Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Datoriile soților

31De asemenea, voi nevestelor

3.1
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.18Tit 2.5
, fiți supuse bărbaților voștri, ca chiar dacă unii n‐ascultă de cuvânt
3.1
1 Cor. 7.16
, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea
3.1
Mat. 18.151 Cor. 9.19‐22
nevestelor lor, 2văzând
3.2
Cap. 2.12.
de aproape purtarea voastră curată în temere, 3a căror podoabă
3.3
1 Tim. 2.9Tit 2.3
să nu fie cea de afară, a împletirii părului și a punerii de scule de aur sau îmbrăcării de haine, 4ci să fie omul
3.4
Ps. 45.13Rom. 2.29
7.222 Cor. 4.16
ascuns al inimii, în podoaba neputrezitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mult preț înaintea lui Dumnezeu. 5Căci astfel se împodobeau altădată și sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându‐se bărbaților lor, 6după cum Sara asculta de Avraam, numindu‐l
3.6
Gen. 18.12
domn, ale cărei fete v‐ați făcut, făcând binele și netemându‐vă de nicio frică. 7Voi
3.7
1 Cor. 7.3Ef. 5.25Col. 3.19
, bărbaților, deasemenea, locuiți împreună cu ele după cunoștință, dând cinste vasului femeiesc ca mai slab, ca
3.7
1 Cor. 12.231 Tes. 4.4
fiind împreună moștenitoare ale harului vieții, ca
3.7
Iov 42.8Mat. 5.23,24
18.19
să nu fie curmate rugăciunile voastre.

Îndemn la răbdare și pace

8În sfârșit, fiți toți

3.8
Rom. 12.16
15.5Fil. 3.16
de același gând, împreună pătimitori, iubitori de frați
3.8
Rom. 12.10Evr. 13.1
, miloși
3.8
Ef. 4.32Col. 3.12
, smeriți; 9nerăsplătind
3.9
Prov. 17.13
20.22Mat. 5.39Rom. 12.14,171 Cor. 4.121 Tes. 5.15
rău pentru rău sau aspră înfruntare pentru aspră înfruntare, dimpotrivă binecuvântând; pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să
3.9
Mat. 25.34
moșteniți o binecuvântare. 10Căci cine
3.10
Ps. 34.12
voiește să iubească viața și să vadă zile bune să‐și
3.10
Iac. 1.26Ap. 14.5
oprească limba de la rău și buzele ca să nu vorbească viclenie; 11și să se abată
3.11
Ps. 37.27Is. 1.16,173 In. 11
de la rău și să facă binele
3.11
Rom. 12.18
14.19Evr. 12.14
, să caute pacea și s‐o urmărească. 12Pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepți și
3.12
In. 9.31Iac. 5.16
urechile lui spre cererea lor; dar fața Domnului este împotriva făcătorilor de rele. 13Și
3.13
Prov. 16.7Rom. 8.28
cine este acela care să vă facă rău, dacă sunteți râvnitori de bine? 14Dar
3.14
Mat. 5.10‐12Iac. 1.124.14
și dacă ați suferi pentru dreptate, fericiți sunteți. Și nu
3.14
Is. 8.12,13Ier. 1.8In. 14.1,27
vă temeți de teama lor, nici nu vă tulburați, 15ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn: fiți gata
3.15
Ps. 119.46Fapte. 4.8Col. 4.62 Tim. 2.25
totdeauna să dați răspuns la oricine vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, însă cu blândețe și cu temere, 16având
3.16
Evr. 13.18
un cuget bun, ca
3.16
Tit 2.8
în ceea ce sunteți vorbiți de rău să fie dați de rușine cei ce disprețuiesc purtarea voastră bună în Hristos. 17Căci mai bine este ca să suferiți făcând binele, dacă așa ar vrea voia lui Dumnezeu, decât făcând răul.

Pilda lui Isus Hristos

18Pentru că și Hristos a suferit pentru păcate o singură dată

3.18
Rom. 5.6Evr. 9.26,284.1
, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu; fiind omorât
3.18
2 Cor. 13.4
în carne
3.18
Col. 1.21,22
, dar făcut viu
3.18
Rom. 1.4
8.11
în duh; 19în care s‐a și dus și a propovăduit
3.19
Cap. 1.12;
duhurilor în
3.19
Is. 42.7
49.9
61.1
închisoare, 20neascultătoare altădată, când aștepta
3.20
Gen. 6.3,5,13
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, în zilele lui Noe, pe când se pregătea corabia
3.20
Evr. 11.7
în
3.20
Gen. 7.7
8.182 Pet. 2.5
care puțini, adică opt suflete, au fost scăpați prin apă; 21care icoană
3.21
Ef. 5.26
închipuitoare vă mântuiește acum și pe voi, adică botezul, nu lepădarea necurățeniei
3.21
Tit 3.5
cărnii, ci
3.21
Rom. 10.10
cererea unui cuget bun către Dumnezeu, prin învierea
3.21
Cap. 1.3.
lui Isus Hristos, 22care
3.22
Ps. 110.1Rom. 8.34Ef. 1.20Col. 3.1Evr. 1.3
este la dreapta lui Dumnezeu, fiind dus în cer, fiindu‐i supuși
3.22
Rom. 8.381 Cor. 15.24Ef. 1.21
îngeri și stăpâniri și puteri.

4

Purtarea de acum încolo

41Deci fiindcă Hristos

4.1
Cap. 3.18.
a suferit în carne, înarmați‐vă și voi cu aceeași gândire, pentru că cine
4.1
Rom. 6.2,7Gal. 5.24Col. 3.3,5
a suferit în carne a isprăvit‐o cu păcatul, 2ca
4.2
Rom. 14.7
să nu mai trăiască vremea care îi mai rămâne
4.2
Gal. 2.20
în carne pentru poftele oamenilor, ci
4.2
In. 1.13Rom. 6.112 Cor. 5.15Iac. 1.18
pentru voia lui Dumnezeu. 3Căci destul
4.3
Ezec. 44.6
45.9Fapte. 17.30
că în vremea trecută am
4.3
Ef. 2.2
4.171 Tes. 4.5Tit 3.3
lucrat în totul voia Neamurilor, când umblam în destrăbălări, în pofte, în nesaț de beții, în ospețe desfătătoare, în petreceri cu băuturi și în închinări la idoli neiertate, 4în care se miră că nu alergați împreună cu ei la aceeași revărsare de desfrânare, defăimându‐vă
4.4
Fapte. 13.45
18.6
; 5și ei vor da socoteală celui ce este gata să
4.5
Fapte. 10.42
17.31Rom. 14.10,121 Cor. 15.51,522 Tim. 4.1Iac. 5.9
judece pe vii și pe morți. 6Căci pentru aceasta s‐a vestit
4.6
Cap. 3.19.
evanghelia și celor ce sunt morți, ca să fie judecați potrivit oamenilor, în carne, dar să trăiască în duh potrivit lui Dumnezeu.

Felurite îndemnuri

7Dar sfârșitul

4.7
Mat. 24.13,14Rom. 13.12Fil. 4.5Evr. 10.25Iac. 5.82 Pet. 3.9,111 In. 2.18
tuturor lucrurilor este aproape. Deci fiți
4.7
Mat. 26.41Lc. 21.34Col. 4.2
cumpătați și treziți‐vă la rugăciuni, 8având înainte
4.8
Col. 3.14Evr. 13.1
de toate o iubire fierbinte unii către alții, pentru că
4.8
Prov. 10.121 Cor. 13.6Iac. 5.20
iubirea acopere o mulțime de păcate. 9Fiți
4.9
Rom. 12.13Evr. 13.2
primitori de oaspeți unii către alții, fără
4.9
2 Cor. 9.7Fil. 2.14Flm. 14
cârtire, 10fiecare, după cum a primit un dar
4.10
Rom. 12.61 Cor. 4.7
, slujindu‐vă cu el între voi
4.10
Mat. 24.45
25.14,21Lc. 12.421 Cor. 4.1,2Tit 1.7
, ca
4.10
1 Cor. 12.4Ef. 4.11
buni economi ai harului felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă
4.11
Ier. 23.22
vorbește cineva, să vorbească așa ca și când ar fi cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă
4.11
Rom. 12.6‐81 Cor. 3.10
slujește cineva, slujind ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în
4.11
Ef. 5.20
toate Dumnezeu să fie slăvit prin Isus Hristos, căruia
4.11
1 Tim. 6.16Ap. 1.6
îi este slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin.

Mângâieri de nădăjduit

12Prea‐iubiților, nu vă mirați de focul

4.12
1 Cor. 3.13
aprins între voi, care a venit peste voi spre încercare, ca și cum vi s‐ar întâmpla ceva străin. 13Ci
4.13
Fapte. 5.41Iac. 1.2
întrucât aveți parte
4.13
Rom. 8.172 Cor. 1.7
4.10Fil. 3.10Col. 1.242 Tim. 2.12Ap. 1.9
de suferințele lui Hristos, bucurați‐vă; ca
4.13
Cap. 1.5, 6.
și la descoperirea slavei lui să vă bucurați, veselindu‐vă nespus. 14Dacă
4.14
Mat. 5.112 Cor. 12.10Iac. 1.123.14
sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește asupra voastră.
4.14
Cap. 2.12;
15Căci să nu sufere cineva
4.15
Cap. 2.20.
dintre voi ca omorâtor, sau hoț, sau răufăcător, sau
4.15
1 Tes. 4.111 Tim. 5.13
ca amestecându‐se în treburile altora. 16Iar dacă cineva suferă ca creștin, să nu se rușineze, ci
4.16
Fapte. 5.41
să slăvească pe Dumnezeu în numele acesta. 17Pentru că este vremea nimerită ca
4.17
Is. 10.12Ier. 25.29
49.12Ezec. 9.6Mal. 3.5
judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; și dacă
4.17
Lc. 23.31
începe întâi de la noi, care
4.17
Lc. 10.12,14
va fi sfârșitul celor ce n‐ascultă de evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4.18
Prov. 11.13Lc. 23.31
dacă dreptul abia este mântuit, unde se va arăta nelegiuitul și păcătosul? 19Astfel și cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‐și
4.19
Ps. 31.5Lc. 23.462 Tim. 1.12
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor, făcând binele.

5

Sfaturi către prezbiteri

51Deci pe prezbiterii

5.1
Flm. 9
care sunt între voi îi îndemn eu, care sunt împreună prezbiter cu ei și martor
5.1
Lc. 24.48Fapte. 1.8,22
5.32
10.39
al patimilor lui Hristoș și părtaș
5.1
Rom. 8.17,18Ap. 1.9
al slavei ce are să fie descoperită: 2păstoriți
5.2
In. 21.15‐17Fapte. 20.28
turma lui Dumnezeu care este între voi veghind asupra ei nu
5.2
1 Cor. 9.17
cu asuprire, ci de bunăvoie, potrivit lui Dumnezeu, nici
5.2
1 Tim. 3.3,8Tit 1.7
pentru un câștig rușinos, ci cu nepregetare, 3nici ca și cum stăpâniți
5.3
Ezec. 3.4Mat. 20.25,261 Cor. 3.92 Cor. 1.24
cu apăsare pe cei dați vouă prin sorți
5.3
Ps. 33.12
74.2
, ci făcându‐vă
5.3
Fil. 3.172 Tes. 3.91 Tim. 4.12Tit 2.7
pilde ale turmei. 4Și când se va arăta marele Păstor
5.4
Evr. 13.20
, veți lua cununa
5.4
1 Cor. 9.252 Tim. 4.8Iac. 1.12
de
5.4
Cap. 1.4.
nevestejit a slavei.

Sfaturi către tineri. Smerenia

5De asemenea voi cei mai tineri supuneți‐vă prezbiterilor și toți

5.5
Rom. 12.10Ef. 5.21Fil. 2.3
îmbrăcați‐vă unii pe alții cu smerenia, pentru că Dumnezeu
5.5
Iac. 4.6
se împotrivește celor mândri, dar dă har
5.5
Is. 57.15
66.2
celor smeriți. 6Smeriți‐vă
5.6
Iac. 4.10
deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la vremea cuvenită, 7aruncând toată
5.7
Ps. 37.5
55.22Mat. 6.25Lc. 12.11,22Fil. 4.6Evr. 13.5
grija voastră pe el, pentru că el îngrijește de voi. 8Treziți‐vă
5.8
Lc. 21.34,361 Tes. 5.6
, privegheați
5.8
Iov 1.7
2.2Lc. 22.31Ap. 12.12
: protivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. 9Împotriviți‐vă
5.9
Ef. 6.11,13Iac. 4.7
lui întăriți în credință, știind
5.9
Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
că aceleași suferințe se împlinesc și în frații voștri în lume. 10Iar Dumnezeul oricărui har, care
5.10
1 Cor. 1.91 Tim. 6.12
v‐a chemat la slava lui veșnică în Hristos, după ce veți suferi puțină
5.10
2 Cor. 4.17
vreme, el însuși vă va desăvârși
5.10
Evr. 13.21Iuda 24
, vă va întări
5.10
2 Tes. 2.17
3.3
, vă va împuternici, vă va întemeia. 11A lui
5.11
Cap. 4.11.
să fie stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Urări de sănătate

12V‐am scris

5.12
2 Cor. 1.19
puține cuvinte prin Silvan
5.12
Evr. 13.22
, credinciosul frate, după cum
5.12
Fapte. 20.241 Cor. 15.12 Pet. 1.12
îl socotesc, îndemnând și mărturisind că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta în care stați. 13Vă îmbrățișează împreună Aleasa care este în Babilon și Marcu
5.13
Fapte. 12.12,25
, fiul meu. 14Îmbrățișați‐vă
5.14
Rom. 16.161 Cor. 16.202 Cor. 13.121 Tes. 5.26
unii pe alții cu o sărutare de iubire. Pace
5.14
Ef. 6.23
fie vouă tuturor care sunteți în Hristos!