Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Saul uns împărat

101Și Samuel

10.1
Cap. 9.16;
16.132 Reg. 9.3,6
a luat vasul cu untdelemn și l‐a turnat pe capul lui Saul și l‐a sărutat
10.1
Ps. 2.12
și a zis: Oare nu te‐a uns Domnul
10.1
Fapte. 13.21
mai mare peste moștenirea
10.1
Deut. 32.9Ps. 78.71
sa? 2Când te vei duce astăzi de la mine, vei afla doi bărbați la mormântul Rahelei
10.2
Gen. 35.19,20
, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah
10.2
Ios. 18.28
, și ei îți vor zice: S‐au găsit măgărițele pe care te‐ai dus să le cauți și iată tatăl tău și‐a luat gândul de la măgărițe și este îngrijorat de voi zicând: Ce să fac pentru fiul meu? 3Și vei merge înainte de acolo și vei veni la ștejarul din Tabor și acolo te vor găsi trei bărbați suindu‐se la
10.3
Gen. 28.22
35.1,3,7
Dumnezeu, la Betel, unul ducând trei iezi și altul ducând trei turte de pâini și altul ducând un burduf cu vin. 4Și te vor întreba de sănătate și‐ți vor da două pâini pe care le vei lua din mâinile lor. 5După aceea vei veni la Ghibea‐Elohim
10.5
Vers. 10.

unde
10.5
Cap. 13.3.

este straja filistenilor. Și va fi așa: când vei intra acolo în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându‐se
10.5
Cap. 9.12.

de pe înălțime cu harfă și cu timpană și cu fluier și cu cobză înaintea lor și vor
10.5
Ex. 15.20,212 Reg. 3.151 Cor. 14.1
proroci. 6Și Duhul
10.6
Num. 11.25
Domnului va veni peste tine și vei proroci
10.6
Vers. 10. Cap. 19.23, 24.

cu ei și te vei schimba într‐alt om. 7Și va fi așa: când ți se vor întâmpla aceste semne
10.7
Ex. 4.8Lc. 2.12
, să faci ce‐ți va afla mâna, căci Dumnezeu
10.7
Jud. 6.12
este cu tine. 8Și să te cobori înaintea mea la
10.8
Cap. 11.14, 15;
13.4
Ghilgal; și iată mă voi coborî la tine să aduc arderi de tot și să jertfesc jertfe de pace. Să aștepți șapte
10.8
Cap. 13.8.

zile până voi veni la tine și‐ți voi arăta ce să faci. 9Și a fost așa: pe când și‐a întors spatele ca să se ducă de la Samuel, Dumnezeu i‐a schimbat inima, și toate semnele acelea s‐au întâmplat în ziua aceea. 10Și au venit acolo
10.10
Vers. 5.

la Ghibea și iată l‐a întâlnit o ceată de
10.10
Cap. 19.20.

proroci și Duhul
10.10
Vers. 6.

lui Dumnezeu a venit peste el și el prorocea în mijlocul lor. 11Și a fost așa: cei ce‐l cunoscuseră mai înainte au văzut toți că iată el prorocea între proroci și poporul a zis unul către altul: Ce s‐a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul
10.11
1 Sam. 19.24
este între proroci? 12Și un om de acolo a răspuns și a zis: Și cine este tatăl lor? De aceea a ajuns un proverb: Oare și Saul
10.12
Cap. 19.24.
Mat. 13.54,55In. 7.15Fapte. 4.13
este între proroci? 13Și când a sfârșit de prorocit, a venit pe înălțime. 14Și unchiul lui Saul a zis către el și către tânărul său: Unde v‐ați dus? Și el a zis: Să căutăm măgărițele și când am văzut că nu se găsesc, ne‐am dus la Samuel. 15Și unchiul lui Saul a zis: Spune‐mi, te rog, ce v‐a spus Samuel? 16Și Saul a zis unchiului său: Ne‐a spus lămurit că măgărițele s‐au găsit. Dar despre cuvântul împărăției, despre care îi vorbise Samuel, nu i‐a spus.

Saul ales împărat prin sorți

17Și Samuel a chemat poporul împreună înaintea

10.17
Jud. 11.11
20.1
Domnului la Mițpa
10.17
Cap. 7.5, 6.

. 18Și a zis copiilor lui Israel: Așa zice
10.18
Jud. 6.8,9
Domnul, Dumnezeul lui Israel: Am scos pe Israel din Egipt și v‐am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărățiilor care vă apăsau. 19Dar voi
10.19
Cap. 8.7, 19;
12.12
ați lepădat astăzi pe Dumnezeul vostru care vă mântuiește el însuși din toate relele voastre și strâmtorările voastre și i‐ați zis: Nu, ci pune un împărat peste noi! Și acum înfățișați‐vă înaintea Domnului după semințiile voastre și după miile voastre. 20Și Samuel a apropiat
10.20
Ios. 7.14,16,17Fapte. 1.24,26
toate semințiile lui Israel, și a fost luată seminția lui Beniamin. 21Și a apropiat seminția lui Beniamin după familiile lor și a fost luată familia lui Matri și a fost luat Saul fiul lui Chis. Și l‐au căutat și nu l‐au găsit. 22Și iarăși au întrebat
10.22
Cap. 23.2, 4, 10, 11.

pe Domnul: Venit‐a oare bărbatul aici? Și Domnul a răspuns: Iată s‐a ascuns între vase. 23Și au alergat și l‐au luat de acolo și când a stat în mijlocul poporului, era mai înalt
10.23
Cap. 9.2.

decât tot poporul de la umărul său în sus. 24Și Samuel a zis către tot poporul: Vedeți pe acela pe care l‐a ales
10.24
2 Sam. 21.6
Domnul că nu este asemenea lui în tot poporul? Și tot poporul a strigat de bucurie și a zis: Trăiască
10.24
1 Reg. 1.25,392 Reg. 11.12
împăratul! 25Și Samuel a spus poporului felul
10.25
Deut. 17.14
de a fi al împărăției și l‐a scris într‐o carte, și a pus‐o înaintea Domnului. Și Samuel a dat drumul la tot poporul, fiecărui om la casa sa. 26Și Saul s‐a dus și el acasă la
10.26
Jud. 20.14
Ghibea și ceata celor ale căror inimi le atinsese Dumnezeu s‐a dus cu el. 27Dar niște
10.27
Cap. 11.12.

fii ai lui Belial
10.27
Deut. 13.13
ziceau: Cum ne va mântui acesta? Și l‐au disprețuit și nu
10.27
2 Sam. 8.21 Reg. 4.21
10.252 Cron. 17.5Ps. 72.10Mat. 2.11
i‐au adus niciun dar. Dar el a făcut pe surdul.