Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Sfaturi către prezbiteri

51Deci pe prezbiterii

5.1
Flm. 9
care sunt între voi îi îndemn eu, care sunt împreună prezbiter cu ei și martor
5.1
Lc. 24.48Fapte. 1.8,22
5.32
10.39
al patimilor lui Hristoș și părtaș
5.1
Rom. 8.17,18Ap. 1.9
al slavei ce are să fie descoperită: 2păstoriți
5.2
In. 21.15‐17Fapte. 20.28
turma lui Dumnezeu care este între voi veghind asupra ei nu
5.2
1 Cor. 9.17
cu asuprire, ci de bunăvoie, potrivit lui Dumnezeu, nici
5.2
1 Tim. 3.3,8Tit 1.7
pentru un câștig rușinos, ci cu nepregetare, 3nici ca și cum stăpâniți
5.3
Ezec. 3.4Mat. 20.25,261 Cor. 3.92 Cor. 1.24
cu apăsare pe cei dați vouă prin sorți
5.3
Ps. 33.12
74.2
, ci făcându‐vă
5.3
Fil. 3.172 Tes. 3.91 Tim. 4.12Tit 2.7
pilde ale turmei. 4Și când se va arăta marele Păstor
5.4
Evr. 13.20
, veți lua cununa
5.4
1 Cor. 9.252 Tim. 4.8Iac. 1.12
de
5.4
Cap. 1.4.

nevestejit a slavei.

Sfaturi către tineri. Smerenia

5De asemenea voi cei mai tineri supuneți‐vă prezbiterilor și toți

5.5
Rom. 12.10Ef. 5.21Fil. 2.3
îmbrăcați‐vă unii pe alții cu smerenia, pentru că Dumnezeu
5.5
Iac. 4.6
se împotrivește celor mândri, dar dă har
5.5
Is. 57.15
66.2
celor smeriți. 6Smeriți‐vă
5.6
Iac. 4.10
deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la vremea cuvenită, 7aruncând toată
5.7
Ps. 37.5
55.22Mat. 6.25Lc. 12.11,22Fil. 4.6Evr. 13.5
grija voastră pe el, pentru că el îngrijește de voi. 8Treziți‐vă
5.8
Lc. 21.34,361 Tes. 5.6
, privegheați
5.8
Iov 1.7
2.2Lc. 22.31Ap. 12.12
: protivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. 9Împotriviți‐vă
5.9
Ef. 6.11,13Iac. 4.7
lui întăriți în credință, știind
5.9
Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
că aceleași suferințe se împlinesc și în frații voștri în lume. 10Iar Dumnezeul oricărui har, care
5.10
1 Cor. 1.91 Tim. 6.12
v‐a chemat la slava lui veșnică în Hristos, după ce veți suferi puțină
5.10
2 Cor. 4.17
vreme, el însuși vă va desăvârși
5.10
Evr. 13.21Iuda 24
, vă va întări
5.10
2 Tes. 2.17
3.3
, vă va împuternici, vă va întemeia. 11A lui
5.11
Cap. 4.11.
Ap. 1.6
să fie stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Urări de sănătate

12V‐am scris

5.12
2 Cor. 1.19
puține cuvinte prin Silvan
5.12
Evr. 13.22
, credinciosul frate, după cum
5.12
Fapte. 20.241 Cor. 15.12 Pet. 1.12
îl socotesc, îndemnând și mărturisind că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta în care stați. 13Vă îmbrățișează împreună Aleasa care este în Babilon și Marcu
5.13
Fapte. 12.12,25
, fiul meu. 14Îmbrățișați‐vă
5.14
Rom. 16.161 Cor. 16.202 Cor. 13.121 Tes. 5.26
unii pe alții cu o sărutare de iubire. Pace
5.14
Ef. 6.23
fie vouă tuturor care sunteți în Hristos!