Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

David fuge la Adulam și Mițpe

221Și David a plecat de acolo și a scăpat

22.1
Ps. 57142
în peștera
22.1
2 Sam. 23.13
Adulam. Și frații săi și toată casa tatălui său au auzit și s‐au pogorât acolo la el. 2Și toți
22.2
Jud. 11.3
cei în nevoie și toți cei ce aveau datorii și toți cei cu sufletul amărât s‐au adunat la el și el le‐a fost mai mare; și erau cu el ca la patru sute de inși. 3Și David s‐a dus de acolo la Mițpe în Moab și a zis împăratului Moabului: Rogu‐te, să iasă tatăl meu și mama mea între voi, până când voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. 4Și i‐a adus înaintea împăratului Moabului și au rămas cu el cât timp a fost David în întăritură. 5Și prorocul Gad
22.5
2 Sam. 24.111 Cron. 21.92 Cron. 29.25
a zis lui David: Nu rămânea în întăritură; pleacă și intră în țara lui Iuda. Și David s‐a dus și a intrat în pădurea Heret.

Saul ucide preoții din Nob

6Și Saul a auzit că David a fost descoperit și oamenii care erau cu el. Și Saul ședea în Ghibea sub tamariscul de pe înălțime cu sulița sa în mână și toți slujitorii săi stăteau înaintea lui. 7Și Saul a zis slujitorilor săi care stăteau înaintea lui: Ascultați acum, beniamiților! Oare fiul lui Isai vă va da

22.7
Cap. 8.14.

el tuturor și țarine și vii? Vă va pune el mai mari peste mii și mai mari peste sute 8de ați urzit toți împotriva mea și nimeni nu descopere urechii mele când fiul
22.8
Cap. 18.3;
20.30
meu a făcut învoială cu fiul lui Isai, și nu este nimeni dintre voi căruia să‐i pară rău de mine și să descopere urechii mele că fiul meu a răsculat pe slujitorul meu împotriva mea, ca să pândească împotriva mea ca astăzi? 9Atunci Doeg
22.9
Cap. 21.7.
Ps. 52
Edomitul, care era pus peste slujitorii lui Saul, a răspuns și a zis: Am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec
22.9
Cap. 21.1.

, fiul lui Ahitub
22.9
Cap. 14.3.

, 10și acesta a
22.10
Num. 27.21
întrebat pe Domnul pentru el și i‐a dat merinde
22.10
Cap. 21.6, 9.

și i‐a dat și sabia lui Goliat, filisteanul. 11Și împăratul a trimis să cheme pe Ahimelec preotul, fiul lui Ahitub și toată casa tatălui său, pe preoții care erau în Nob: și au venit toți la împărat. 12Și Saul a zis: Ascultă acum, fiul lui Ahitub! Și el a răspuns: Iată‐mă, domnul meu! 13Și Saul i‐a zis: De ce ați urzit împotriva mea, tu și fiul lui Isai, întrucât i‐ai dat pâine și sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se scoale împotriva mea să pândească, așa ca astăzi? 14Și Ahimelec a răspuns împăratului și a zis: Și cine este așa de credincios între toți slujitorii tăi ca David, care este ginerele împăratului și are intrare în sfatul tău tainic și este prețuit în casa ta? 15Oare astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine! Să nu arunce împăratul vreo vină asupra robului său, nici asupra întregii case a tatălui meu: căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici mic nici mare. 16Și împăratul a zis: Vei muri, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. 17Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau împrejurul său: Întoarceți‐vă și omorâți pe preoții Domnului, pentru că și mâna lor este cu David și pentru că au știut când a fugit și n‐au descoperit urechii mele. Dar robii împăratului n‐au
22.17
Ex. 1.17
voit să întindă mâna să se arunce asupra preoților Domnului. 18Și împăratul a zis lui Doeg: Întoarce‐te tu și aruncă‐te asupra preoților. Și Doeg Edomitul s‐a întors și s‐a aruncat asupra preoților și a ucis
22.18
Cap. 2.31.

în ziua aceea optzeci și cinci de inși care purtau efodul de in. 19Și Saul a lovit Nobul
22.19
Vers. 9, 11.

, cetatea preoților, cu ascuțișul sabiei, bărbați și femei, copii și sugători și boi și măgari și oi, cu ascuțișul sabiei. 20Iar un fiu
22.20
Cap. 23.6.

al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, numit Abiatar, a scăpat
22.20
Cap. 2.33.

și a fugit la David. 21Și Abiatar a spus lui David că Saul a ucis pe preoții Domnului. 22Și David a zis lui Abiatar: Am știut în ziua aceea când era acolo Doeg Edomitul că va spune negreșit lui Saul. Eu sunt răspunzător de toate viețile casei tatălui tău. 23Rămâi cu mine, nu te teme; căci cel ce
22.23
1 Reg. 2.26
caută viața mea caută viața ta și la mine vei fi bine păzit.