Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

David uns împărat

161Și Domnul a zis lui Samuel: Până

16.1
Cap. 15.35.

când te vei jeli pentru Saul, pentru că l‐am
16.1
Cap. 15.23.

lepădat de a fi împărat peste Israel? Umple‐ți
16.1
Cap. 9.16.
2 Reg. 9.1
cornul cu untdelemn și du‐te, te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci mi‐am ales
16.1
Ps. 78.70
89.19,20Fapte. 13.22
un împărat dintre fiii săi. 2Și Samuel a zis: Cum să mă duc? Dacă va auzi Saul, mă va ucide. Și Domnul a zis: Ia cu tine o vacă tânără și zi: Am venit să jertfesc
16.2
Cap. 9.12;
20.29
Domnului. 3Și cheamă pe Isai la jertfă și îți voi spune
16.3
Ex. 4.15
ce ai să faci și îmi vei unge
16.3
Cap. 9.16.

pe cel ce‐ți voi spune. 4Și Samuel a făcut ce a zis Domnul și a venit la Betleem. Și bătrânii cetății i‐au ieșit înainte tremurând
16.4
Cap. 21.1.

și au zis: Pace
16.4
1 Reg. 2.132 Reg. 9.22
este venirea ta? 5Și el a zis: Pace! Am venit să jertfesc Domnului. Sfințiți‐vă
16.5
Ex. 19.10,14
și veniți cu mine la jertfă. Și a sfințiț pe Isai și pe fiii săi și i‐a chemat la jertfă. 6Și a fost așa: când intrau ei, s‐a uitat la Eliab
16.6
Cap. 17.13.

și a zis
16.6
1 Reg. 12.26
: Negreșit unsul Domnului este înaintea lui. 7Și Domnul a zis lui Samuel: Nu te uita la fața lui
16.7
Ps. 147.10,11
nici la înălțimea staturii lui, căci l‐am lepădat; căci Domnul nu se uită cum se uită omul, căci omul se uită la ochi
16.7
Is. 55.8
, dar Domnul
16.7
2 Cor. 10.7
se uită la inimă
16.7
1 Reg. 8.391 Cron. 28.9Ps. 7.9Ier. 11.20
17.10
20.12Fapte. 1.24
. 8Și Isai a chemat pe Abinadab
16.8
Cap. 17.13.

și l‐a trecut înaintea lui Samuel. Și el a zis: Nici pe acesta nu l‐a ales Domnul. 9Și Isai a trecut pe Șama
16.9
Cap. 17.13.

. Și el a zis: Nici pe acesta nu l‐a ales Domnul. 10Și Isai a trecut pe șapte din fiii săi pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai: Domnul n‐a ales pe aceștia. 11Și Samuel a zis lui Isai: Aceștia sunt toți tinerii? Și el a zis: A mai rămas
16.11
Cap. 17.12.

cel mai tânăr, și iată paște oile. Și Samuel a zis lui Isai: Trimite
16.11
2 Sam. 7.8Ps. 78.70
și ia‐l. Căci nu vom ședea la masă până nu va veni el aici. 12Și a trimis și l‐au adus. Și el era roșietic
16.12
Cap. 17.42.
Cânt. 5.10
și cu ochii frumoși și cu fața frumoasă. Și Domnul
16.12
Cap. 9.17.

a zis: Scoală‐te, unge‐l, căci acesta este! 13Și Samuel a luat cornul cu untdelemn și l‐a uns
16.13
Cap. 10.1.
Ps. 89.20
în mijlocul fraților săi. Și Duhul
16.13
Num. 27.18Jud. 11.29
13.25
14.6
Domnului a venit peste David din ziua aceea încolo. Și Samuel s‐a sculat și s‐a dus la Rama.

David cântă lui Saul

14Și Duhul

16.14
Cap. 11.6;
18.12
28.15Jud. 16.20Ps. 51.11
Domnului s‐a depărtat de la Saul și un
16.14
Jud. 9.2319.9
duh rău de la Domnul îl tulbura. 15Și slujitorii lui Saul i‐au zis: Iată acum un duh rău de la Dumnezeu te turbură. 16Să vorbească acum domnul nostru: slujitorii tăi sunt înaintea
16.16
Gen. 41.461 Reg. 10.8
ta, ei să caute un bărbat care să fie cântăreț iscusit din harfă și va fi așa: când duhul cel rău de la Dumnezeu va fi asupra ta, el va cânta cu mâna
16.16
Vers. 23.
2 Reg. 3.15
sa și vei fi bine. 17Și Saul a zis slujitorilor săi: Găsiți‐mi acum un bărbat care știe să cânte bine și aduceți‐l la mine. 18Și unul din tineri a răspuns și a zis: Iată am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe să cânte și este un om viteaz și un om de război
16.18
Cap. 17.32, 34, 35, 36.

și iscusit la vorbire și frumos la chip și Domnul
16.18
Cap. 3.19;
18.12,14
este cu el. 19Și Saul a trimis soli la Isai și a zis: Trimite‐mi pe David, fiul tău, care este cu
16.19
Vers. 11. Cap. 17.15, 34.

oile. 20Și Isai a luat
16.20
Cap. 10.27;
17.18Gen. 43.11Prov. 18.16
un măgar, încărcat cu pâine, și un burduf cu vin și un ied și i‐a trimis lui Saul prin David, fiul său. 21Și David a venit la Saul și
16.21
Gen. 41.461 Reg. 10.8Prov. 22.29
a stătut înaintea lui. Și Saul l‐a iubit mult și a ajuns purtătorul armelor sale. 22Și Saul a trimis la Isai zicând: Să stea, rogu‐te, David înaintea mea, căci a aflat har în ochii mei. 23Și a fost așa: când duhul
16.23
Vers. 14, 16.

de la Dumnezeu era peste Saul, David lua harfa și cânta cu mâna sa și Saul se ușura și era bine și duhul cel rău se depărta de la el.