Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

David scapă Cheila

231Și au spus lui David zicând: Iată filistenii luptă împotriva Cheilei

23.1
Ios. 15.44
și pradă ariile. 2Și David a întrebat
23.2
Vers. 4.6, 9. Cap. 30.8.
2 Sam. 5.19,23
pe Domnul zicând: Să mă duc și să bat pe acești filisteni? Și Domnul a zis lui David: Du‐te și bate pe filisteni și mântuie Cheila. 3Și oamenii lui David i‐au zis: Iată aici în Iuda ne temem, cu cât mai mult dacă ne vom duce la Cheila împotriva rândurilor filistenilor? 4Și David a întrebat pe Domnul iarăși. Și Domnul i‐a răspuns și a zis: Scoală‐te, coboară‐te la Cheila, căci voi da pe filisteni în mâna ta. 5Și David s‐a dus cu oamenii săi la Cheila și s‐a luptat cu filistenii și le‐a luat vitele și i‐a bătut cu mare ucidere. Și David a mântuit pe locuitorii Cheilei. 6Și a fost așa: când Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit
23.6
Cap. 22.20.

la David în Cheila, s‐a pogorât cu un efod în mână. 7Și s‐a spus lui Saul că David a venit la Cheila. Și Saul a zis: Dumnezeu l‐a lepădat în mâna mea, căci s‐a închis intrând într‐o cetate cu porți și drugi. 8Și Saul a chemat tot poporul la război ca să se pogoare la Cheila să împresoare pe David și pe oamenii săi. 9Și David a cunoscut că Saul uneltea rău împotriva lui. Și a zis
23.9
Num. 27.21
lui Abiatar preotul: Adu efodul! 10Și David a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel! Robul tău a auzit negreșit că Saul caută să vie la Cheila să prăpădească
23.10
Cap. 22.19.

cetatea din pricina mea. 11Oare mă vor da bărbații Cheilei în mâna lui? Se va pogorî Saul, după cum a auzit robul tău? Doamne Dumnezeul lui Israel, rogu‐te, spune robului tău. Și Domnul a zis: Se va pogorî. 12Și David a zis: Mă vor da oare bărbații Cheilei pe mine și pe oamenii mei în mâna lui Saul? Și Domnul a zis: Te vor da. 13Și David s‐a sculat cu oamenii săi, ca
23.13
Cap. 22.2;
25.13
la șase sute de inși și au ieșit din Cheila și s‐au dus unde au putut. Și s‐a spus lui Saul că David a scăpat din Cheila și s‐a oprit să intre în luptă. 14Și David a locuit în pustie, în întărituri și a rămas pe ținutul muntos
23.14
Ps. 11.1
în pustia Zif
23.14
Ios. 15.55
. Și Saul îl căuta
23.14
Ps. 54.3,4
în fiecare zi dar Dumnezeu nu l‐a dat în mâna lui.

David în pustia Zif și Maon

15Și David a văzut că Saul ieșise să‐i caute viața și David era în pustia Zif, în pădure. 16Și Ionatan, fiul lui Saul, s‐a sculat și s‐a dus la David în pădure și i‐a întărit mâna în Dumnezeu 17și i‐a zis: Nu te teme, căci mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va afla și tu vei fi împărat peste Israel și eu voi fi al doilea după tine și chiar și Saul, tatăl meu, știe

23.17
Cap. 24.20.

. 18Și amândoi au făcut legământ
23.18
Cap. 18.3;
20.16,422 Sam. 21.7
înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s‐a dus la casa sa. 19Și zifiții
23.19
Cap. 26.1.
Ps. 54
s‐au suit la Saul în Ghibea zicând: Oare nu se ascunde David la noi în întărituri în pădure pe dealul Hachila care este spre miazăzi de pustie? 20Și acum, împărate, după toată dorința sufletului tău de a te pogorî, pogoară‐te și va fi
23.20
Ps. 54.3
treaba noastră să‐l dăm în mâna împăratului. 21Și Saul a zis: Binecuvântați să fiți voi de Domnul, căci ați avut milă de mine. 22Mergeți, vă rog, încredințați‐vă și mai mult și cunoașteți și vedeți locul lui unde este piciorul lui și cine l‐a văzut acolo, căci mi s‐a spus că este foarte șiret. 23Vedeți deci și cunoașteți toate ascunzătorile unde se ascunde și întoarceți‐vă la mine cu ceva temeinic și voi merge cu voi. Și va fi așa: dacă este în țară, îl voi căuta prin toate miile lui Iuda. 24Și s‐au sculat și s‐au dus la Zif înaintea lui Saul. Iar David și oamenii săi erau în pustia Maon
23.24
Ios. 15.55
, în câmpia dinspre miazăzi de pustie. 25Și Saul și oamenii săi s‐au dus să‐l caute. Și s‐a spus lui David și s‐a pogorât de pe stâncă și ședea în pustia Maon. Și Saul a auzit și a urmărit pe David în pustia Maon. 26Și Saul mergea pe latura aceasta a muntelui și David și oamenii săi pe cealaltă lature a muntelui și David se grăbea
23.26
Ps. 31.22
să scape de Saul. Și Saul și oamenii săi au înconjurat
23.26
Ps. 17.9
pe David și pe oamenii săi ca să‐i prindă. 27Și un sol
23.27
2 Reg. 19.9
a venit la Saul zicând: Grăbește și vino, căci filistenii s‐au aruncat asupra țării. 28Și Saul s‐a întors din urmărirea lui David și s‐a dus împotriva filistenilor: de aceea au numit locul acela Sela‐Hamahlecot. 29Și David s‐a suit de acolo și a locuit în întăriturile din En‐Ghedi
23.29
2 Cron. 20.2
.