Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Războiul cu amaleciții

151Și Samuel a zis lui Saul: Domnul

15.1
Cap. 9.16.

m‐a trimis să te ung impărat peste poporul său, peste Israel. Și acum ascultă glasul cuvintelor Domnului. Așa zice Domnul oștirilor: 2Am însemnat ce a făcut Amalec lui Israel, cum i
15.2
Ex. 17.8,14Num. 24.20Deut. 25.17,18,19
s‐a împotrivit pe cale când se suia din Egipt. 3Acum du‐te și bate pe Amalec și stârpește
15.3
Ios. 6.17,21
tot ce este al lui și nu‐l cruța, ci omoară și bărbat și femeie, copil și sugător, bou și oaie, cămilă și măgar. 4Și Saul a chemat poporul și l‐a numărat în Telaim: două sute de mii de pedeștri și zece mii de bărbați ai lui Iuda. 5Și Saul a venit până la cetatea lui Amalec și a pus o pândă în vale. 6Și Saul a zis
15.6
Num. 24.21Jud. 1.16
4.11
cheniților: Duceți‐vă, plecați
15.6
Gen. 18.25
19.12,14Ap. 18.4
și coborâți‐vă din mijlocul amaleciților ca să nu vă nimicesc cu ei
15.6
Ex. 18.10,19Num. 10.29,32
: căci voi ați arătat îndurare tuturor copiilor lui Israel când se suiau din Egipt. Și chenitul a plecat din mijlocul amaleciților. 7Și Saul
15.7
Cap. 14.48.

a bătut pe amaleciți de la Havila
15.7
Gen. 2.11
25.18
cum vii la Șur
15.7
Gen. 16.7
care este în fața Egiptului. 8Și a prins
15.8
1 Reg. 20.34,35
viu pe Agag, împăratul amaleciților, și a stârpit pe tot poporul lui cu
15.8
Cap. 30.1.

ascuțișul sabiei. 9Și Saul și poporul au cruțat
15.9
Vers. 3.15.

pe Agag și cele mai bune din oi și boi și vite grase și miei și tot ce era bun și n‐au voit să le stârpească; dar orice lucru care era prost și slab pe acela l‐au stârpit.

Neascultarea lui Saul

10Și cuvântul Domnului a fost către Samuel zicând: 11Mă căiesc

15.11
Vers. 25.
Gen. 6.6,72 Sam. 24.16
că am pus pe Saul împărat, căci s‐a abătut
15.11
Ios. 22.161 Reg. 9.6
de pe urma mea și n‐a împlinit
15.11
Cap. 13.13. Vers. 3.9.

cuvintele mele. Și Samuel s‐a mâhnit
15.11
Vers. 35. Cap. 16.1.

foarte mult și a strigat către Domnul toată noaptea. 12Și Samuel s‐a sculat de dimineață să întâmpine pe Saul dimineața. Și s‐a spus lui Samuel zicând: Saul a venit la Carmel
15.12
Ios. 15.55
și iată și‐a înălțat un semn de biruință, și s‐a întors și a trecut mai departe și s‐a pogorât la Ghilgal. 13Și Samuel a venit la Saul. Și Saul i‐a zis: Binecuvântat
15.13
Gen. 14.19Jud. 17.2Rut 3.10
ești de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului. 14Și Samuel a zis: Ce este atunci behăitul acesta de oi în urechile mele și mugetul boilor pe care‐l aud? 15Și Saul a zis: Le‐au adus de la amaleciți, căci poporul a cruțat
15.15
Vers. 9, 21.
Gen. 3.12Prov. 28.13
cele mai bune din oi și din boi ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău, și noi am stârpit rămășița. 16Și Samuel a zis lui Saul: Stai și‐ți voi spune ce mi‐a zis Domnul în noaptea aceasta. Și i‐a zis: Spune! 17Și Samuel a zis: Oare nu când
15.17
Cap. 9.21.

erai mic în ochii tăi, ai fost făcut capul semințiilor lui Israel? Și Domnul te‐a uns împărat peste Israel. 18Și Domnul te‐a trimis pe cale și a zis: Du‐te și stârpește pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, și luptă‐te împotriva lor până vor fi nimiciți. 19De ce dar n‐ai ascultat de glasul Domnului, ci ai căzut asupra prăzii și ai făcut rău în ochii Domnului? 20Și Saul a zis lui Samuel: Am
15.20
Vers. 13.

ascultat în adevăr de glasul Domnului și m‐am dus pe calea pe care m‐a trimis Domnul și am adus pe Agag, împăratul amaleciților, și am stârpit pe amaleciți. 21Dar
15.21
Vers. 15.

poporul a luat din pradă, oi și boi, cele dintâi din cele de stârpit, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău în Ghilgal. 22Și Samuel a zis: Oare‐i plac
15.22
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11,12,13,16,17Ier. 7.22,23Mica 6.6,7,8Evr. 10.6,7,8,9
Domnului arderi de tot și jertfe ca ascultarea de glasul Domnului? Iată ascultarea
15.22
Ecl. 5.1Osea 6.6Mat. 5.24
9.13
12.7Mc. 12.33
este mai bună decât jertfa și luarea aminte decât grăsimea berbecilor. 23Căci răzvrătirea este ca și păcatul ghicirii și încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idoli. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și el
15.23
Cap. 13.14.

te‐a lepădat de a fi împărat. 24Și Saul
15.24
2 Sam. 12.13
a zis lui Samuel: Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și cuvintele tale, căci m‐am temut
15.24
Ex. 23.2Prov. 29.25Is. 51.12,13
de popor și am ascultat de glasul lor. 25Și acum, iartă‐mi, te rog, păcatul meu, și întoarce‐te iarăși cu mine ca să mă închin Domnului. 26Și Samuel a zis lui Saul: Nu mă voi întoarce iarăși cu tine, căci ai lepădat
15.26
Cap. 2.30.

cuvântul Domnului și Domnul te‐a lepădat de a fi împărat peste Israel. 27Și Samuel s‐a întors să plece și Saul l‐a apucat
15.27
1 Reg. 11.30
de colțul hainei sale și s‐a rupt. 28Și Samuel i‐a zis: Domnul a rupt astăzi
15.28
Cap. 28.17, 18.
1 Reg. 11.31
împărăția lui Israel de peste tine și a dat‐o aproapelui tău care este mai bun decât tine. 29Și Tăria lui Israel nu
15.29
Num. 23.19Ezec. 24.142 Tim. 2.13Tit 1.2
va minți nici nu se va căi, căci el nu este un om ca să se căiască. 30Și el a zis: Am păcătuit, cinstește‐mă
15.30
In. 5.44
12.43
acum, te rog, înaintea bătrânilor poporului meu și înaintea lui Israel, și întoarce‐te iarăși cu mine ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău. 31Și Samuel s‐a întors iarăși după Saul și Saul s‐a închinat Domnului. 32Și Samuel a zis: Aduceți la mine pe Agag, împăratul amaleciților. Și Agag a venit la el cu veselie. Și Agag zicea: Negreșit amărăciunea morții a trecut! 33Și Samuel a zis: Cum
15.33
Ex. 17.11Num. 14.45Jud. 1.7
a lipsit sabia ta pe femei de copii, așa să fie lipsită de copii mama ta între femei! Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului în Ghilgal. 34Și Samuel s‐a dus la Rama și Saul s‐a suit la casa sa în Ghibea
15.34
Cap. 11.4.

lui Saul. 35Și Samuel
15.35
Cap. 19.24.

n‐a mai văzut pe Saul până în ziua morții sale, căci Samuel se jelea
15.35
Vers. 11. Cap. 16.1.

pentru Saul. Și Domnul s‐a căit
15.35
Vers. 11.

că făcuse pe Saul împărat peste Israel.