Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Înfrângerea amoniților

111Și Nahaș

11.1
Cap. 12.42.

, Amonitul, s‐a suit și a tăbărât împotriva Iabes‐Galaadului
11.1
Jud. 21.8
. Și toți bărbații din Iabes au zis lui Nahaș: Fă
11.1
Gen. 26.28Ex. 23.321 Reg. 20.34Iov 41.4Ezec. 17.13
legământ cu noi și îți vom sluji. 2Și Nahaș, Amonitul, le‐a zis: Cu această îndatorire îl voi încheia cu voi: să vă scot tuturor ochiul drept și s‐o pun ca ocară
11.2
Gen. 34.14
asupra întregului Israel. 3Și bătrânii Iabesului i‐au zis: Dă‐ne răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în toate hotarele lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne mântuiască, vom ieși la tine. 4Și solii au venit la
11.4
Cap. 10.26;
15.342 Sam. 21.6
Ghibea lui Saul și au vorbit aceste cuvinte la urechile poporului. Și tot poporul
11.4
Jud. 2.4
21.2
și‐a ridicat glasul și a plâns. 5Și iată Saul venea de la câmp în urma boilor. Și Saul a zis: Ce are poporul de plâng? Și i‐au spus toate cuvintele bărbaților din Iabes. 6Și Duhul
11.6
Jud. 3.10
6.34
11.29
13.25
14.616.13
lui Dumnezeu a venit peste Saul când a auzit aceste cuvinte, și mânia lui s‐a aprins foarte tare. 7Și a luat o pereche de boi și i‐a tăiat
11.7
Jud. 19.29
bucăți și a trimis în toate hotarele lui Israel prin mâna solilor, zicând: Cel
11.7
Jud. 21.6,8,10
ce nu iese după Saul și după Samuel așa se va face boilor săi. Și frica Domnului a căzut asupra poporului și au ieșit ca un singur om. 8Și i‐a numărat în Bezec
11.8
Jud. 1.5
și copiii lui Israel
11.8
2 Sam. 24.9
erau trei sute de mii și bărbații lui Iuda treizeci de mii. 9Și au zis solilor care veniseră: Așa să spuneți bărbaților din Iabes‐Galaad: Mâine când va arde soarele veți avea mântuire. Și solii au venit și au spus bărbaților din Iabes‐Galaad și s‐au bucurat. 10Și bărbații din Iabes au zis: Mâine vom
11.10
Vers. 3.

ieși la voi și ne veți face după toate cele ce vor fi bine în ochii vostri. 11Și a fost așa: a doua zi Saul
11.11
Cap. 31.11.

a pus poporul în trei
11.11
Jud. 7.16
cete și au intrat în mijlocul taberei în straja dimineței, și au bătut pe amoniți până la arșița zilei. Și a fost așa: cei rămași au fost împrăștiați și n‐au rămas dintre ei doi împreună.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Și poporul a zis lui Samuel: Cine

11.12
Cap. 10.27.

este cel ce a zis: Să domnească Saul peste noi? Aduceți
11.12
Lc. 19.27
pe bărbați să‐i ucidem. 13Și Saul a zis: Nici
11.13
2 Sam. 19.22
un om nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a lucrat o mântuire
11.13
Ex. 14.13,30
în Israel. 14Și Samuel a zis poporului: Veniți și să mergem la Ghilgal, și să înoim împărăția acolo. 15Și tot poporul s‐a dus la Ghilgal
11.15
Cap. 10.8.

și acolo au făcut pe Saul împărat înaintea
11.15
Cap. 10.17.

Domnului, în Ghilgal, și au adus acolo jertfe
11.15
Cap. 10.8.

de pace înaintea Domnului. Și Saul și toți bărbații lui Israel s‐au veselit foarte mult acolo.