Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

David prigonit de Saul

191Și Saul a vorbit lui Ionatan, fiul său, și tuturor robilor săi, ca ei să omoare pe David. 2Dar lui Ionatan, fiul lui Saul, îi plăcea

19.2
Cap. 18.1.

mult de David. Și Ionatan a spus lui David zicând: Tatăl meu Saul caută să te omoare; acum deci, te rog, păzește‐te dimineață și rămâi într‐un loc tainic și ascunde‐te. 3Și eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul unde vei fi și voi vorbi de tine cu tatăl meu și voi vedea ce este și îți voi spune. 4Și Ionatan a vorbit
19.4
Prov. 31.8,9
bine de David către Saul, tatăl său, și i‐a zis: Să nu păcătuiască
19.4
Gen. 42.22Ps. 35.12
109.5Prov. 17.13Ier. 18.20
împăratul împotriva robului său, împotriva lui David, pentru că el n‐a păcătuit împotriva ta și pentru că faptele sale au fost foarte bune față de tine. 5Căci și‐a pus viața
19.5
Jud. 9.17
12.3Ps. 119.109
în mână și a bătut pe filistean, și Domnul
19.5
Cap. 17.49, 50.

a făcut o mântuire mare pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te‐ai bucurat; de ce
19.5
Cap. 11.13.
1 Cron. 11.14
dar vrei să păcătuiești
19.5
Cap. 29.32.

împotriva
19.5
Mat. 27.4
unui sânge nevinovat, să omori pe David fără cuvânt? 6Și Saul a ascultat de glasul lui Ionatan. Și Saul a jurat: Viu este Domnul, de va fi omorât. 7Și Ionatan a chemat pe David și Ionatan i‐a spus toate cuvintele acestea. Și Ionatan a adus pe David la Saul și el a fost înaintea lui ca mai
19.7
Cap. 16.21;
18.2,13
înainte.

David scăpat de Mical

8Și iarăși a fost război. Și David a ieșit și s‐a luptat cu filistenii și i‐a ucis cu ucidere mare și au fugit dinaintea lui. 9Și un duh

19.9
Cap. 16.14;
18.10,11
rău de la Domnul a fost asupra lui Saul. Și ședea în casă cu sulița sa în mână. Și David cânta cu mâna sa. 10Și Saul căuta să pironească pe David cu sulița de perete, dar el a alunecat dinaintea lui Saul și a izbit sulița în perete. Și David a fugit și a scăpat în noaptea aceea. 11Și Saul a trimis
19.11
Ps. 59
soli în casa lui David ca să‐l pândească și să‐l omoare dimineața. Și Mical, nevasta lui David, i‐a spus zicând: Dacă nu‐ți vei scăpa viața la noapte, mâine vei fi omorât. 12Și Mical a pogorât
19.12
Ios. 2.15Fapte. 9.24,25
pe David pe fereastră. Și el s‐a dus și a fugit și a scăpat. 13Și Mical a luat terafimul și l‐a pus în pat și a pus rețeaua de păr de capre la capul său și l‐a acoperit cu haina. 14Și când a trimis Saul soli să ia pe David, ea a zis: Este bolnav. 15Și Saul a trimis soli să vadă pe David zicând: Aduceți‐l în pat la mine ca să‐l omor. 16Și solii au venit și iată terafimul era în pat și rețeaua de păr de capre la capul lui. 17Și Saul a zis către Mical: Pentru ce m‐ai înșelat astfel și ai lăsat pe vrăjmașul meu să plece și a scăpat? Și Mical a zis lui Saul: El mi‐a zis: Lasă‐mă să mă duc, pentru ce să te omor?
19.17
2 Sam. 2.22

Fuga lui David la Rama

18Și David a fugit și a scăpat și a venit la Samuel în Rama și i‐a spus tot ce‐i făcuse Saul. Și el și Samuel s‐au dus și au locuit în Naiot. 19Și s‐a spus lui Saul zicând: Iată David este la Naiot în Rama. 20Și Saul

19.20
In. 7.32,45
a trimis soli să ia pe David. Și ei au văzut o ceată
19.20
Cap. 10.5, 6.
1 Cor. 14.3,24,25
de proroci care proroceau și pe Samuel stând ca mai mare peste ei, și Duhul lui Dumnezeu a venit asupra solilor lui Saul și au prorocit
19.20
Num. 11.25Ioel 2.28
și ei. 21Și s‐a spus lui Saul și a trimis alți soli și au prorocit și ei. Și Saul a trimis soli iarăși a treia oară și au prorocit și ei. 22Atunci s‐a dus și el însuși la Rama. Și a venit la puțul cel mare care este în Secu. Și a întrebat și a zis: Unde sunt Samuel și David? Și unul a zis: Iată sunt la Naiot în Rama. 23Și s‐a dus la Naiot în Rama și Duhul
19.23
Cap. 10.10.

lui Dumnezeu a venit și peste el și el a mers prorocind până a venit la Naiot în Rama. 24Și s‐a dezbrăcat
19.24
Is. 20.2
de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel și a șezut jos dezbrăcat
19.24
Mica 1.8
de haină toată ziua aceea și toată noaptea aceea. De aceea zic ei: Oare
19.24
2 Sam. 6.14,20
și Saul este între proroci?