Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Curăția de inimă a lui Samuel

121Și Samuel a zis către tot Israelul: Iată am ascultat de glasul

12.1
Cap. 8.5, 19, 20.

vostru în tot ce mi‐ați zis și am pus un împărat
12.1
Cap. 10.24;
11.14,15
peste voi. 2Și acum iată împăratul
12.2
Num. 27.17
umblă înaintea voastră; și eu
12.2
Cap. 8.1, 5.

am îmbătrânit și am cărunțit, și iată fiii mei sunt cu voi, și am umblat înaintea voastră din tinerețea mea, până în ziua de astăzi. 3Iată‐mă: mărturisiți împotriva mea înaintea Domnului și înaintea unsului
12.3
Vers. 5. Cap. 10.1;
24.62 Sam. 1.14,16
său: Al cui
12.3
Num. 16.15Fapte. 20.331 Tes. 2.5
bou l‐am luat? Sau al cui măgar l‐am luat? Sau pe cine l‐am înșelat? Pe cine am apăsat? Și din mâna cui am luat o răscumpărare ca să‐mi orbesc ochii
12.3
Deut. 16.19
cu ea? Și vă voi înapoia‐o. 4Și ei au zis: Nu ne‐ai înșelat și nu ne‐ai apăsat, nici n‐ai luat nimic din mâna vreunui om. 5Și le‐a zis: Martor este Domnul împotriva voastră, și martor este unsul său în ziua aceasta, că n‐ați
12.5
In. 18.38Fapte. 23.9
24.16,20
aflat nimic în
12.5
Ex. 22.4
mâna mea. Și au zis: El este martor!

Samuel nu mai e judecător

6Și Samuel a zis poporului: Domnul

12.6
Mica 6.4
a așezat pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinții voștri din țara Egiptului. 7Și acum stați să mă judec
12.7
Is. 1.18
5.3,4Mica 6.2,3
cu voi înaintea Domnului pentru toate faptele drepte ale Domnului, pe care vi le‐a făcut el vouă și părinților voștri. 8Când
12.8
Gen. 46.5,6
a venit Iacov în Egipt și părinții voștri au strigat
12.8
Ex. 2.23
către Domnul, atunci Domnul a trimis
12.8
Ex. 3.10
4.16
pe Moise și pe Aaron și au scos pe părinții voștri din Egipt și i‐au făcut să locuiască în locul acesta. 9Dar au uitat
12.9
Jud. 3.7
pe Domnul Dumnezeul lor și i‐a
12.9
Jud. 4.2
vândut în mâna lui Sisera, mai marele oștirii Hațorului, și în mâna filistenilor
12.9
Jud. 10.7
13.1
și în mâna împăratului Moabului
12.9
Jud. 3.12
, și s‐au luptat împotriva lor. 10Și au strigat către Domnul și au zis: Am păcătuit
12.10
Jud. 10.10
pentru că am părăsit pe Domnul și am
12.10
Jud. 2.13
slujit Baalilor și Astarteelor: și acum scapă‐ne
12.10
Jud. 10.15,16
din mâna vrăjmașilor noștri și‐ți vom sluji. 11Și Domnul a trimis pe Ierubaal
12.11
Jud. 6.14,32
și pe Barac și pe Iefta
12.11
Jud. 11.1
și pe Samuel
12.11
Cap. 7.13.

și v‐a scăpat din mâna vrăjmașilor voștri de jur împrejur, și ați locuit la adăpost. 12Și ați văzut că Nahaș
12.12
Cap. 11.1.

, împăratul copiilor lui Amon, venea împotriva voastră, și mi‐ați
12.12
Cap. 8.5, 19.

zis: Nu, ci să domnească un împărat peste noi! și Domnul
12.12
Jud. 8.23
Dumnezeul vostru era împăratul vostru. 13Și
12.13
Cap. 10.24.

acum iată împăratul pe care
12.13
Cap. 8.5;
9.20
l‐ați ales, și pe care l‐ați cerut. Și iată Domnul
12.13
Osea 13.11
a pus un împărat peste voi. 14Dacă vă veți teme
12.14
Ios. 24.14Ps. 81.13,14
de Domnul și‐i veți sluji și veți asculta de glasul lui și nu vă veți răscula împotriva poruncii Domnului, atunci atât voi cât și împăratul care domnește peste voi veți urma pe Domnul Dumnezeul vostru. 15Dar dacă nu veți asculta
12.15
Lev. 26.14,15Deut. 28.15Ios. 24.20
de glasul Domnului și vă veți răscula împotriva poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, ca
12.15
Vers. 9.

împotriva părinților voștri. 16Și acum stați
12.16
Ex. 14.13,31
și vedeți acest lucru mare pe care îl va face Domnul înaintea ochilor voștri. 17Oare nu este astăzi secerișul
12.17
Prov. 26.1
grâului? Eu voi
12.17
Ios. 10.12Iac. 5.16,17,18
striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie și veți cunoaște și veți vedea că mare este răutatea
12.17
Cap. 8.7.

ce ați făcut în ochii Domnului, cerându‐vă un împărat. 18Și Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis tunete și ploaie în ziua aceea. Și tot poporul
12.18
Ex. 14.31Ezra 10.9
s‐a temut mult de Domnul și de Samuel. 19Și tot poporul a zis lui Samuel: Roagă‐te
12.19
Ex. 9.28
10.17Iac. 5.151 In. 5.16
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim; căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și răul acesta de a ne cere un împărat. 20Și Samuel a zis poporului: Nu vă temeți! În adevăr ați făcut tot răul acesta, totuși nu vă abateți de pe urma Domnului și slujiți Domnului cu toată inima voastră. 21Și nu vă abateți
12.21
Deut. 11.16
, căci ați urma
12.21
Ier. 16.19Hab. 2.181 Cor. 8.4
deșertăciuni care nu folosesc și nu mântuiesc, pentru că sunt deșertăciune. 22Căci Domnul
12.22
1 Reg. 6.13Ps. 94.14
nu va lepăda pe poporul său pentru numele
12.22
Ios. 7.9Ps. 106.8Ier. 14.21Ezec. 20.9,14
său cel mare; pentru că Domnului i‐a plăcut
12.22
Deut. 7.7,8
14.2Mal. 1.2
să vă facă poporul său. 23Și eu, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând
12.23
Fapte. 12.5Rom. 1.9Col. 1.92 Tim. 1.3
să mă rog pentru voi, ci vă voi
12.23
Ps. 34.11Prov. 4.11
învăța calea
12.23
1 Reg. 8.362 Cron. 6.27Ier. 6.16
cea bună și dreaptă. 24Numai temeți‐vă
12.24
Ecl. 12.13
de Domnul și slujiți‐i în adevăr cu toată inima voastră, căci vedeți
12.24
Is. 5.12
ce lucruri mari
12.24
Deut. 10.21Ps. 126.2,3
a făcut cu voi! 25Dar dacă veți face rău, veți
12.25
Ios. 24.20
pieri și voi
12.25
Deut. 28.39
și împăratul vostru.