Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Hristos, piatra din unghi

21Deci, ca unii care ați lepădat

2.1
Ef. 4.22,25,31Col. 3.8Evr. 12.1Iac. 1.21
5.9
orice răutate și orice viclenie și fățărnicie și pizmuiri și orice vorbiri de rău, 2ca
2.2
Mat. 18.3Mc. 10.15Rom. 6.41 Cor. 14.20
niște prunci născuți de curând, doriți cu înfocare laptele
2.2
1 Cor. 3.2Evr. 5.12,13
duhovnicesc neprefăcut, ca să creșteți prin el spre mântuire, 3dacă totuși ați gustat
2.3
Ps. 34.8Evr. 6.5
că Domnul este bun; 4de care apropiindu‐vă ca de piatra cea vie, lepădată
2.4
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
în adevăr de oameni, dar aleasă și de preț la Dumnezeu, 5și
2.5
Ef. 2.21,22
voi înșivă ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă
2.5
Evr. 3.6
duhovnicească, o preoție
2.5
Is. 61.6
66.21
sfântă, ca să aduceți jertfe
2.5
Osea 14.2Mal. 1.11Rom. 12.11Evr. 13.15,16
duhovnicești bine primite
2.5
Fil. 4.18
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. 6Pentru că se cuprinde în scriptură: Iată
2.6
Is. 28.16Rom. 9.32
eu pun în Sion o piatră cap din unghi, aleasă, de preț: și cine crede în el nu va fi rușinat. 7Deci pentru voi care credeți, ea are prețul acesta; iar pentru cei necredincioși, piatra
2.7
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
pe care au lepădat‐o ziditorii, aceasta a fost făcută cap de unghi; 8și: o piatră
2.8
Is. 8.14Lc. 2.34Rom. 9.33
de poticnire și o stâncă de cădere, căci ei
2.8
1 Cor. 1.23
se poticnesc de cuvânt, fiind neascultători: la aceasta
2.8
Ex. 9.16Rom. 9.221 Tes. 5.9Iuda 4
au și fost rânduiți. 9Dar voi sunteți o seminție
2.9
Deut. 10.15
aleasă, o preoție
2.9
Ex. 19.5,6Ap. 1.6
5.10
împărătească, un neam
2.9
In. 17.191 Cor. 3.172 Tim. 1.9
sfânt, un popor
2.9
Deut. 4.20
7.6
14.2
26.18,19Fapte. 20.28Ef. 1.14Tit 2.14
dobândit pentru Sine, ca să vestiți minunățiile celui ce v‐a chemat din întuneric
2.9
Fapte. 26.18Ef. 5.8Col. 1.131 Tes. 5.4,5
la lumina lui minunată; 10voi care
2.10
Osea 1.9,10
2.23Rom. 9.25
altădată nu erați popor, dar acum sunteți popor al lui Dumnezeu, care nu căpătaserăți milă, dar acum ați căpătat milă.

Buna purtare

11Iubiților, vă îndemn, fiindcă

2.11
1 Cron. 29.15Ps. 39.12
119.19Evr. 11.13
sunteți locuitori vremelnici și trecători, să
2.11
Rom. 13.14Gal. 5.16
vă feriți de poftele ce țin de carne, ca unele care
2.11
Iac. 4.1
se războiesc împotriva sufletului, 12având
2.12
Rom. 12.172 Cor. 8.21Fil. 2.15Tit 2.8
o purtare bună între Neamuri, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, să slăvească pe Dumnezeu în
2.12
Mat. 5.16
ziua cercetării pentru
2.12
Lc. 19.44
faptele voastre bune pe care le privesc. 13Supuneți‐vă
2.13
Mat. 22.21Rom. 13.1Tit 3.1
oricărei întocmiri omenești pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca trimiși de el spre
2.14
Rom. 13.4
răzbunarea împotriva făcătorilor de rele și spre
2.14
Rom. 13.3
lauda făcătorilor de bine. 15Pentru că așa este voia lui Dumnezeu, ca
2.15
Tit 2.8
făcând binele să astupați gura neștiinței oamenilor fără minte; 16ca
2.16
Gal. 5.1,13
fiind slobozi și nu ca și cum ați avea slobozenia drept acoperământ al răutății, ci ca niște robi
2.16
1 Cor. 7.22
ai lui Dumnezeu. 17Cinstiți
2.17
Rom. 12.10Fil. 2.23
pe toți oamenii. Iubiți
2.17
Evr. 13.1
frăția. Temeți‐vă
2.17
Prov. 24.21Mat. 22.21Rom. 13.7
de Dumnezeu. Cinstiți pe împăratul.

Datoriile slugilor

18Voi, slugi

2.18
Ef. 6.5Col. 3.221 Tim. 6.1Tit 2.9
de casă, supuneți‐vă cu toată temerea stăpânilor, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor suciți. 19Căci acesta este un har
2.19
Mat. 5.10Rom. 13.5
dacă cineva din pricina cugetului față de Dumnezeu suferă întristări, pătimind pe nedrept. 20Căci ce
2.20
Cap. 3.14;
fel de laudă este dacă veți răbda după ce păcătuiți și sunteți pălmuiți? Ci dacă veți răbda după ce faceți bine și pătimiți, aceasta este un har la Dumnezeu. 21Căci la
2.21
Mat. 16.24Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
aceasta ați fost chemați: pentru că și Hristos
2.21
Cap. 3.18.
a pătimit pentru voi, lăsându‐vă o pildă
2.21
In. 13.15Fil. 2.51 In. 2.6
ca să urmați de aproape urmele lui: 22
2.22
Is. 53.9Lc. 23.41In. 8.462 Cor. 5.21Evr. 4.15
Care n‐a făcut păcat, nici nu s‐a aflat viclenie în gura lui, 23care, fiind
2.23
Is. 53.7Mat. 27.39In. 8.48,49Evr. 12.3
înfruntat, nu răspundea prin înfruntări; pătimind, nu amenința, dar se
2.23
Lc. 23.46
încredința pe sine celui ce judecă drept; 24
2.24
Is. 53.4,5,6,11Mat. 8.17Evr. 9.28
care a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, ca
2.24
Rom. 6.2,11
7.6
noi, după ce am murit față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin
2.24
Is. 53.5
ale cărui semne de lovituri ați fost vindecați. 25Căci vă rătăceați
2.25
Is. 53.6Ezec. 34.6
ca niște oi, dar acum v‐ați întors la
2.25
Ezec. 34.23
37.24In. 10.11,14,16Evr. 13.20
Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.

3

Datoriile soților

31De asemenea, voi nevestelor

3.1
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.18Tit 2.5
, fiți supuse bărbaților voștri, ca chiar dacă unii n‐ascultă de cuvânt
3.1
1 Cor. 7.16
, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea
3.1
Mat. 18.151 Cor. 9.19‐22
nevestelor lor, 2văzând
3.2
Cap. 2.12.
de aproape purtarea voastră curată în temere, 3a căror podoabă
3.3
1 Tim. 2.9Tit 2.3
să nu fie cea de afară, a împletirii părului și a punerii de scule de aur sau îmbrăcării de haine, 4ci să fie omul
3.4
Ps. 45.13Rom. 2.29
7.222 Cor. 4.16
ascuns al inimii, în podoaba neputrezitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mult preț înaintea lui Dumnezeu. 5Căci astfel se împodobeau altădată și sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându‐se bărbaților lor, 6după cum Sara asculta de Avraam, numindu‐l
3.6
Gen. 18.12
domn, ale cărei fete v‐ați făcut, făcând binele și netemându‐vă de nicio frică. 7Voi
3.7
1 Cor. 7.3Ef. 5.25Col. 3.19
, bărbaților, deasemenea, locuiți împreună cu ele după cunoștință, dând cinste vasului femeiesc ca mai slab, ca
3.7
1 Cor. 12.231 Tes. 4.4
fiind împreună moștenitoare ale harului vieții, ca
3.7
Iov 42.8Mat. 5.23,24
18.19
să nu fie curmate rugăciunile voastre.

Îndemn la răbdare și pace

8În sfârșit, fiți toți

3.8
Rom. 12.16
15.5Fil. 3.16
de același gând, împreună pătimitori, iubitori de frați
3.8
Rom. 12.10Evr. 13.1
, miloși
3.8
Ef. 4.32Col. 3.12
, smeriți; 9nerăsplătind
3.9
Prov. 17.13
20.22Mat. 5.39Rom. 12.14,171 Cor. 4.121 Tes. 5.15
rău pentru rău sau aspră înfruntare pentru aspră înfruntare, dimpotrivă binecuvântând; pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să
3.9
Mat. 25.34
moșteniți o binecuvântare. 10Căci cine
3.10
Ps. 34.12
voiește să iubească viața și să vadă zile bune să‐și
3.10
Iac. 1.26Ap. 14.5
oprească limba de la rău și buzele ca să nu vorbească viclenie; 11și să se abată
3.11
Ps. 37.27Is. 1.16,173 In. 11
de la rău și să facă binele
3.11
Rom. 12.18
14.19Evr. 12.14
, să caute pacea și s‐o urmărească. 12Pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepți și
3.12
In. 9.31Iac. 5.16
urechile lui spre cererea lor; dar fața Domnului este împotriva făcătorilor de rele. 13Și
3.13
Prov. 16.7Rom. 8.28
cine este acela care să vă facă rău, dacă sunteți râvnitori de bine? 14Dar
3.14
Mat. 5.10‐12Iac. 1.124.14
și dacă ați suferi pentru dreptate, fericiți sunteți. Și nu
3.14
Is. 8.12,13Ier. 1.8In. 14.1,27
vă temeți de teama lor, nici nu vă tulburați, 15ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn: fiți gata
3.15
Ps. 119.46Fapte. 4.8Col. 4.62 Tim. 2.25
totdeauna să dați răspuns la oricine vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, însă cu blândețe și cu temere, 16având
3.16
Evr. 13.18
un cuget bun, ca
3.16
Tit 2.8
în ceea ce sunteți vorbiți de rău să fie dați de rușine cei ce disprețuiesc purtarea voastră bună în Hristos. 17Căci mai bine este ca să suferiți făcând binele, dacă așa ar vrea voia lui Dumnezeu, decât făcând răul.

Pilda lui Isus Hristos

18Pentru că și Hristos a suferit pentru păcate o singură dată

3.18
Rom. 5.6Evr. 9.26,284.1
, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu; fiind omorât
3.18
2 Cor. 13.4
în carne
3.18
Col. 1.21,22
, dar făcut viu
3.18
Rom. 1.4
8.11
în duh; 19în care s‐a și dus și a propovăduit
3.19
Cap. 1.12;
duhurilor în
3.19
Is. 42.7
49.9
61.1
închisoare, 20neascultătoare altădată, când aștepta
3.20
Gen. 6.3,5,13
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, în zilele lui Noe, pe când se pregătea corabia
3.20
Evr. 11.7
în
3.20
Gen. 7.7
8.182 Pet. 2.5
care puțini, adică opt suflete, au fost scăpați prin apă; 21care icoană
3.21
Ef. 5.26
închipuitoare vă mântuiește acum și pe voi, adică botezul, nu lepădarea necurățeniei
3.21
Tit 3.5
cărnii, ci
3.21
Rom. 10.10
cererea unui cuget bun către Dumnezeu, prin învierea
3.21
Cap. 1.3.
lui Isus Hristos, 22care
3.22
Ps. 110.1Rom. 8.34Ef. 1.20Col. 3.1Evr. 1.3
este la dreapta lui Dumnezeu, fiind dus în cer, fiindu‐i supuși
3.22
Rom. 8.381 Cor. 15.24Ef. 1.21
îngeri și stăpâniri și puteri.

4

Purtarea de acum încolo

41Deci fiindcă Hristos

4.1
Cap. 3.18.
a suferit în carne, înarmați‐vă și voi cu aceeași gândire, pentru că cine
4.1
Rom. 6.2,7Gal. 5.24Col. 3.3,5
a suferit în carne a isprăvit‐o cu păcatul, 2ca
4.2
Rom. 14.7
să nu mai trăiască vremea care îi mai rămâne
4.2
Gal. 2.20
în carne pentru poftele oamenilor, ci
4.2
In. 1.13Rom. 6.112 Cor. 5.15Iac. 1.18
pentru voia lui Dumnezeu. 3Căci destul
4.3
Ezec. 44.6
45.9Fapte. 17.30
că în vremea trecută am
4.3
Ef. 2.2
4.171 Tes. 4.5Tit 3.3
lucrat în totul voia Neamurilor, când umblam în destrăbălări, în pofte, în nesaț de beții, în ospețe desfătătoare, în petreceri cu băuturi și în închinări la idoli neiertate, 4în care se miră că nu alergați împreună cu ei la aceeași revărsare de desfrânare, defăimându‐vă
4.4
Fapte. 13.45
18.6
; 5și ei vor da socoteală celui ce este gata să
4.5
Fapte. 10.42
17.31Rom. 14.10,121 Cor. 15.51,522 Tim. 4.1Iac. 5.9
judece pe vii și pe morți. 6Căci pentru aceasta s‐a vestit
4.6
Cap. 3.19.
evanghelia și celor ce sunt morți, ca să fie judecați potrivit oamenilor, în carne, dar să trăiască în duh potrivit lui Dumnezeu.

Felurite îndemnuri

7Dar sfârșitul

4.7
Mat. 24.13,14Rom. 13.12Fil. 4.5Evr. 10.25Iac. 5.82 Pet. 3.9,111 In. 2.18
tuturor lucrurilor este aproape. Deci fiți
4.7
Mat. 26.41Lc. 21.34Col. 4.2
cumpătați și treziți‐vă la rugăciuni, 8având înainte
4.8
Col. 3.14Evr. 13.1
de toate o iubire fierbinte unii către alții, pentru că
4.8
Prov. 10.121 Cor. 13.6Iac. 5.20
iubirea acopere o mulțime de păcate. 9Fiți
4.9
Rom. 12.13Evr. 13.2
primitori de oaspeți unii către alții, fără
4.9
2 Cor. 9.7Fil. 2.14Flm. 14
cârtire, 10fiecare, după cum a primit un dar
4.10
Rom. 12.61 Cor. 4.7
, slujindu‐vă cu el între voi
4.10
Mat. 24.45
25.14,21Lc. 12.421 Cor. 4.1,2Tit 1.7
, ca
4.10
1 Cor. 12.4Ef. 4.11
buni economi ai harului felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă
4.11
Ier. 23.22
vorbește cineva, să vorbească așa ca și când ar fi cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă
4.11
Rom. 12.6‐81 Cor. 3.10
slujește cineva, slujind ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în
4.11
Ef. 5.20
toate Dumnezeu să fie slăvit prin Isus Hristos, căruia
4.11
1 Tim. 6.16Ap. 1.6
îi este slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin.

Mângâieri de nădăjduit

12Prea‐iubiților, nu vă mirați de focul

4.12
1 Cor. 3.13
aprins între voi, care a venit peste voi spre încercare, ca și cum vi s‐ar întâmpla ceva străin. 13Ci
4.13
Fapte. 5.41Iac. 1.2
întrucât aveți parte
4.13
Rom. 8.172 Cor. 1.7
4.10Fil. 3.10Col. 1.242 Tim. 2.12Ap. 1.9
de suferințele lui Hristos, bucurați‐vă; ca
4.13
Cap. 1.5, 6.
și la descoperirea slavei lui să vă bucurați, veselindu‐vă nespus. 14Dacă
4.14
Mat. 5.112 Cor. 12.10Iac. 1.123.14
sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește asupra voastră.
4.14
Cap. 2.12;
15Căci să nu sufere cineva
4.15
Cap. 2.20.
dintre voi ca omorâtor, sau hoț, sau răufăcător, sau
4.15
1 Tes. 4.111 Tim. 5.13
ca amestecându‐se în treburile altora. 16Iar dacă cineva suferă ca creștin, să nu se rușineze, ci
4.16
Fapte. 5.41
să slăvească pe Dumnezeu în numele acesta. 17Pentru că este vremea nimerită ca
4.17
Is. 10.12Ier. 25.29
49.12Ezec. 9.6Mal. 3.5
judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; și dacă
4.17
Lc. 23.31
începe întâi de la noi, care
4.17
Lc. 10.12,14
va fi sfârșitul celor ce n‐ascultă de evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4.18
Prov. 11.13Lc. 23.31
dacă dreptul abia este mântuit, unde se va arăta nelegiuitul și păcătosul? 19Astfel și cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‐și
4.19
Ps. 31.5Lc. 23.462 Tim. 1.12
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor, făcând binele.