Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Saul la Samuel

91Și era un om din Beniamin. Și numele lui era

9.1
Cap. 14.51.
Chis, bărbat tare și viteaz, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniaminit. 2Și el avea un fiu al cărui nume era Saul, bărbat ales și frumos. Și nimeni dintre copiii lui Israel nu era mai frumos decât el; el era mai înalt decât tot poporul, de la umărul
9.2
Cap. 10.23.
său în sus. 3Și măgărițele lui Chis, tatăl lui Saul, se pierduseră. Și Chis a zis lui Saul, fiul său: Ia, te rog, cu tine pe unul din tineri și scoală‐te, du‐te de caută măgărițele. 4Și a trecut prin ținutul muntos al lui Efraim și a trecut prin pământul Șalișa
9.4
2 Reg. 4.42
dar nu le‐au găsit; și au trecut prin pământul Șaalim și nu erau acolo; și au trecut prin pământul lui Beniamin și nu le‐au găsit. 5Când au sosit în pământul Țuf, Saul a zis tânărului său care era cu el: Vino și să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu să‐și ia gândul de la măgărițe și să fie îngrijorat de noi. 6Și el i‐a zis: Iată acum este un om
9.6
Deut. 33.11 Reg. 13.1
al lui Dumnezeu în cetatea aceasta, și el este un om prețuit; tot ce zice
9.6
Cap. 3.19.
el se întâmplă negreșit. Acum să mergem acolo: poate ne va spune calea pe care să mergem. 7Și Saul a zis tânărului său: Dar iată vom merge și ce
9.7
Jud. 6.18
13.171 Reg. 14.32 Reg. 4.42
8.8
vom duce omului? Căci pâinea s‐a sfârșit din vasele noastre și nu este un dar de adus omului lui Dumnezeu: ce avem cu noi? 8Și tânărul iarăși a răspuns lui Saul și a zis: Iată în mâna mea este a patra parte dintr‐un siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu ca să ne spună calea noastră. 9Mai înainte vreme în Israel așa zicea un om când mergea să întrebe
9.9
Gen. 25.22
pe Dumnezeu: Veniți și să mergem la văzător. Căci cel ce se numește astăzi proroc, mai înainte vreme se numea văzător
9.9
2 Sam. 24.112 Reg. 17.131 Cron. 26.28
29.292 Cron. 16.7,10Is. 30.10Amos 7.12
. 10Și Saul a zis tânărului său: Bun este cuvântul tău, vino să mergem. Și s‐au dus la cetatea unde era omul lui Dumnezeu. 11Suiau costișa cetății și au aflat niște fete
9.11
Gen. 24.11
ieșind să scoată apă și le‐au zis: Aici e văzătorul? 12Și ele le‐au răspuns zicând: Da, iată, este înaintea ta, grăbește‐te acum, căci astăzi
9.12
Gen. 31.54
a venit în cetate, căci poporul are astăzi o jertfă
9.12
1 Reg. 3.2
pe înălțime. 13Îndată ce veți intra în cetate, îl veți afla numai decât, mai înainte de a se sui pe înălțime ca să mănânce; căci poporul nu mănâncă până ce a venit el, căci el binecuvântează jertfa; după aceea mănâncă cei chemați. Și acum suiți‐vă, căci astăzi îl veți afla. 14Și s‐au suit în cetate. Pe când intrau în mijlocul cetății, iată Samuel ieșea spre ei ca să se suie pe înălțime. 15Și Domnul
9.15
Cap. 15.1.
descoperise urechii lui Samuel cu o zi mai înainte de venirea lui Saul zicând: 16Mâine pe vremea aceasta voi trimite la tine un bărbat din țara lui Beniamin și să‐l ungi
9.16
Cap. 10.1.
povățuitor peste poporul meu Israel; și el va mântui pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am privit
9.16
Ex. 2.25
3.7,9
poporul meu, căci strigătul său a venit până la mine. 17Și când a văzut Samuel pe Saul, Domnul i‐a răspuns: Iată
9.17
Cap. 16.12.
bărbatul de care ți‐am vorbit! Acesta va stăpâni peste poporul meu! 18Și Saul s‐a apropiat de Samuel în mijlocul porții și a zis: Rogu‐te, spune‐mi, unde este casa văzătorului? 19Și Samuel a răspuns lui Saul și a zis: Eu sunt văzătorul. Suie‐te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mine și dimineață te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce este în inima ta. 20Și cât pentru măgărițele
9.20
Vers. 3.
pe care le‐ai pierdut acum trei zile, nu‐ți pune inima la ele, căci s‐au găsit. Și către cine
9.20
Cap. 8.5, 19;
este toată dorința lui Israel? Oare nu către tine și către toată casa tatălui tău? 21Și Saul a răspuns și a zis: Oare nu sunt eu beniaminit
9.21
Cap. 15.
, din cea mai mică
9.21
Jud. 20.46,47,48Ps. 68.27
din semințiile lui Israel și familia
9.21
Jud. 6.15
mea cea mai mică din toate familiile seminției lui Beniamin? Pentru ce deci îmi vorbești un cuvânt ca acesta? 22Și Samuel a luat pe Saul și pe tânărul său și i‐a dus în odaie și le‐a dat loc în capul celor ce erau chemați și erau ca la treizeci de inși. 23Și Samuel a zis bucătarului: Adu porția pe care ți‐am dat‐o, despre care ți‐am zis: Ține‐o la tine. 24Și bucătarul a adus spata
9.24
Lev. 7.32,33Ezec. 24.4
și ce era pe ea și a pus înaintea lui Saul. Și Samuel a zis: Iată ce a fost păstrat! Pune‐o înaintea ta și mănâncă pentru că a fost păstrată pentru tine pentru vremea hotărâtă, de când am zis: Voi chema poporul. Și Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. 25Și s‐au pogorât din înălțime în cetate și el a vorbit cu Saul pe
9.25
Deut. 22.82 Sam. 11.2Fapte. 10.9
acoperiș. 26Și s‐au sculat de dimineață. Și a fost așa: când se revărsau zorile, Samuel a chemat pe Saul pe acoperiș și a zis: Scoală‐te și te voi lăsa să te duci. Și Saul s‐a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel, afară. 27Pe când se pogorau la capătul cetății, Samuel a zis lui Saul: Zi tânărului să treacă înaintea noastră (și el a trecut) și tu oprește‐te astăzi și te voi face să auzi cuvântul lui Dumnezeu.

10

Saul uns împărat

101Și Samuel

10.1
Cap. 9.16;
a luat vasul cu untdelemn și l‐a turnat pe capul lui Saul și l‐a sărutat
10.1
Ps. 2.12
și a zis: Oare nu te‐a uns Domnul
10.1
Fapte. 13.21
mai mare peste moștenirea
10.1
Deut. 32.9Ps. 78.71
sa? 2Când te vei duce astăzi de la mine, vei afla doi bărbați la mormântul Rahelei
10.2
Gen. 35.19,20
, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah
10.2
Ios. 18.28
, și ei îți vor zice: S‐au găsit măgărițele pe care te‐ai dus să le cauți și iată tatăl tău și‐a luat gândul de la măgărițe și este îngrijorat de voi zicând: Ce să fac pentru fiul meu? 3Și vei merge înainte de acolo și vei veni la ștejarul din Tabor și acolo te vor găsi trei bărbați suindu‐se la
10.3
Gen. 28.22
35.1,3,7
Dumnezeu, la Betel, unul ducând trei iezi și altul ducând trei turte de pâini și altul ducând un burduf cu vin. 4Și te vor întreba de sănătate și‐ți vor da două pâini pe care le vei lua din mâinile lor. 5După aceea vei veni la Ghibea‐Elohim
10.5
Vers. 10.
unde
10.5
Cap. 13.3.
este straja filistenilor. Și va fi așa: când vei intra acolo în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându‐se
10.5
Cap. 9.12.
de pe înălțime cu harfă și cu timpană și cu fluier și cu cobză înaintea lor și vor
10.5
Ex. 15.20,212 Reg. 3.151 Cor. 14.1
proroci. 6Și Duhul
10.6
Num. 11.25
Domnului va veni peste tine și vei proroci
10.6
Vers. 10. Cap. 19.23, 24.
cu ei și te vei schimba într‐alt om. 7Și va fi așa: când ți se vor întâmpla aceste semne
10.7
Ex. 4.8Lc. 2.12
, să faci ce‐ți va afla mâna, căci Dumnezeu
10.7
Jud. 6.12
este cu tine. 8Și să te cobori înaintea mea la
10.8
Cap. 11.14, 15;
Ghilgal; și iată mă voi coborî la tine să aduc arderi de tot și să jertfesc jertfe de pace. Să aștepți șapte
10.8
Cap. 13.8.
zile până voi veni la tine și‐ți voi arăta ce să faci. 9Și a fost așa: pe când și‐a întors spatele ca să se ducă de la Samuel, Dumnezeu i‐a schimbat inima, și toate semnele acelea s‐au întâmplat în ziua aceea. 10Și au venit acolo
10.10
Vers. 5.
la Ghibea și iată l‐a întâlnit o ceată de
10.10
Cap. 19.20.
proroci și Duhul
10.10
Vers. 6.
lui Dumnezeu a venit peste el și el prorocea în mijlocul lor. 11Și a fost așa: cei ce‐l cunoscuseră mai înainte au văzut toți că iată el prorocea între proroci și poporul a zis unul către altul: Ce s‐a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul
10.11
1 Sam. 19.24
este între proroci? 12Și un om de acolo a răspuns și a zis: Și cine este tatăl lor? De aceea a ajuns un proverb: Oare și Saul
10.12
Cap. 19.24.
este între proroci? 13Și când a sfârșit de prorocit, a venit pe înălțime. 14Și unchiul lui Saul a zis către el și către tânărul său: Unde v‐ați dus? Și el a zis: Să căutăm măgărițele și când am văzut că nu se găsesc, ne‐am dus la Samuel. 15Și unchiul lui Saul a zis: Spune‐mi, te rog, ce v‐a spus Samuel? 16Și Saul a zis unchiului său: Ne‐a spus lămurit că măgărițele s‐au găsit. Dar despre cuvântul împărăției, despre care îi vorbise Samuel, nu i‐a spus.

Saul ales împărat prin sorți

17Și Samuel a chemat poporul împreună înaintea

10.17
Jud. 11.11
20.1
Domnului la Mițpa
10.17
Cap. 7.5, 6.
. 18Și a zis copiilor lui Israel: Așa zice
10.18
Jud. 6.8,9
Domnul, Dumnezeul lui Israel: Am scos pe Israel din Egipt și v‐am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărățiilor care vă apăsau. 19Dar voi
10.19
Cap. 8.7, 19;
ați lepădat astăzi pe Dumnezeul vostru care vă mântuiește el însuși din toate relele voastre și strâmtorările voastre și i‐ați zis: Nu, ci pune un împărat peste noi! Și acum înfățișați‐vă înaintea Domnului după semințiile voastre și după miile voastre. 20Și Samuel a apropiat
10.20
Ios. 7.14,16,17Fapte. 1.24,26
toate semințiile lui Israel, și a fost luată seminția lui Beniamin. 21Și a apropiat seminția lui Beniamin după familiile lor și a fost luată familia lui Matri și a fost luat Saul fiul lui Chis. Și l‐au căutat și nu l‐au găsit. 22Și iarăși au întrebat
10.22
Cap. 23.2, 4, 10, 11.
pe Domnul: Venit‐a oare bărbatul aici? Și Domnul a răspuns: Iată s‐a ascuns între vase. 23Și au alergat și l‐au luat de acolo și când a stat în mijlocul poporului, era mai înalt
10.23
Cap. 9.2.
decât tot poporul de la umărul său în sus. 24Și Samuel a zis către tot poporul: Vedeți pe acela pe care l‐a ales
10.24
2 Sam. 21.6
Domnul că nu este asemenea lui în tot poporul? Și tot poporul a strigat de bucurie și a zis: Trăiască
10.24
1 Reg. 1.25,392 Reg. 11.12
împăratul! 25Și Samuel a spus poporului felul
10.25
Deut. 17.14
de a fi al împărăției și l‐a scris într‐o carte, și a pus‐o înaintea Domnului. Și Samuel a dat drumul la tot poporul, fiecărui om la casa sa. 26Și Saul s‐a dus și el acasă la
10.26
Jud. 20.14
Ghibea și ceata celor ale căror inimi le atinsese Dumnezeu s‐a dus cu el. 27Dar niște
10.27
Cap. 11.12.
fii ai lui Belial
10.27
Deut. 13.13
ziceau: Cum ne va mântui acesta? Și l‐au disprețuit și nu
10.27
2 Sam. 8.21 Reg. 4.21
10.252 Cron. 17.5Ps. 72.10Mat. 2.11
i‐au adus niciun dar. Dar el a făcut pe surdul.

11

Înfrângerea amoniților

111Și Nahaș

11.1
Cap. 12.42.
, Amonitul, s‐a suit și a tăbărât împotriva Iabes‐Galaadului
11.1
Jud. 21.8
. Și toți bărbații din Iabes au zis lui Nahaș: Fă
11.1
Gen. 26.28Ex. 23.321 Reg. 20.34Iov 41.4Ezec. 17.13
legământ cu noi și îți vom sluji. 2Și Nahaș, Amonitul, le‐a zis: Cu această îndatorire îl voi încheia cu voi: să vă scot tuturor ochiul drept și s‐o pun ca ocară
11.2
Gen. 34.14
asupra întregului Israel. 3Și bătrânii Iabesului i‐au zis: Dă‐ne răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în toate hotarele lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne mântuiască, vom ieși la tine. 4Și solii au venit la
11.4
Cap. 10.26;
Ghibea lui Saul și au vorbit aceste cuvinte la urechile poporului. Și tot poporul
11.4
Jud. 2.4
21.2
și‐a ridicat glasul și a plâns. 5Și iată Saul venea de la câmp în urma boilor. Și Saul a zis: Ce are poporul de plâng? Și i‐au spus toate cuvintele bărbaților din Iabes. 6Și Duhul
11.6
Jud. 3.10
6.34
11.29
13.25
14.616.13
lui Dumnezeu a venit peste Saul când a auzit aceste cuvinte, și mânia lui s‐a aprins foarte tare. 7Și a luat o pereche de boi și i‐a tăiat
11.7
Jud. 19.29
bucăți și a trimis în toate hotarele lui Israel prin mâna solilor, zicând: Cel
11.7
Jud. 21.6,8,10
ce nu iese după Saul și după Samuel așa se va face boilor săi. Și frica Domnului a căzut asupra poporului și au ieșit ca un singur om. 8Și i‐a numărat în Bezec
11.8
Jud. 1.5
și copiii lui Israel
11.8
2 Sam. 24.9
erau trei sute de mii și bărbații lui Iuda treizeci de mii. 9Și au zis solilor care veniseră: Așa să spuneți bărbaților din Iabes‐Galaad: Mâine când va arde soarele veți avea mântuire. Și solii au venit și au spus bărbaților din Iabes‐Galaad și s‐au bucurat. 10Și bărbații din Iabes au zis: Mâine vom
11.10
Vers. 3.
ieși la voi și ne veți face după toate cele ce vor fi bine în ochii vostri. 11Și a fost așa: a doua zi Saul
11.11
Cap. 31.11.
a pus poporul în trei
11.11
Jud. 7.16
cete și au intrat în mijlocul taberei în straja dimineței, și au bătut pe amoniți până la arșița zilei. Și a fost așa: cei rămași au fost împrăștiați și n‐au rămas dintre ei doi împreună.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Și poporul a zis lui Samuel: Cine

11.12
Cap. 10.27.
este cel ce a zis: Să domnească Saul peste noi? Aduceți
11.12
Lc. 19.27
pe bărbați să‐i ucidem. 13Și Saul a zis: Nici
11.13
2 Sam. 19.22
un om nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a lucrat o mântuire
11.13
Ex. 14.13,30
în Israel. 14Și Samuel a zis poporului: Veniți și să mergem la Ghilgal, și să înoim împărăția acolo. 15Și tot poporul s‐a dus la Ghilgal
11.15
Cap. 10.8.
și acolo au făcut pe Saul împărat înaintea
11.15
Cap. 10.17.
Domnului, în Ghilgal, și au adus acolo jertfe
11.15
Cap. 10.8.
de pace înaintea Domnului. Și Saul și toți bărbații lui Israel s‐au veselit foarte mult acolo.