Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Saul uns împărat

101Și Samuel

10.1
Cap. 9.16;
a luat vasul cu untdelemn și l‐a turnat pe capul lui Saul și l‐a sărutat
10.1
Ps. 2.12
și a zis: Oare nu te‐a uns Domnul
10.1
Fapte. 13.21
mai mare peste moștenirea
10.1
Deut. 32.9Ps. 78.71
sa? 2Când te vei duce astăzi de la mine, vei afla doi bărbați la mormântul Rahelei
10.2
Gen. 35.19,20
, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah
10.2
Ios. 18.28
, și ei îți vor zice: S‐au găsit măgărițele pe care te‐ai dus să le cauți și iată tatăl tău și‐a luat gândul de la măgărițe și este îngrijorat de voi zicând: Ce să fac pentru fiul meu? 3Și vei merge înainte de acolo și vei veni la ștejarul din Tabor și acolo te vor găsi trei bărbați suindu‐se la
10.3
Gen. 28.22
35.1,3,7
Dumnezeu, la Betel, unul ducând trei iezi și altul ducând trei turte de pâini și altul ducând un burduf cu vin. 4Și te vor întreba de sănătate și‐ți vor da două pâini pe care le vei lua din mâinile lor. 5După aceea vei veni la Ghibea‐Elohim
10.5
Vers. 10.
unde
10.5
Cap. 13.3.
este straja filistenilor. Și va fi așa: când vei intra acolo în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându‐se
10.5
Cap. 9.12.
de pe înălțime cu harfă și cu timpană și cu fluier și cu cobză înaintea lor și vor
10.5
Ex. 15.20,212 Reg. 3.151 Cor. 14.1
proroci. 6Și Duhul
10.6
Num. 11.25
Domnului va veni peste tine și vei proroci
10.6
Vers. 10. Cap. 19.23, 24.
cu ei și te vei schimba într‐alt om. 7Și va fi așa: când ți se vor întâmpla aceste semne
10.7
Ex. 4.8Lc. 2.12
, să faci ce‐ți va afla mâna, căci Dumnezeu
10.7
Jud. 6.12
este cu tine. 8Și să te cobori înaintea mea la
10.8
Cap. 11.14, 15;
Ghilgal; și iată mă voi coborî la tine să aduc arderi de tot și să jertfesc jertfe de pace. Să aștepți șapte
10.8
Cap. 13.8.
zile până voi veni la tine și‐ți voi arăta ce să faci. 9Și a fost așa: pe când și‐a întors spatele ca să se ducă de la Samuel, Dumnezeu i‐a schimbat inima, și toate semnele acelea s‐au întâmplat în ziua aceea. 10Și au venit acolo
10.10
Vers. 5.
la Ghibea și iată l‐a întâlnit o ceată de
10.10
Cap. 19.20.
proroci și Duhul
10.10
Vers. 6.
lui Dumnezeu a venit peste el și el prorocea în mijlocul lor. 11Și a fost așa: cei ce‐l cunoscuseră mai înainte au văzut toți că iată el prorocea între proroci și poporul a zis unul către altul: Ce s‐a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul
10.11
1 Sam. 19.24
este între proroci? 12Și un om de acolo a răspuns și a zis: Și cine este tatăl lor? De aceea a ajuns un proverb: Oare și Saul
10.12
Cap. 19.24.
este între proroci? 13Și când a sfârșit de prorocit, a venit pe înălțime. 14Și unchiul lui Saul a zis către el și către tânărul său: Unde v‐ați dus? Și el a zis: Să căutăm măgărițele și când am văzut că nu se găsesc, ne‐am dus la Samuel. 15Și unchiul lui Saul a zis: Spune‐mi, te rog, ce v‐a spus Samuel? 16Și Saul a zis unchiului său: Ne‐a spus lămurit că măgărițele s‐au găsit. Dar despre cuvântul împărăției, despre care îi vorbise Samuel, nu i‐a spus.

Saul ales împărat prin sorți

17Și Samuel a chemat poporul împreună înaintea

10.17
Jud. 11.11
20.1
Domnului la Mițpa
10.17
Cap. 7.5, 6.
. 18Și a zis copiilor lui Israel: Așa zice
10.18
Jud. 6.8,9
Domnul, Dumnezeul lui Israel: Am scos pe Israel din Egipt și v‐am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor împărățiilor care vă apăsau. 19Dar voi
10.19
Cap. 8.7, 19;
ați lepădat astăzi pe Dumnezeul vostru care vă mântuiește el însuși din toate relele voastre și strâmtorările voastre și i‐ați zis: Nu, ci pune un împărat peste noi! Și acum înfățișați‐vă înaintea Domnului după semințiile voastre și după miile voastre. 20Și Samuel a apropiat
10.20
Ios. 7.14,16,17Fapte. 1.24,26
toate semințiile lui Israel, și a fost luată seminția lui Beniamin. 21Și a apropiat seminția lui Beniamin după familiile lor și a fost luată familia lui Matri și a fost luat Saul fiul lui Chis. Și l‐au căutat și nu l‐au găsit. 22Și iarăși au întrebat
10.22
Cap. 23.2, 4, 10, 11.
pe Domnul: Venit‐a oare bărbatul aici? Și Domnul a răspuns: Iată s‐a ascuns între vase. 23Și au alergat și l‐au luat de acolo și când a stat în mijlocul poporului, era mai înalt
10.23
Cap. 9.2.
decât tot poporul de la umărul său în sus. 24Și Samuel a zis către tot poporul: Vedeți pe acela pe care l‐a ales
10.24
2 Sam. 21.6
Domnul că nu este asemenea lui în tot poporul? Și tot poporul a strigat de bucurie și a zis: Trăiască
10.24
1 Reg. 1.25,392 Reg. 11.12
împăratul! 25Și Samuel a spus poporului felul
10.25
Deut. 17.14
de a fi al împărăției și l‐a scris într‐o carte, și a pus‐o înaintea Domnului. Și Samuel a dat drumul la tot poporul, fiecărui om la casa sa. 26Și Saul s‐a dus și el acasă la
10.26
Jud. 20.14
Ghibea și ceata celor ale căror inimi le atinsese Dumnezeu s‐a dus cu el. 27Dar niște
10.27
Cap. 11.12.
fii ai lui Belial
10.27
Deut. 13.13
ziceau: Cum ne va mântui acesta? Și l‐au disprețuit și nu
10.27
2 Sam. 8.21 Reg. 4.21
10.252 Cron. 17.5Ps. 72.10Mat. 2.11
i‐au adus niciun dar. Dar el a făcut pe surdul.

11

Înfrângerea amoniților

111Și Nahaș

11.1
Cap. 12.42.
, Amonitul, s‐a suit și a tăbărât împotriva Iabes‐Galaadului
11.1
Jud. 21.8
. Și toți bărbații din Iabes au zis lui Nahaș: Fă
11.1
Gen. 26.28Ex. 23.321 Reg. 20.34Iov 41.4Ezec. 17.13
legământ cu noi și îți vom sluji. 2Și Nahaș, Amonitul, le‐a zis: Cu această îndatorire îl voi încheia cu voi: să vă scot tuturor ochiul drept și s‐o pun ca ocară
11.2
Gen. 34.14
asupra întregului Israel. 3Și bătrânii Iabesului i‐au zis: Dă‐ne răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în toate hotarele lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne mântuiască, vom ieși la tine. 4Și solii au venit la
11.4
Cap. 10.26;
Ghibea lui Saul și au vorbit aceste cuvinte la urechile poporului. Și tot poporul
11.4
Jud. 2.4
21.2
și‐a ridicat glasul și a plâns. 5Și iată Saul venea de la câmp în urma boilor. Și Saul a zis: Ce are poporul de plâng? Și i‐au spus toate cuvintele bărbaților din Iabes. 6Și Duhul
11.6
Jud. 3.10
6.34
11.29
13.25
14.616.13
lui Dumnezeu a venit peste Saul când a auzit aceste cuvinte, și mânia lui s‐a aprins foarte tare. 7Și a luat o pereche de boi și i‐a tăiat
11.7
Jud. 19.29
bucăți și a trimis în toate hotarele lui Israel prin mâna solilor, zicând: Cel
11.7
Jud. 21.6,8,10
ce nu iese după Saul și după Samuel așa se va face boilor săi. Și frica Domnului a căzut asupra poporului și au ieșit ca un singur om. 8Și i‐a numărat în Bezec
11.8
Jud. 1.5
și copiii lui Israel
11.8
2 Sam. 24.9
erau trei sute de mii și bărbații lui Iuda treizeci de mii. 9Și au zis solilor care veniseră: Așa să spuneți bărbaților din Iabes‐Galaad: Mâine când va arde soarele veți avea mântuire. Și solii au venit și au spus bărbaților din Iabes‐Galaad și s‐au bucurat. 10Și bărbații din Iabes au zis: Mâine vom
11.10
Vers. 3.
ieși la voi și ne veți face după toate cele ce vor fi bine în ochii vostri. 11Și a fost așa: a doua zi Saul
11.11
Cap. 31.11.
a pus poporul în trei
11.11
Jud. 7.16
cete și au intrat în mijlocul taberei în straja dimineței, și au bătut pe amoniți până la arșița zilei. Și a fost așa: cei rămași au fost împrăștiați și n‐au rămas dintre ei doi împreună.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Și poporul a zis lui Samuel: Cine

11.12
Cap. 10.27.
este cel ce a zis: Să domnească Saul peste noi? Aduceți
11.12
Lc. 19.27
pe bărbați să‐i ucidem. 13Și Saul a zis: Nici
11.13
2 Sam. 19.22
un om nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a lucrat o mântuire
11.13
Ex. 14.13,30
în Israel. 14Și Samuel a zis poporului: Veniți și să mergem la Ghilgal, și să înoim împărăția acolo. 15Și tot poporul s‐a dus la Ghilgal
11.15
Cap. 10.8.
și acolo au făcut pe Saul împărat înaintea
11.15
Cap. 10.17.
Domnului, în Ghilgal, și au adus acolo jertfe
11.15
Cap. 10.8.
de pace înaintea Domnului. Și Saul și toți bărbații lui Israel s‐au veselit foarte mult acolo.

12

Curăția de inimă a lui Samuel

121Și Samuel a zis către tot Israelul: Iată am ascultat de glasul

12.1
Cap. 8.5, 19, 20.
vostru în tot ce mi‐ați zis și am pus un împărat
12.1
Cap. 10.24;
peste voi. 2Și acum iată împăratul
12.2
Num. 27.17
umblă înaintea voastră; și eu
12.2
Cap. 8.1, 5.
am îmbătrânit și am cărunțit, și iată fiii mei sunt cu voi, și am umblat înaintea voastră din tinerețea mea, până în ziua de astăzi. 3Iată‐mă: mărturisiți împotriva mea înaintea Domnului și înaintea unsului
12.3
Vers. 5. Cap. 10.1;
său: Al cui
12.3
Num. 16.15Fapte. 20.331 Tes. 2.5
bou l‐am luat? Sau al cui măgar l‐am luat? Sau pe cine l‐am înșelat? Pe cine am apăsat? Și din mâna cui am luat o răscumpărare ca să‐mi orbesc ochii
12.3
Deut. 16.19
cu ea? Și vă voi înapoia‐o. 4Și ei au zis: Nu ne‐ai înșelat și nu ne‐ai apăsat, nici n‐ai luat nimic din mâna vreunui om. 5Și le‐a zis: Martor este Domnul împotriva voastră, și martor este unsul său în ziua aceasta, că n‐ați
12.5
In. 18.38Fapte. 23.9
24.16,20
aflat nimic în
12.5
Ex. 22.4
mâna mea. Și au zis: El este martor!

Samuel nu mai e judecător

6Și Samuel a zis poporului: Domnul

12.6
Mica 6.4
a așezat pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinții voștri din țara Egiptului. 7Și acum stați să mă judec
12.7
Is. 1.18
5.3,4Mica 6.2,3
cu voi înaintea Domnului pentru toate faptele drepte ale Domnului, pe care vi le‐a făcut el vouă și părinților voștri. 8Când
12.8
Gen. 46.5,6
a venit Iacov în Egipt și părinții voștri au strigat
12.8
Ex. 2.23
către Domnul, atunci Domnul a trimis
12.8
Ex. 3.10
4.16
pe Moise și pe Aaron și au scos pe părinții voștri din Egipt și i‐au făcut să locuiască în locul acesta. 9Dar au uitat
12.9
Jud. 3.7
pe Domnul Dumnezeul lor și i‐a
12.9
Jud. 4.2
vândut în mâna lui Sisera, mai marele oștirii Hațorului, și în mâna filistenilor
12.9
Jud. 10.7
13.1
și în mâna împăratului Moabului
12.9
Jud. 3.12
, și s‐au luptat împotriva lor. 10Și au strigat către Domnul și au zis: Am păcătuit
12.10
Jud. 10.10
pentru că am părăsit pe Domnul și am
12.10
Jud. 2.13
slujit Baalilor și Astarteelor: și acum scapă‐ne
12.10
Jud. 10.15,16
din mâna vrăjmașilor noștri și‐ți vom sluji. 11Și Domnul a trimis pe Ierubaal
12.11
Jud. 6.14,32
și pe Barac și pe Iefta
12.11
Jud. 11.1
și pe Samuel
12.11
Cap. 7.13.
și v‐a scăpat din mâna vrăjmașilor voștri de jur împrejur, și ați locuit la adăpost. 12Și ați văzut că Nahaș
12.12
Cap. 11.1.
, împăratul copiilor lui Amon, venea împotriva voastră, și mi‐ați
12.12
Cap. 8.5, 19.
zis: Nu, ci să domnească un împărat peste noi! și Domnul
12.12
Jud. 8.23
Dumnezeul vostru era împăratul vostru. 13Și
12.13
Cap. 10.24.
acum iată împăratul pe care
12.13
Cap. 8.5;
l‐ați ales, și pe care l‐ați cerut. Și iată Domnul
12.13
Osea 13.11
a pus un împărat peste voi. 14Dacă vă veți teme
12.14
Ios. 24.14Ps. 81.13,14
de Domnul și‐i veți sluji și veți asculta de glasul lui și nu vă veți răscula împotriva poruncii Domnului, atunci atât voi cât și împăratul care domnește peste voi veți urma pe Domnul Dumnezeul vostru. 15Dar dacă nu veți asculta
12.15
Lev. 26.14,15Deut. 28.15Ios. 24.20
de glasul Domnului și vă veți răscula împotriva poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, ca
12.15
Vers. 9.
împotriva părinților voștri. 16Și acum stați
12.16
Ex. 14.13,31
și vedeți acest lucru mare pe care îl va face Domnul înaintea ochilor voștri. 17Oare nu este astăzi secerișul
12.17
Prov. 26.1
grâului? Eu voi
12.17
Ios. 10.12Iac. 5.16,17,18
striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie și veți cunoaște și veți vedea că mare este răutatea
12.17
Cap. 8.7.
ce ați făcut în ochii Domnului, cerându‐vă un împărat. 18Și Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis tunete și ploaie în ziua aceea. Și tot poporul
12.18
Ex. 14.31Ezra 10.9
s‐a temut mult de Domnul și de Samuel. 19Și tot poporul a zis lui Samuel: Roagă‐te
12.19
Ex. 9.28
10.17Iac. 5.151 In. 5.16
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim; căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și răul acesta de a ne cere un împărat. 20Și Samuel a zis poporului: Nu vă temeți! În adevăr ați făcut tot răul acesta, totuși nu vă abateți de pe urma Domnului și slujiți Domnului cu toată inima voastră. 21Și nu vă abateți
12.21
Deut. 11.16
, căci ați urma
12.21
Ier. 16.19Hab. 2.181 Cor. 8.4
deșertăciuni care nu folosesc și nu mântuiesc, pentru că sunt deșertăciune. 22Căci Domnul
12.22
1 Reg. 6.13Ps. 94.14
nu va lepăda pe poporul său pentru numele
12.22
Ios. 7.9Ps. 106.8Ier. 14.21Ezec. 20.9,14
său cel mare; pentru că Domnului i‐a plăcut
12.22
Deut. 7.7,8
14.2Mal. 1.2
să vă facă poporul său. 23Și eu, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând
12.23
Fapte. 12.5Rom. 1.9Col. 1.92 Tim. 1.3
să mă rog pentru voi, ci vă voi
12.23
Ps. 34.11Prov. 4.11
învăța calea
12.23
1 Reg. 8.362 Cron. 6.27Ier. 6.16
cea bună și dreaptă. 24Numai temeți‐vă
12.24
Ecl. 12.13
de Domnul și slujiți‐i în adevăr cu toată inima voastră, căci vedeți
12.24
Is. 5.12
ce lucruri mari
12.24
Deut. 10.21Ps. 126.2,3
a făcut cu voi! 25Dar dacă veți face rău, veți
12.25
Ios. 24.20
pieri și voi
12.25
Deut. 28.39
și împăratul vostru.