Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Purtarea de acum încolo

41Deci fiindcă Hristos

4.1
Cap. 3.18.
a suferit în carne, înarmați‐vă și voi cu aceeași gândire, pentru că cine
4.1
Rom. 6.2,7Gal. 5.24Col. 3.3,5
a suferit în carne a isprăvit‐o cu păcatul, 2ca
4.2
Rom. 14.7
să nu mai trăiască vremea care îi mai rămâne
4.2
Gal. 2.20
în carne pentru poftele oamenilor, ci
4.2
In. 1.13Rom. 6.112 Cor. 5.15Iac. 1.18
pentru voia lui Dumnezeu. 3Căci destul
4.3
Ezec. 44.6
45.9Fapte. 17.30
că în vremea trecută am
4.3
Ef. 2.2
4.171 Tes. 4.5Tit 3.3
lucrat în totul voia Neamurilor, când umblam în destrăbălări, în pofte, în nesaț de beții, în ospețe desfătătoare, în petreceri cu băuturi și în închinări la idoli neiertate, 4în care se miră că nu alergați împreună cu ei la aceeași revărsare de desfrânare, defăimându‐vă
4.4
Fapte. 13.45
18.6
; 5și ei vor da socoteală celui ce este gata să
4.5
Fapte. 10.42
17.31Rom. 14.10,121 Cor. 15.51,522 Tim. 4.1Iac. 5.9
judece pe vii și pe morți. 6Căci pentru aceasta s‐a vestit
4.6
Cap. 3.19.
evanghelia și celor ce sunt morți, ca să fie judecați potrivit oamenilor, în carne, dar să trăiască în duh potrivit lui Dumnezeu.

Felurite îndemnuri

7Dar sfârșitul

4.7
Mat. 24.13,14Rom. 13.12Fil. 4.5Evr. 10.25Iac. 5.82 Pet. 3.9,111 In. 2.18
tuturor lucrurilor este aproape. Deci fiți
4.7
Mat. 26.41Lc. 21.34Col. 4.2
cumpătați și treziți‐vă la rugăciuni, 8având înainte
4.8
Col. 3.14Evr. 13.1
de toate o iubire fierbinte unii către alții, pentru că
4.8
Prov. 10.121 Cor. 13.6Iac. 5.20
iubirea acopere o mulțime de păcate. 9Fiți
4.9
Rom. 12.13Evr. 13.2
primitori de oaspeți unii către alții, fără
4.9
2 Cor. 9.7Fil. 2.14Flm. 14
cârtire, 10fiecare, după cum a primit un dar
4.10
Rom. 12.61 Cor. 4.7
, slujindu‐vă cu el între voi
4.10
Mat. 24.45
25.14,21Lc. 12.421 Cor. 4.1,2Tit 1.7
, ca
4.10
1 Cor. 12.4Ef. 4.11
buni economi ai harului felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă
4.11
Ier. 23.22
vorbește cineva, să vorbească așa ca și când ar fi cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă
4.11
Rom. 12.6‐81 Cor. 3.10
slujește cineva, slujind ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în
4.11
Ef. 5.20
toate Dumnezeu să fie slăvit prin Isus Hristos, căruia
4.11
1 Tim. 6.16Ap. 1.6
îi este slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin.

Mângâieri de nădăjduit

12Prea‐iubiților, nu vă mirați de focul

4.12
1 Cor. 3.13
aprins între voi, care a venit peste voi spre încercare, ca și cum vi s‐ar întâmpla ceva străin. 13Ci
4.13
Fapte. 5.41Iac. 1.2
întrucât aveți parte
4.13
Rom. 8.172 Cor. 1.7
4.10Fil. 3.10Col. 1.242 Tim. 2.12Ap. 1.9
de suferințele lui Hristos, bucurați‐vă; ca
4.13
Cap. 1.5, 6.
și la descoperirea slavei lui să vă bucurați, veselindu‐vă nespus. 14Dacă
4.14
Mat. 5.112 Cor. 12.10Iac. 1.123.14
sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește asupra voastră.
4.14
Cap. 2.12;
15Căci să nu sufere cineva
4.15
Cap. 2.20.
dintre voi ca omorâtor, sau hoț, sau răufăcător, sau
4.15
1 Tes. 4.111 Tim. 5.13
ca amestecându‐se în treburile altora. 16Iar dacă cineva suferă ca creștin, să nu se rușineze, ci
4.16
Fapte. 5.41
să slăvească pe Dumnezeu în numele acesta. 17Pentru că este vremea nimerită ca
4.17
Is. 10.12Ier. 25.29
49.12Ezec. 9.6Mal. 3.5
judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu; și dacă
4.17
Lc. 23.31
începe întâi de la noi, care
4.17
Lc. 10.12,14
va fi sfârșitul celor ce n‐ascultă de evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4.18
Prov. 11.13Lc. 23.31
dacă dreptul abia este mântuit, unde se va arăta nelegiuitul și păcătosul? 19Astfel și cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‐și
4.19
Ps. 31.5Lc. 23.462 Tim. 1.12
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor, făcând binele.

5

Sfaturi către prezbiteri

51Deci pe prezbiterii

5.1
Flm. 9
care sunt între voi îi îndemn eu, care sunt împreună prezbiter cu ei și martor
5.1
Lc. 24.48Fapte. 1.8,22
5.32
10.39
al patimilor lui Hristoș și părtaș
5.1
Rom. 8.17,18Ap. 1.9
al slavei ce are să fie descoperită: 2păstoriți
5.2
In. 21.15‐17Fapte. 20.28
turma lui Dumnezeu care este între voi veghind asupra ei nu
5.2
1 Cor. 9.17
cu asuprire, ci de bunăvoie, potrivit lui Dumnezeu, nici
5.2
1 Tim. 3.3,8Tit 1.7
pentru un câștig rușinos, ci cu nepregetare, 3nici ca și cum stăpâniți
5.3
Ezec. 3.4Mat. 20.25,261 Cor. 3.92 Cor. 1.24
cu apăsare pe cei dați vouă prin sorți
5.3
Ps. 33.12
74.2
, ci făcându‐vă
5.3
Fil. 3.172 Tes. 3.91 Tim. 4.12Tit 2.7
pilde ale turmei. 4Și când se va arăta marele Păstor
5.4
Evr. 13.20
, veți lua cununa
5.4
1 Cor. 9.252 Tim. 4.8Iac. 1.12
de
5.4
Cap. 1.4.
nevestejit a slavei.

Sfaturi către tineri. Smerenia

5De asemenea voi cei mai tineri supuneți‐vă prezbiterilor și toți

5.5
Rom. 12.10Ef. 5.21Fil. 2.3
îmbrăcați‐vă unii pe alții cu smerenia, pentru că Dumnezeu
5.5
Iac. 4.6
se împotrivește celor mândri, dar dă har
5.5
Is. 57.15
66.2
celor smeriți. 6Smeriți‐vă
5.6
Iac. 4.10
deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la vremea cuvenită, 7aruncând toată
5.7
Ps. 37.5
55.22Mat. 6.25Lc. 12.11,22Fil. 4.6Evr. 13.5
grija voastră pe el, pentru că el îngrijește de voi. 8Treziți‐vă
5.8
Lc. 21.34,361 Tes. 5.6
, privegheați
5.8
Iov 1.7
2.2Lc. 22.31Ap. 12.12
: protivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. 9Împotriviți‐vă
5.9
Ef. 6.11,13Iac. 4.7
lui întăriți în credință, știind
5.9
Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
că aceleași suferințe se împlinesc și în frații voștri în lume. 10Iar Dumnezeul oricărui har, care
5.10
1 Cor. 1.91 Tim. 6.12
v‐a chemat la slava lui veșnică în Hristos, după ce veți suferi puțină
5.10
2 Cor. 4.17
vreme, el însuși vă va desăvârși
5.10
Evr. 13.21Iuda 24
, vă va întări
5.10
2 Tes. 2.17
3.3
, vă va împuternici, vă va întemeia. 11A lui
5.11
Cap. 4.11.
să fie stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Urări de sănătate

12V‐am scris

5.12
2 Cor. 1.19
puține cuvinte prin Silvan
5.12
Evr. 13.22
, credinciosul frate, după cum
5.12
Fapte. 20.241 Cor. 15.12 Pet. 1.12
îl socotesc, îndemnând și mărturisind că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta în care stați. 13Vă îmbrățișează împreună Aleasa care este în Babilon și Marcu
5.13
Fapte. 12.12,25
, fiul meu. 14Îmbrățișați‐vă
5.14
Rom. 16.161 Cor. 16.202 Cor. 13.121 Tes. 5.26
unii pe alții cu o sărutare de iubire. Pace
5.14
Ef. 6.23
fie vouă tuturor care sunteți în Hristos!