Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Datoriile soților

31De asemenea, voi nevestelor

3.1
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.18Tit 2.5
, fiți supuse bărbaților voștri, ca chiar dacă unii n‐ascultă de cuvânt
3.1
1 Cor. 7.16
, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea
3.1
Mat. 18.151 Cor. 9.19‐22
nevestelor lor, 2văzând
3.2
Cap. 2.12.

de aproape purtarea voastră curată în temere, 3a căror podoabă
3.3
1 Tim. 2.9Tit 2.3
să nu fie cea de afară, a împletirii părului și a punerii de scule de aur sau îmbrăcării de haine, 4ci să fie omul
3.4
Ps. 45.13Rom. 2.29
7.222 Cor. 4.16
ascuns al inimii, în podoaba neputrezitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mult preț înaintea lui Dumnezeu. 5Căci astfel se împodobeau altădată și sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându‐se bărbaților lor, 6după cum Sara asculta de Avraam, numindu‐l
3.6
Gen. 18.12
domn, ale cărei fete v‐ați făcut, făcând binele și netemându‐vă de nicio frică. 7Voi
3.7
1 Cor. 7.3Ef. 5.25Col. 3.19
, bărbaților, deasemenea, locuiți împreună cu ele după cunoștință, dând cinste vasului femeiesc ca mai slab, ca
3.7
1 Cor. 12.231 Tes. 4.4
fiind împreună moștenitoare ale harului vieții, ca
3.7
Iov 42.8Mat. 5.23,24
18.19
să nu fie curmate rugăciunile voastre.

Îndemn la răbdare și pace

8În sfârșit, fiți toți

3.8
Rom. 12.16
15.5Fil. 3.16
de același gând, împreună pătimitori, iubitori de frați
3.8
Rom. 12.10Evr. 13.1
, miloși
3.8
Ef. 4.32Col. 3.12
, smeriți; 9nerăsplătind
3.9
Prov. 17.13
20.22Mat. 5.39Rom. 12.14,171 Cor. 4.121 Tes. 5.15
rău pentru rău sau aspră înfruntare pentru aspră înfruntare, dimpotrivă binecuvântând; pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să
3.9
Mat. 25.34
moșteniți o binecuvântare. 10Căci cine
3.10
Ps. 34.12
voiește să iubească viața și să vadă zile bune să‐și
3.10
Iac. 1.26Ap. 14.5
oprească limba de la rău și buzele ca să nu vorbească viclenie; 11și să se abată
3.11
Ps. 37.27Is. 1.16,173 In. 11
de la rău și să facă binele
3.11
Rom. 12.18
14.19Evr. 12.14
, să caute pacea și s‐o urmărească. 12Pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepți și
3.12
In. 9.31Iac. 5.16
urechile lui spre cererea lor; dar fața Domnului este împotriva făcătorilor de rele. 13Și
3.13
Prov. 16.7Rom. 8.28
cine este acela care să vă facă rău, dacă sunteți râvnitori de bine? 14Dar
3.14
Mat. 5.10‐12Iac. 1.124.14
și dacă ați suferi pentru dreptate, fericiți sunteți. Și nu
3.14
Is. 8.12,13Ier. 1.8In. 14.1,27
vă temeți de teama lor, nici nu vă tulburați, 15ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn: fiți gata
3.15
Ps. 119.46Fapte. 4.8Col. 4.62 Tim. 2.25
totdeauna să dați răspuns la oricine vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, însă cu blândețe și cu temere, 16având
3.16
Evr. 13.18
un cuget bun, ca
3.16
Tit 2.8
în ceea ce sunteți vorbiți de rău să fie dați de rușine cei ce disprețuiesc purtarea voastră bună în Hristos. 17Căci mai bine este ca să suferiți făcând binele, dacă așa ar vrea voia lui Dumnezeu, decât făcând răul.

Pilda lui Isus Hristos

18Pentru că și Hristos a suferit pentru păcate o singură dată

3.18
Rom. 5.6Evr. 9.26,284.1
, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu; fiind omorât
3.18
2 Cor. 13.4
în carne
3.18
Col. 1.21,22
, dar făcut viu
3.18
Rom. 1.4
8.11
în duh; 19în care s‐a și dus și a propovăduit
3.19
Cap. 1.12;
4.6
duhurilor în
3.19
Is. 42.7
49.9
61.1
închisoare, 20neascultătoare altădată, când aștepta
3.20
Gen. 6.3,5,13
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, în zilele lui Noe, pe când se pregătea corabia
3.20
Evr. 11.7
în
3.20
Gen. 7.7
8.182 Pet. 2.5
care puțini, adică opt suflete, au fost scăpați prin apă; 21care icoană
3.21
Ef. 5.26
închipuitoare vă mântuiește acum și pe voi, adică botezul, nu lepădarea necurățeniei
3.21
Tit 3.5
cărnii, ci
3.21
Rom. 10.10
cererea unui cuget bun către Dumnezeu, prin învierea
3.21
Cap. 1.3.

lui Isus Hristos, 22care
3.22
Ps. 110.1Rom. 8.34Ef. 1.20Col. 3.1Evr. 1.3
este la dreapta lui Dumnezeu, fiind dus în cer, fiindu‐i supuși
3.22
Rom. 8.381 Cor. 15.24Ef. 1.21
îngeri și stăpâniri și puteri.