Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Războiul cu filistenii

171Și filistenii și‐au adunat

17.1
Cap. 13.5.

oștirile pentru luptă și s‐au strâns la Soco
17.1
Ios. 15.352 Cron. 28.18
, care ține de Iuda, și au tăbărât între Soco și Azeca în Efes‐Damim. 2Și Saul și bărbații lui Israel s‐au strâns, și au tăbărât în valea Ela și s‐au rânduit în șir de bătaie împotriva filistenilor. 3Și filistenii stăteau pe muntele de dincolo și Israel stătea pe muntele de dincoace și între ei era o vale. 4Și din tabăra filistenilor a ieșit un luptător între ei: numele lui era Goliat
17.4
2 Sam. 21.19
, era din
17.4
Ios. 11.22
Gat; înălțimea lui era de șase coți și o palmă. 5Și avea un coif de aramă pe capul său și era îmbrăcat cu zale de solzi; și greutatea zalei era de cinci mii de sicli de aramă. 6Și avea tureci de aramă peste fluierele picioarelor sale și o suliță de aramă între umerii săi. 7Și mânerul
17.7
2 Sam. 21.19
suliței sale era ca sulul unui țesător și capul suliței sale era de șase sute de sicli de fier; și purtătorul pavezei lui mergea înaintea lui. 8Și el sta și striga către rândurile lui Israel și le zicea: De ce ieșiți să vă rânduiți de bătaie? Oare nu sunt eu filistean și voi robii
17.8
Cap. 8.17.

lui Saul? Alegeți‐vă un bărbat și să se pogoare la mine. 9Dacă va putea să se lupte cu mine și să mă ucidă, atunci noi vom fi robii voștri; dar de‐l voi birui eu și‐l voi ucide, voi să fiți robii noștri și să ne
17.9
Cap. 11.1.

slujiți nouă. 10Și filisteanul a zis: Eu am batjocorit
17.10
Vers. 26.
2 Sam. 21.21
astăzi rândurile lui Israel, dați‐mi un bărbat, ca să ne luptăm împreună. 11Și Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, și s‐au înfricoșat și s‐au temut foarte mult.

David și Goliat

12Și David era

17.12
Vers. 58.
Rut 4.22
fiul Efratitului
17.12
Gen. 35.19
aceluia din Betleemul lui Iuda, cu numele Isai; și el avea opt
17.12
Cap. 16.10, 11.
1 Cron. 2.13,14,15
fii. Și omul era bătrân în zilele lui Saul, înaintat în ani între oameni. 13Și cei trei fii mai mari ai lui Isai se duseseră și urmaseră pe Saul la luptă. Și numele celor trei fii ai săi care se duseseră la luptă erau: Eliab
17.13
Cap. 16.6, 8, 9.
1 Cron. 2.13
, întâiul născut, și al doilea Abinadab, și al treilea Șama. 14Iar David era cel mai tânăr, și cei trei mai mari urmaseră pe Saul. 15Și David se ducea și se întorcea de la Saul ca să pască
17.15
Cap. 16.19.

oile tatălui său în Betleem. 16Și filisteanul se apropia dimineața și seara și s‐a înfățișat patruzeci de zile. 17Și Isai a zis lui David, fiul său: Ia, te rog, pentru frații tăi această efă de grăunțe prăjite și aceste zece pâini și du‐le repede în tabără la frații tăi. 18Și aceste zece cașuri, du‐le mai marelui peste mie și cercetează pe frații tăi să vezi cum
17.18
Gen. 37.14
sunt și adu o dovadă de la ei. 19Și Saul și ei și toți bărbații lui Israel erau în Valea Ela luptându‐se cu filistenii. 20Și David s‐a sculat de dimineață și a lăsat oile cu un păzitor, și și‐a luat sarcina și s‐a dus cum îi poruncise Isai. Și a venit la locul carelor și oștirea ieșea să se rânduiască de bătaie, și au scos un strigăt de luptă. 21Și israeliții și filistenii s‐au rânduit de bătaie oaste către oaste. 22Și David a lăsat sarcina pe care o purta în mâna celui ce păzea sarcinile și a alergat la oaste și a venit și a întrebat pe frații săi de sănătate. 23Și pe când vorbea el cu ei, iată s‐a suit din rândurile filistenilor luptătorul de la mijloc, filisteanul din Gat, cu numele Goliat, și a vorbit cu aceleași cuvinte
17.23
Vers. 8.

și David le‐a auzit. 24Și toți bărbații lui Israel, când au văzut pe bărbat, au fugit dinaintea lui și s‐au temut foarte mult. 25Și bărbații lui Israel au zis: Ați văzut pe acest bărbat care se suie? Căci s‐a suit ca să batjocorească pe Israel. Și va fi așa: bărbatul care‐l va ucide, împăratul îl va îmbogăți cu mari bogății și‐i va da pe
17.25
Ios. 15.16
fata sa, și va face casa tatălui său slobodă în Israel. 26Și David a vorbit bărbaților care stăteau lângă el, zicând: Ce se va face omului care va ucide pe filisteanul acesta și va depărta ocara
17.26
Cap. 11.2.

de peste Israel? Căci cine e acest filistean netăiat
17.26
Cap. 14.6.

împrejur ca să batjocorească
17.26
Vers. 10.

oștirile
17.26
Deut. 5.26
Dumnezeului celui viu? 27Și poporul i‐a spus după cuvântul acela zicând: Așa
17.27
Vers. 25.

se va face bărbatului care‐l va ucide. 28Și Eliab, fratele său cel mai mare, a auzit când a vorbit el cu bărbații și mânia lui Eliab s‐a
17.28
Gen. 37.4,8,11Mat. 10.36
aprins împotriva lui David și a zis: De ce te‐ai pogorât? Și cu cine ai lăsat acele puține oi în pustie? Cunosc mândria ta și răutatea inimii tale, căci te‐ai pogorât ca să vezi lupta. 29Și David a zis: Ce am făcut acum? Nu este
17.29
Vers. 17.

o pricină? 30Și s‐a întors de la el către un altul și a vorbit cu
17.30
Vers. 26, 27.

aceleași cuvinte, și poporul i‐a răspuns iarăși ca întâia dată. 31Și cuvintele pe care le‐a vorbit David s‐au auzit și le‐au spus înaintea lui Saul și a trimis după el. 32Și David a zis lui Saul: Nimănui
17.32
Deut. 20.1,3
să nu‐i tremure inima de el! Robul
17.32
Cap. 16.18.

tău va merge și se va lupta cu acest filistean. 33Și Saul a zis lui David: Nu poți
17.33
Num. 13.31Deut. 9.2
să mergi împotriva filisteanului acestuia ca să te lupți cu el, căci tu ești tânăr și el un bărbat de război din tinerețea lui. 34Și David a zis lui Saul: Robul tău păștea oile tatălui său și a venit un leu și un urs și au răpit un miel din turmă. 35Și am ieșit după el și l‐am lovit și l‐am scăpat din gura lui; și când s‐a sculat împotriva mea, l‐am apucat de barbă și l‐am lovit și l‐am ucis. 36Robul tău a ucis și pe leu și pe urs; și acest filistean netăiat împrejur va fi ca unul din ei, căci a batjocorit oștirile Dumnezeului celui viu. 37Și David a zis: Domnul
17.37
Ps. 18.16,17
63.7
77.112 Cor. 4.102 Tim. 4.17,18
, care m‐a scăpat din laba leului și din laba ursului, mă va scăpa din mâna filisteanului acestuia. Și Saul a zis lui David: Du‐te și Domnul
17.37
Cap. 20.13.
1 Cron. 22.11,16
să fie cu tine. 38Și Saul a îmbrăcat pe David cu veșmintele sale și i‐a pus un coif de aramă pe cap și l‐a îmbrăcat cu zale. 39Și David a încins sabia lui peste veșmintele lui și căuta să meargă, căci nu încercase. Și David a zis lui Saul: Nu pot să merg cu acestea, căci n‐am încercat. Și David le‐a luat de pe el. 40Și și‐a luat toiagul în mână și și‐a ales cinci pietre netede din pârâu, și le‐a pus în sacul de păstor pe care‐l avea, în glugă, și praștia lui era în mâna lui. Și s‐a apropiat de filistean. 41Și filisteanul a înaintat și s‐a apropiat de David și omul care purta pavăza era înaintea lui. 42Și filisteanul s‐a uitat și a văzut pe David și l‐a disprețuit
17.42
Ps. 123.3,41 Cor. 1.27,28
, căci era lânăr și roșiatic
17.42
Cap. 16.12.

și totodată frumos la față. 43Și filisteanul a zis lui David: Oare câine
17.43
Cap. 24.14.
2 Sam. 3.8
9.8
16.92 Reg. 8.13
sunt eu de vii la mine cu toiege? Și filisteanul a blestemat pe David pe dumnezeii săi. 44Și filisteanul a zis
17.44
1 Reg. 20.10,40
lui David: Vino la mine și voi da carnea la păsărilor cerurilor și fiarelor câmpului. 45Și David a zis filisteanului: Tu vii la mine cu sabie și cu suliță și cu lance, dar
17.45
2 Sam. 22.34,35Ps. 124.8
125.12 Cor. 10.4Evr. 11.33,34
eu vin la tine în numele Domnului oștirilor, Dumnezeul oștirilor lui Israel pe care
17.45
Vers. 10.

l‐ai batjocorit. 46În ziua aceasta Domnul te va da în mâna mea și te voi lovi și‐ți voi lua capul de pe tine și voi da astăzi stârvurile
17.46
Deut. 28.26
oastei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pâmăntului. Și tot pământul va cunoaște
17.46
Ios. 4.241 Reg. 8.43
18.362 Reg. 19.19Is. 52.10
că este un Dumnezeu în Israel. 47Și toată această obște va cunoaște că nu prin sabie
17.47
Ps. 44.6,7Osea 1.7Zah. 1.6
, nici prin suliță, mântuiește Domnul, căci lupta
17.47
2 Cron. 20.15
este a Domnului și el vă va da în mâna noastră. 48Și a fost așa: pe când se scula filisteanul și înainta și se apropia spre întâmpinarea lui David, David s‐a grăbit, și a alergat spre rândurile de luptă, spre întâmpinarea filisteanului. 49Și David și‐a pus mâna în sac și a luat de acolo o piatră și a aruncat‐o cu praștia și a lovit pe filistean în frunte și piatra s‐a înfipt în fruntea lui și el a căzut pe față la pământ. 50Și David cu o praștie și o piatră a fost mai tare
17.50
Cap. 21.9.
Jud. 3.31
15.152 Sam. 23.21
decât filistean și a lovit pe filistean și l‐a ucis și nu era nicio sabie în mâna lui David. 51Și David a alergat și a stătut peste filistean și i‐a luat sabia și a scos‐o din teacă și l‐a ucis și i‐a tăiat capul cu ea. Și când au văzut filistenii că a murit viteazul lor, au
17.51
Evr. 11.34
fugit. 52Și bărbații lui Israel și ai lui Iuda s‐au sculat și au strigat de bucurie și au urmărit pe filisteni până vii la Gat și până la porțile Ecronului. Și răniții filistenilor au căzut pe calea
17.52
Ios. 15.36
Șaaraimului până la Gat și până la Ecron. 53Și copiii lui Israel s‐au întors de la urmărirea filistenilor și le‐au prădat tabăra. 54Și David a luat capul filisteanului și l‐a dus la Ierusalim; și armele sale le‐a pus în cortul său. 55Și când a văzut Saul pe David ieșind împotriva filisteanului, zisese lui Abner, mai marele oștirii: Al
17.55
Cap. 16.21, 22.

cui este acest tânăr. Abner? Și Abner zisese: Viu este sufletul tău, împărate, nu știu. 56Și împăratul a zis: Întreabă al cui fiu este flăcăul. 57Și pe când se întorcea David de la uciderea filisteanului, Abner l‐a luat și l‐a adus înaintea lui Saul cu capul
17.57
Vers. 54.

filisteanului în mână. 58Și Saul i‐a zis: Al cui ești, tinere? Și David a răspuns: Eu sunt fiul robului
17.58
Vers. 12.

tău Isai, Betleemitul.