Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Penina necăjește pe Ana

11Și era un om din Ramataim‐Țofim, din ținutul muntos al lui Efraim și numele lui era Elcana

1.1
1 Cron. 6.27,34
, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, un efraimitean
1.1
Rut 1.2
. 2Și el avea două neveste și numele uneia era Ana și numele celeilalte Penina. Și Penina avea copii, iar Ana n‐avea copii. 3Și acest om se suia din cetatea sa din an
1.3
Ex. 23.14Deut. 16.16Lc. 2.41
în an să se închine
1.3
Ios. 18.1
și să jertfească Domnului oștirilor în Silo
1.3
Deut. 12.5,6,7
. Și acolo erau cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, preoții Domnului. 4Și a fost așa: în ziua când a jertfit
1.4
Deut. 12.17,18
16.11
Elcana, a dat părți nevestei sale Penina și la toți fiii și fetele ei. 5Iar Anei i‐a dat o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul
1.5
Gen. 30.2
îi închisese pântecele. 6Și potrivnica ei o împungea
1.6
Iov 24.21
foarte mult ca s‐o necăjească, fiindcă Domnul îi închisese pântecele. 7Și așa făcea Elcana an de an. Oridecâteori se suia ea la casa Domnului, aceea o împungea așa; și ea plângea și nu mânca. 8Și Elcana, bărbatul ei, i‐a zis: Ano, de ce plângi? Și de ce nu mănânci? Și de ce e întristată inima ta? Nu sunt eu mai bun
1.8
Rut 4.15
pentru tine decât zece fii?

Rugăciunea Anei

9Și Ana s‐a sculat după ce au mâncat și au băut în Silo; (și Eli preotul ședea pe scaun lângă unul din ușiorii templului

1.9
Cap. 3.3.
Domnului). 10Și ea era în amărăciune
1.10
Iov 7.11
10.1
de suflet și s‐a rugat Domnului și a plâns mult. 11Și a juruit
1.11
Gen. 28.20Num. 30.3Jud. 11.30
o juruință și a zis: Doamne al oștirilor, dacă vei căuta în adevăr spre
1.11
Gen. 29.32Ex. 4.312 Sam. 16.12Ps. 25.18
întristarea roabei tale și îți vei aduce
1.11
Gen. 8.1
30.22
aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi da Domnului în toate zilele vieții lui și briciul
1.11
Num. 6.5Jud. 13.5
nu va veni pe capul lui. 12Și a fost așa: pe când se ruga ea lung înaintea Domnului, Eli a luat seama la gura ei. 13Și Ana vorbea în inima ei; numai buzele i se mișcau, dar glasul nu i se auzia. Și Eli socotea că era beată. 14Și Eli i‐a zis: Până când vei fi beată? Ia vinul de la tine! 15Și Ana a răspuns și a zis: Nu, domnul meu, sunt o femeie cu duhul întristat; n‐am băut nici vin, nici băutură tare, ci mi‐am
1.15
Ps. 62.8
142.2
vărsat sufletul înaintea Domnului. 16Nu lua pe roaba ta drept o fiică a lui
1.16
Deut. 13.13
Belial, căci din mulțimea durerii mele și a întristării mele am vorbit până acum. 17Și Eli a răspuns și a zis: Mergi
1.17
Jud. 18.6Mc. 5.34Lc. 7.50
8.18
în pace și Dumnezeul
1.17
Ps. 20.4,5
lui Israel să‐ți împlinească cererea pe care i‐ai făcut‐o. 18Și ea a zis: Să afle
1.18
Gen. 33.15Rut 2.13
har
1.18
Ecl. 9.7
roaba ta în ochii tăi! Și femeia s‐a dus pe calea ei și a mâncat și fața ei n‐a mai fost tristă. 19Și s‐au sculat dis de dimineață și s‐au închinat înaintea Domnului și s‐au întors și au venit la casa lor în Rama. Și Elcana
1.19
Gen. 4.1
a cunoscut pe Ana, nevasta sa, și Domnul și‐a adus
1.19
Gen. 30.22
aminte de ea.

Nașterea lui Samuel

20Și a fost așa: după trecerea zilelor, Ana a zămislit și a născut un fiu și i‐a pus numele Samuel, zicând: Pentru că l‐am cerut de la Domnul. 21Și Elcana, bărbatul său, și toată casa lui, s‐a suit

1.21
Vers. 3.
să jertfească Domnului jertfa de fiecare an și juruința sa. 22Și Ana nu s‐a suit, căci a zis bărbatului ei: Până va fi înțârcat pruncul și atunci îl voi
1.22
Lc. 2.22
aduce, ca să se înfățișeze înaintea Domnului și să rămână
1.22
Vers. 11.28. Cap. 2.11, 18;
acolo în veac
1.22
Ex. 21.6
. 23Și Elcana
1.23
Num. 30.7
, bărbatul ei, i‐a zis: Fă ce este bine în ochii tăi; rămâi până‐l vei înțârca. Numai
1.23
2 Sam. 7.25
să întărească Domnul cuvântul său! Și femeia a rămas și și‐a alăptat fiul până l‐a înțârcat. 24Și după ce l‐a înțârcat, l‐a suit cu ea cu trei tauri și o efă din floarea făinii și un burduf cu vin, și l‐a adus
1.24
Deut. 12.5,6,11
în casa
1.24
Ios. 18.1
Domnului în Silo și copilul era mic. 25Și au junghiat taurul și a adus
1.25
Lc. 2.22
pe băiat la Eli. 26Și ea a zis: O, domnul meu, viu
1.26
Gen. 42.152 Reg. 2.2,4,6
este sufletul tău, domnul meu, eu sunt femeia, care a stat aici lângă tine, rugându‐se Domnului. 27Pentru
1.27
Mat. 7.7
acest băiat m‐am rugat și Domnul mi‐a dat cererea, pe care i‐am făcut‐o. 28Și l‐am împrumutat și eu
1.28
Vers. 11, 22.
Domnului; toate zilele cât va fi, este împrumutat Domnului. Și ei s‐au
1.28
Gen. 24.26,52
închinat acolo Domnului.

2

Cântarea Anei

21Și Ana s‐a rugat

2.1
Fil. 4.6
și a zis: Mi se veselește inima
2.1
Lc. 1.46
în Domnul. Mi s‐a înălțat cornul
2.1
Ps. 92.10
112.9
în Domnul. Mi s‐a lărgit gura asupra vrăjmașilor mei: căci mă bucur
2.1
Ps. 9.14
13.5
20.5
35.9
de mântuirea ta. 2Nimeni
2.2
Ex. 15.11Deut. 3.24
32.4Ps. 86.8
89.6,8
nu este sfânt ca Domnul. Căci nu este
2.2
Deut. 4.352 Sam. 22.32
altul afară de tine și nu este stâncă asemenea Dumnezeului nostru. 3Nu vă înmulțiți cuvintele trufașe. Să nu iasă semeție
2.3
Ps. 94.4Mal. 3.13Iuda 15
din gura voastră, căci Domnul este un Dumnezeu cunoscător și faptele sunt cumpănite de el. 4Arcul
2.4
Ps. 37.15,17
76.3
celor puternici este sfărâmat și cei ce se poticneau sunt încinși cu putere. 5Cei ce erau sătui
2.5
Ps. 34.10Lc. 1.53
s‐au închiriat pentru pâine și cei ce erau flămânzi au încetat de a flămânzi. Chiar cea stearpă
2.5
Ps. 113.9
a născut șapte și cea care
2.5
Is. 54.1Ier. 15.9
avea mulți copii lâncezește. 6Domnul omoară și
2.6
Deut. 32.39Iov 5.18Osea 6.1
învie, coboară în Șeol și scoate afară. 7Domnul face sărac
2.7
Iov 1.21
și bogat și scoboară
2.7
Ps. 75.7
și înalță. 8El ridică
2.8
Ps. 113.7,8Dan. 4.17Lc. 1.52
din pulbere pe cel sărac. El înalță din gunoi pe cel nevoiaș ca să‐l facă
2.8
Iov 36.7
să șadă cu unșii și să moștenească scaunul de domnie al slavei. Căci stâlpii
2.8
Iov 38.4,5,6Ps. 24.2
102.25
104.5Evr. 1.3
pământului sunt ai Domnului și a așezat lumea pe ei. 9El păzește picioarele
2.9
Ps. 91.11
121.3
celor plini de îndurare ai săi, iar cei răi vor tăcea în întuneric. Căci niciun om nu va birui prin putere. 10Cei ce se luptă cu Domnul vor fi sfărâmați
2.10
Ps. 2.9
în bucăți. El va tuna împotriva lor din ceruri
2.10
Cap. 7.10.
, Domnul va judeca
2.10
Ps. 96.13
98.9
marginile pământului și va da putere împăratului său și va înălța cornul
2.10
Ps. 89.24
unsului său. 11Și Elcana s‐a dus la Rama la casa lui. Și copilul slujea
2.11
Vers. 18. Cap. 3.1.
Domnului înaintea lui Eli preotul.

Răutatea fiilor lui Eli

12Și fiii lui Eli erau fii ai lui Belial

2.12
Deut. 13.13
, nu
2.12
Jud. 2.10Ier. 22.16Rom. 1.28
cunoșteau pe Domnul. 13Și obiceiul preoților cu poporul era: când aducea cineva o jertfă, venea tânărul preotului, pe când fierbea carnea, cu o furcă cu trei coarne în mână 14și o vâra în cazan sau în oală sau în căldare sau în tigaie; preotul lua cu ea tot ce scotea furca. Așa făceau cu tot Israelul care venea acolo în Silo. 15Și înainte de a arde
2.15
Lev. 3.3,4,5,16
ei grăsimea, tânărul preotului venea și zicea omului care jertfea: Dă carne de fript pentru preot, căci nu va lua de la tine carne fiartă, ci crudă. 16Și dacă omul îi zicea: Vor arde negreșit mai întâi grăsimea și apoi ia cât îți dorește sufletul! atunci el zicea: Nu, ci acum să mi‐o dai, iar de nu, o voi lua cu sila. 17Și păcatul tinerilor era foarte
2.17
Gen. 6.11
mare înaintea Domnului, căci oamenii disprețuiau
2.17
Mal. 2.8
darul Domnului.

Samuel în slujba Domnului

18Iar Samuel

2.18
Vers. 11.
slujea înaintea Domnului ca băiat încins
2.18
Ex. 28.42 Sam. 6.14
cu un efod de in. 19Și mamă‐sa îi făcea o mantie mică și i‐o aducea din an în an, când se suia
2.19
Cap. 1.3.
cu bărbatul său să jertfească jertfa de fiecare an. 20Și Eli a binecuvântat
2.20
Gen. 14.19
pe Elcana și pe nevasta lui și a zis: Domnul să‐ți dea sămânță din femeia aceasta pentru împrumutul
2.20
Cap. 1.28.
care a fost făcut Domnului. Și s‐au dus la locul lor. 21Și Domnul a cercetat
2.21
Gen. 21.1
pe Ana, și ea a zămislit și a născut trei fii și două fete. Și băiatul Samuel
2.21
Jud. 13.24Lc. 1.80
2.40
creștea înaintea Domnului.

Eli își mustră copiii

22Și Eli era foarte bătrân și a auzit tot ce făceau fiii săi la tot Israelul și cum se culcau cu femeile

2.22
Ex. 38.8
, care făceau slujbă la ușa cortului întâlnirii. 23Și le‐a zis: Pentru ce faceți lucruri ca acestea? Căci aud faptele voastre cele rele de la tot poporul acesta. 24Nu, fiii mei, căci știrea pe care o aud nu este bună; voi faceți pe poporul Domnului să greșească. 25Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, Dumnezeu îl va judeca; dar dacă un om păcătuiește împotriva
2.25
Num. 15.30
Domnului, cine se va ruga pentru el? Și n‐au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul
2.25
Ios. 11.20Prov. 15.10
voia să‐i omoare. 26Și băiatul Samuel mergea crescând
2.26
Vers. 21.
, fiind plăcut
2.26
Prov. 3.4Lc. 2.52Fapte. 2.47Rom. 14.18
Domnului și oamenilor.

Vestirea pedepsei împotriva lui Eli

27Și un om

2.27
1 Reg. 13.1
al lui Dumnezeu a venit la Eli și i‐a zis: Așa zice Domnul: Oare nu m‐am descoperit
2.27
Ex. 4.14,27
eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? 28Și l‐am ales
2.28
Ex. 28.1,4Num. 16.5
18.1,7
din toate semințiile lui Israel ca să‐mi fie preot, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie, să poarte efodul înaintea mea; și am dat
2.28
Lev. 2.3,10
6.16
7.7,8,34,35
10.14,15Num. 5.9,10
18.8‐19
casei tatălui tău toate jertfele arse cu foc ale copiilor lui Israel. 29Pentru ce călcați
2.29
Deut. 32.15
în picioare jertfa mea și darul meu, pe care l‐am poruncit în locuința
2.29
Deut. 12.5,6
mea, și cintești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, îngrășându‐vă cu cele mai alese din toate darurile lui Israel, poporul meu? 30De aceea Domnul Dumnezeul lui Israel zice: Am zis
2.30
Ex. 29.9
în adevăr: Casa ta și casa tatălui tău vor umbla înaintea
2.30
Ier. 18.9,10
mea în veac. Dar acum Domnul zice: Departe de mine; căci voi cinsti
2.30
Ps. 18.20
91.14
pe cei ce mă cinstesc și cei ce mă disprețuiesc
2.30
Mal. 2.9
vor fi puțin prețuiți. 31Iată vin zile
2.31
1 Reg. 2.27Ezec. 41.1014.3
22.18
când îți voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, încât nu va fi niciun bătrân în casa ta. 32Și vei vedea strâmtorarea locuinței mele în tot binele care se va face lui Israel, și nu va mai fi bătrân
2.32
Zah. 8.4
în casa ta în veac. 33Și acela din ai tăi, pe care nu‐l voi stârpi de la altarul meu, va fi ca să‐ți topească ochii și să‐ți întristeze inima și toată sămânța casei tale: — vor muri în floarea vârstei. 34Și aceasta‐ți va fi
2.34
1 Reg. 13.3
semnul: ce se va întâmpla celor doi fii ai tăi Hofni și Fineas: vor muri
2.34
Cap. 4.11.
amândoi într‐o singură zi. 35Și
2.35
1 Reg. 2.351 Cron. 29.22Ezec. 41.15
îmi voi ridica un preot credincios, care va face după ceea ce este în inima mea și în sufletul meu și‐i voi zidi
2.35
2 Sam. 7.11,271 Reg. 11.38
o casă trainică și va umbla înaintea unsului
2.35
Ps. 2.2
18.50
meu în toate zilele. 36Și
2.36
1 Reg. 2.27
va fi așa: oricine va rămânea în casa ta va veni și se va pleca lui pentru o bucată de argint și pentru o turtă de pâine și va zice: Pune‐mă, rogu‐te, în vreuna din slujbele preoțești ca să mănânc o bucată de pâine.