Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Dumnezeu se arată a doua oară

91Și a fost așa: când a sfârșit

9.1
2 Cron. 7.11
Solomon de zidit casa Domnului și casa
9.1
Cap. 7.1.

împăratului și toată
9.1
2 Cron. 8.6
dorința lui Solomon pe care a voit s‐o facă, 2Domnul s‐a arătat lui Solomon a doua oară, cum i se arătase în
9.2
Cap. 3.5.

Gabaon. 3Și Domnul i‐a zis: Am
9.3
2 Reg. 20.5Ps. 10.17
auzit rugăciunea ta și cererea ta cu care te‐ai rugat înaintea mea; am sfințit casa aceasta pe care ai zidit‐o ca
9.3
Cap. 8.29.

să pun acolo numele meu în veac; și ochii
9.3
Deut. 11.12
mei și inima mea vor fi totdeauna acolo. 4Și tu, dacă vei umbla
9.4
Gen. 17.1
înaintea mea, cum
9.4
Cap. 11.4.6, 38;
14.8
15.5
a umblat David, tatăl tău, în întregimea inimii și în dreptate, ca să faci după toate cele ce ți‐am poruncit, și vei păzi așezămintele mele și judecățile mele, 5atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale peste Israel în veac, cum
9.5
2 Sam. 7.12,166.121 Cron. 22.10Ps. 132.12
am vorbit lui David, tatăl tău, zicând: Nu‐ți va lipsi bărbat pe scaunul de domnie al lui Israel. 6Dacă
9.6
2 Sam. 7.142 Cron. 7.19,20Ps. 89.30
vă veți abate de pe urma mea, voi și copiii voștri, și nu veți păzi poruncile mele, așezămintele mele pe care vi le‐am pus înainte, ci veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 7voi
9.7
Deut. 4.262 Reg. 17.33
25.21
stârpi pe Israel de pe fața pământului pe care l‐am dat lor; și casa aceasta, pe care am sfințit‐o numelui
9.7
Ier. 7.14
meu, voi arunca‐o de la fața mea, și Israel va fi de pomină
9.7
Deut. 28.37Ps. 44.14
și de batjocură între toate popoarele. 8Și casa
9.8
2 Cron. 7.21
aceasta, cât de înaltă este, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va șuiera și va zice: Pentru ce
9.8
Deut. 29.24,25,26Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia? 9Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor care a scos pe părinții lor din țara Egiptului și s‐au lipit de alți dumnezei și li s‐au închinat și le‐au slujit, pentru aceasta a adus Domnul asupra lor tot răul acesta.

Cetățile zidite de Solomon

10Și a fost așa: după trecere de douăzeci

9.10
Cap. 6.37, 38;
7.11 Cron. 8.1
de ani, când a zidit Solomon cele două case: casa Domnului și casa împăratului; 11(și Hiram
9.11
2 Cron. 8.2
, împăratul Tirului, ajutase pe Solomon cu lemn de cedru și cu lemne de chiparos și cu aur după toată dorința lui), împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileei. 12Și Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care i le dăduse Solomon și nu i‐au plăcut. 13Și a zis: Ce sunt cetățile acestea pe care mi le‐ai dat, fratele meu? Și le‐a numit
9.13
Ios. 19.27
țara Cabul până în ziua aceasta. 14Și Hiram a trimis împăratului o sută douăzeci de talanți de aur. 15Și aceasta este pricina pentru care împăratul Solomon a pus oameni de corvoadă
9.15
Cap. 5.13.

să zidească și casa Domnului și casa sa și Milo
9.15
Vers. 24.
2 Sam. 5.9
și zidul Ierusalimului și Hațorul
9.15
Ios. 19.36
și Meghidoul
9.15
Ios. 17.11
și Ghezerul
9.15
Ios. 16.10Jud. 1.29
. 16Faraon, împăratul Egiptului, se suise și luase Ghezerul și‐l arsese cu foc și ucisese pe cananiții
9.16
Ios. 16.10
care locuiau în cetate și o dăduse zestre fiicei sale, nevasta lui Solomon. 17Și Solomon a zidit Ghezerul și Bet‐Horonul
9.17
Ios. 16.3
21.222 Cron. 8.5
de jos, 18și Baalatul
9.18
Ios. 19.412 Cron. 8.4,6
și Tadmorul în pustie, în țară, 19și toate cetățile pentru provizii pe care le avea Solomon și cetățile pentru
9.19
Cap. 4.26.

care și cetățile pentru călărime și orice
9.19
Vers. 1.

a dorit Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 20Tot
9.20
2 Cron. 8.7
poporul rămas din amoriți și hetiți și fereziți și heviți și iebusiți care nu erau din copiii lui Israel: 21copiii lor care rămăseseră
9.21
Jud. 1.21,27,29
3.1
în țară după ei, pe care
9.21
Ios. 15.63
17.12
nu‐i putuseră nimici copiii lui Israel, din ci, Solomon a luat
9.21
Jud. 1.28
oameni de corvoadă
9.21
Gen. 9.25,26Ezra 2.55,58Neem. 7.57
11.3
de robi până în ziua de astăzi. 22Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi
9.22
Lev. 25.39
, căci ei erau bărbați de război și slujitori ai săi și mai marii săi și căpitanii săi și mai mari ai carelor sale și călăreții săi. 23Aceștia erau priveghetorii mai mari care erau peste lucrul lui Solomon: cinci sute cincizeci
9.23
2 Cron. 8.10
, care cârmuiau peste poporul care lucra la lucru. 24Și fiica
9.24
Cap. 3.1.
2 Cron. 8.11
lui Faraon s‐a suit din cetatea lui David în casa
9.24
Cap. 7.8.
2 Sam. 5.9
sa pe care o zidise Solomon pentru ea: atunci a zidit Milo
9.24
Cap. 11.2.
2 Cron. 32.5
. 25Și Solomon aducea
9.25
2 Cron. 8.12,13,16
de trei ori pe an arderi de tot și jertfe de pace pe altarul pe care‐l zidise Domnului și ardea tămâie pe cel ce era înaintea Domnului. Și a sfârșit casa. 26Și împăratul
9.26
2 Cron. 8.17,18
Solomon a făcut o flotă de corăbii la Ețion‐Gheber
9.26
Num. 33.35Deut. 2.8
care este lângă Elot, pe țărmul Mării Roșii în țara Edomului. 27Și Hiram
9.27
Cap. 10.11.

a trimis în flota de corăbii cu slujitorii lui Solomon pe slujitorii săi marinari care cunoșteau marea. 28Și au venit la Ofir
9.28
Iov 22.24
și au luat de acolo patru sute douăzeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.