbat pe scaunul de domnie al lui Israel. 6Dacă
9.6
2 Sam. 7.142 Cron. 7.19,20Ps. 89.30
vă veți abate de pe urma mea, voi și copiii voștri, și nu veți păzi poruncile mele, așezămintele mele pe care vi le‐am pus înainte, ci veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 7voi
9.7
Deut. 4.262 Reg. 17.33
25.21
stârpi pe Israel de pe fața pământului pe care l‐am dat lor; și casa aceasta, pe care am sfințit‐o numelui
9.7
Ier. 7.14
meu, voi arunca‐o de la fața mea, și Israel va fi de pomină
9.7
Deut. 28.37Ps. 44.14
și de batjocură între toate popoarele. 8Și casa
9.8
2 Cron. 7.21
aceasta, cât de înaltă este, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va șuiera și va zice: Pentru ce
9.8
Deut. 29.24,25,26Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia? 9Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor care a scos pe părinții lor din țara Egiptului și s‐au lipit de alți dumnezei și li s‐au închinat și le‐au slujit, pentru aceasta a adus Domnul asupra lor tot răul acesta.

Cetățile zidite de Solomon

10Și a fost așa: după trecere de douăzeci

9.10
Cap. 6.37, 38;
de ani, când a zidit Solomon cele două case: casa Domnului și casa împăratului; 11(și Hiram
9.11
2 Cron. 8.2
, împăratul Tirului, ajutase pe Solomon cu lemn de cedru și cu lemne de chiparos și cu aur după toată dorința lui), împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileei. 12Și Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care i le dăduse Solomon și nu i‐au plăcut. 13Și a zis: Ce sunt cetățile acestea pe care mi le‐ai dat, fratele meu? Și le‐a numit
9.13
Ios. 19.27
țara Cabul până în ziua aceasta. 14Și Hiram a trimis împăratului o sută douăzeci de talanți de aur. 15Și aceasta este pricina pentru care împăratul Solomon a pus oameni de corvoadă
9.15
Cap. 5.13.
să zidească și casa Domnului și casa sa și Milo
9.15
Vers. 24.
și zidul Ierusalimului și Hațorul
9.15
Ios. 19.36
și Meghidoul
9.15
Ios. 17.11
și Ghezerul
9.15
Ios. 16.10Jud. 1.29
. 16Faraon, împăratul Egiptului, se suise și luase Ghezerul și‐l arsese cu foc și ucisese pe cananiții
9.16
Ios. 16.10
care locuiau în cetate și o dăduse zestre fiicei sale, nevasta lui Solomon. 17Și Solomon a zidit Ghezerul și Bet‐Horonul
9.17
Ios. 16.3
21.222 Cron. 8.5
de jos, 18și Baalatul
9.18
Ios. 19.412 Cron. 8.4,6
și Tadmorul în pustie, în țară, 19și toate cetățile pentru provizii pe care le avea Solomon și cetățile pentru
9.19
Cap. 4.26.
care și cetățile pentru călărime și orice
9.19
Vers. 1.
a dorit Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 20Tot
9.20
2 Cron. 8.7
poporul rămas din amoriți și hetiți și fereziți și heviți și iebusiți care nu erau din copiii lui Israel: 21copiii lor care rămăseseră
9.21
Jud. 1.21,27,29
3.1
în țară după ei, pe care
9.21
Ios. 15.63
17.12
nu‐i putuseră nimici copiii lui Israel, din ci, Solomon a luat
9.21
Jud. 1.28
oameni de corvoadă
9.21
Gen. 9.25,26Ezra 2.55,58Neem. 7.57
11.3
de robi până în ziua de astăzi. 22Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi
9.22
Lev. 25.39
, căci ei erau bărbați de război și slujitori ai săi și mai marii săi și căpitanii săi și mai mari ai carelor sale și călăreții săi. 23Aceștia erau priveghetorii mai mari care erau peste lucrul lui Solomon: cinci sute cincizeci
9.23
2 Cron. 8.10
, care cârmuiau peste poporul care lucra la lucru. 24Și fiica
9.24
Cap. 3.1.
lui Faraon s‐a suit din cetatea lui David în casa
9.24
Cap. 7.8.
sa pe care o zidise Solomon pentru ea: atunci a zidit Milo
9.24
Cap. 11.2.
. 25Și Solomon aducea
9.25
2 Cron. 8.12,13,16
de trei ori pe an arderi de tot și jertfe de pace pe altarul pe care‐l zidise Domnului și ardea tămâie pe cel ce era înaintea Domnului. Și a sfârșit casa. 26Și împăratul
9.26
2 Cron. 8.17,18
Solomon a făcut o flotă de corăbii la Ețion‐Gheber
9.26
Num. 33.35Deut. 2.8
care este lângă Elot, pe țărmul Mării Roșii în țara Edomului. 27Și Hiram
9.27
Cap. 10.11.
a trimis în flota de corăbii cu slujitorii lui Solomon pe slujitorii săi marinari care cunoșteau marea. 28Și au venit la Ofir
9.28
Iov 22.24
și au luat de acolo patru sute douăzeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.

10

Împărăteasa din Seba la Solomon

101Și împărăteasa

10.1
2 Cron. 9.1Mat. 12.42Lc. 11.31
din Seba a auzit de vestea lui Solomon cu privire la numele Domnului și a venit să‐l încerce
10.1
Jud. 14.12Prov. 1.6
prin întrebări grele. 2Și a venit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile încărcate cu mirodenii și aur foarte mult și pietre scumpe. Și a venit la Solomon și a vorbit cu el despre tot ce era în inima ei. 3Și Solomon i‐a tâlcuit toate întrebările ei; n‐a fost un lucru ascuns împăratului pe care să nu i‐l fi tâlcuit. 4Și împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 5și mâncarea mesei lui și ținuta slujitorilor lui și rânduiala slujbei casnicilor săi și veșmintele lor și paharnicii lui și
10.5
1 Cron. 26.16
suișul lui, pe care se suia la casa Domnului, și n‐a mai fost duh în ea. 6Și a zis împăratului: Adevărat era cuvântul pe care l‐am auzit în țara mea despre lucrurile tale și despre înțelepciunea ta. 7Dar n‐am crezut acele cuvinte până am venit și au văzut ochii mei și iată, nici jumătate nu mi s‐a spus: tu întreci în înțelepciune și bunătate vestea pe care am auzit‐o. 8Ferice de
10.8
Prov. 8.34
oamenii tăi, ferice de acești slujitori ai tăi, care stau necurmat înaintea ta și ascultă înțelepciunea ta. 9Binecuvântat
10.9
Cap. 5.7.
să fie Domnul Dumnezeul tău, că și‐a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel. Fiindcă Domnul iubea pe Israel în veac, de aceea te‐a făcut pe tine împărat ca să faci
10.9
2 Sam. 8.15Ps. 72.2Prov. 8.15
judecată și dreptate. 10Și ea a dat împăratului
10.10
Ps. 72.10,15
o sută douăzeci de talanți de aur și mirodenii foarte multe și pietre scumpe; n‐au mai venit atâtea mirozne ca cele pe care le‐a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 11Chiar și flota de corăbii
10.11
Cap. 9.27.
a lui Hiram care aducea aur de la Ofir a adus de la Ofir și mare câtime de lemne de almughim și pietre scumpe. 12Și împăratul
10.12
2 Cron. 9.11
a făcut din lemnele de almughim
10.12
2 Cron. 9.10
îngrădiri la casa Domnului și la casa împăratului și harfe și psalteri pentru cântăreți; astfel de lemn de almughim n‐a venit și nu s‐a văzut până în ziua de astăzi. 13Și împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba toată dorința ei, ce a cerut pe lângă ce i‐a dat din dărnicia împăratului Solomon. Și s‐a întors și s‐a dus în țara ei, ea și slujitorii ei.

Bogățiile lui Solomon

14Și greutatea aurului care venea într‐un an la Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanți de aur, 15afară de ce venea de la negustorii cei mari și de la mărfurile negustorilor

10.15
2 Cron. 9.24Ps. 72.10
celor mici și de la toți împărații Arabiei și de la cârmuitorii țării. 16Și împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut, a pus șașe sute de sicli de aur pe un scut; 17și trei
10.17
Cap. 14.26.
sute de scuturi mici de aur bătut, a pus trei mine de aur pe un scut; și împăratul le‐a pus în casa
10.17
Cap. 7.2.
Pădurea Libanului. 18Și împăratul
10.18
2 Cron. 9.17
a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l‐a acoperit cu aur foarte curat. 19Scaunul de domnie avea șase trepte și vârful scaunului de domnie era rotund pe dinapoia sa; și erau răzămători de o parte și de alta în locul de șezut și doi lei stăteau la răzămători. 20Și pe cele șase trepte stăteau doisprezece lei de o parte și de alta: așa ceva nu se făcuse în nici o împărăție. 21Și toate vasele
10.21
2 Cron. 9.20
de băut ale împăratului Solomon erau de aur, și toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curat; nimic nu era de argint căci el se socotea drept nimic în zilele lui Solomon. 22Căci împăratul avea pe mare o flotă de corăbii
10.22
Gen. 10.42 Cron. 20.36
de la Tars cu flota de corăbii a lui Hiram: flota de corăbii din Tars venea odată la trei ani aducând aur și argint, fildeș și maimuțe și păuni. 23Și împăratul Solomon a fost mai mare
10.23
Cap. 3.12, 13;
în avere și în înțelepciune decât toți împărații pământului. 24Și tot pământul căuta fața lui Solomon ca să audă înțelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 25Și își aducea fiecare din ei darul său: vase de argint și vase de aur și veșminte și armături și mirodenii și cai și catâri, o câtime pe fiecare an. 26Și Solomon
10.26
Cap. 4.26.
a adunat
10.26
Deut. 17.16
care și călăreți și a avut o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul în Ierusalim. 27Și împăratul
10.27
2 Cron. 1.15‐17
a făcut argintul în Ierusalim ca pietrele și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 28Și caii pe care‐i avea Solomon erau aduși
10.28
Deut. 17.162 Cron. 1.16
9.28
din Egipt și negustorii împăratului îi primeau în grămezi; fiecare grămadă cu preț. 29Și un car se suia și ieșea din Egipt pentru șase sute de sicli de argint și un cal pentru o sută cincizeci; și așa aduceau
10.29
Ios. 1.42 Reg. 7.6
prin mâna lor pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.