Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Fuga lui David la Nob

211Și David a venit la Nob, la Ahimelec

21.1
Cap. 14.3.
, preotul. Și Ahimelec a întâmpinat tremurând
21.1
Cap. 16.4.
pe David și i‐a zis: De ce ești singur și niciun om cu tine? 2Și David a zis lui Ahimelec preotul: Împăratul mi‐a dat o însărcinare și mi‐a zis: Să nu știe nimeni nimic despre însărcinarea cu care te trimit și ce ți‐am poruncit; și am rânduit pe tineri în cutare și cutare loc. 3Și acum ce ai la îndemână? Dă‐mi cinci pâini sau ce se va găsi. 4Și preotul a răspuns lui David și a zis: Pâine obișnuită n‐am la îndemână, dar este pâine sfântă
21.4
Ex. 25.30Lev. 24.8Mat. 12.1
, numai dacă tinerii s‐au
21.4
Ex. 19.15Zah. 7.3
ținut de la femei. 5Și David a răspuns preotului și i‐a zis: Cu adevărat femeile au fost ținute de la noi în aceste trei zile; când am ieșit, vasele tinerilor
21.5
1 Tes. 4.4
au fost sfinte, deși era o călătorie obișnuită; cu cât mai mult deci astăzi
21.5
Lev. 8.26
vor fi vasele lor sfinte? 6Și preotul i‐a dat pâine
21.6
Mat. 12.3,4Mc. 2.25,26Lc. 6.3,4
sfântă, căci nu era acolo altă pâine decât pâinile punerii înainte, care fuseseră luate dinaintea
21.6
Lev. 24.8,9
Domnului, ca să pună pâine caldă, în ziua când erau luate. 7Și în ziua aceea era acolo unul din robii lui Saul oprit înaintea Domnului, și numele lui era Doeg
21.7
Cap. 22.9.
Edomitul. El era puternicul păstorilor care erau ai lui Saul. 8Și David a zis lui Ahimelec: Și n‐ai aici la îndemână o suliță sau o sabie? Căci nu mi‐am luat cu mine, nici sabia, nici armele, căci însărcinarea împăratului era grabnică. 9Și preotul a zis: Sabia lui Goliat filisteanul, pe care l‐ai omorât în Valea
21.9
Cap. 17.2, 51.
Ela, iată este aici învelită
21.9
Cap. 31.10.
într‐o pânză în dosul efodului: dacă voiești s‐o iei, ia‐o, căci nu este alta decât aceasta aici. Și David a zis: Nu este alta ca ea, dă‐mi‐o.

David fuge la Gat, la împăratul Achiș

10Și David s‐a sculat și a fugit în ziua aceea de frica lui Saul și s‐a dus la Achiș, împăratul Gatului. 11Și robii

21.11
Ps. 56
lui Achiș i‐au zis: Oare nu este acesta David, împăratul țării? Oare nu l‐au cântat unii altora în jocuri zicând: Saul
21.11
Cap. 18.7;
a bătut miile sale și David zecile de mii ale sale? 12Și David a luat aceste cuvinte la
21.12
Lc. 2.19
inimă și s‐a temut foarte mult de Achiș, împăratul Gatului. 13Și și‐a schimbat purtarea înaintea lor și a făcut pe nebunul
21.13
Ps. 34
în mâinile lor și scrija pe ușile porții și lăsa să‐i curgă balele pe barbă. 14Și Achiș a zis robilor săi: Iată vedeți că omul este nebun; de ce l‐ați adus la mine? 15Am eu lipsă de nebuni de ați adus pe acesta să facă pe nebunul înaintea mea? Să intre acesta în casa mea?

22

David fuge la Adulam și Mițpe

221Și David a plecat de acolo și a scăpat

22.1
Ps. 57142
în peștera
22.1
2 Sam. 23.13
Adulam. Și frații săi și toată casa tatălui său au auzit și s‐au pogorât acolo la el. 2Și toți
22.2
Jud. 11.3
cei în nevoie și toți cei ce aveau datorii și toți cei cu sufletul amărât s‐au adunat la el și el le‐a fost mai mare; și erau cu el ca la patru sute de inși. 3Și David s‐a dus de acolo la Mițpe în Moab și a zis împăratului Moabului: Rogu‐te, să iasă tatăl meu și mama mea între voi, până când voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. 4Și i‐a adus înaintea împăratului Moabului și au rămas cu el cât timp a fost David în întăritură. 5Și prorocul Gad
22.5
2 Sam. 24.111 Cron. 21.92 Cron. 29.25
a zis lui David: Nu rămânea în întăritură; pleacă și intră în țara lui Iuda. Și David s‐a dus și a intrat în pădurea Heret.

Saul ucide preoții din Nob

6Și Saul a auzit că David a fost descoperit și oamenii care erau cu el. Și Saul ședea în Ghibea sub tamariscul de pe înălțime cu sulița sa în mână și toți slujitorii săi stăteau înaintea lui. 7Și Saul a zis slujitorilor săi care stăteau înaintea lui: Ascultați acum, beniamiților! Oare fiul lui Isai vă va da

22.7
Cap. 8.14.
el tuturor și țarine și vii? Vă va pune el mai mari peste mii și mai mari peste sute 8de ați urzit toți împotriva mea și nimeni nu descopere urechii mele când fiul
22.8
Cap. 18.3;
meu a făcut învoială cu fiul lui Isai, și nu este nimeni dintre voi căruia să‐i pară rău de mine și să descopere urechii mele că fiul meu a răsculat pe slujitorul meu împotriva mea, ca să pândească împotriva mea ca astăzi? 9Atunci Doeg
22.9
Cap. 21.7.
Edomitul, care era pus peste slujitorii lui Saul, a răspuns și a zis: Am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec
22.9
Cap. 21.1.
, fiul lui Ahitub
22.9
Cap. 14.3.
, 10și acesta a
22.10
Num. 27.21
întrebat pe Domnul pentru el și i‐a dat merinde
22.10
Cap. 21.6, 9.
și i‐a dat și sabia lui Goliat, filisteanul. 11Și împăratul a trimis să cheme pe Ahimelec preotul, fiul lui Ahitub și toată casa tatălui său, pe preoții care erau în Nob: și au venit toți la împărat. 12Și Saul a zis: Ascultă acum, fiul lui Ahitub! Și el a răspuns: Iată‐mă, domnul meu! 13Și Saul i‐a zis: De ce ați urzit împotriva mea, tu și fiul lui Isai, întrucât i‐ai dat pâine și sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se scoale împotriva mea să pândească, așa ca astăzi? 14Și Ahimelec a răspuns împăratului și a zis: Și cine este așa de credincios între toți slujitorii tăi ca David, care este ginerele împăratului și are intrare în sfatul tău tainic și este prețuit în casa ta? 15Oare astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine! Să nu arunce împăratul vreo vină asupra robului său, nici asupra întregii case a tatălui meu: căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici mic nici mare. 16Și împăratul a zis: Vei muri, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. 17Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau împrejurul său: Întoarceți‐vă și omorâți pe preoții Domnului, pentru că și mâna lor este cu David și pentru că au știut când a fugit și n‐au descoperit urechii mele. Dar robii împăratului n‐au
22.17
Ex. 1.17
voit să întindă mâna să se arunce asupra preoților Domnului. 18Și împăratul a zis lui Doeg: Întoarce‐te tu și aruncă‐te asupra preoților. Și Doeg Edomitul s‐a întors și s‐a aruncat asupra preoților și a ucis
22.18
Cap. 2.31.
în ziua aceea optzeci și cinci de inși care purtau efodul de in. 19Și Saul a lovit Nobul
22.19
Vers. 9, 11.
, cetatea preoților, cu ascuțișul sabiei, bărbați și femei, copii și sugători și boi și măgari și oi, cu ascuțișul sabiei. 20Iar un fiu
22.20
Cap. 23.6.
al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, numit Abiatar, a scăpat
22.20
Cap. 2.33.
și a fugit la David. 21Și Abiatar a spus lui David că Saul a ucis pe preoții Domnului. 22Și David a zis lui Abiatar: Am știut în ziua aceea când era acolo Doeg Edomitul că va spune negreșit lui Saul. Eu sunt răspunzător de toate viețile casei tatălui tău. 23Rămâi cu mine, nu te teme; căci cel ce
22.23
1 Reg. 2.26
caută viața mea caută viața ta și la mine vei fi bine păzit.

23

David scapă Cheila

231Și au spus lui David zicând: Iată filistenii luptă împotriva Cheilei

23.1
Ios. 15.44
și pradă ariile. 2Și David a întrebat
23.2
Vers. 4.6, 9. Cap. 30.8.
pe Domnul zicând: Să mă duc și să bat pe acești filisteni? Și Domnul a zis lui David: Du‐te și bate pe filisteni și mântuie Cheila. 3Și oamenii lui David i‐au zis: Iată aici în Iuda ne temem, cu cât mai mult dacă ne vom duce la Cheila împotriva rândurilor filistenilor? 4Și David a întrebat pe Domnul iarăși. Și Domnul i‐a răspuns și a zis: Scoală‐te, coboară‐te la Cheila, căci voi da pe filisteni în mâna ta. 5Și David s‐a dus cu oamenii săi la Cheila și s‐a luptat cu filistenii și le‐a luat vitele și i‐a bătut cu mare ucidere. Și David a mântuit pe locuitorii Cheilei. 6Și a fost așa: când Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit
23.6
Cap. 22.20.
la David în Cheila, s‐a pogorât cu un efod în mână. 7Și s‐a spus lui Saul că David a venit la Cheila. Și Saul a zis: Dumnezeu l‐a lepădat în mâna mea, căci s‐a închis intrând într‐o cetate cu porți și drugi. 8Și Saul a chemat tot poporul la război ca să se pogoare la Cheila să împresoare pe David și pe oamenii săi. 9Și David a cunoscut că Saul uneltea rău împotriva lui. Și a zis
23.9
Num. 27.21
lui Abiatar preotul: Adu efodul! 10Și David a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel! Robul tău a auzit negreșit că Saul caută să vie la Cheila să prăpădească
23.10
Cap. 22.19.
cetatea din pricina mea. 11Oare mă vor da bărbații Cheilei în mâna lui? Se va pogorî Saul, după cum a auzit robul tău? Doamne Dumnezeul lui Israel, rogu‐te, spune robului tău. Și Domnul a zis: Se va pogorî. 12Și David a zis: Mă vor da oare bărbații Cheilei pe mine și pe oamenii mei în mâna lui Saul? Și Domnul a zis: Te vor da. 13Și David s‐a sculat cu oamenii săi, ca
23.13
Cap. 22.2;
la șase sute de inși și au ieșit din Cheila și s‐au dus unde au putut. Și s‐a spus lui Saul că David a scăpat din Cheila și s‐a oprit să intre în luptă. 14Și David a locuit în pustie, în întărituri și a rămas pe ținutul muntos
23.14
Ps. 11.1
în pustia Zif
23.14
Ios. 15.55
. Și Saul îl căuta
23.14
Ps. 54.3,4
în fiecare zi dar Dumnezeu nu l‐a dat în mâna lui.

David în pustia Zif și Maon

15Și David a văzut că Saul ieșise să‐i caute viața și David era în pustia Zif, în pădure. 16Și Ionatan, fiul lui Saul, s‐a sculat și s‐a dus la David în pădure și i‐a întărit mâna în Dumnezeu 17și i‐a zis: Nu te teme, căci mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va afla și tu vei fi împărat peste Israel și eu voi fi al doilea după tine și chiar și Saul, tatăl meu, știe

23.17
Cap. 24.20.
. 18Și amândoi au făcut legământ
23.18
Cap. 18.3;
înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s‐a dus la casa sa. 19Și zifiții
23.19
Cap. 26.1.
s‐au suit la Saul în Ghibea zicând: Oare nu se ascunde David la noi în întărituri în pădure pe dealul Hachila care este spre miazăzi de pustie? 20Și acum, împărate, după toată dorința sufletului tău de a te pogorî, pogoară‐te și va fi
23.20
Ps. 54.3
treaba noastră să‐l dăm în mâna împăratului. 21Și Saul a zis: Binecuvântați să fiți voi de Domnul, căci ați avut milă de mine. 22Mergeți, vă rog, încredințați‐vă și mai mult și cunoașteți și vedeți locul lui unde este piciorul lui și cine l‐a văzut acolo, căci mi s‐a spus că este foarte șiret. 23Vedeți deci și cunoașteți toate ascunzătorile unde se ascunde și întoarceți‐vă la mine cu ceva temeinic și voi merge cu voi. Și va fi așa: dacă este în țară, îl voi căuta prin toate miile lui Iuda. 24Și s‐au sculat și s‐au dus la Zif înaintea lui Saul. Iar David și oamenii săi erau în pustia Maon
23.24
Ios. 15.55
, în câmpia dinspre miazăzi de pustie. 25Și Saul și oamenii săi s‐au dus să‐l caute. Și s‐a spus lui David și s‐a pogorât de pe stâncă și ședea în pustia Maon. Și Saul a auzit și a urmărit pe David în pustia Maon. 26Și Saul mergea pe latura aceasta a muntelui și David și oamenii săi pe cealaltă lature a muntelui și David se grăbea
23.26
Ps. 31.22
să scape de Saul. Și Saul și oamenii săi au înconjurat
23.26
Ps. 17.9
pe David și pe oamenii săi ca să‐i prindă. 27Și un sol
23.27
2 Reg. 19.9
a venit la Saul zicând: Grăbește și vino, căci filistenii s‐au aruncat asupra țării. 28Și Saul s‐a întors din urmărirea lui David și s‐a dus împotriva filistenilor: de aceea au numit locul acela Sela‐Hamahlecot. 29Și David s‐a suit de acolo și a locuit în întăriturile din En‐Ghedi
23.29
2 Cron. 20.2
.