Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Ionatan și David

181Și a fost așa: când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul

18.1
Gen. 44.30
lui Ionatan s‐a legat de sufletul lui David și Ionatan
18.1
Cap. 19.2;
20.172 Sam. 1.26Deut. 13.6
l‐a iubit ca pe sufletul său. 2Și Saul l‐a luat în ziua aceea și nu l‐a
18.2
Cap. 17.15.

lăsat să se întoarcă la casa tatălui său. 3Și Ionatan și David au făcut legământ, căci îl iubea ca pe sufletul său. 4Și Ionatan și‐a dezbrăcat mantia, care era pe el, și a dat‐o lui David și veșmintele sale până și sabia sa și arcul său și cingătoarea sa. 5Și David ieșea: ori încotro îl trimitea Saul izbândea. Și Saul l‐a pus peste bărbații de război. Și era bun în ochii întregului popor și chiar și în ochii robilor lui Saul.

Cântarea femeilor

6Și a fost așa: când veneau ei, când se întorcea David de la măcelărirea filisteanului, femeile

18.6
Ex. 15.20Jud. 11.34
au ieșit din toate cetățile lui Israel, cântând și jucând ca să întâmpine pe împăratul Saul, cu timpane, cu bucurie și cu instrumente de muzică. 7Și femeile răspundeau
18.7
Ex. 15.21
una alteia cântând și zicând: Saul
18.7
Cap. 21.11;
29.5
a ucis miile sale, iar David zecile sale de mii. 8Și Saul s‐a mâniat foarte tare și acest cuvânt a fost
18.8
Ecl. 4.4
rău în ochii săi și a zis: Lui David i‐au dat zece mii și mie mi‐au dat mii; și nu mai
18.8
Cap. 15.28.

este pentru el decât domnia. 9Și din ziua aceea încolo Saul a pus ochiul pe David. 10Și a fost așa: a doua zi un duh
18.10
Cap. 16.14.

rău de la Dumnezeu a venit peste Saul, și el
18.10
Cap. 19.21.
1 Reg. 18.29Fapte. 16.16
a prorocit în mijlocul casei sale; și David cânta cu mâna sa, cum făcea zi de zi. Și Saul avea sulița
18.10
Cap. 19.9.

sa în mână. 11Și Saul a aruncat
18.11
Cap. 19.10;
20.33Prov. 27.4
sulița și a zis: Voi pironi pe David în perete. Și David s‐a abătut dinaintea lui de două ori. 12Și Saul se temea
18.12
Vers. 15.29.

de David pentru că Domnul
18.12
Cap. 16.13, 18.

era cu el, iar de la Saul se depărtase
18.12
Cap. 16.14;
28.15
. 13Și Saul l‐a îndepărtat de la sine și l‐a făcut mai mare al său peste o mie și ieșea
18.13
Vers. 10.
Num. 27.172 Sam. 5.2
și intra înaintea poporului. 14Și David izbândea în toate căile sale și Domnul
18.14
Gen. 39.2,3,23Ios. 6.27
era cu el. 15Și Saul a văzut că izbândea mult și‐i era frică de el. 16Și tot
18.16
Vers. 5.

Israelul și Iuda iubeau pe David, căci ieșea și intra înaintea lor.

David, ginerele împăratului

17Și Saul a zis lui David: Iată Merab, fiica mea cea mai mare, ți‐o voi da de nevastă

18.17
Cap. 17.25.

, numai fii viteaz pentru mine și luptă luptele
18.17
Num. 32.20,27,29
Domnului. Căci Saul zicea: Să nu fie mâna
18.17
Vers. 21.25.
2 Sam. 12.9
mea asupra lui, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. 18Și David a zis lui Saul: Cine sunt
18.18
Vers. 23. Cap. 9.21.
2 Sam. 7.18
eu? Și ce este viața mea și familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginere împăratului? 19Și a fost așa: la vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, a fost dată de nevastă lui
18.19
2 Sam. 21.8
Adriel, Meholatitul
18.19
Jud. 7.22
. 20Și Mical
18.20
Vers. 28.

, fata lui Saul, iubea pe David. Și au spus lui Saul și lucrul a fost drept în ochii lui. 21Și Saul a zis: Îi voi da‐o și îi va fi o cursă
18.21
Ex. 10.7
și mâna filistenilor va fi asupra
18.21
Vers. 17.

lui. Și Saul a zis lui David: Astăzi să‐mi fii
18.21
Vers. 26.

ginere prin una sau alta. 22Și Saul a poruncit robilor săi: Vorbiți lui David în ascuns, zicând: Iată împăratul te place și toți robii săi te iubesc și acum fii ginerele împăratului. 23Și robii lui Saul au vorbit cuvintele acestea la urechile lui David. Și David a zis: Oare este ușor în ochii voștri a fi ginerele împăratului? Și eu sunt om sărac și fără nume! 24Și robii lui Saul i‐au spus, zicând: David a vorbit aceste cuvinte. 25Și Saul a zis: Așa să ziceți lui David: Împăratul nu dorește
18.25
Gen. 34.12Ex. 22.17
zestre, ci o sută de tăieri împrejur de ale filistenilor, ca împăratul să fie
18.25
Cap. 14.24.

răzbunat pe vrăjmașii săi. Și Saul avea de gând
18.25
Vers. 17.

să facă pe David să cadă de mâna filistenilor. 26Și robii săi au spus aceste cuvinte lui David și lucrul a fost drept în ochii lui David, ca să fie ginerele împăratului. Și nu se împliniseră
18.26
Vers. 21.

zilele. 27Și David s‐a sculat și s‐a dus, el și oamenii
18.27
Vers. 13.

săi, și a bătut din filisteni două sute de inși. Și David a adus
18.27
2 Sam. 3.14
tăierile lor împrejur și le‐a dat împăratului în număr deplin, ca să fie ginerele împăratului. Și Saul i‐a dat de nevastă pe Mical, fiică‐sa. 28Și Saul a văzut și a cunoscut că Domnul era cu David; și Mical, fiica lui Saul, îl iubea. 29Și Saul s‐a temut și mai mult de David și Saul a fost vrăjmaș lui David în toate zilele sale. 30Și mai marii filistenilor au ieșit
18.30
2 Sam. 11.4
și a fost așa: ori de câte ori ieșeau ei, David izbândea
18.30
Vers. 5.

mai mult decât toți robii lui Saul. Și numele său a fost foarte prețuit.