Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Hristos, piatra din unghi

21Deci, ca unii care ați lepădat

2.1
Ef. 4.22,25,31Col. 3.8Evr. 12.1Iac. 1.21
5.9
orice răutate și orice viclenie și fățărnicie și pizmuiri și orice vorbiri de rău, 2ca
2.2
Mat. 18.3Mc. 10.15Rom. 6.41 Cor. 14.20
niște prunci născuți de curând, doriți cu înfocare laptele
2.2
1 Cor. 3.2Evr. 5.12,13
duhovnicesc neprefăcut, ca să creșteți prin el spre mântuire, 3dacă totuși ați gustat
2.3
Ps. 34.8Evr. 6.5
că Domnul este bun; 4de care apropiindu‐vă ca de piatra cea vie, lepădată
2.4
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
în adevăr de oameni, dar aleasă și de preț la Dumnezeu, 5și
2.5
Ef. 2.21,22
voi înșivă ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă
2.5
Evr. 3.6
duhovnicească, o preoție
2.5
Is. 61.6
66.21
sfântă, ca să aduceți jertfe
2.5
Osea 14.2Mal. 1.11Rom. 12.11Evr. 13.15,16
duhovnicești bine primite
2.5
Fil. 4.18
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. 6Pentru că se cuprinde în scriptură: Iată
2.6
Is. 28.16Rom. 9.32
eu pun în Sion o piatră cap din unghi, aleasă, de preț: și cine crede în el nu va fi rușinat. 7Deci pentru voi care credeți, ea are prețul acesta; iar pentru cei necredincioși, piatra
2.7
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
pe care au lepădat‐o ziditorii, aceasta a fost făcută cap de unghi; 8și: o piatră
2.8
Is. 8.14Lc. 2.34Rom. 9.33
de poticnire și o stâncă de cădere, căci ei
2.8
1 Cor. 1.23
se poticnesc de cuvânt, fiind neascultători: la aceasta
2.8
Ex. 9.16Rom. 9.221 Tes. 5.9Iuda 4
au și fost rânduiți. 9Dar voi sunteți o seminție
2.9
Deut. 10.15
aleasă, o preoție
2.9
Ex. 19.5,6Ap. 1.6
5.10
împărătească, un neam
2.9
In. 17.191 Cor. 3.172 Tim. 1.9
sfânt, un popor
2.9
Deut. 4.20
7.6
14.2
26.18,19Fapte. 20.28Ef. 1.14Tit 2.14
dobândit pentru Sine, ca să vestiți minunățiile celui ce v‐a chemat din întuneric
2.9
Fapte. 26.18Ef. 5.8Col. 1.131 Tes. 5.4,5
la lumina lui minunată; 10voi care
2.10
Osea 1.9,10
2.23Rom. 9.25
altădată nu erați popor, dar acum sunteți popor al lui Dumnezeu, care nu căpătaserăți milă, dar acum ați căpătat milă.

Buna purtare

11Iubiților, vă îndemn, fiindcă

2.11
1 Cron. 29.15Ps. 39.12
119.19Evr. 11.13
sunteți locuitori vremelnici și trecători, să
2.11
Rom. 13.14Gal. 5.16
vă feriți de poftele ce țin de carne, ca unele care
2.11
Iac. 4.1
se războiesc împotriva sufletului, 12având
2.12
Rom. 12.172 Cor. 8.21Fil. 2.15Tit 2.8
o purtare bună între Neamuri, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, să slăvească pe Dumnezeu în
2.12
Mat. 5.16
ziua cercetării pentru
2.12
Lc. 19.44
faptele voastre bune pe care le privesc. 13Supuneți‐vă
2.13
Mat. 22.21Rom. 13.1Tit 3.1
oricărei întocmiri omenești pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca trimiși de el spre
2.14
Rom. 13.4
răzbunarea împotriva făcătorilor de rele și spre
2.14
Rom. 13.3
lauda făcătorilor de bine. 15Pentru că așa este voia lui Dumnezeu, ca
2.15
Tit 2.8
făcând binele să astupați gura neștiinței oamenilor fără minte; 16ca
2.16
Gal. 5.1,13
fiind slobozi și nu ca și cum ați avea slobozenia drept acoperământ al răutății, ci ca niște robi
2.16
1 Cor. 7.22
ai lui Dumnezeu. 17Cinstiți
2.17
Rom. 12.10Fil. 2.23
pe toți oamenii. Iubiți
2.17
Evr. 13.1
frăția. Temeți‐vă
2.17
Prov. 24.21Mat. 22.21Rom. 13.7
de Dumnezeu. Cinstiți pe împăratul.

Datoriile slugilor

18Voi, slugi

2.18
Ef. 6.5Col. 3.221 Tim. 6.1Tit 2.9
de casă, supuneți‐vă cu toată temerea stăpânilor, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor suciți. 19Căci acesta este un har
2.19
Mat. 5.10Rom. 13.5
dacă cineva din pricina cugetului față de Dumnezeu suferă întristări, pătimind pe nedrept. 20Căci ce
2.20
Cap. 3.14;
4.14,15
fel de laudă este dacă veți răbda după ce păcătuiți și sunteți pălmuiți? Ci dacă veți răbda după ce faceți bine și pătimiți, aceasta este un har la Dumnezeu. 21Căci la
2.21
Mat. 16.24Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
aceasta ați fost chemați: pentru că și Hristos
2.21
Cap. 3.18.

a pătimit pentru voi, lăsându‐vă o pildă
2.21
In. 13.15Fil. 2.51 In. 2.6
ca să urmați de aproape urmele lui: 22
2.22
Is. 53.9Lc. 23.41In. 8.462 Cor. 5.21Evr. 4.15
Care n‐a făcut păcat, nici nu s‐a aflat viclenie în gura lui, 23care, fiind
2.23
Is. 53.7Mat. 27.39In. 8.48,49Evr. 12.3
înfruntat, nu răspundea prin înfruntări; pătimind, nu amenința, dar se
2.23
Lc. 23.46
încredința pe sine celui ce judecă drept; 24
2.24
Is. 53.4,5,6,11Mat. 8.17Evr. 9.28
care a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, ca
2.24
Rom. 6.2,11
7.6
noi, după ce am murit față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin
2.24
Is. 53.5
ale cărui semne de lovituri ați fost vindecați. 25Căci vă rătăceați
2.25
Is. 53.6Ezec. 34.6
ca niște oi, dar acum v‐ați întors la
2.25
Ezec. 34.23
37.24In. 10.11,14,16Evr. 13.20
Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.